Navigácia

Partners

Piatok 19. 9. 2014

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Nedeľa 21.9.2014)
Ondrej Bukata (II.A)

Statistics

Počet návštev: 2253612

Mapa

Novinky

 • Oznam o konaní celoškolského rodičovského združenia

   

  Štvrtok 18. septembra 2014 sa o 16.00 uskutoční v aule školy celoškolský aktív ZRPŠ. Po jeho skončení (cca o 17.00) budú prebiehať rodičovské združenia jednotlivých tried.

   

  PhDr. Marek Čižmár

  riaditeľ školy

 • Daniel Tocik: „PARK“

   

  Ďalším zaujímavým filmovým projektom pod názvom „Park“ sa krátko po svojom návrate z ročného študijného pobytu v USA uviedol trebišovskej verejnosti mladý nádejný umelec a zároveň žiak nášho cirkevného gymnázia Daniel Tocik (IV.A).

  Príjemný umelecký zážitok!

  Viac na:

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

   

  V utorok 2.9. slávil vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, archijerejskú svätú liturgiu v Trebišove. Pri tejto slávnosti bola do zväzku gréckokatolíckych cirkevných škôl na území mesta Trebišov – Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta – prijatá aj Základná škola sv. Juraja s viac ako dvesto žiakmi a približne päťdesiatimi zamestnancami. Táto bývalá mestská škola, bola po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom v Trebišove, pričlenená novému zriaďovateľovi – Gréckokatolíckej eparchii v Košiciach od 1.9.2014. Na začiatku svätej liturgie, na ktorej bolo prítomných viac ako tisíc študentov spomínaných cirkevných škôl, sa prítomným prihovoril o. Peter Orenič, riaditeľ školského úradu pri Košickej eparchii. Predstavil tak projekt erigovania nového školského cirkevného subjektu, v ktorom sa osobne angažoval a napokon uviedol slávnostný akt odovzdania školy. Potom primátor mesta Trebišov Ing. Marián Kolesár odovzdal symbolicky kľúč od základnej školy vladykovi Milanovi. V homílii na námestí pri gréckokatolíckom chráme v Trebišove sa vladyka Milan prihovoril prítomným učiteľom a žiakom a pozval ich, aby nezabudli aj v tomto novom školskom roku poznané vedomosti transformovať na skutočnú životnú múdrosť. V závere svätej liturgie sa ešte vladykovi prihovoril o. Tomáš Haburaj, duchovný správca Cirkevného gymnázia a novej Cirkevnej základnej školy a zablahoželal vladykovi Milanovi v mene všetkých prítomných k jeho narodeninám.

 • Ocenenie úspechov žiakov – reprezentantov mesta

   

  Pri príležitosti Dní mesta Trebišov (29. – 30. 8. 2014) boli medzi ocenenými reprezentantmi mesta za predchádzajúce obdobie aj žiaci nášho cirkevného gymnázia. Z rúk primátora mesta Ing. Mariána Kolesára si ocenenie prevzali - víťaz celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže Michal Čižmár (II.A) a víťazka krajského kola tej istej súťaže Mária Salková (III.B). Súčasne, za odbornú prípravu mladých umelcov, boli ďakovným listom odmenené Mgr. Oľga Dančová (ZUŠ cv. Cecílie v Sečovciach) a ThDr. Mária Vansačová, PhD..

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 - oznam pre žiakov !!!

   

  Milí žiaci!

  Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove bude prebiehať utorok 2. septembra 2014 s nasledovným programom:

   

  8.00 - 8.30 - nástup do školy (privítanie triednymi učiteľmi)

  8.30 - 8.45 - spoločné privítanie všetkých žiakov a učiteľov riaditeľom školy v aule

 • Oznam pre žiakov 1. ročníka - žiadateľov karty ISIC !!!

   

  Objednané študentské karty ISIC si môžete vyzdvihnúť denne od 8.00 - 15.00 v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy!

   

  RNDr. Jana Partilová

  ZRŠ

 • Úradné hodiny (júl, august)

   

  V čase od 11. júla do 21. augusta 2014 budú z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek úradné hodiny v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00.

  Od 22. augusta do 28. augusta 2014 budú úradné hodiny v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00.

   

  PhDr. Marek Čižmár

  riaditeľ školy

 • Betka Lörincová spievala pri kardinálovi Tomkovi

   

  So svojím krásnym speváckym vystúpením ozvláštnila atmosféru odpustovej slávnosti v Sečovciach (sobotu 5. 7. 2014) v prítomnosti vzácnej návštevy z Ríma - kardinála Jozefa Tomka - žiačka III.A Alžbeta Lörincová, ktorú hudobne sprevádzali jej spolužiačky Annamária Praščáková a Adriána Biačková.

 • Letné prázdniny

   

  Od 30. 6. – 29. 8. 2014 môžu aj žiaci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa využívať voľno v podobe zaslúžených letných prázdnin. 

  Po ich skončení nastupujú do školy utorok 2. septembra 2014. (Predbežný čas nástupu do školy: 7.45. Prípadné zmeny budú včas zverejnené na tejto webovej stránke!!!)

   

  PhDr. Marek Čižmár

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

   

  Piatok 27. júna, posledný raz v tomto školskom roku, zasadli žiaci do svojich lavíc, aby si na triednických hodinách vypočuli zo strany svojich triednych učiteľov hodnotenie školského roka, ktoré sa venovalo ich dosiahnutým výsledkom vo výchovno-vzdelávacom procese, školským a mimoškolským aktivitám ako aj duchovnej formácii. Osobitne boli vyzdvihnutí žiaci, ktorí sa prezentovali vynikajúcim prospechom a vzorovou dochádzkou, resp. reprezentovali triedu a školu na rôznych úrovniach súťažných meraní.

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria