Navigácia

Krúžok prvej pomoci


Vedúci: Mgr. Anežka Franková
Termín: streda: 13.05 - 15.05
Meno PriezviskoTrieda
Veronika Buzásová II.B
Michaela Fedičová I.B
Barbora Ferenčíková II.A
Lívia Grečmalová II.A
Veronika Hudecová I.B
Bianka Chovancová II.B
Dominika Jakabová I.B
Ondrej Macuško IV.B
Miroslava Nechtilová IV.B
Erika Semanová I.B
Patrícia Zubková II.A

© aScAgenda 2017.0.1045 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria