Navigácia

Organizácia EČ a PFIČ MS 2017 Pokyny a informácie o MS 2017 Časový harmonogram Zasad. poriad. EČ a PFIČ SJL E- Maturity 14.03. sk.1. Zasad. poriad. EČ a PFIČ SJL 14.03. sk. 2 Zasad. poriad. EČ a PFIČ ANJ sk.1. Zasad. poriad. EČ a PFIČ ANJ sk.2. Zasad. poriad. EČ a PFIČ NEJ sk.3. Zasad. poriad. EČ MAT 16.03.

Organizácia EČ a PFIČ MS 2017

Milí študenti

V tejto časti nájdete základné informácie o priebehu a organizácii EČ, PFIČ a E- Maturity ( externej časti, písomnej formy internej časti a elektronickej formy maturitnej skúšky 2017).

V jednotlivých moduloch si pozrite pokyny, časový harmonogram a zasadací poriadok jednotlivých častí MS.

Bližšie informácie na nástenke CGYMTV a na http://www.nucem.sk/sk/maturita/

 

 

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria