Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: II.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Klaudia Horňáková
Zástupca: Mgr. Dávid Mazár
Učebňa: II.B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Miloslav Bireš
2    Dávid Bók
3    Veronika Buzásová
4    Mária Ceľuchová
5    Dávid Doboš
6    Dávid Girman
7    Maroš Horváth
8    Bianka Chovancová
9    Tomáš Litavec
10    Petra Pasztorová
11    Štefánia Rigdová
13    Nikola Šimková
14    Laura Tamašová
15    Tomáš Toma
16    Sofia Zorvanová
17    Ema Žaludeková

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria