Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • VYHLÁSENIE škôl Košickej eparchie

  Vyhlásenie cirkevných škôl na podporu biskupa 

  My, riaditelia škôl a školských zariadení spolu so svojimi zamestnancami dôrazne odmietame mediálne útoky na osobu biskupa Mons. Milana Chautura v súvislosti s kauzou údajného zneužívania maloletého dievčaťa. 

  Sme znepokojení z hrubého a neľudského útoku médií, ktorý je postavený na základe vykonštruovaného obvinenia a nezohľadňuje doterajšie výsledky policajného vyšetrovania. Jeho pravdivosť a opodstatnenosť nebola nijako preukázaná. Uvedomujeme si, aké ľahké je pošpiniť česť a dobré meno človeka, a ako ťažko sa uskutočňuje náprava.  

  Všetci riaditelia a zamestnanci cirkevného školstva na území Košickej eparchie týmto vyjadrujeme podporu svojmu biskupovi.  

  Podpísaní riaditelia škôl a školských zariadení:

   

  Mgr. Katarína Čintalová Cirkevná materská škola bl. b. Vasiľa Hopku, Michalovce 

  PaedDr. Dana Lacková Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, Stanča 

  Mgr. Mária Kokoruďová Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice 

  Mgr. Marcela Lemešová Cirkevná spojená škola, Sečovce 

  Mgr. Ľudmila Bumberová Cirkevná základná škola sv. Juraja, Trebišov  

  RNDr. Slavomír Partila Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov 

  Ing. Peter Koščo Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov 

  ThLic. Marek Jeník Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice 

  Mgr. Michal Tóth Exarchátne centrum voľného času a Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša, Streda nad Bodrogom   

  PaedDr. Zsolt Szabó Eparchiálne centrum voľného času sv. Ondreja, Veľké Slemence 

  PaedDr. ThLic. Peter Orenič Školský úrad Košickej eparchie 

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018 / 2019

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2018 / 2019

  Milí študenti.
  Po dlhých prázdninách sa opäť otvára brána našej školy pre študentov a začína sa nový školský rok 2018 / 2019.

  V pondelok 3.9. o 8:30 sa všetci stretneme vo svojich triedach. Po úvodných inštrukciách Vašich triednych profesorov sa všetci spolu presunieme do Chrámu Zosnutia Prevätej Bohorodičky, kde spolu so študentami Cirkevnej strednej odbornej školy a Cirkevnej základnej školy sv. Juraja  budeme sláviť sv. liturgiu, ktorú bude slúžiť vladyka Milan Chautur.

  Obzvlášť vítame na škole našich nových študentov 1. ročníka.


  Do nového šk. roka prajeme všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom našej školy veľa darov Ducha Svätého, trpezlivosti a otvorené srdce pre druhých

 • Keď Kanaďan učí východňarov čapaše...

  Už tento víkend privítame na pôde našej školy študentky a študentov z Talianska, z Nova Siri v slnečnej Kalabrii. Súčasťou tohto výmenného programu je aj ukážka slovenského a výchoslovenského folklóru, našich zvykov a ľudových tradícii. Študenti nášho cirkevného gymnázia v spolupráci s učiteľmi a vedením školy sa už niekoľko týždňov pripravujú na tento výmenný pobyt. Deň "D" je nedeľa 29. apríla, keď priletia na Budapeštianské letisko a my si ich prevezmeme do rodín, kde budú mať zabezpečenú stravu, ubytovanie a spoločníka či spoločníčku pre týždenný pobyt v Trebišove a v regióne Zemplín a Šariš. Čaká ich celkom bohatý, a zaujímavý program, ktorého súčasťou sú aj ukážky ľudového tanca a zemplínaských tradícii. A práve tieto folklórne prvky, tanec a zvyky naším študentom pomáha sa naučiť a zžiť s nimi Jožko Bečar, kanadský lektor anglického jazyka, ktorý pôsobi na našej škole. Doteraz učil študentov rozprávať a myslieť v jazyku anglickom. Tentokrát  nám ale pomáha z niečim, čo by nikto nečakal. Tancuje ľudovky, čardáš a vykrúca jedná radosť... Vysvetľuje jednokročku, dvojkročku, čapáš či barz čo.... v angličtine naším štdedento - slovakom jak repa. Všetci len z úžasom a z otvorenými ústami, mlčky pozorujeme kanaďana, ktorý čapašuje, výska a vykrúca írečité slovenky z ľahkosťou  mladého " parobka". Toto sa nevidí často.... možno nikde. Prikladáme foto...

 • Pomôž pri bežeckom podujatí.

  Milí študenti,

  po skvele zvládnutej organizácii a dobrovolníckej pomoci pri príprave bežeckého podujatia "Spoznaj Trebišov behom" v minulom roku sa  na Vás obracajú organizátori tohto podujatia stať sa súčasťou realizačného tímu ako dobrovoľník. Vašou úlohou bude:

  - pomáhať pri navigácii bežcov, podávať vodu alebo pripravovať občerstvenie na kontrolných staniciach,

  - pomôcť pri výstavbe stanov a trate, v cieli pri aktivitách s deťmi, pri registrácii, rozdávať medaile v cieli.

  Kedy: 13.5.2018- v nedeľu Trebišov.

  Ak sa chcete pridať k tímu dobrovolníkov záväzne sa prihláste sa u RNDr. Partilovej.

 • Víťazní hádzanári z nášho CGYMTV

  K víťaztvu a postupu do krajského finále dlhodobých športových súťaží (DŠS) blahoželáme chlapcom- hádzanárom. ktorí budú obhajovať výborné výsledky dosiahnuté v regionálnom kole. Regionálne finále sa uskutočnilo 10.4.2018 v mestskej športovej hale v Michalovciach . Naši chlapci zdolali v jednotlivých zápasoch Strednú odbornú školu technickú Michalovce, Gymnázium Trebišov a remizovali v zápase, keď bolo jasné, že budú celkoví víťazi s GPH Michalovce.  Podarilo sa im zvíťaziť po dobrých a športovej stránke vyzretých  výkonoch a zabojujú o  víťazstvo v priebehu júna v Košiciach.  Chlapci blahoželáme a veríme aj v celkové víťazstvo  DŠS v hádzanej a zisk  „Putovného pohára predsedu KSK“.    

 • Zuzka Mrázová 2.A postupuje na celoslovenské kolo v SOČ

  Zuzka Mrázová 2.A postupuje na celoslovenské kolo v SOČ

  Naša účasť a úspešné umiestnenia v krajskom kole SOČ aj tento rok rizšírili zbierku úspechov v tejto súťaži pre naše cirkevné gymnázium. Druhé miesto  spojené s postupom na celoslovenské finále Stredoškolskej odbornej činnosti v piatok 6. apríla 2018 zavŕšila študentka II.A triedy Zuzka Mrázová. So svojou prácou „Úroveň dentálnej hygieny u adolescentov a vplyv škodlivých nápoj na chrup človeka“ v kategórii  biológia zaujala odbornú komisiu, že po regionálnom a krajskom kole bude môcť prezentovať kvality svojho výskumu s najúspešnejšími stredoškolákmi z celého Slovenska.

  Skvelým tretím miestom zabodoval aj jej spolužiak Vlado Vančo s prácou:" Antická architektúra a jej vplyv na modernú architektúru", v kategórii stavebníctvo, geodézia, kartografia. Jeho práca zaujala aj napriek tomu, že ako gymnazista musel obhájiť svoju prácu a zabojovať v konkurencii študentov technických a stavebných odborných škôl.

  Našu školu reprezentovalo v tomto 40. ročníku SOČ päť študentských prác, v štyroch kategóriách, ktoré postúpili zo školského kola. Ďakujeme Vám, milí študenti a zároveň patrí poďakovanie aj predagógom, ktorí Vás pripravovali.

  v Kategórii: 

  4. Biológia Zuzka Mrázová 2.A Samuel Bombár 3.A

  6. Zdravotníctvo a farmakológia: Michaela Fedičová 2.A

  10. Stavebníctfvo, geodézia, kartografia: Vlado Vančo 2.A

  17. Pedagogika, psychológia, sociológia Števo Puci, 3.A

   

  K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a zároveň držíma palce v ďalších súťažných kolách. 

 • Čo vieš o hviezdach s postupom na krajské kolo

  Čo vieš o hviezdach s postupom na krajské kolo

  Druhé miesto v okresnom kole a zároveň postup na krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach si v piatok 23. marca vybojoval študenti 3. ročníka Tomáš Toma. V priestoroch Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove sa zišli najlepší mladí astronómovia spomedzi žiakov stredných škôl trebišovského okresu, aby súperili o triumf vo vedomostnej súťaži. Teší nás, že úspešne našu školu reprezentovali aj študenti Niko Lukáč, Ľubko Voloch ( obaja 1.A) a Števo Puci ( 3.A), ktorý dosiahnutým 4. miestom zaujal pozíciu 1. náhradníka na krajské finále.

  Našim úspešným študentom úprimne blahoželáme, ostatným ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce do ďalších rokov!

 • VEĽKÁ NOC 2018

 • Zmena rozvrhu hodín 7.3.

 • Zmena rozvrhu hodín 6. 3.

 • Zlatý hetrik v OĽP - obhájené víťazstvo Jožka Andreja

  Dňa 08. 02. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili študenti zo 46 škôl z celého Košického kraja. Naša škola s tohtoročným zlatým hetrikom a  postupom do celoslovenského kola v podaní Jožka Andreja, ktorý obhájil minuloročné víťazstvo a úspešne reprezentoval naše cirkevné gymnázium, aj Trebišovský región. Poďakovanie patrí PaedDr. Dávidovi Dzamovi za kvalitnú prípravu a Jožkovi držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v apríli. Blahoželáme!

 • Pozor, zmena rozvrhu hodín !!!

           

  Utorok 13. marca odštartuje najdôležitejšie obdobie v študentskom živote našich štvrtákov, počas ktorého ich čaká písomná a ústna časť maturitnej skúšky a následne prijímacie konanie na vysoké školy. Aj tohtoročná maturita bude realizovaná aj v elektronickej forme vo forme E- MATURITA a v klasickej forme.

          Týždeň pred EČ MS 2018 sa zintenzívňuje príprava maturantov, preto tu v novinkách budú mať všetci študenti k dispozícii upravený rozvrh hodín na tento týždeň po jednotlivých dňoch. Prosím všimnite si zmeny, ktoré sa týkajú nielen maturantov ale aj ostatných ročníkov.

                                                                                                                                                  RNDr. Jana Partilová

 • 6. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul GS

 • Posviacka školy 2018

  V utorok  9. januára o. Milan vysvätil priestory školy. Zároveň vyslovil modlitby a prosby za pokoj, ochranu a Božie požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy.

  V priebehu tretej vyučovacej hodiny navštívil duchovný správca školy spolu so sprievodnou skupinou žiakov a sr. Sebastianou triedy, kabinety, zborovňu školy a riaditeľňu, aby posvätenou vodou pokropil miesta, ktoré sú pre celé spoločenstvo nášho gymnázia neoddeliteľnou súčasťou študentského a pracovného života.

 • Vianočná desiatka 2017

  Aj počas vianočných sviatkov sme nezaháľali a pridali sa k bežcom už 5. ročníka Vianočnej desiaky v Trebišove

 • Vianočný pozdrav 2017

 • Pozývame Vás na DOD 2017

  Súčasťou programu akcií Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v rámci prípravného - pôstneho obdobia – tzv. Filipovky v predvianočnom čase bol aj tentoraz Deň otvorených dverí 2017, venovaný  žiakom 9. ročníkov základných škôl. Podujatie počas ktorého mohli deviataci a ich rodičia spoznať život stredoškoláka nielen cez pripravený prezentačný materiál, ale aj kresťanskú symboliku v podobe scénického pásma, ktoré si pre nich pripravili študenti  3. ročníka pod vedením sr. Šebastiány. Nebude chýbať umelecké slovo, hrané scénky,  spev, no predovšetkým precítenie blížiacich sa najkrajších sviatkov roka.

  Podstata spoločného stretnutia však spočívala aj vo vzájomnom komunikačnom zblížení terajších a budúcich študentov školy, výmena informácií, oboznámenie sa s možnosťami, ktoré ponúka cirkevné gymnázium v rámci svojho vzdelávacieho programu. Práve ukážkové hodiny, tematicky zamerané cvičenia a diskusie s členmi Školskej študentskej rady rozšíria obzor prítomných žiakov základných škôl z celého okresu pri voľbe budúcej školy a možno aj ďalšieho profesionálneho rastu.

  Žiaci 9. ročníkov často stoja pred dilemou ďalšej študijnej orientácie. Práve takéto stretnutia, kde priamo naživo sa oboznamujú so skutočným životom a prácou študenta strednej školy, majú napomôcť mladému človeku a jeho rodičom spoznať prostredie a podmienky, ktoré im utvára ich budúca stredná škola.

 • Posväcovanie maturitných stužiek s krížikmi

  Posväcovanie maturitných stužiek s krížikmi

  Za účasti vladyku Milana, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu PaedDr. Petra Oreniča, ThLic., dekana trebišovskej farnosti Mgr. Dušana Semana, duchovného správcu školy ot. Milana Diheneščíka, ot. Kovaľa, ktorý zároveň zastupoval rodičov našich maturantov a samozrejme, tohtoročných maturantov, sa v stredu 8.novembra 2017 uskutočnila jedna z najvýznamnejších slávnosti školského roka – posväcovanie maturitných krížikov so zelenými stužkami, ktoré, ako uviedol vladyka vo svojej homílii, nie sú len symbolom nádeje, ale najmä spôsobom ako sa cez kríž dáva poznať Boh.

  Trieda IV.A pod vedením tr. prof. Mgr. Anežky Frankovej a IV.B pod vedením tr. prof. PaedDr. Dávida Dzamu tak týmto symbolickým aktom odštartovali obdobie prípravy na ukončenie štúdia na strednej škole, ktoré už tradične vrcholí v mesiaci máj ústnou formou internej časti maturitnej skúšky.

strana:

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria