Navigácia

Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV.B

Študent Predmet Úroveň
Samuel Cap slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Lukáš Danko slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
občianska náuka
Ján Gdovin slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Daniela Kozáková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
fyzika
matematika
Miroslava Kroková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
občianska náuka
Slávka Kutná slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
občianska náuka
Jakub Labanič slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
občianska náuka
Ondrej Macuško slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Miroslava Nechtilová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
chémia
Daniel Petro slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
biológia
geografia
Monika Puciová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
matematika
občianska náuka
Tamara Takáčová slovenský jazyk a literatúra
nemecký jazykB2
biológia
občianska náuka
Filip Vasil slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
informatika
Marianna Vašková slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
fyzika
matematika
Terézia Vysokaiová slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
geografia
občianska náuka
Daniel Zorvan slovenský jazyk a literatúra
anglický jazykB2
dejepis
geografia

© aScAgenda 2017.0.1045 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria