Navigácia

Partners

Piatok 9. 10. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 9.10.2015)
Terézia Vysokaiová (III.B)

Statistics

Počet návštev: 2694047

Mapa

Novinky

 • Oznam pre študentov Cirkevného gymnázia

  Milí študenti !

  Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016 na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove bude prebiehať v stredu 2. septembra 2015 s nasledovným programom:

   

  8.00 - 8.30 - nástup do školy (privítanie triednymi učiteľmi)

  8.30 - 9.15 - úvodné pokyny triednych učiteľov v triedach

 • Jazykový bedeker

  Spoznávajme svoj región moderne - JAZYKOVÝ BEDEKER. Rozsiahla ponuka vyučovania cudzích jazykov na našej škole ( ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, TAJ) dáva možnosť realizácie projektu : Spoznávajme svoj región moderne - JAZYKOVÝ BEDEKER. Cieľom tohto projektu by bolo multimediálne spracovanie témy, ktorá vychádza jednak zo špecifických regionálnych prvkov, jeho kultúrnych zvláštností aj z kresťanského charakteru našej školy. Zvolená téma by bola spracovaná vo všetkých spomínaných jazykoch. Spracované materialy, ktoré budú obsahovať tú istú tému spracovanú v inom cudzom jazyku, zrealizovanú jednotlivými vyučujúcimi v spolupráci so študentmi a duchovnými pôsobiacimi na škole. Pripravený materiál by bol nasnímaný študentmi využívajúcimi tablety a následne spracovaný, zostrihaný do výslednej filmovej podoby. Rôznorodosť spracovania vybranej témy umožní vytvoriť jednak výukový materiál, príp. pomôcka pre maturantov a zároveň by slúžil ako propagačný materiál školy príp. regiónu.

 • Exkurzia Elektráreň Vojany

  V Pondelok  15. júna sa vybraní študenti  2. a 3. ročníka pod vedením PaedDr. Jaroslavy Sabovej a Mgr. Ľubice Kistyovej zúčastnili školskej exkurzie v zariadení Elektrárne Vojany, ktorá sa uskutočnila vďaka pozvaniu riaditeľa tohto závodu pána Ing. Ondreja Marcinčáka.

  Oboznámiť sa s činnosťou jedného z najväčších energetických komplexov na Slovensku a prácou jeho zamestnancov bolo hlavnou náplňou bohatého programu dňa. V rámci sérií popularizačných aktivít, študenti spoznávali nielen technológie výroby elektriny, ale aj činnosť jednotlivých zariadení, pričom im bola predstavená aj práca záchranárskych tímov pri nasadení a odstraňovaní havarijných situácií.

 • Zmena rozvrhu hodín

  Všimnite si prosím zmenu v  rozvrhu hodín.Veríme,že bude posledná v tomto školskom roku.

 • Kritéria pre prijímacie skúšky 2015/2016

  31. 3. 2015

  KRITÉRIA na prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016

   

  V zmysle Zákona  č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní ( správny poriadok), v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a s § 65 ods. 1. Písm. b) a ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 31.3.2015, riaditeľ školy určuje pre školský rok 2015/2016 tieto kritéria a podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania:

 • MATURITA 2015- EČ a PFIČ MS

  Už utorok 17. marca 2015 sa opätovne rozkrúti kolotoč tohtoročných maturitných skúšok externou časťou a písomnou formou internej časti zo slovenského jazyka a literatúry, na ktoré nadväzuje už v stredu maturita z cudzích jazykov. Štvrtok na našej škole uzavrie písomnú edíciu testovania predmet matematika. Tohoročná EČ MS bude ozvláštnená o E-MATURITU, elektronickú formu testovania, ktorá pilotne beží na všetkých stredných školách zapojených do projektu: " Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách z využitím elektronického testovania." Viac informácií môžete získať aj na školskej nástenke a webovej stránke školy.

 • Naši futsalisti sa pochlapili

  11. 2. 2015

  Dňa 11.2.2015 sa chlapci našej školy ( Jakub Bandoľa 8g, Michal Čekan, František Harang, Ondrej Macuško, Ondrej Megela 2g, Samuel Pohár, Martin Ružanič 1g, Tomáš Tomko 1g, Filip Vasiľ 2g a Gabriel Vereš 4g) zúčastnili okresného kola vo futsale. Po odvedení dobrých výkonov, keď svojich súperov prevýšili aktívnym skóre dosiahnutých gólov  18: 7, sa im podarilo získať I. miesto.  K tomuto úspechu  im  gratulujeme a držíme prsty na krajskom kole. 

 • Boli sme v divadle

  10. 2. 2015

  Cirkevné gymnázium v utorok (10. 2. 15) žilo divadlom. Navštívili sme DJZ v Prešove a zahĺbili sme sa spolu s hercami do zaujímavého deja... chudobná vdova má na vydaj dcéru o ktorú sa uchádza insolventný nesmelý mladík a jeho skúsený bohatý strýko. Nevesta mení svoje rozhodnutia a ženísi svoju stratégiu... a ako to dopadlo sme už videli na vlastné oči. Aj z  tohto diela  ruského klasika Alexandra  Nikolajeviča Ostrovského „Nemá kocúr večne hody“ sme si mohli zobrať mnohé múdre ponaučenia do nášho každodenného života.

 • Zmena rozvrhu hodín

  2. 2. 2015

  Milí študenti,

  od zajtra t.j. 3.2.2015, platia zmeny v rozvrhu hodín pre 2. polrok tohto školského roka, prosím všimnite si ich v časti Rozvrh hodín. 

 • Lyžovačka s preukazom ISIC

  V súvislosti s blížiacim sa termínom lyžiarskeho výcviku je zaujímavá súťaž,do ktorej sa môžu zapojiť aj študenti našej školy, ktorí sú majiteľmi študenskej karty ISIC. Súťažiť môžete od 19.1. do 1.2.2015. Zapojte sa a hrajte o zaujímave ceny a zľavy na skipasy do 18 -tich lyžiarských stredísk.

  Viac informácii na:http://www.studentskypreukaz.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=19#sutaz

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria