Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AII.AIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Dávid Mazár
Zástupca: PaedDr. Klaudia Horňáková
Učebňa: III.B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Miloslav Bireš
2    Dávid Bók
4    Mária Ceľuchová
5    Dávid Doboš
6    Dávid Girman
7    Maroš Horváth
9    Tomáš Litavec
10    Petra Pásztorová
11    Štefánia Rigdová
12    Dominika Štefanková
13    Nikola Šimková
14    Laura Tamašová
17    Ema Žaludeková
18    Patrícia Zubková
19    Benjamín Demko
20    Lívia Grečmalová
21    Lea Horovská
22    Eva Noseková

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria