Navigácia

Partners

Nedeľa 7. 2. 2016

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Utorok 9.2.2016)
Tomáš Toma (I.B)

Statistics

Počet návštev: 2818791

Mapa

Novinky

 • Týždeň pred jarnými prázdninami sa na našej škole uskutočňuje lyžiarsky výcvik, tento rok to bude v týždni od 7.2. do 12.2.. V tejto súvislosti upozorňujem ostávajúce osadenstvo školy, aby sledovalo zmeny v suplovaní, oznamy na stránke školy. Zmeny sa budú týkať rozvrhu hodín, spájanie tried a skupín podľa aktuálneho stavu a budú upravované denne.

 • Vo štvrtok 4.februára sa naša študentka – Mirka Nechtilová (III.B) zúčastnila pod vedením Mgr. Davida Dzamu krajského kola XVIII. ročníka Olympiády ľudských práv. Mirka potvrdila svoje kvality a víťazne z 1. miesta spomedzi vyše 40 najlepších študentov Košického kraja postupuje na celoslovenské kolo tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa uskutoční v mesiaci apríl v  Modre.(pozri foto)

 • V utorok 12. januára sa posväcovali priestory našej školy. Otec Tomáš spolu s vybranou skupinou žiakov a sestrou Šebastiánou navštívili všetky triedy, kabinety, učebne a zborovňu, aby naplnili posolstvo veľkého sviatku, ktorý sa spája so 6. januárom. Príchod Troch kráľov sa v gréckokatolíckej cirkvi už tradične spája so sviatkom Narodenia Pána, kedy sa posväcujú priestory domov, pričom nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-16 (Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento dom). Toto sa však často chybne vysvetľuje ako 20-G+M+B-16 podľa začiatočných písmen údajných mien troch kráľov. ktoré sú pre celé spoločenstvo nášho gymnázia druhým domovom a miestom spoločných stretnutí a akcií.

 • 24. 12. 2015

 • 22. 12. 2015

  Slávnostná liturgia v priestoroch spoločenskej miestnosti, ktorú viedol duchovný správca školy ot. Tomáš Haburaj, spolu so slávnostnou akadémiou, pripravenou študentmi druhého a tretieho ročníka pod vedením sestry Šebastiány boli nádhernou bodkou za kalendárnym rokom 2015 a zároveň spoločnou rozlúčkou pred odchodom na vianočné prázdniny. Krásne spracované hrané scénky, doplnené hudbou a vyšperkované individuálnymi výstupmi jednotlivcov priniesli osobitý pohľad na atmosféru najkrajších sviatkov roka cez tradíciu a historické posolstvo, ktoré vníma každý kresťan v tomto období. Umelecké pásmo, s ktorým v utorok 22. decembra vystúpila študentská skupina, bola zavŕšením ich tohtoročných predvianočných vystúpení, ktorými reprezentovali školu a naše spoločenstvo a zároveň priniesli do našich domovov prostredníctvom nás nádej a radosť z Ježišovho narodenia.

 • 21. 12. 2015

  V pondelok 21.decembra sa študenti našej školy pod vedením svojich triednych profesorov a riaditeľa školy zúčastnili veľkolepého muzikálového predstavenia Jana z Arku, ktoré uviedlo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove na svojej Veľkej scéne. Zrekapitulovať si vedomosti z obdobia storočnej vojny, duševne pookriať v prostredí špičkových umeleckých výkonov, dať sa uniesť dynamickou hudbou a pútavým dejom bolo súčasťou dopoludňajšieho programu pondelkového dňa, ktorý priniesol študentom a ich pedagógom o. i. aj navodenie atmosféry blížiacich sa sviatkov Kristovho narodenia a uvoľnenie sa od každodenných školských povinností. Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

 • Koniec roka 2015 predstavuje v aktivitách Miestneho spolku SČK, ktorý pôsobí na našej škole, každoročná akcia „Perníčky“, v rámci ktorej sa vianočné pečivo, vlastnoručne pripravené žiakmi školy predáva na frekventovaných uliciach mesta za symbolický poplatok, ktorého výťažok je použitý na sociálne aktivity Územného spolku SČK v Trebišove (Dom SČK – Prameň nádeje v Trebišove a Dom humanity SČK v Kráľovskom Chlmci, ktoré slúžia pre seniorov). Do tohtoročnej akcie sa aktívne zapojili svojou prácou a zbierkovou činnosťou dievčatá z I.roč. Števka Rigdová a Peťa Pasztorová,  III.roč. – Slávka Kutná a maturantky Radka Hrabovská a Patrícia Vajdová, obetovali veľkú časť svojho voľného času a úsilia na podporu dobrej a užitočnej veci.

 • Milí študenti,

  pondelok 7. decembra štartuje súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou, ktorá bude prebiehať do piatku 18. decembra (14.00), kedy porota, zložená z pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rozhodne o pridelených miestach jednotlivým triedam. Výsledky súťaže budú zverejnené na Vianočnej akadémii utorok 22. decembra, kde sa zároveň odovzdajú aj lákavé ceny, medzi ktorými nebude chýbať torta a veľa ďalších prekvapení, pre ktoré sa určite oplatí súťažiť.

 • Pondelok 7. decembra zavítal medzi žiakov školy sv. Mikuláš so skupinou anjelov, aby potešili a odmenili tých, ktorí si to za svoje úsilie počas celého roka zaslúžili. Aj z tohto dôvodu sa sladkej odmeny dočkali chlapci a dievčatá všetkých ročníkov a spolu s nimi aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. Krátke umelecké pásmo žiakov tretieho ročníka pod vedením sr. Šebastiány, zostavené z hovoreného slova a hudobných vstupov a odprezentované na začiatku vyučovacieho dňa, bolo tak príjemným spestrením pondelkového dopoludnia.

 • V predvianočnom období si na svoje prišli aj záujemcovia o nové poznatky z oblasti astronómie. Práve im bola určená odborná prednáška p. Miroslava Tirpáka z Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišov z úseku astronómie. Množstvo aktuálnych zistení z odboru, ktorý bude stále stredobodom pozornosti celej našej civilizácie, bolo sprostredkovaných žiakom 2. ročníka v rámci fyzikálneho skúmania, ktorému sa venujú o. i. na praktických hodinách tohto predmetu.

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria