Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Anežka Franková
Zástupca: PaedDr. Dávid Dzama
Učebňa: IV.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jozef Andrej
2    Jakub Baka
3    Júlia Balogová
4    Matej Bindas
5    Miroslava Figeľová
6    Marek Furdák
7    Alexandra Gibová
8    Michaela Grajcarová
9    Dávid Ivanoc
10    Dávid Kapuscinský
11    Tímea Kašeľáková
12    Dávid Leško
14    Lukáš Malčický
15    Marek Mazar
16    Michal Seman
17    Dominika Siváková
18    Samuel Soták
19    Dominika Svítilová
20    Kristián Uličný
21    Miloš Uriga
22    Simon Vodilka

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria