Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Jaroslava Sabová
Zástupca: Mgr. Vasil Šuch
Učebňa: IV.B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
17    Daniela Kozáková
18    Miroslava Kroková
19    Slávka Kutná
20    Jakub Labanič
22    Ondrej Macuško
23    Miroslava Nechtilová
24    Daniel Petro
25    Monika Puciová
26    Filip Vasil
27    Marianna Vašková
28    Terézia Vysokaiová
29    Daniel Zorvan
30    Lukáš Danko
31    Ján Gdovin
32    Samuel Cap
33    Tamara Takáčová

© aScAgenda 2017.0.1035 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria