Navigácia

Zoznam tried

Názov
II.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Šimková
Učebňa I.A
II.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Šimková
Učebňa I.B
III.A Triedny učiteľ PaedDr. Klaudia Horňáková
Učebňa II.A
III.B Triedny učiteľ PaedDr. Klaudia Horňáková
Učebňa II.B
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Anežka Franková
Učebňa III.A
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Dávid Dzama
Učebňa II.B

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria