Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: II.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Klaudia Horňáková
Zástupca: Mgr. Dávid Mazár
Učebňa: II.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Benjamín Ančočik
2    Timea Baranecová
3    Samuel Dávid Bombár
4    Benjamín Demko
5    Jessica Fránerová
6    Lívia Grečmalová
7    Lea Horovská
8    Cyril Keruľ- Kmec
9    Natália Lajošová
10    Michal Minárik
11    Lenka Mitrová
12    Matej Molčányi
13    Eva Noseková
14    Magdaléna Prosbová
15    Štefan Puci
16    Dávid Rinik
17    Alžbeta Timková
18    Patrícia Zubková
19    Barbora Ferenčíková

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria