Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Šimková
Učebňa I.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Šimková
Učebňa I.B
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Klaudia Horňáková
Učebňa II.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Klaudia Horňáková
Učebňa II.B
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anežka Franková
Učebňa III.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dávid Dzama
Učebňa II.B
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jaroslava Sabová
Učebňa III.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jaroslava Sabová
Učebňa IV.B

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria