Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Externá časť a písomná forma MATURÍT 2017

  V utorok 14. marca 2017 začal kolotoč tohtoročných maturitných skúšok externou časťou a písomnou formou internej časti zo slovenského jazyka a literatúry, na ktoré nadväzovali v stredu maturita z cudzích jazykov. Štvrtok na našej škole uzavrieme testovanie v predmete matematika. Aj tohto roku si niektorí študenti vybrali možnosť maturovať elektronicky, tzv. E- Maturitu, zo slovenského jazyka a literatúry 12 a z matematiky 3 študenti. Naše gymnázium sa pripojilo k školám, ktoré maturovali on- line formou. Jej výhodou je, že v momente keď zatvoríte test sa dozviete ako ste zmaturovali. Ako dopadla externá časť, budú ostatní študenti vedieť asi týžďeň pred ústnou časťou maturitných skúšok.

  Držíme všetkým palce.

   

 • Pozor, nová zmena rozvrhu hodín 16.3.

 • Pozor zmena rozvrhu hodín 15.3.2017

 • POZOR ZMENA ROZVRHU HODÍN 14.3.2017

 • POZOR ZMENA ROZVRHU HODÍN !!!!!!!

  Milí študenti,

  vitajte opäť po jarných prázdninách v škole, ešte stále pokračujeme v zmenenom režime rozvrhu hodín. Tento týždeň sa nesie v znamení EČ a PFIČ MS 2017 naších štvrtákov a to znamená menšie organizačné zmeny v rozmiestnení tried a rozvrhu hodín ostatných ročníkov. Postupujte preto podľa pokynov svojích triednych profesorov a sledujte novinky na tejto stránke školy. Prajeme príjemý návrat do školských lavíc a maturantom úspešnú prvú časť  maturitných skúšok.

 • Pozor zmena rozvrhu hodín 3.3.2017

 • Zmena rozvrhu hodín 2.3.2017

 • Zmena rozvrhu hodín 1.3.2017

 • Pozor zmena rozvrhu hodín 28. 2. 2017

 • POZOR ZMENA ROZVRHU HODÍN !!!!!!!

  Utorok 14. marca odštartuje najdôležitejšie obdobie v študentskom živote našich štvrtákov, počas ktorého ich čaká písomná a ústna časť a následne prijímacie konanie na vysoké školy. Zaujímavosťou tohtoročných maturít je to, že opäť bude realizovaná aj v elektronickej forme vo forme E- MATURITA a klasickej forme.

                   Týždeň pred EČ MS 2017 sa zintenzívňuje ich príprava, preto tu v novinkách budú mať všetci študenti k dispozícii upravený rozvrh hodín na tento týždeň.

                                                                                                                                                                 RNDr. Jana Partilová

 • Jožko Andrej - víťaz krajského kola OĽP

  V stredu 8. februára sa konalo krajské kolo už XIX. ročníka Olympiády ľudských práv v Košiciach kde sme mali aj my naše "želiezko v ohni". Po minuloročnom víťazstve aj tento rok sme o sebe dali vedieť. Pod vedením Mgr. Davida Dzamu,  študent 3.A triedy Jožko Andrej obhájil víťazstvo spomedzi 46 najlepších študentov Košického kraja a potvrdil kvality naších študentov v tejto oblasti. Ako víťaz krajského kola postupuje na celoslovenské kolo tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa uskutoční v mesiaci apríl v  Modre.

  Jožko, srdečne blahoželáme!

 • Zahlasujme za naše mesto

  Milí študenti,pomôžme svojmu mestu v hlasovaní o detské ihrisko, ktoré vybuduje spoločnosť Lidl.  Cieľom projektu je zrealizovať v období roku 2017 celkom 10 detských ihrísk v 10 mestách, v ktorých spoločnosť Lidl prevádzkuje predajne Lidl. O tom, kde konkrétne budú realizované ihriská nesúce názov „Žihadielko“, rozhodne svojimi hlasmi široká verejnosť. Z výsledku hlasovania širokej verejnosti vzíde 10 víťazných miest, v ktorých bude ihrisko „Žihadielko“ postavené.

  Mesto Trebišov figuruje v hlasovaí momentálne na 6. mieste v skupine miest s počtom obyvateľov od 23 000 do 34 999. Hlasovanie už prebieha od 16.01.2017 do 28.02.2017 a to prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.sk a každý máme dva hlasy. Zaujímavosťou je, že hlasuje sa každý deň, každý deň preto treba zahlasovať dokonca môžete zapnúť pripomienkovač.

  Tak poďme do toho, dnes ste už hlasovali???

 • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

  Už v novom kalendárnom roku sa na okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku, ktorého organizátorom bolo štátne Gymnázium v Trebišove, predstavili študenti IV.A Marcel Chovanec a študentka II.B Alžbetka Timková. Pod vedením svojej vyučujúceho Mgr. Dávida Mazára. V konkurencii najlepšie nemecky hovoriacich študentov stredných škôl trebišovského okresu obsadila Alžbetka 3. miesto a Marcel sa stal víťazom kategórie 2B. S úspechu obidvoch sa tešíme, samozrejme srdečne blahoželáme a Marcelovi držíme palce na krajskom kole olympiáde v nemeckom jazyku.

   

 • Posviacka školy 2017

  V stredu 11. januára o. Milan vysvätil priestory školy. Zároveň vyslovil modlitby a prosby za pokoj, ochranu anjelov a Božie požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy.

  V priebehu prvej vyučovacej hodiny navštívil duchovný správca školy spolu so sprievodnou skupinou žiakov triedy, kabinety, zborovňu školy a riaditeľňu, aby posvätenou vodou pokropil miesta, ktoré sú pre celé spoločenstvo nášho gymnázia neoddeliteľnou súčasťou študentského a pracovného života.

 • Vianočné prianie

  Posledný školský deň v uplynulom kalendárnom roku bol o čosi iný ako všedné, keďže po skončení vyučovania sa všetci žiaci a zamestnanci školy spoločne stretli v spoločenskej miestnosti školy, aby tu   spoločne slávili sv. liturgiu. Jej záver bol spojený s prianím duchovného správcu školy, ot. Milana Diheneščíka, o plnohodnotnom prežití vianočných sviatkov. Následne sme sa všetci už preniesli prostredníctvom Vianočnej akadémie do vianočného času prostredníctvom hovoreného a spievaného slova a ukážok tradícií vítania betlehemského dieťaťa na tomto svete.

  Záverečným bodom štvrtkového programu bolo vyhodnotenie vianočnej výzdoby tried, ktoré vzišlo z bodovania učiteľov (netriednych) a nepedagogických zamestnancov. Víťazom sa stal 2.roč., druhé miesto získala III.B a tretie miesto pripadlo prvákom. Všetci ocenení získali sladkú odmenu. Súčasne, pri   tejto príležitosti, boli ocenené aj aktivity Školskej študentskej rady a žiakov, ktorí sa aktívne zapojili do zbierkovej akcie „Úsmev ako dar“,Perníčkov,  Burzy informácii, DOD a športových súťaží. Špeciálne boli ocenení študenti Jakub Bodnár 1. roč., za 120 kusov handmade, ktorý bol vyrobený pre DOD 2016 Veronika Buzászová 2.roč, za vlastnú výrobu perníčkov a Soňa Mrázová 3. B, za reprezentáciu na Burze informácii 2016.

  Osobitnú kategóriu mal úspešný projekt študentov 2. roč. „ EUROSCOLA 2017, keď ocenení študenti   v jeden marcový týždeň vycestujú do Štrasburgu.  Riaditeľ školy ocenil v tomto predvianočnom    čase  aktivitu skupina študentov pod vedením sr. Šebastiány Vianočnú akadémiu na pôde zariadení opatrovateľskej služby, aby v čase príprav na najkrajšie sviatky roka aspoň na chvíľu priniesli kúsok lásky a nádeje ľuďom, ktorým najviac chýba.

   

 • Euroscola 2017 na našom gymnáziu

  Z množstva aktivít realizovaných na škole predstavujeme jednu, do programu ktorej sa zapojili študenti 2. a 3. ročníkov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pod názvom Euroscola. Program Euroscola  organizuje Európsky parlament  a jeho cieľom je oboznámiť mládež s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a umožniť im vymeniť si názory na európske témy, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život a zároveň si zdravo zasúťažiť. Najväčšou motiváciou pre našich študentov je účasť na pracovnom dni Euroscola v roku 2017 v Štrasburgu, ktorý vyhrá  sedem škôl s najvyšším bodovým hodnotením.

   

  Z nášho pohľadu sa v priebehu realizácie programu Euroscola dostalo všetkým zúčastneným veľké množstvo informácií o EÚ, samotné aktivity podnietili hľadať v rôznych zdrojoch, prameňoch a pretvárať ich do konkrétnych materiálov Nielen naši gymnazisti, ale aj žiaci základných škôl si v priebehu aktivít ,,Burzy informácii 2016“, ktorá prebiehala pod gesciou ÚPSVaR v Trebišove  tzv. workshop o možnostiach štúdia na stredných školách, uvedomili dôležitosť nielen teoretických vedomosti ale  predovšetkým praktického používania cudzieho jazyka v súčasnom svete.

   

  Na podujatia v rámci programu Euroskoly si účastníci projektu pozývali ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy či odborníkov na danú tému a pod. Na našu školu prijala pozvanie europoslankyňa Monika Smolková za účasti prednostu okresného úradu Trebišov Mgr. Rastislava Petroviča, predstavila svoju prácu v Europarlamente a legislatívny proces Európskeho parlamentu.

  Ako zástupca regionálnej samosprávy prijal pozvanie primátor mesta Trebišov,  PhDr. Marek Čižmár. Besede s primátorom predchádzalo slávnostne otvorenie putovnej výstavy prác našich žiakov s názvom ,,Zjednotení v rozmanitosti“. Študenti sa od pána primátora dozvedeli veľa o veciach verejných, o  súčasnom smerovaní, plánoch i aktivitách do budúcnosti, ktoré naše mesto ešte čakajú. Primátor tiež predstavil  úspešné projekty spolufinancované z fondov Európskej únie, ktoré zvýšili kvalitu života občanov mesta Trebišov. V závere nasledovala diskusia,  v ktorej študenti otvorili otázky týkajúce sa  regionálneho rozvoja, možností využívania eurofondov a spolupráce družobných obcí.

  V programe Euroscola sa kladie dôraz aj na to ako EU chráni európske dedičstvo, keď prostredníctvom eurofondov dotuje rekonštrukcie vzácnych historických pamiatok. K nim nepochybne patrí Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína, v ktorom študenti svojou návštevou naplnili ďalšiu so svojich aktivít a prezreli si expozície Múzea v meste Trebišov.

  Projekt Euroscola zmobilizoval účastníkov projektu nad očakávanie, keď svojou energiou, nadšením, zaangažovaním sa do sprievodných aktivít vyvinuli nadštandardne úsilie v propagovaní myšlienok zmysluplnosti EÚ. Ostáva len veriť, že boli splnené všetky podmienky úspešného projektu a žijeme v očakávaní pozitívneho výsledku.

   Držíme si palce.

 • DOD 2016

  Súčasťou bohatého programu akcií Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v rámci prípravného - pôstneho obdobia – tzv. Filipovky v predvianočnom čase bol aj tentoraz Deň otvorených dverí 2016, venovaný  žiakom 9. ročníkov základných škôl. Podujatie počas ktorého mohli deviataci a ich rodičia spoznať život stredoškoláka nielen cez pripravený prezentačný materiál, ale aj tradície a kresťanskú symboliku v podobe scénického pásma, ktoré si pre nich pripravili študenti  3. ročníka pod vedením sr. Šebastiány. Nechýbalo v ňom umelecké slovo, hrané scénky,  spev, no predovšetkým hlboké precítenie blížiacich sa najkrajších sviatkov roka.

  Úvodné slovo pri privítaní žiactva a ich pedagógov patrilo riaditeľovi školy Ing. Petrovi Koščovi, na ktorú voľne nadväzoval so svojím príspevkom duchovný správca školy ot. Milan Diheneščík, pričom sa zameral predovšetkým na informácie o pridanej hodnote v podobe duchovnému rozmeru a aktivitám, ktoré škola ponúka.  Predsedníčka ŠŠR Simona Žaludeková spolu s jej členom Števom Pucim následne ponúkli krátky prierez činnosťou a právomocami študentskej organizácie tak vo vzťahu k žiakom navzájom, ako aj k škole, jej pedagógom a vedeniu.

  Podstata spoločného stretnutia však spočívala aj vo vzájomnom komunikačnom zblížení terajších a budúcich študentov školy, výmena informácií, oboznámenie sa s možnosťami, ktoré ponúka cirkevné gymnázium v rámci svojho vzdelávacieho programu. Práve ukážkové hodiny, tematicky zamerané cvičenia a diskusie s členmi Školskej študentskej rady rozšírili obzor prítomných žiakov základných škôl z celého okresu pri voľbe budúcej školy a možno aj ďalšieho profesionálneho rastu.

  Žiaci 9. ročníkov často stoja pred dilemou ďalšej študijnej orientácie. Práve takéto stretnutia, kde priamo naživo sa oboznamujú so skutočným životom a prácou študenta strednej školy, majú napomôcť mladému človeku a jeho rodičom spoznať prostredie a podmienky, ktoré im utvára ich budúca alma mater.

 • Burza informácií 2016

  Vo štvrtok 3. novembra 2016 sa na pôde MsKS v Trebišove pod gesciou ÚPSVaR v Trebišove uskutočnila Burza informácií, tzv. workshop o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku 2017/2018.

  Akcia bola prioritne určená žiakom 9. ročníkov základných škôl v našom regióne. Naše gymnázium na nej zastupovali pod vedením výchovnej poradkyne Dr. Klaudie Horňákovej a Mgr. Dávida Dzamu študenti všetkých ročníkov (Monika Puciová, Simona Žaludeková, Soňa Mrázová, Megi Oravkinová, Ondrej Megela, Timea Kašeľáková,Kristián Uličný, Jožko Andrej, Števko Puci, študenti 2.roč. zapojení do projektu EUROSCOLA 2017 a 1.roč. Lydka Oravkinová, Christofér Horňák a Jakub Bodnár), ktorí z pohľadu žiaka prezentovali výchovno-vzdelávací proces, školské a mimoškolské aktivity ako aj realizované projekty a činnosti na podporu osobného rastu každého žiaka.

  Naše gymnázium predstavilo na tomto podujatí aktivity, ktoré realizuje v rámci projektu  Euroscola 2017. Budúcim študentom stredných škôl náš projektový tím Euroscoly predstavil rozmanité aktivity na tému: ,,Potrebujeme viac alebo menej Európy? V čom viac, v čom menej?“  Študenti v tíme sa rozdelili do štyroch skupín s rozličnou úlohou . Prvá aktivita oboznamovala účastníkov s projektom „Euroscola“ pod názvom ,,Rozhádzaná únia“, cieľom ktorej bolo, správne zložiť mapu Európskej únie a priblížiť jej geografické pomery. Správne usporiadanie prinieslo súťažiacim sladkú odmenu v podobe muffinu, ktoré upiekol študent 3. ročníka Jakub Seman( boli fantasticke:). Budúci študenti stredných škôl  sa najprv museli popasovať s názvami štátov a ich hlavnými mestami na slepej mape. V druhej aktivite sa s názvom " Vlajky" naši študenti priblížili členské štáty EU pomocou príslušnej vlajky krajiny. Na záver sme sa vrátili v čase a preskúmali históriu a zaujímavosti EÚ prostredníctvom aktivít ,,Ťahaj a vyhraj“ a ,,Veselé európske človeče, nehnevaj sa! “. Náš workshop sme ukončili  vyplňovaním dotazníka, ktorý zisťoval názory a vnímanie ľudí na tému vstup SR do EÚ rovnako , či  rozhodnutia Európskeho parlamentu môžu ovplyvniť a vplývať na náš život. Skvelá atmosféra vzájomnej diskusie len dokazuje, že informácie sa dajú podávať aj takýmto zaujímavým a efektívnym spôsobom.  A v konečnom dôsledku sme veľmi radi , že sme dokázali čo najlepšie a najjednoduchšie priblížiť činnosť a fungovanie EÚ a jej hlavnej inštitúcie -  Európskeho parlamentu.

  A ako to v skutočnosti prebiehalo zobrazuje fotoreportáž študenta Mateja Molčányho.

  Foto z podujatia:

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656562517721475&set=a.656562007721526.1073741893.187803454597386&type=1&theater

strana:

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria