Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Dávid Dzama
Zástupca: Mgr. Anežka Franková
Učebňa: IV.B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ján Čekľovský
2    Radoslav Giba
3    Peter Girman
4    Rudolf Hajdu
5    Kristína Haľková
6    Viktor Hoľan
7    Monika Horváthová
8    Natália Komendátová
9    Eva Kovaľová
10    Ondrej Marcinčák
12    Ondrej Megela
13    Katarína Michalková
14    Soňa Mrázová
15    Adam Obrin
16    Magdaléna Oravkinová
17    Kristián Ranič
19    Jakub Seman
20    Martin Smriga
22    Gabriel Vereš
23    Simona Žaludeková
24    Viktória Vyhnalová
25    Kristína Lovásová
26    Benita Grace Toropilová

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria