Navigácia

Partners

Sobota 30. 8. 2014

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 31.8.2014)
Boris Goga (IV.A)

Statistics

Počet návštev: 2234738

Mapa

Novinky

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 - oznam pre žiakov !!!

   

  Milí žiaci!

  Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove bude prebiehať utorok 2. septembra 2014 s nasledovným programom:

   

  8.00 - 8.30 - nástup do školy (privítanie triednymi učiteľmi)

  8.30 - 8.45 - spoločné privítanie všetkých žiakov a učiteľov riaditeľom školy v aule

 • Oznam pre žiakov 1. ročníka - žiadateľov karty ISIC !!!

   

  Objednané študentské karty ISIC si môžete vyzdvihnúť denne od 8.00 - 15.00 v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy!

   

  RNDr. Jana Partilová

  ZRŠ

 • Úradné hodiny (júl, august)

   

  V čase od 11. júla do 21. augusta 2014 budú z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek úradné hodiny v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00.

  Od 22. augusta do 28. augusta 2014 budú úradné hodiny v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00.

   

  PhDr. Marek Čižmár

  riaditeľ školy

 • Betka Lörincová spievala pri kardinálovi Tomkovi

   

  So svojím krásnym speváckym vystúpením ozvláštnila atmosféru odpustovej slávnosti v Sečovciach (sobotu 5. 7. 2014) v prítomnosti vzácnej návštevy z Ríma - kardinála Jozefa Tomka - žiačka III.A Alžbeta Lörincová, ktorú hudobne sprevádzali jej spolužiačky Annamária Praščáková a Adriána Biačková.

 • Letné prázdniny

   

  Od 30. 6. – 29. 8. 2014 môžu aj žiaci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa využívať voľno v podobe zaslúžených letných prázdnin. 

  Po ich skončení nastupujú do školy utorok 2. septembra 2014. (Predbežný čas nástupu do školy: 7.45. Prípadné zmeny budú včas zverejnené na tejto webovej stránke!!!)

   

  PhDr. Marek Čižmár

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

   

  Piatok 27. júna, posledný raz v tomto školskom roku, zasadli žiaci do svojich lavíc, aby si na triednických hodinách vypočuli zo strany svojich triednych učiteľov hodnotenie školského roka, ktoré sa venovalo ich dosiahnutým výsledkom vo výchovno-vzdelávacom procese, školským a mimoškolským aktivitám ako aj duchovnej formácii. Osobitne boli vyzdvihnutí žiaci, ktorí sa prezentovali vynikajúcim prospechom a vzorovou dochádzkou, resp. reprezentovali triedu a školu na rôznych úrovniach súťažných meraní.

 • Ocenenie najlepších žiakov za školský rok 2013/2014

   

  Pri príležitosti ukončenia školského roka sa v posledných rokoch stáva dobrou tradíciou odmenenie žiakov školy, ktorí svojou aktivitou prispeli k pozitívnemu zviditeľneniu školy. Z rúk riaditeľa školy PhDr. M. Čižmára si tak mohli prevziať ocenenie víťazi okresných, krajských, ale aj celoslovenských kôl postupových súťaží. Zaslúžená odmena a slová uznania vďaka tomu smerovali matematikom, výtvarníkom, športovcom, zdravotníkom, historikom, astronómom, recitátorom, ale aj tým, ktorí sa môžu popýšiť vynikajúcim prospechom, resp. podieľali sa na zveľadení školských priestorov prostredníctvom uskutočneného projektu KOMPRAX.

 • Michal Čižmár – víťaz celoslovenského kola Biblia očami detí a mládeže!!!

   

  Záver školského roka sa niesol aj v znamení veľkého úspechu nášho žiaka Michala Čižmára (I.A),ktorému sa podarilo získať víťazstvo v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže.

  Miško pod odborným vedením svojej učiteľky zo ZUŠ sv. Cecílie Mgr. Oľgy Dančovej  dosiahol krásny úspech a nadviazal tak na úspechy svojich predchodcov v tejto, medzi žiakmi na Slovensku veľmi populárnej súťaži umeleckej tvorby.

 • Čo vieš o hviezdach? - ďakovný list

   

  Záver školského roka býva zvyčajne spojený s bilancovaním a rekapituláciou toho najlepšieho, čo v školskom roku nás zastihlo a aj preto patrí ešte jedna spomienka v podobe ďakovného listu riaditeľky Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove Mgr. Beáty Kereštanovej žiakom našej školy za účasť vo vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach?.

 • Odpustová slávnosť 2014

   

  Utorok 24. júna sa už každoročne nesie v znamení sviatku patróna školy sv. Jána Krstiteľa, ktorému je venovaný tento deň a zároveň zasvätená odpustová slávnosť.

  Jej tohtoročný program bol rozčlenený do dvoch častí.

  V prvej, ktorá bola venovaná žiakom, sa celé spoločenstvo gymnázia stretlo v priestoroch Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína – trebišovskom kaštieli – kde vďaka pripravenému programu zamestnancami tejto inštitúcie mali všetci účastníci možnosť vidieť ukážky tradícií, ktoré sa spájajú s tunajším regiónom - spriadanie lana, mútenie masla, viazanie slamy. Okrem toho sa všetci z nás mohli previesť dobovým traktorom, spoznať a zoznámiť sa s dôležitými informáciami v expozícii poľnohospodárstva alebo vypočuť si výklad k jednotlivým etapám pravekého obdobia a nájdených artefaktov. Záver každej z prehliadok bol venovaný prednáške o histórii nášho kultúrneho bohatstva - tokajského vinohradníctva.

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria