Navigácia

šk.r. 2007 / 2008 šk.r. 2008 / 2009 šk.r. 2009 / 2010 šk. r. 2010 / 2011

Archív noviniek

šk.r. 2008 / 2009

Začali prázdniny!

30.6.2009
Dnešným popoludním sa pre všetkých žiakov našej školy začalo letné prázdninové obdobie, ktoré bude trvať do stredy 2. septembra. Na najbližších 64 dní želáme študentkám a študentom príjemný oddych v plnom zdraví, dobrej nálade, s myšlienkami a skutkami, ktoré ich budú prezentovať ako vyspelých a duchovne rozhľadených mladých ľudí.
Krásne leto a ešte krajší prázdninový čas!

Pedagógovia Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov

Ocenenie najúspešnejších žiakov školy

30.6.2009
Príjemný obzretím sa uplynulým školským rokom bolo záverečné hodnotenie, s ktorým vystúpila vo svojom príhovore riaditeľka školy RNDr. Jana Partilová, aby prezentovala štatistiky výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu a zároveň odmenila najúspešnejších žiakov školy. (pozri foto)
Knižnými poukážkami a sladkým potešením boli odmenení žiaci, ktorí svojím prístupom k štúdiu, resp. úspešnou reprezentáciou školy sú vzorom pre ostatné študentské osadenstvo nášho gymnázia. Za výborný prospech sa ušlo ocenenie Janke Godovej (1.A), Anke Albrechtovej a Michalovi Šimkovi (obaja 2.A), Jaroslavovi Marčákovi (2.B) a Majke Vaskovej (3.A). Za vynikajúce výsledky v mimoškolskej činnosti boli ocenení Janka Godová, Danka Tomková, Matúš Mudrý, Rasťo Bodnár (všetci 1.A), Daniel Maďar a Zuzka Benetinová (obaja 2.A), Majka Vasková (3.A), Betka Vargová, Monika Mojžišová (obe 3.B) a Veronika Veľková (4.A). Cenu za 0 vymeškaných hodín počas celého školského roka si odniesol Tomáš Tomčák (3.B) a ocenenie za celoročnú prácu na študentskom časopise pripadlo Klaudii Konfederákovej (3.A).
Príjemnou spomienkou do budúcnosti ostane všetkým oceneným fakt, že ich prvým gratulantom bol vladyka Milan, ktorý im naviac venoval aj niekoľko povzbudivých slov.

PhDr. Marek Čižmár

Slávnostná liturgia pred ukončením školského roka 2008/2009

29.6.2009
Dnešným dňom sa ukončuje Rok sv. Pavla a tento sviatok zároveň predznamenáva očakávanú udalosť všetkých žiakov všade vo svete – záver školského roka. Ten sa každoročne spája s hodnotením celoročnej práce každého študenta cirkevného gymnázia a ani tentoraz to nebolo inak. Poďakovať Bohu za silu a vytrvalosť v učení, či hodnotení mal možnosť každý z nás – učiteľov a žiakov – na slávnostnej liturgii v trebišovskom gréckokatolíckom chráme (pozri foto), kde sa spoločne stretli sesterské školy nášho zriaďovateľa, košickej eparchie, a to Cirkevná združená stredná škola sv. Jozafáta a naše Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa. Svojou prítomnosťou nás pritom poctili vladyka Milan Chautur, košický eparcha a riaditeľ Eparchiálneho školského úradu PaedDr. Peter Orenič, ThLic.
Vo svojich záverečných slovách adresoval vladyka Milan všetkým prítomným slová povzbudenia, aby ani v časoch oddychu a letného užívania nezabúdali na Krista vo svojom srdci a šírili tak jeho svedectvo svojimi slovami i skutkami všade, podobne ako to robil aj sv. apoštol Pavol.

PhDr. Marek Čižmár

Odpustová slávnosť 2009

24.6.2009
Deň, keď si katolícka cirkev pripomína sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa, bol na našom cirkevnom gymnáziu zasvätený odpustovej slávnosti (pozri foto), počas ktorej si pripomíname Kristovho predchodcu, syna Zachariáša a Alžbety, ktorého Boh poslal, aby Ježišovi pripravil cestu pre jeho pôsobenie medzi ľuďmi. Kázal pokánie na brehu rieky Jordán, kde neskôr pokrstil aj Ježiša, svojho príbuzného z Nazaretu.
Odpustový deň začal svätením liturgie v priestoroch gréckokatolíckeho chrámu, na ktorej sme privítali vzácnych hostí. Z Košíc k nám zavítal vladyka Milan Chautur, košický eparcha a spolu s ním riaditeľ Eparchiálneho školského úradu PaedDr. Peter Orenič, ThLic., MVDr. Vladimír Anďal, CSc., primátor mesta Trebišov, PaedDr. František Ňaršanský, riaditeľ ZŠ SEVER a PaedDr. Tibor Volčko, riaditeľ CZSŠ sv. Jozafáta. Na slúžení liturgie sa spolu s duchovným správcom školy Mgr. Františkom Fedorišinom podieľal aj dekan gréckokatolíckej farnosti v Trebišove o. protopresbytér Dušan Seman a o. Michal Hospodár. Príjemným zistením bolo to, že pozvanie na našu slávnosť prijali aj naši bývalí žiaci, teraz už bohoslovci – Emil Zorvan, Metod Zorvan, Kamil Ganóczy, Michal Pavlišinovič, Martin Dudok, Peter Babinčák, Peter Kolesár. So súhlasom riaditeľov trebišovských základných škôl k nám zavítali aj zástupcovia ich žiakov, aby spolu s nami sa zapojili do slávnostného i športového prežitia tohto dňa.
Napriek premenlivosti počasia odštartovali po príchode do školy pripravené súťaže, ktoré boli rozmiestnené do jednotlivých tried a učební a ktoré si organizačne pod svoj patronát zobrali členovia študentskej rady. Nechýbali medzi nimi stolný tenis, twister, šípky, spoločenské a vedomostné hry, MILIONÁR a i.. V multimediálnej miestnosti bol žiakom poskytnutý priestor na sledovanie filmov a, pokiaľ to počasie umožnilo, na školskom ihrisku prebiehali futbalové zápasy tried.
Finále a zlatý bod celého dňa sa nakoniec, z pozvania riaditeľa Základnej školy SEVER PaedDr. Františka Ňaršanského, presunuli do neďalekej telocvične, kde so rozohral napínavý futbalový turnaj za účasti družstva kňazov (na čele s vladykom Milanom), vybraných riaditeľov a učiteľov trebišovských ZŠ a „domáceho“ družstva Cirk. gymnázia sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa nakoniec stalo aj celkovým víťazom (víťazné družstvo tvorili: PaedDr. J. Pavlikovský, RNDr. Slavomír Partila, PhDr. Marek Čižmár, študentská výpomoc – Patrik Slivka, Andrej Hatrák, Martin Sahajda a Rastislav Bodnár).
Z referencií a hodnotení jednotlivých účastníkov a hostí vyplýva, že aj napriek počiatočnej nepriazni počasia sa akcia vydarila a spomienky na ňu sú už teraz najlepšou pozvánkou pre ďalší - okrúhly rok 2010.

PhDr. Marek Čižmár

Oznámenie o primičnej sv. liturgii


5. júla 2009 o 10.00 v chráme sv. proroka Eliáša v Sečovskej Polianke bude slávená primičná svätá liturgia Michala Pavlišinoviča, absolventa nášho cirkevného gymnázia (1998 – 2002).

Úsmev ako dar 2009


Utorok 23. júna sa naša škola prostredníctvom študentov 3. ročníka aktívne zúčastnila zbierkovej akcie „Úsmev ako dar“ pre podporu detí v náhradnej starostlivosti. Z iniciatívy Mgr. Anežky Frankovej sa našim komunikatívnym tretiakom podarilo vyzbierať v uliciach mesta veľmi peknú sumu 542,73.- EUR, ktorou prispeli k dobrej veci, a to podpore ľudí (jedných z nás), ktorým chýba to, čo mi považujeme často za samozrejmosť – rodinu.
Všetkým účastníkom akcie patrí veľká vďaka a uznanie a už teraz stojí pred terajšími druhákmi výzva prekonať sumu svojich predchodcov.

PhDr. Marek Čižmár

Timea Stýbarová tretia najlepšia na Slovensku


Bohatá žatva športových úspechov našich študentov nemá stále koniec. Potvrdením tohto tvrdenia je krásne 3. miesto v kategórii žien jednotlivkýň, ktoré si na nohejbalových Majstrovstvách Slovenska v sobotu 20. júna vybojovala v neďalekých Zalužiciach študentka 2.B Timea Stýbarová (pozri foto). Týmto medailovým umiestnením potvrdila svoje oprávnené miesto v slovenskej reprezentácii. Pre Timeu je to zatiaľ jeden z najväčších úspechov v jej sľubne sa rozbiehajúcej kariére. Obdiv jej patrí aj vzhľadom na to, že v kategórii žien sa dokáže presadiť ešte v juniorskom veku. Stala sa tak pokračovateľkou série úspechov našich absolventiek – nohejbalistiek Danky Peruňskej a Katky Dankovej.
Timea ďakujeme a v športovej kariére želáme ešte veľa takýchto krásnych momentov.

PhDr. Marek Čižmár

Na besede s Markom Čechom


Piatok 19. júna, v dopoludňajších hodinách, sa skupina našich, futbalom zanietených chlapcov zúčastnila zaujímavej besedy s futbalovým reprezentantom SR, majstrom troch európskych krajín (Slovensko, Česko, Portugalsko), momentálne hráčom anglického West Bromwich Albion Marekom Čechom a Milanom Stepanovom, reprezentantom Srbska a obrancom portugalského FC Porto (pozri foto), ktorú organizovala naša sesterská CZSŠ sv. Jozafáta v priestoroch svojej telocvične. Hosťami boli aj Markov otec, niekdajší hráč prvoligového Tatrana Prešov a snúbenica Tatiana.
Z úvodného slova Mareka a Milana a následne aj z odpovedí na žiakmi položené otázky mali možnosť všetci účastníci aspoň sčasti spoznať život profesionálneho futbalistu, jeho futbalový a mimofutbalový život. V Marekovom prípade boli ním zodpovedané otázky na budúcnosť našej reprezentácie, ktorej sa otvára možnosť prebojovať sa na finálový turnaj majstrovstiev sveta v Južnej Afrike. Zaujímavou kapitolou boli zážitky oboch vzácnych hostí z pôsobenia v FC Porto, ktoré, podľa ich slov, na nich zanechalo veľký dojem hlavne profesionalitou, organizovanosťou a bezprostrednosťou jeho fanúšikov. Futbalisti predstavili študentom svoju namáhavú cestu za športovým úspechom a prienikom do medzinárodného klubového života. Ostáva len veriť, že sa stali inšpiráciou aspoň pre jedného z nich.

PhDR. Marek Čižmár

Tesne pred bránami osudového 4. ročníka


Piatok 19. júna, v spolupráci s pracovníčkami Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove PhDr. Alenou Wágnerovou, PhDr. Miroslavou Hardoňovou a PhDr. Helenou Litvákovou absolvovali študenti 3. ročníka nášho gymnázia záverečnú časť projektu proforientácie – „Na aké povolanie sa hodím?“.
V tento deň sa zavŕšil proces, ktorý vzišiel z iniciatívy našej výchovnej poradkyne PaedDr. Klaudie Horňákovej a ktorého prvotným cieľom je ešte pred odchodom na prázdniny vyšpecifikovať odborné a vedomostné zdatnosti a nadanie budúcoročných maturantov, vzhľadom na širokú ponuku odborov a zameraní, ktoré im v nasledujúcom školskom roku ponúknu vysoké školy na Slovensku a v Čechách. Posledná časť projektu bola postavená na osobnostnej analýze jednotlivca a vychádzala z individuálnych pohovorov, ktoré absolvovali študenti a študentky jednotlivo, len za prítomnosti niektorej z pracovníčok CPPPP.
Odzrkadlením výsledkov tohto zaujímavého projektu by už o niekoľko mesiacov malo byť ľahšie nasmerovanie ambícií a túžob žiakov pri svojej voľbe životného povolania. Treba len veriť, že bude správnou a vedúcou k správnemu cieľu.

PhDr. Marek Čižmár

Odpustová slávnosť

Stredu 24.6.2009 sa na pôde našej školy bude konať odpustová slávnosť Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa. Srdečne na ňu pozývame všetkých študentov,učiteľov, zamestnancov a priateľov školy.Osobitne si dovoľujeme pozvať aj našich absolventov.
Slávnosť bude otvorená sv. liturgiou o 9:00 hod. Následne, v priestoroch školy, bude slávnostný deň pokračovať zaujímavým programom, v ktorom nebudú chýbať športové aktivity, spoločenské a zábavné hry, premietanie filmu a opekačka.
Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Kozmonautika - od Sputnika po raketoplán


Takýto názov niesla prednáška p. Petra Tirpáka, pracovníka úseku astronómie Regionálneho osvetového strediska v Trebišove, ktorá bola odprezentovaná v priestoroch multimediálnej miestnosti v dňoch 16. – 17. júna. (pozri foto) Súbežne s teoretickými poznatkami a preskúmanými faktami bola realizovaná aj elektronická prezentácia obrazového a filmového materiálu. Jej úlohou bolo priblížiť cieľovej skupine – študentom 2. ročníka zaujímavé fakty a poznatky nielen z oblasti astronómie, ale aj z jej príbuzných odborov.
Záujem študentskej obce o túto oblasť sa odrazila v jej pozornom vnímaní a možno, u niektorých, aj v jej budúcom individuálnom odbornom formovaní sa práve v tejto oblasti vedeckého bádania.

PhDr. Marek Čižmár

Na ceste k správnej voľbe vysokej školy


Utorok 16. júna bola na našej škole realizovaná ďalšia časť projektu proforientácie – „Na aké povolanie sa hodím?“.(pozri foto) Tentoraz , opäť v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove, mali naši tretiaci pred sebou písomný monitoring svojich predpokladov a schopností vo forme psychotestov. Pracovníčky CPPPP v Trebišove PhDr. Alena Wágnerová a PhDr. Miroslava Hardoňová vo dvoch dvojhodinových blokoch (1. blok: 3.A; 2. blok: 3.B) absolvovali druhú fázu komplexnej diagnostikácie budúcoročných maturantov, ktorá predchádza poslednej časti, t. j. osobným pohovorom.

PhDr. Marek Čižmár

Pre tretiakov


Utorok 16. 6. 2009, počas vyučovania, bude prebiehať 2. časť testovania žiakov 3. ročníka (tzv. psychotesty) so zameraním na správny výber vysokej školy a životného povolania:

1. – 3. vyuč. hodina - 3.A
5. – 7. vyuč. hodina – 3.B

PaedDr. Klaudia Horňáková
výchovná poradkyňa

Máme víťazku celoslovenského kola !!!


Štvrtok 11. júna 2009 na pôde Spišskej Kapituly si, dnes už naša absolventka, Veronika Veľková prevzala hodnotné ocenenie - cenu za 1. miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2009.(pozri foto) V jej prípade ide o neuveriteľný úspech, keďže Veronika svoje víťazstvo obhajovala z minulého roku, čo sa jej aj podarilo.
Víťazka si ocenenie za prvé miesto prevzala v sprievode sr. Šebastiány z rúk predsedu poroty doc. Dr. Františka Trstenského, PhD..
Súčasťou úzkeho výberu najlepších výtvarných prác na Slovensku za tento rok boli aj maliarske výpovede Majky Vaskovej (3.A). (pozri foto)
K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme a Veronike držíme palce pri prijímacom konaní na vysokú školu.

PhDr. Marek Čižmár

Druháci pozor ! ! !


16. a 17. júna sa na pôde našej škole uskutoční v spolupráci s úsekom astronómie Regionálneho osvetového strediska v Trebišove odborná prednáška na tému Kozmonautika - od Sputnika po raketoplán. Jej súčasťou budú aj názorné ukážky prostredníctvom elektronickej prezentácie.
Prednáška bude realizovaná v multimediálnej miestnosti v takomto poradí:

2.A: utorok (16. 6. 2009) - 6. a 7. vyučovacia hodina

2.B: streda (17. 6. 2009) - 1. a 2. vyučovacia hodina

!!! Každý zo žiakov 2. ročníka odovzdá najneskôr do pondelka svojmu triednemu profesorovi 1 kultúrny poukaz 2009!!!

Ako sa bude uberať môj život ďalej?


Utorok 9. júna 2009 sa na našej škole uskutočnilo kariérne poradenstvo pre budúcoročných maturantov prostredníctvom motivačného dotazníka, ktorý bol súčasťou digitálnej interaktívnej metodiky „ Na aké povolanie sa hodím? “. (pozri foto) Diagnostiky, vychádzajúcej z odpovedí na zadané otázky s využitím PC sa zúčastnilo 35 žiakov 3.ročníka pod vedením psychológa Mgr. Jána Rusnáka z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove.
V dotazníku sa žiaci vyjadrovali k rôznym činnostiam. K jednotlivým dvojiciam popisov práce alebo činností mali žiaci priradiť body podľa svojich preferencií z hľadiska príťažlivosti. Po vyplnení dotazníka získal každý žiak prehľadnú tabuľku a graf , ktoré ukázali záujmové preferencie žiaka v jednotlivých oblastiach :
SLOVÁ,
UMELECKÁ ČINNOSŤ,
FYZICKÁ AKTIVITA,
EXPERIMENTOVANIE,
ORGANIZOVANIE,
OBCHOD A PRÁCA S ĽUĎMI.
Žiaci získali informácie o povolaniach, v ktorých by sa mohli uplatniť podľa toho, v akej oblasti získali najvyšší počet bodov. Išlo o základné poznatky o okruhoch povolaní. Bližšie informácie si žiaci vyhľadávajú sami na internete alebo v rôznych informačných materiáloch.
Táto metodika prispeva k formovaniu „ obrazu o sebe “, vedie žiakov k využívaniu internetu a printových médií na získavanie profesijných informácií. Veríme, že toto dotazovanie pomohlo naším budúcoročným maturantom pri rozhodovaní o vlastnom kariérnom smerovaní a formulovaní krátkodobých a dlhodobých plánov.
Našim tretiakom sme pomohli usmerniť ich proforientáciu aj v rámci triednických hodín pomocou dotazníka SEMAFOR.
Ďalšie pokračovanie kariérneho poradenstva sa na našej škole uskutoční dňa 23.6.2009, kedy majú žiaci tretieho ročníka možnosť zúčastniť sa psychotestov.

PaedDr. Klaudia Horňáková
výchovná poradkyňa

Stretnutie zástupcov študentských rád v Snine


Počas víkendu, 5.-7. júna 2009, sa na chate Alexandra Čornaniča v rekreačnej oblasti Rybníky v Snine zišli ľudia od Bratislavy, Malaciek, Žiliny cez Košice, Prešov, Trebišov, Michalovce až po domácu Sninu, aby sa zúčastnili celoslovenského snemu Stredoškolskej študentskej únie Slovenska (Šusky), na ktorom prebiehali voľby nového predsedníctva, regionálnych koordinátorov a orgánov Stredoškolskej študenskej únie Slovenska. Okrem toho prebiehalo školenie, ktorým cieľom bolo informovať účastníkov a účastníčky o študentských samosprávach, poradiť im, ako robiť rôzne činnosti čo najlepšie, ako komunikovať s vedením, ako realizovať ich vlastné nápady a podporovať ich všestranný rozvoj organizovaním rôznych aktivít ... Na tejto akcii sa prvý raz zúčastnila aj naša škola, reprezentoval ju študent Jaroslav Hric (1.A), ktorý okrem členstva dosiahol individuálne ocenenie - bol vyhlásený za najkomunikatívnejšieho a najaktívnejšieho člena tohto snemu. Jaro túto akciu komentoval slovami: „Bolo to úžasné, spoznal som veľa skvelých ľudí, jednoznačne to bol zážitok, ktorý si budem pamätať veľmi dlho. Nadobudol som veľa prospešných informácii a odchádzal som s veľkým elánom a chuťou pracovať na svojich nápadoch pre našu školu. Dúfam, že sa mi tieto nápady podarí v blízkej budúcnosti zrealizovať.“

Jaroslav Hric (1.A)

Medailová žatva Petra Hrindu


Ďalší z výrazných úspechov zaznamenal v dňoch 6. a 7. júna na Súťaži olympijských nádejí, 38. ročníku medzinárodných plaveckých pretekov juniorov, ktoré sa uskutočnili na Mestskej krytej plavárni v Košiciach študent 3.B Peter Hrinda (pozri foto). Na tomto medzinárodnom podujatí sa zúčastnilo 184 pretekárov z krajín Visegrádskej štvorky (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a Bieloruska.
Peter vo všetkých svojich disciplínach zaknihoval obdivuhodné výsledky. Na 100 m motýlik časom 1:07,76 obsadil 3. miesto a zároveň vytvoril nový trebišovský rekord. Ďalšie tretie miesto získal v disciplíne 100 m prsia, kde sa mu podarilo dosiahnuť čas 1:22,58. Na dvojnásobnej trati vyšperkoval svoj výkon a časom 3:02,37 získal striebornú medailu. Aby toho nebolo málo, vo štvrtej disciplíne – 100 m voľný spôsob prekonal časom 59,76 s doterajší rekord mesta Trebišov a zároveň sa stal prvým plavcom v jeho histórii, ktorému sa podarilo zaplávať túto trať pod 1 minútu.
Podujatie, ktoré organizovala Slovenská plavecká federácia a Športový klub polície Košice, bolo jedným z najväčších podujatí slovenského juniorského plávania. O to väčšie uznanie patrí Petrovi od nás za jeho oddanosť športu a výkonnostný rast, ktorý v poslednom čase zaznamenal. Zvlášť aj preto, že ide o individuálny šport, ktorý si v jeho prípade vyžaduje veľkú obetu. Už teraz môže slúžiť ako príklad mnohým tým, ktorí snívajú o podobných úspechoch na športovom poli.
Peter, blahoželáme a držíme palce v ďalšom športovom napredovaní.

PhDr. Marek Čižmár

Prvenstvo Barbory Ďubekovej v sólovom speve


Cenné víťazstvo v rámci strieborného pásma 1. ročníka celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského a ďalší z výrazných úspechov (aj pre našu školu) získala 20. mája Barka Ďubeková z 3.B. (pozri foto) Finále celoslovenského kola prebiehalo pod záštitou nášho, vo svete presláveného maestra Petra Dvorského na pôde Základnej umeleckej školy na Bernolákovej ulici v Košiciach, ktorá si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho založenia.
V prvom ročníku tejto súťaže sa zúčastnilo 58 žiakov z 23 základných umeleckých škôl zo Slovenska, ktorí súťažili podľa kritérií v piatich vekových kategóriách. Jednotlivé výkony hodnotila 5 členná odborná porota v zložení: Klaudia Račič-Derner, sólistka SND v Bratislave a zároveň pedagogička Konzervatória Alkana v Bratislave, Blanka Mellenová, pedagogička zo ZUŠ v Nových Zámkoch, Viera Drietomská, pedagogička košického konzervatória, sólista opery Štátneho divadla v Košiciach Ondrej Mráz a maestro Peter Dvorský, predseda poroty.
Aj keď Barka na tejto súťaži reprezentovala farby našej sesterskej školy - Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Cecílie v Sečovciach, je pre nás potešením mať vo svojich radoch žiačku, ktorá svojím hlasom presvedčila jedného z najznámejších tenorov sveta. K dosiahnutému úspechu Barke srdečne blahoželáme a tešíme sa z neho spolu s ňou.

Výsledky súťaže: http://www.zusbernolakova.sk/prilohy/1SKDvorskyH-VYSLEDKY.pdf

PhDr. Marek Čižmár

Recitačný úspech Majky Vaskovej


Štvrtok 4. júna zaznamenala naša škola ďalší zo žiackych úspechov v tomto školskom roku v podobe krásneho 3. miesta Majky Vaskovej na krajskej prehliadke umeleckého prednesu poézie a prózy, ktorú organizovalo Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pod názvom Metamorfózy slova. (pozri foto).
Majka, víťazka okresného kola, zastupovala náš región v kategórii poézia. V silnej konkurencii renomovaných škôl Košického kraja zaujala svojím prednesom celú porotu, čo sa odrazilo aj v slovnom hodnotení jej členov. Potvrdila tak nielen osobné umelecké kvality, ale aj všeobecne výbornú pripravenosť, za ktorou stojí práca vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Jaroslavy Sabovej.
Obidvom patrí veľké uznanie a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

PhDr. Marek Čižmár

Duchovné cvičenia 2009 (Juskova Voľa)

3.6.2009
Dnes sa ukončil prvý turnus duchovných cvičení, ktoré ešte stále prebiehajú v priestoroch Školy v prírode v Juskovej Voli. (pozri foto) Od pondelka 1. júna ich absolvovali študenti 2.A a 3.A v sprievode svojich triednych profesorov (PhDr. Marek Čižmár, Mgr. Vasil Šuch). Výborne pripravený program a neustála starostlivosť o zdarný priebeh duchovnej obnovy ide na vrub našej sestry Šebastiány. Už v úvode sa z jej iniciatívy rozbehol triedny Anjelik, v ktorom sme si jednotlivo vytiahli meno svojho anjelika (spolužiak/spolužiačka). Práve jemu počas celého priebehu boli venované na triedny plagát slová povzbudenia. Na konci, po záverečnej liturgii, sa odhalila totožnosť všetkých anjelikov. Prostredníctvom sladkej odmeny sme sa dozvedeli, na ktorom lístku sa objavilo naše meno a kto bol tým neznámym za odkazom pre naše maličkosti. Prednášky, slúženie liturgie, sviatosť zmierenia a množstvo chvíľ zo svojho drahocenného času nám venoval náš duchovný správca o. František, ktorého po celý čas zdobila výborná nálada a snaha byť neustále naporúdzi. Aj z tohto dôvodu patrí sestre Šebastiáne a o. Františkovi veľká vďaka a ešte väčšie pánbohzaplať.
Skvelé ubytovanie, výborná vybavenosť priestorov na duchovné aktivity, chutná a pestrá strava, krásne prostredie medzi kopcami a predovšetkým bohatosť športového vyžitia (futbalové, volejbalové ihrisko, pingpongový, biliardový a futbalový stôl) je tou najlepšou pozvánkou na duchovnú obnovu v ďalšom školskom roku, na ktorú sa už teraz tešíme.

PhDr. Marek Čižmár

Oznam pre 1.A

Prváci sa zajtra o 9:00 zúčastnia slávnostného otvorenia Festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou a zhliadnu divadelné predstavenie KUBO .
Milí prváci, po prvej vyučovacej hodine sa stretnete pred školou a pod dohľadom p. prof. Žadanskej sa presuniete do Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. Po skončení predstavenia sa vrátite do školy, kde budete pokračovať 4-tou vyučovacou hodinou. Okrem chuti kultúrne sa obohatiť, doneste si so sebou jeden kultúrny poukaz!
Prajem Vám nádherný umelecký zážitok.

Organizačné pokyny k duchovným cvičeniam


Študentky a študenti,
na našej webovej stránke, v zložke duchovné aktivity, máte možnosť prečítať si všetko podstatné o duchovných cvičeniach, ktoré organizuje naša škola pre žiakov 1. - 3. ročníka v priestoroch Školy v prírode Juskova Voľa v dňoch 1. - 7. júna 2009. V prípade akýchkoľvek nejasností je potrebné kontaktovať sa s vedením školy, triednymi profesormi, resp. so sestrou Šebastiánou alebo o. Františkom.

PhDr. Marek Čižmár

Študenti pozor!


Pondelok 1. júna 2009 bude prebiehať skrátené vyučovanie s nasledovným programom:

1. hodina (7.45 – 8.20)
2. hodina (8.25 – 9.00)
3. hodina (9.10 – 9.45)
4. hodina (9.55 – 10.30)
5. hodina (10.40 – 11.15)
6. hodina (11.25 – 12.00)
12.00 – 12.10 OBED
7. hodina (12.10 – 12.45)
12.45 – sv. liturgia (1. pavilón školy)

PhDr. Marek Čižmár

Pozvánka


Milí študenti, v mene Regionálneho osvetového strediska Trebišov si vás dovoľujeme pozvať na XVII. CELOŠTÁTNY FESTIVAL DIVADELNÝCH HIER S DEDINSKOU TEMATIKOU. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou je postupovou prehliadkou amatérskeho činoherného divadla s možnosťou postupu na Scénickú žatvu do Martina.

Termín a miesto: 4. – 6. jún 2009 divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v Trebišove

Program:
Štvrtok (4. jún 2009)

15.00 - Michal Babjak: PANI RAFIKOVÁ A TÍ DRUHÍ (Divadelná skupina X Nadlak pre Demokratickom zväze Slovákov a Čechov v Rumunsku. Réžia: Ján Keleš. Nesúťažné predstavenie)

19.00 - Jozef Gregor-Tajovský: ŽEŇSKI MAŇIRI (Divadlo „G“ Trebišov pri MsKS a ZO ZDOS pri Gymnáziu Trebišov. Réžia: Július Galgan. Vstupné: 1 €)

Piatok (5. jún 2009)

14.00 - Ivan Stodola – Peťo Meszároš: BALADA O EVE (Celkom malé divadlo Žemberovce. Réžia: Edo Šebian. Vstupné: 50 centov)

16.00 - Jaroslav Lacko na motívy poviedky B. S. Timravy: SKON PAĽA ROČKU (DS T. Vansovej Rimavská Píla pri MsÚ Tisovec. Réžia Jaroslav Lacko. Vstupné: 50 centov)

19.00 - Slávnostné ukončenie festivalu

Sprievodné podujatia:
Vzdelávací program – Rozbory, diskusie (4.-5. jún 2009 – prednášková miestnosť)

Súťaž scenárov:
Rozbor prihlásených divadelných hier (4. jún 2009 o 14.00 – prednášková miestnosť)

Výstavy:
„50 rokov Divadla „G“ Trebišov“ (MsKS Trebišov)
„40 rokov s ochotníkmi“ - Filip Lašut (MsKS Trebišov)

Pre študentskú radu!


Upozornenie!!

Štvrtok 28. 5. 2009, po 6. vyučovacej hodine (cca o 13.10), sa v multimediálnej učebni uskutoční zasadnutie školskej študentskej rady.

M. Vasková

Summer Camp


Pre Vás - našich návštevníkov je tu pozvánka na Summer Camp v Juskovej Voli. Bližšie informácie a prihlášku nájdete na stránke http://www.goslovakia.tk/, kde je aj pár informácii o tom, čo to vlastne camp je.:)
Informácie o programe sú dostupné na http://www.globaloutreachprogram.com/

Dear Friends!

We would like to invite you to participate in Global Outreach (GO) Summer
Camp 2009, which will be held in Juskova Voľa on July 12th – 18th.

We also invite all alumni to meet and share experiences and have a great time with Global Outreach Family.

Please, fill in the Application form online http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=cGotWVVSYWtTN28zOXc1eHN4cmp0VWc6MA , and send it no later than June the 15th 2009.

Camp address:
Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Juskova Voľa, č. 118
094 12 Vechec
Mgr. Erich Eštvan, riaditeľ
tel.: 00421 57 44 902 90, 0903 603 477, 0904 738 191
email: skolacentrum@centrum.sk, Web site: www.gmcbarka.sk
You will need a passport or your ID, and international travel insurance.

Cost is 98 EUR. Bring your money with you to the camp.

Travelling
There is a good connection by trains and busses(through Prešov, Kysak or Košice). You have to get there on your own. The camp will be held in Juskova Voľa. You can get there directly or we can pick you up in Vranov nad Topľou.

Please arrange your arrival between 1.00 PM and 5.00 PM as it is the time of the Holy mass which opens the camp program.

Let us know if you have other means of transport or if you need any further information about transportation: gocamp2009@gmail.com

MAKE SURE YOU KEEP ALL YOUR TRAVELL TICKETS AND RECEIPTS!!! They will be used as verification for returning part of your travelling costs.

Prvý slovenský polyhistor a svätec Gorazd (odborný seminár)

22.5.2009
S príspevkom na takúto tému, v rámci XV. Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb v Trebišove, vystúpil v piatok 22. mája 2009 PaedDr. Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti sv. Gorazda, podpredseda Cyrilometodskej spoločnosti a kurátor pre kresťanské tradície NOC v Bratislave v priestoroch 3.B pred žiakmi 2. ročníka. (pozri foto) Na seminári, ktorého súčasťou bola aj vecná diskusia s otázkami publika, podal študentom informácie o prvom, po mene známom učencovi, filozofovi a veľkňazovi slovenského pôvodu, ktorý spolu so sv. Cyrilom a Metodom položili základy našej kresťanskej viery a kultúry.

PhDr. Marek Čižmár

Sväté Trojhviezdie Cyril, Gorazd, Metod

22.5.2009
V priestoroch 1. pavilónu Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove sú od 22.mája vystavené najlepšie výtvarné práce žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa zapojili do 13. ročníka okresnej súťažnej výstavy Sväté Trojhviedie Cyril-Gorazd-Metod. (pozri foto) Výstava je zameraná na národnú históriu, spoznávanie historických koreňov nášho národa. Už 13 rokov je sprievodným podujatím Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb, ktorý sa konal s v rámci XX. Svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015. Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Účasť na slávnostnej vernisáži, ktorá prebiehala 22. mája v dopoludňajších hodinách, prijali vzácni hostia: vladyka Milan Chautur, košický eparcha, kurátor pre kresťanské tradície, predseda Spoločnosti sv. Gorazda a podpredseda Cyrilometodskej spoločnosti PaedDr. Miroslav Holečko, riaditeľka Regionálneho osvetového centra v Trebišove Mgr. Beáta Kereštanová, ako aj dekan gréckokatolíckej farnosti v Trebišove o. protopresbytér Dušan Seman. Najdôležitejšími hosťami však boli samotní ocenení – žiaci základných a stredných škôl nášho okresu.

PhDr. Marek Čižmár

MATURITA 2009


Vážení návštevníci našej stránky, v zložke fotoalbum máte možnosť vidieť fotogalériu z tohtoročnej ústnej formy maturitnej skúšky 2009, ktorá sa konala v dňoch 18. – 21. mája v priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Študentky a študenti 4.A a 4.B sa v nej úspešne popasovali s náročnými zadaniami jednotlivých predmetov. Každý predmet disponoval 30. zadaniami, pričom každé z nich obsahovalo (okrem slovenského jazyka a literatúry a informatiky - 2) 3 úlohy. Najväčšou zmenou tohtoročnej skúšky dospelosti oproti minulým rokom bolo predĺženie časového intervalu na prípravu a odpoveď - po 20 minút. Výnimkou bola informatika, kde časový interval na prípravu predstavoval až 30 minút. Každý maturant tak strávil počas jednotlivých dní minimálne 160 minút v maturitných miestnostiach. Náročnosť prípravy a prezentácie svojich vedomostí zdupľovalo aj horúce počasie, ktoré je už tradičnou súčasťou týchto dní.
Poďakovanie za úspešné zvládnutie maturitných dní patrí predovšetkým pedagogickému zboru školy na čele s riaditeľkou školy, technickému personálu, predsedom PMK, ako aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na jej pokojnom a nerušenom priebehu.

PhDr. Marek Čižmár

Exkurzia Viedeň 2009


Skupina desiatich študentov: Janka Godová, Paťka Chovancová, Matúš Kereštan, Mimka Ostrožovičová (1. A), Ľuboš Dziak, Anka Kočišová, Lukáš Kucharčík (2. B), Mirka Balegová, Annamária Jurošová (3. B), Mišo Koscelanský (4. A) a p. prof. Katarína Žadanská opustili v dňoch 12. – 16. mája 2009 Trebišov a starosti (i radosti) všedného školského dňa a vydali sa na výlet do Viedne.(pozri foto) Cesta autobusom ta i späť, nezabudnuteľné zážitky z nocľahárne vo Vlčom hrdle v Bratislave, ale hlavne trojdňový pobyt vo Viedni ostanú dlho uchované v mysliach (i srdciach) zúčastnených. Študenti si doplnili i prehĺbili poznatky o pamätihodnostiach Viedne (Kultúrno-historické múzeum, Prírodovedné múzeum, Patologické múzeum, krásy zámku Schőnbrunn s nádherným francúzskym i anglickým parkom, ZOO, výstava diel maliarskeho umenia v letohrádku Belvedere, návšteva Cisárskej hrobky, Dómu sv. Štefana, nevšedná architektúra domov Tausendreicha Hundertwassera...). Nezabudlo sa ani na zábavu v zábavnom parku Práter, kde bolo na každom kroku cítiť, ako sa vedia (aj) Viedenčania zabávať.

Anna Kočišová (2.B)

Výmenný pobyt v Holandsku


V dňoch 8.- 16. 5. 2009 sa uskutočnil výmenný pobyt v Holandsku organizovaný Obchodnou akadémiou v Trebišove. Zúčastnili sa ho študentky nášho gymnázia, obchodnej akadémie a štátneho gymnázia.
Do krajiny tulipánov, veterných mlynov a syrov sme po dni cestovania v autobuse dorazili plní očakávaní. Na hlavnej stanici v Delfte sme sa už mierne nedočkaví stretli a zoznámili s našimi hostiteľmi, ktorí nás priviezli do nášho „nového týždňového domova.“ Mali sme deň na to, aby z nás opadla tréma, aby sme sa zoznámili s rodinou, novou izbou a prostredím.
V prvý, oficiálny deň sme už skoro ráno mali slávnostné privítanie riaditeľom školy. Stretli sme sa tam nie len my - Slováci, ale aj skupina Španielov, ktorí mali v tom istom čase tiež výmenu študentov. Neskôr nasledovala prehliadka školy, spoznanie ich vyučovacieho systému, t.j. „ako to u nich chodí.“ Nakoniec sme sa presunuli do telocvične, kde sme si porovnali sily v športových hrách, ako bol basketbal, tenis, volejbal a mnohé iné aktivity.
Vyčerpaní po náročných súbojoch proti Holanďanom v športe sme sa vybrali si oddýchnuť na plavbu na loďkách po kanáloch Delftu. Zistili sme, aké veľké, krásne a staré mesto je Delft. A ďalej sme sa o tom presviedčali aj na pokračujúcej prehliadke mesta. Mali sme prehliadku radnice, hlavného námestia a privítanie starostom mesta. Potom sme mali rozchod až do večera, keď nám škola pripravila špeciálny program, ktorý spočíval v prezentácii Slovenska a Španielska. Jeho súčasť tvorila módna prehliadka. Bolo to veľmi zábavné a zaujímavé.
Ďalší deň spočíval v prehliadke hlavného mesta Holandska - Amsterdamu. Ich hlavné mesto je, ako sme zistili, príliš veľké na to, aby sme ho stihli aspoň z malej časti prejsť za jeden deň. No snažili sme sa vnímať všetko okolo nás. Navštívili sme tam aj slávne Van Goghové múzeum, kde sme videli všetky jeho diela – pre nás známe, ale aj úplne predtým nepoznané. Bohužiaľ, prehliadkou tohto múzea sa skončila aj naša prehliadka Amsterdamu.
Štvrtok sa náš deň začínal jazdou na bicykli až k miestu, kde sme presadali na vodné bicykle. Na týchto bicykloch sme počas štvorhodinového šliapania po kanáli uvideli krásnu holandskú krajinu. Bolo to dosť únavné, ale myslím, že to stálo za to! Za také „cvičenie“ sme si zaslúžili trochu oddychu a zábavy. Preto večer pre nás naši hostitelia usporiadali večer spoločnú večeru a neskôr karaoke show. Zaspievať si mohol ktokoľvek a keďže Slováci sa nechceli nechať zahanbiť, spievať sa odhodlalo aj niekoľko slovenských dievčat. Veľmi sme sa na tom zabávali a dokonca sme sa aj učili spievať holandské piesne.
Posledný deň sme strávili niekoľko kilometrovou túrou na bicykloch do Hoek van Holland – hrádzu, kde sme mali aj názorné ukážky na modely ako funguje, prednášky a film o tejto stavbe. Zistili sme, že vďaka tejto hrádzi nemôže byť Holandsko zaplavené pri búrkach. Nasledovala únavná cesta na bicykloch späť do školy. Keďže to bol posledný spoločný deň, večer prišla rozlúčková diskotéka. Bolo nám veľmi ľúto, že sa musíme pomaly, ale isto lúčiť, no svoj smútok sme nahradili tancom a spevom.
V piatok - deň odchodu, sme mali posledné stretnutie v škole, odkiaľ sme sa presunuli na stanicu a pobrali sa na nekonečnú cestu domov so spomienkami na tento nezabudnuteľný výlet.
Podľa mňa tento výlet nebol len o výmene nejakých študentov, ale spoznali sme krajinu, ktorú predtým mnohí z nás vnímali len z médií, zoznámili sme sa s ľuďmi s ktorými sme stále v kontakte, spoznali kultúru, architektúru a dejiny zaujímavých miest. Preskúšali sme našu angličtinu a jazykové schopnosti a priniesli si domov nepredstaviteľné množstvo zážitkov, ktoré určite v nás neprestanú skoro doznievať.

Sárah Jachimecová

Hviezdoslavov Kubín 2009 – 1. a 3.miesto na okresnom kole


15. máj 2009 priniesol ďalší výrazný úspech pre našu školu, a to v podobe 1. a 3. miesta na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2009 v kategórii poézia. Majka Vasková (3.A) potvrdila svoje výrazné kvality a v kráľovskej kategórii – poézia si vybojovala svojím prvenstvom postup na krajskú prehliadku pod názvom Metamorfózy slova, ktorá sa uskutoční 4. júna v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. (pozri foto). Víťazné ťaženie našej školy potvrdila bronzovou priečkou Timea Stýbarová (2.B). Naše dievčatá sa podľa slov porotcov prezentovali detailným zvládnutím textu a kvalitnými výstupmi. Za uvedenými úspechmi stojí fundovaná príprava dievčat vedúcou krúžku umeleckého slova a zároveň aj profesorkou slovenčiny PaedDr. Jaroslavou Sabovou, ktorej, podobne ako dievčatám, patrí vďaka a uznanie za úspešnú reprezentáciu cirkevného gymnázia.
Majke držíme palce a 4. júna budeme aspoň myšlienkami pri nej. Bolo by veľmi pekné, ak by zopakovala minuloročný triumf Lenky Feketeovej, víťazky krajskej prehliadky.

PhDr. Marek Čižmár

Úspech na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2009


V dňoch 13. až 14. mája 2009 sa zúčastnili žiaci z celého Slovenska na Donovaloch 8. ročníka celoslovenského kola Biblickej olympiády. Naše gymnázium reprezentovalo družstvo pod odborným vedením sr. Šebastiány, ktoré tvorili Majka Vasková (3.A), Monika Mojžišová a Betka Vargová (obe 3.B). V silnej konkurencii 10 najúspešnejších družstiev jednotlivých diecéz a eparchií dosiahli veľmi pekné 5. miesto. (pozri foto) Zaujímavosťou je, že od prvého miesta ich delilo len 2,5 boda.
Počas súťaženia museli členovia jednotlivých družstiev preukázať svoje vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Jednotlivými disciplínami boli: práca s obrazom, posolstvo textu, písanie listu, scénka, videostop, test. Práve v odborných a vedomostných častiach súťaže naše gymnázium ešte s prehľadom viedlo.
V kategórii, kde sme mali svoje zastúpenie, zvíťazilo Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Prešov z Prešovskej archieparchie, na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa zo Spišskej diecézy a na treťom mieste skončilo Gymnázium A. Škrábika Rajec zo Žilinskej diecézy. Ceny odovzdal predseda poroty F. Trstenský a generálny vikár banskobystrickej diecézy ThDr. Marián Bublinec.
Odpovede posudzovala päťčlenná porota:j predseda - Doc. BiblLic. František Trstenský z Teologickom inštitútu (Spišská Kapitula) Teologickej fakulty KU v Košiciach, ThDr. Blažej Štrba z Teologického inštitútu v Nitre, Mgr. Tatiana Cmoriaková, metodička DKÚ z Košickej eparchie, Mgr. Daniela Balážová, metodička DKÚ z Nitrianskej diecézy, Mgr. Agáta Moňoková, metodička z Košickej arcidiecézy (pre SŠ). Moderátorom súťaže bol dp. A. Šottník zo Šale z Trnavskej arcidiecézy.
Budúcoročné finále sa usporiada košická arcidiecéza. Treba len veriť, že ďalšia generácia súťažiacich z našej školy potvrdí nastúpený trend a potvrdí výborné renomé, za ktorým stojí obeta nielen žiakov, ale aj sestry Šebastiány, ktorá sa po celý školský rok venovala príprave súťažiacich. Vďaka patrí aj Mgr. Vierke Krajčovej za pomoc a vedenie pri nacvičovaní scénky.
V priestoroch súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže (prvé tri ceny v deviatich kategóriách a ceny poroty zo 112 víťazných obrazov z jednotlivých diecéz), ktoré budú slávnostne vyhodnotené v Spišskej Kapitule 11. 6. 2008. Medzi nimi máme aj my svoje želiezka v ohni v podobe prác Majky Vaskovej (3.A) a Veroniky Veľkovej (4.A). Výtvarné spracovanie všetkých vystavených obrazov bolo veľmi zaujímavé, pútavé a oslovilo prítomných.

PhDr. Marek Čižmár

Výstava DEDIČSTVO OTCOV

11.5.2009
V priestoroch Vlastivedného múzea v Trebišove sa skupina našich žiakov pod vedením sestry Šebastiány v popoludňajších hodinách zúčastnila slávnostnej vernisáže výstavy výtvarnej umelkyne Ľudmily Lakomej - Krausovej pod názvom Dedičstvo otcov, ktoré je svojským návratom k cyrilometodskému dedičstvu slovanskej i slovenskej kultúry a v ktorom dominantné miesto patrí dreveným cerkvám východných cirkví. (pozri video)

PhDr. Marek Čižmár

Súťaž prvej pomoci mladých SČK


11. mája 2009 družstvo našich mladých zdravotníkov v zložení Janka Godová, Danka Tomková, Matúš Mudrý, Rasťo Bodnár (všetci 1. A), Zuzka Benetinová a Daniel Maďar (obaja 2.A) pod vedením Mgr. Anežky Frankovej zvíťazilo v územnom kole súťaže družstiev prvej pomoci mladých SČK, ktorú zorganizoval Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Trebišove.(pozri foto)
Súťaž sa realizovala v Mestskom parku v Trebišove, v priestoroch Centra voľného času. O slávnostné otvorenie sa postarala predsedníčka Územného spolku SČK v Trebišove MUDr. Terézia Konevičová. Na regulárny priebeh dohliadal hlavný rozhodca MUDr. Ladislav Lenko.
V konkurencii trebišovských škôl: Obchodnej akadémie, Strednej odbornej školy, Cirkevnej združenej školy sv. Jozafáta a Spojenej školy Kráľovský Chlmec získalo naše družstvo 521 bodov a celkové prvenstvo. Náplňou súťaže boli v jej prvej časti vedomosti o hnutí Červeného kríža, Červeného polmesiaca, Slovenského Červeného kríža a o bezpríspevkovom darcovstve krvi. V druhej disciplíne preukázali súťažiaci svoje schopnosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na 4 stanovištiach a 2 poraneniach.
Nášmu víťaznému družstvu blahoželáme a pani profesorke Frankovej ďakujeme za odbornú a vedomostnú prípravu súťažiacich.

PhDr. Marek Čižmár

Maturanti pozor!

V sekcii maturita si môžete pozrieť výsledky písomnej formy internej časti aj výsledky externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky a rozpisy jednotlivých maturitných dní.

Tablá doterajších absolventov


Tým, ktorí navštevujú našu stránku alebo patria medzi absolventov Cirkevného gymnázia v Trebišove, príp. sú jeho nádejnými maturantmi, je venovaná galéria tabiel, ktoré visia v priestoroch našej školy. (pozri foto)
Pre niektorých milá spomienka, pre iných možno motivácia a inšpirácia v jednom.

Rozlúčka so štvrtákmi


Tak, opäť sme o rok starší. Aj to si pomysleli niektorí z osadenstva našej školy štvrtok 7. mája pri rozlúčke so žiakmi štvrtého ročníka, pred ktorými stoja najdôležitejšie dni ich stredoškolského štúdia. (pozri foto) Najprv to bude akademický týždeň (11. 5. – 15. 5.), slúžiaci na ich domácu prípravu a potom, od 18. 5. do 21. 5., už len maturitné skúšky, ktoré budú jednotlivo realizovať 2, 3, resp. 4 dni v závislosti od zvolených predmetov (viď zložku MATURITA).
Vyučovacie hodiny štvrtákov boli prispôsobené tradícii, s ktorou sa spája tento deň. Najprv im svoje slová a malé darčeky na rozlúčku venovali ich nasledovníci – tretiaci. Hneď na to štvrtáci navštívili všetky ostatné triedy, aby spevom a slovami vyjadrili svoje poďakovanie za spoločne prežité roky tak mladším spolužiakom, ako aj pedagógom a vedeniu školy.
Počas obedňajších hodín sa celá škola presunula do priestorov medzi pavilónmi školy, kde prebiehal oficiálny program s účasťou hosťa – dekana trebišovskej gréckokatolíckej farnosti o. protopresbytéra Dušana Semana. Začiatok tvorila svätá liturgia a požehnanie tabiel, po nich vystúpila s básňou Veronika Veľková (4.A) a s príhovormi za jednotlivé triedy Katarína Kolesárová (4.A) a Marek Súkeník (4.B). Na záver si slovo vzala riaditeľka školy RNDr. Jana Partilová, ktorá okrem slov hodnotenia spoločne prežitých rokov venovala slová vďaky tým nádejným maturantom, ktorí sa počas štúdia na našej škole podieľali na jej úspešnej reprezentácii. Mimoriadnu pozornosť upriamila na Juraja Ártiho a Veroniku Veľkovú (obaja 4.A), ktorí si z jej rúk prevzali hodnotnú knižnú poukážku ako ocenenie za dosahovaný výborný študijný prospech, resp. úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej súťaži.
Najcitlivejší moment prišiel následne, keď za zvuku zvonca opustili štvrtáci areál školy a vydali sa tak na cestu životom dospelých ...

PhDr. Marek Čižmár

Hviezdoslavov Kubín 2009 – školské kolo


Stredu 6. 5. 2009 sa na našej škole (v 3.A) uskutočnilo školské kolo súťažnej prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2009 v kategórii prednes mládeže. (pozri foto) Je potešiteľné, že posledné dva ročníky vykazujú z hľadiska zastúpenia súťažiacich stúpajúcu tendenciu, čo sa prejavilo aj na kvalite výberu a prezentácii jednotlivých recitačných výstupov, ktoré patrične ocenila aj súťažná porota v zložení: ThDr. Mária Vansačová (predseda), PaedDr. Jaroslava Sabová a PhDr. Marek Čižmár.

Diplom a sladkú odmenu získali:

Kategória poézia:
1. miesto: Mária Vasková (3.A) a Timea Stýbarová (2.B)
2. miesto: Júlia Ondková (3.A) a Barbora Ďubeková (3.B)

Kategória próza:
1. miesto: Jana Godová (1.A) a Anna Kočišová (2.B)
2. miesto: Klaudia Konfederáková (3.A) a Daniela Tomková (1.A)

Výraznú zásluhu na kvalitnej príprave súťažiacich a vysokej úrovni ich prednesu má vedúca krúžku umeleckého slova a vyučujúca slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Jaroslava Sabová, ktorá súťažiacich dlhodobo pripravuje. Školské kolo 55. ročníka najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku sa v tomto roku líšilo od tých minulých najmä v tom, že do celkového hodnotenia mohla zasiahnuť aj tzv. laická porota zložená zo žiakov školy, ktorí zareagovali na výzvu riaditeľky školy a podieľali sa tak svojimi postrehmi a názormi na celkovom hodnotení tohtoročných vystúpení. Tie ich zaujali najmä umeleckou náročnosťou a textovou rozsiahlosťou, čo skonštatovala pri vyhlasovaní výsledkov aj riaditeľka školy RNDr. Jana Partilová. Okrem poďakovania všetkým účastníkom tohto podujatia zaželala postupujúcim súťažiacim veľa šťastia na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 15. mája o 10.00 v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove.

PhDr. Marek Čižmár

Spevácky úspech Betky Stoklasovej


Výrazný úspech na umeleckom poli dosiahla naša študentka Betka Stoklasová (4.B) na krajskom matičnom festivale “Ľudová pieseň košickej mládeže“, kde získala celkové 2. miesto v kategórii dievčatá stredných škôl. (pozri foto) Je potešiteľné, že aj na našej škole sa ešte stále nájdu talenty, ktoré zachovávajú a zveľaďujú tradície slovenského folklóru. Betka s hudobným sprievodom Lukáša Pajtáša (4.A) zaujala súťažnú porotu svojím krásnym hlasom a kvalitnou interpretáciou zvolenej piesne. Jej úspech je o to cennejší, že sa presadila v silnej konkurencii talentov z celého východného Slovenska (Rožňava, Košice, Prešov, Michalovce).
5. ročník speváckej súťaže prebiehal 30. apríla 2009 na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského na Škultétyho ulici v Košiciach . Hlavnými usporiadateľmi súťažnej prehliadky ľudovej piesne boli Dom Matice slovenskej (DMS) v Košiciach a tunajšie evanjelické gymnázium. Festivalu sa zúčastnilo takmer 50 ľudových spevákov a speváčok zo základných a stredných škôl celého Košického kraja. Matičný festival si za posledné štyri ročníky získal takú vážnosť, že tento rok po prvý raz prišli ľudoví speváci aj z Prešovského kraja. Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že väčšina chlapcov a dievčat bola oblečená v nádherných autentických východniarskych krojoch. Krajský matičný festival slávnostne otvoril riaditeľ Evanjelického gymnázia J.A. Komenského v Košiciach Ing. Jozef Krištan a riaditeľ DMS v Košiciach Ing. František Mrva.
Predsedníčkou poroty bola Mgr. Alenka Csajková-Popovičová – šéfdirigentka v Európe známeho speváckeho zboru Evanjelického gymnázia J.A. Komenského v Košiciach Chorus Comenianus. V porote sedeli aj riaditeľka ZŠ Jasov PaedDr. Alžbeta Chahrourová a členka speváckej ľudovej skupiny Matičiarky Margita Feherová .

PhDr. Marek Čižmár

Zdroj: www.matica.sk

Jozef Kušnír - 3. najlepší športovec mesta Trebišov za rok 2008

4.5.2009
Mimoriadne ocenenie svojich doterajších úspechov získal študent našej školy a rýchlokorčuliar SpeedSkating Clubu Trebišov Jozef Kušnír (3.B), keď v Ankete o najlepšieho športovca a kolektív mesta Trebišov za rok 2008 obsadil celkové 3. miesto.
Úspech je o to krajší a cennejší, že Dodo získal uznanie ešte v juniorskom veku a v silnej konkurencii športovcov nášho mesta.
K jeho bronzovej priečke mu srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s ním.
Bližšie informácie o výsledkoch ankety sa môžete dočítať na stránkach mesta Trebišov.

PhDr. Marek Čižmár

Hviezdoslavov Kubín 2009


Budúci týždeň sa v 3.A triede uskutoční školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2009. Srdečne pozývame všetkých účinkujúcich a tiež všetkých, ktorí chcú povzbudiť, podporiť, či len vypočuť si svojich favoritov a ich súperov. Okrem odbornej poroty, ktorá bude zasadať v zložení PaedDr. Jaroslava Sabová, Mgr. Katarína Žadanská a sr. Šebastiána, by sme chceli, aby si našich súťažiacich vypočula a na výbere víťazov sa podieľala aj laická porota. Záujemcovia o miesto v laickej porote, hláste sa u zástupcu riaditeľky školy. Zloženie tejto poroty bude uverejnené v našich novinkách.

RNDr. Jana Partilová

„Cirkevňáci“ na AUTOSALÓNE v Bratislave


Jedným z ďalších vydarených podujatí Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove bola piatok 24. apríla exkurzia Autosalón 2009 , ktorú zúčastnení študenti pod pedagogickým vedením Mgr. Evy Šimkovej spojili aj s prehliadkou našej metropoly. (pozri foto)
Ešte pred cestou požehnal automobilovým fanúšikom dekan trebišovskej farnosti o. protopresbytér Dušan Seman a potom už autobus nabral smer Bratislava.
19. ročník salónu automobilov, príslušenstva, servisnej a garážovej techniky sa konal v dňoch 21. – 26. apríla priestoroch výstaviska Incheba Expo Arény a bol spojený o. i. s prehliadkou najnovších noviniek v oblasti automobilového priemyslu. Celkovo sa na výstave predstavilo viac ako 36 značiek. Korením tohto ročníka boli absolútne nové modely a slovenské výstavné premiéry. V každej expozícii boli pripravené novinky, pričom mnohé z nich pricestovali priamo zo Ženevy. Veľmi lákavým sústom pre našich žiakov boli aj sprievodné programy, v ktorých nechýbali testy úžitkových automobilov, skúšobná jazda na terénnom polygóne, expozícia veteránov (tohto roku venovaná prestížnej značke FORD Mustang), crash testy, vystúpenia známych umelcov i autogramiáda automobilových osobností.
V popoludňajších hodinách, za nádherného, skoro letného počasia prešli Trebišovčania historickým centrom Bratislavy, kde stretli niekoľko známych osobností verejného a spoločenského života. Po zoznámení sa s kultúrnymi skvostami hlavného mesta sa predvečerom vydali na cestu späť domov.
Všetko podstatné skonštatovali zúčastnení do niekoľkých slov : „Zájazd sa nám vydaril, exkurzia splnila svoj cieľ a nám zostali pekné spomienky.“

PhDr. Marek Čižmár

Tanec nad plačom

24.4.2009
Nie, názov novinky nesymbolizuje situáciu po poslednej klasifikačnej porade, len nesie titul divadelnej hry Petra Zvona, ktorej naštudovanú podobu Divadlom G mohli naživo zhliadnuť piatok v doobedňajších hodinách študenti a pedagógovia našej školy v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove. (pozri foto)
Keďže predstavenie bolo súčasťou súťažnej prehliadky, v hľadisku našla svoje miesto aj odborná porota. Podľa jej slov i jednotlivých účinkujúcich hercov vytvorilo naše vnímavé publikum veľmi príjemné prostredie nielen na realizáciu, ale aj hodnotenie hry. Slúži ku cti všetkým naším žiakom, že dokázali aj v takomto, pre divadelné spracovania, netradičnom čase (8.00) prežívať spontánne príbeh postáv a reagovať na ich každý podnet či zaujímavú repliku.

PhDr. Marek Čižmár

Partnerské vzťahy vo forme besied

23.4.2009
V dňoch 21. – 23. 4. 2009 realizovala na cirkevnom gymnáziu lektorka RÚVZ – Trebišov (Oddelenie podpory zdravia) Andrea Jenčová, dipl. a. h. e. v spolupráci s koordinátorkou projektov v tejto oblasti na našej škole Mgr. Anežkou Frankovou sériu besied so žiakmi 1. a 2. ročníka na tému partnerské vzťahy.
Cieľom besied bolo poskytnúť informácie zamerané na pozitívne ovplyvnenie hodnotového rebríčka mladých ľudí v oblasti partnerských vzťahov. Obsah
dialógov sa venoval motivácii študentov k správaniu, ktoré je v súlade s morálnymi zásadami spoločnosti. Tak, aby vedeli odolávať negatívnym vplyvom okolia a dokázali v dospelosti vybudovať harmonické partnerské vzťahy založené na láske, úcte, vernosti, tolerancii a zodpovednosti.
Aktuálnosť diskutovanej témy a výborná komunikácia lektorky s účastníkmi je jednou z ďalších ukážok profesionálnej a odborne na vysokej úrovni pripravovanej spolupráce pracovníkov RÚVZ Trebišov so žiakmi školy, ktorí vo väčšine prípadov tvoria cieľovú skupinu takýchto stretnutí.

PhDr. Marek Čižmár

Z Á P I S
Zápis uchádzačov o štúdium na našom cirkevnom gymnáziu sa uskutoční pondelok 27. 4. 2009, v čase od 10:00 v kancelárii riaditeľky školy, M.R. Štefánika 9, Trebišov.

Teší sa na Vás

RNDr. Jana Partilová
riaditeľka školyKrásny úspech našich výtvarničiek
Streda 22. 4. 2009 priniesla našej škole ďalší úspech v podobe víťazných umiestnení v eparchiálnom kole súťaže výtvarných prác Biblia očami detí a mladých. Svoje minuloročné víťazstvo obhájila Veronika Veľková (4.A) a spolu Majkou Vaskovou (3.A), ktorá sa umiestnila na 2. mieste, postupujú na celoslovenskú súťažnú prehliadku, kde im budeme držať všetky palce.
Dievčatá svojím umením mimoriadne zaujali, čo potvrdili aj ohlasy na ich súťažné práce.
Za ich úspešnú reprezntáciu školy im patrí naše veľké uznanie a poďakovanie.

PhDr. Marek Čižmár

... Boh žehná tomuto dielu


V stredu 22.4.2009 sa v Košiciach konalo eparchiálne (krajské kolo) biblickej olympiády. V silnej konkurencii družstiev z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského z Košíc, Gymnázia Pavla Horova z Michaloviec, Gymnázia v Sobranciach a Gymnázia v Sečovciach sa naším reprezentantkám Majke Vaskovej (3.A), Monike Mojžišovej a Betke Vargovej (obe 3.B) podarilo obhájiť minuloročné prvenstvo a opäť ZVÍŤAZIŤ. (pozri foto) S prehľadom a veľkým náskokom pokračovala cesta našich dievčat k prvenstvu aj v eparchiálnom kole, ktoré prebiehalo v budove gréckokatolíckej eparchie sv. Cyrila a Metoda . Úvodné slovo si vzal a účastníkov na pôde eparchátu privítal vladyka Milan, ktorý sa zúčastnil celého priebehu súťaže. Predseda poroty - biblista ThBibLic. Róbert Jáger mohol po ukončení šesťkolového súboja, ktorý tvorili: 1. Zvedavé otázky, 2. Obrázky, 3. Práca s textom sv. Písma, 4. Inzeráty, 5. Audiostop, 6. Scénka, vysloviť mená konečných víťaziek, ktoré majú teraz pred sebou veľmi zodpovednú úlohu - reprezentovať košickú eparchiu na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 13.- 14. 5. 2009 v krásnom horskom prostredí – na Donovaloch.
Touto cestou chceme srdečne poďakovať dievčatám za skvelú reprezentáciu školy, dekanátu a mesta, ako aj sestre Šebastiáne za vedenie a skvelú prípravu a Mgr. Vierke Krajčovej za pomoc pri príprave scénky na túto súťaž.
Ďakujeme

RNDr. Jana Partilová

Okresné kolo vo veľkom futbale

22.4.2009
Družstvo našich chlapcov v zložení Martin Kubica, Rastislav Bodnár, Jaroslav Hric, Matúš Mudrý (1.A), Martin Sahajda, Dávid Capik, Peter Bobik (2.A), Branislav Nízky (2.B), Ján Sitár (3.B), Marián Petrik, Lukáš Pajtáš (4.A), Metod Ševčík a Viktor Volčko (4.B) reprezentovalo našu školu na okresnom kole vo veľkom futbale, ktorého hostiteľom bola Spojená škola Sečovce a ktorý bol poslednou kolektívnou súťažou v meraní síl stredných škôl v tomto školskom roku. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín: A (Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov, Obchodná akadémia Trebišov, Stredná odborná škola Trebišov) B (Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov, Spojená škola Sečovce)
Omladené družstvo „cirkevňákov“ najprv prehralo v skupine zápas s Obchodnou akadémiou a následne remizovalo so Strednou odbornou školou, čo nestačilo na postup do finále, ktorého víťaz bude reprezentovať trebišovský región na krajskom kole.
Treba veriť, že tento rok slúžil naším mladíkom na nazbieranie skúseností, ktoré zúročia už v budúcom školskom roku.

PhDr. Marek Čižmár

Naše redaktorky na workshope

22.4.2009
V minulých dňoch sa naše študentky Janka Godová, Danka Tomková (obe 2.A), Klaudia Konfederáková a Majka Vasková (obe 3.A) zúčastnili workshopu (tvorivých pracovných dielní), ktorý bol súčasťou vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom: „Slovo – vývoj a perspektívy“. (pozri foto) Časopis Slovo, oficiálny časopis gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, si v tomto roku pripomína svoje 40. výročie. Toto jubileum bolo dôvodom stretnutia množstva významných hostí na pôde Gréckokatolíckej fakulty v Prešove, kde sa stretli aj mladí, nádejní a možno v budúcnosti známi žurnalisti, ku ktorým sa svojou publikačnou činnosťou v našom študentskom časopise Sofigym snažia zaradiť aj menované členky jeho redakčnej rady.

Celý workshop bol rozdelený do troch sekcií:

1. TV LUX ŠTÚDIO PREŠOV
Spoznávanie práce kresťanskej televízie priamo v prostredí štúdia: technická a grafická práca, kulisy, osvetlenie, zvuk, kamerové skúšky a možnosť sadnúť si pred kameru a okúsiť moderátorský “chlebíček“.

2. AKO SA VYRÁBA ČASOPIS
Zoznámenie sa s procesom výroby časopisov od jeho elektronickej podoby v počítači, cez grafickú tlač, fyzické spracovanie až po distribúciu a koncového čitateľa.

3. ŽIVOT V RÁDIU
Stretnutie s prostredím, ktoré ostáva skryté za zvukom reproduktorov: práca moderátorov a redaktorov, príprava na relácie, hudobná dramaturgia a osobná skúsenosť pred mikrofónom.

Rôznorodosť mediálnej činnosti (televízia, časopis, rádio) v praktických ukážkach bola, podľa slov dievčat, nezaplatiteľnou skúsenosťou pri spoznávaní tajov publicistiky. Každý z účastníkov si mohol prácu na tvorbe článkov, pred alebo za kamerou či mikrofónom aj naživo vyskúšať. Práve skúsenosti sú tým, čo by im v ich redakčnej činnosti malo v budúcnosti najviac pomôcť.

PhDr. Marek Čižmár

Exorcizmus a jeho zameranie

20.4.2009
Súčasťou dlhodobého projektu Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove Stretnutia so zaujímavými osobnosťami spoločenského, konfesionálneho a odborného života bola prednáška a následná diskusia gréckokatolíckeho kňaza Jozefa Marettu, povereného vykonávať exorcizmus v Prešovskej eparchii, so žiakmi a pedagógmi školy na veľmi zaujímavú a často tabuizovanú tému exorcizmus. (pozri foto)
So súhlasom dekana trebišovskej farnosti o. protopresbytéra Dušana Seman prebiehal celý program v gréckokatolíckom chráme, pričom začal liturgiou, po ktorej nasledovala takmer dvojhodinová prednáška, na záver ktorej o. Maretta poskytol priestor na vyjadrenie názorov a položenie otázok všetkým zúčastneným.

Preslávny vodca nebeského vojska Michal archanjel,
ochráň nás v boji proti vodcom a mocnostiam temnôt.
ktoré ľudstvo obklopujú.
Bráň nás pred všetkými duchmi zla,
ktorí sú okolo nás.
Príď nám na pomoc, úbohým ľudom, ktorých
stvoril Boh podľa svojho obrazu
a ktorého syn, náš Spasiteľ Ježiš
Kristus, vykúpil z diablovej nadvlády
za cenu svojej predrahej Krvi.
Teba vzývame ako nášho strážcu,
tvojej ochrane zveril Pán duše vykúpených.
Pros za nás teda Boha lásky,
aby nás už Satan nemohol držať vo svojom zajatí
a škodiť Kristovej Cirkvi.
S dôverou v Božie milosrdenstvo ťa prosím,
predlož naše prosby pred tvár Najvyššieho,
a satana, odvekého zvodcu ľudstva a vládcu
všetkých zlých síl, uvrhni spútaného do priepasti,
aby nám už nemohol škodiť.

Podľa slov o. Marettu sa Diabol stal fenoménom, ktorý je len veľmi ťažko rozpoznateľný, keďže každý zo smrteľníkov s ním už mal tú česť. Vo svojom prehovore venoval priestor mnohým prvkom v živote každého z nás, ktoré sú súčasťou rôznych foriem mágie, čiernej, bielej i šedej. Na pretras prišli témy odriekania, povier, veštenia a predpovedí našej budúcnosti, neobišiel sa ani okultizmus, sektárstvo, či homeopatická liečba. Človek si až v takejto situácii uvedomuje, aké fenomény zasahujú jeho život, pričom mnohé z nich nestoja na kresťanských základoch, ale naopak na obyčajnom pokušení, čiže tzv. zakázanom ovocí, ktoré má svoje počiatky ešte na začiatku dejín ľudstva. Prednášajúci exorcista sa nevyhol ani najväčšiemu nebezpečenstvu súčasnej doby – negatívnemu vplyvu internetu a iných foriem zdrojov informácií, ktoré dennodenne bombardujú a ohrozujú formovanie ľudskej a osobnostnej stránky človeka.
V rámci polhodinky otázok a odpovedí sa nakoniec rozhodol poskytnúť aj konkrétne príklady a príbehy zo svojho života a praxe, ktoré doložil autentickými životnými situáciami, kde odôvodnil zmysel exorcičnej činnosti.
Dopoludnie so špecifickým zameraním prinieslo najmä mladej generácii množstvo odpovedí na doteraz nezodpovedané otázky v ich živote a poskytlo veľký priestor na spoznanie ešte neodkrytej stránky nášho bytia.

Pre tých, ktorých táto téma zaujíma, odkaz: http://www.dtp.sk/zrno/Uvod/clanok.php?menu=1&menu_rocnik=2008&menu_cislo=31&nazov=exorcista

PhDr. Marek Čižmár

Školenie aktivistiek

20.4.2009
Minulý týždeň študentky 2.A – Zuzka Benetinová a Veronika Zubková – naše „píár“ aktivistky absolvovali jedno z ďalších školení, tentoraz so zameraním na témy, venované druhom a formám násilia v rodinách, ktoré je páchané na jej ženskom osadenstve.
Školenie prispelo k lepšiemu zorientovaniu sa mladého človeka v problematike násilia, jeho prejavov, príčin a mýtov, ktoré ešte stále prevládajú v súčasnej, už emancipovanej spoločnosti.

PhDr. Marek Čižmár

Anketa o najlepšieho športovca Trebišova za rok 2008

19.4.2009
Návštevníci tejto stránky, pozor! Štvrtok 23. 4. 2009 končí hlasovanie Ankety o najlepšieho športovca a kolektív Trebišova za rok 2008. Medzi kandidátmi máme svojho zástupcu - rýchlostného korčuliara Speed Skating Clubu Jozefa Kušníra (3.B) (pozri foto), ktorý je víťazom Slovenského pohára v kategórii juniori v polmaratóne. Na Majstrovstvách Slovenska v Prievidzi v polmaratóne sa stal úradujúcim juniorským majstrom Slovenska.
Keďže ide o výnimočné úspechy, ktoré si zaslúžia uznanie, odovzdajte mu hlas prostredníctvom:
1. internetu na stránke www.trebisov.sk
2. pomocou kupónov, uverejnených v týždenníku Slovo Zemplína

Dodo svojimi výsledkami úspešne reprezentuje klub, mesto, ale aj naše cirkevné gymnázium, ktoré takýmto spôsobom zviditeľňuje v celoslovenskom povedomí. Aj preto ani na chvíľu neváhajte a hlasujte!!!

PhDr. Marek Čižmár

Pozvánka na túru s vladykom Milanom


Všetkým študentom, pedagógógom a zamestnancom nášho gymnázia, ich rodinným príslušníkom a známym je adresovaná aj pozvánka na túru s vladykom Milanom.
Túra s vladykom Milanom sa uskutoční 8. mája 2009. Zraz účastníkov je o 9.00 pri kaplnke Ružencovej Panny Márie pri obci Cejkov. Pre tých účastníkov, ktorí prídu na túru od Slovenského Nového Mesta, sa kaplnka nachádza pred Cejkovom, pre tých, ktorý pôjdu od Michaloviec, Sobraniec, najskôr pôjdu cez Cejkov a asi 700 m za dedinou na ľavej strane uvidia spomínanú kaplnku. O 9.15 prebehne spoločná modlitba Moleben k Presvätej Bohorodičke. Hneď po nej začne túra pre staršiu mládež v dĺžke cca 8 km. Mladšia mládež (prvý stupeň základnej školy, predškoláci len v sprievode rodičov) ešte nastúpi do autobusov a presunie sa od Cejkova smerom na Báru (Slovenské Nové Mesto) na miesto, ktoré bude označené ako začiatok túry pre mladšiu mládež v dĺžke do 5 km. Autobusy sa potom presunú do Centra voľného času sv. Lukáša Hatfa, do ktorého sa z hlavnej cesty odbočuje v obci Viničky. Všetko bude zabezpečovať tím organizátorov. Po túre sa všetci účastníci zhromaždia v Centre voľného času sv. Lukáša, kde bude čas a priestor na občerstvenie, opekanie(z vlastných zásob) a spoločné hry. Oficiálny program bude zakončený o 14.00 posviackou Centra voľného času sv. Lukáša. Potom účastníci postupne nastúpia do autobusov a odídu do svojich farností. Povinnosťou účastníkov je rešpektovať pokyny organizátorov.

Program túry s vladykom:

9.00 zraz účastníkov pri kaplnke Ružencovej Panny Márie
9.15 Moleben k Presvätej Bohorodičke
9.45 začiatok túry
12.00 očakávaný príchod prvých turistov
14.00 oficiálne zakončenie posviackou CVČ sv. Lukáša Hatfa

Prípadní záujemcovia sa môžu nahlásiť u PhDr. Mareka Čižmára

Pozvánka na cyklopúť


V rámci tradičných májových celoeparchiálnych udalostí sa 2. mája v Klokočove uskutoční počas Fatimskej soboty Odpust mladých, ktorý bude spojený s cyklopúťou na trase Strážske – Klokočov, na ktorú sú pozvaní o. i. všetci športuchtiví študenti, pedagógovia a zamestnanci našej školy, ako aj ich rodinní príslušníci a známi.
Cyklopúť do Klokočova sa uskutoční 2.mája 2009 na trase Strážske – Klokočov, čo je zhruba 29 km. Účasť je potrebné zvážiť kvôli dĺžke trate, aj keď je to trasa nenáročná a zvládnuť by ju mal každý trosku trénovaný človek.
Zraz účastníkov bude o 8.00 v Strážskom v uličke pri rímskokatolíckom chráme. Odtiaľ sa účastníci na čele s vladykom Milanom vydajú na cestu o 8.15 hod. smerom na menej frekventovanú štátnu cestu Krivošťany, Staré, Zbudza, Žabany a Michalovce. Do Michaloviec vojdú účastníci v mestskej časti nazývanej Stráňany. V meste budú pokračovať po uliciach Slovenského národného povstania, z ktorej odbočia doľava na Partizánsku ulicu. V závere tejto ulice bude prestávka na občerstvenie a zhromaždenie sa všetkých účastníkov. Tu sa môžu k celej skupine pripojiť aj tí, ktorí budú štartovať z Michaloviec a okolia. Potom sa už kolóna presúva na známu štvorprúdovú Viniansku cestu a po nej až do Klokočova.
Minimálny vek účastníkov je 12 rokov!!! Mladší len v sprievode rodičov. Povinnosťou účastníkov je rešpektovanie pokynov organizátorov a polície.
Pozor, cyklistická prilba je podľa nového cestného zákona povinnou výbavou každého cyklistu!!!

Program cyklopúte:
Cyklopúť po trase Strážske – Klokočov
Zraz účastníkov o 8.00 v Strážskom
Štart pute 8.15 zo Strážskeho po trase Krivošťany, Staré,
Zbudza, Žabany, Michalovce, Klokočov

Program fatimskej soboty:
9.00 modlitba sv. ruženca
9.30 vystúpenie mládežníckej skupiny
10.00 katechéza o.Róbert Jáger
10.30 archijerejská sv.liturgia

Prípadní záujemcovia sa môžu nahlásiť u PhDr. Mareka Čižmára

17. apríl - Deň narcisov

17.4.2009
V rámci 13. ročníka DŇA NARCISOV, jedinej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine sa aj naša škola podujala aktívne zapojiť do boja so zákernou chorobou. (pozri foto) Pripnutím prvého jarného kvetu - žltého narcisu – na svoj odev dávajú ľudia najavo prejav nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou. Každý, kto si ho pripne, prejaví svoju solidaritu a morálnu podporu s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu v rámci svojich síl a možností.
Dobrovoľníci z radov našich študentov: 1.A – Matúš Kereštan, Mima Ostrožovičová, Matúš Mudrý, Tomáš Novák, 2.A – Maja Petriková, 3.B – Sárah Jachimecová, Matúš Jarečný, Branislav Vaško, Veronika Ščurová, Mirka Balegová, Petra Bokomlášková a Matúš Nalepovič pod vedením Mgr. Anežky Frankovej ponúkali v uliciach mesta Trebišov a tunajších inštitúciách a organizáciách symbol zbierky – žltý kvet narcisu – za akýkoľvek dobrovoľný príspevok.
Do tohtoročného Dňa narcisov sa zapojilo 630 subjektov z celého Slovenska (materské, základné a stredné školy, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky SČK, rôzne záujmové kluby, združenia a organizácie, zdravotnícke inštitúcie a ďalšie právnické osoby), v ktorých je združených 15.453 dobrovoľníkov, registrovaných Ligou proti rakovine
Vyzbierané finančné prostriedky zo Dňa narcisov vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu tak onkologických pacientov, ako i širokej verejnosti, ku ktorým patria predovšetkým: Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach so širokým spektrom programov pre chorých i zdravých; poradenská služba vo forme Linky pomoci pre telefonické aj osobné poradenstvo, či internetová poradňa; rekondičné pobyty pre onkologických pacientov; letné tábory pre detských onkologických pacientov; ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských pacientov na bratislavských Kramároch; edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť; podpora klinických a výskumných projektov v podobe finančnej pomoci. V neposlednom rade nezanedbateľná je i podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc v podobe prístrojového vybavenia.

PhDr. Marek Čižmár
Zdroj: Liga proti rakovine, infoline.sk

POZVÁNKA NA AUTOSALÓN BRATISLAVA 2009

16.4.2009
Dňa 24. apríla 2009 sa študenti našej školy plánujú zúčastniť poznávacej exkurzie Autosalón 2009, ktorý sa uskutoční v priestoroch Incheba Expo Arény v Bratislave.
Ak Vás zaujímajú novinky z oblasti automobilov a dopravy, uplatnenie automobilového priemyslu v odboroch vysokých škôl technického zamerania, tak neváhajte a prihláste sa u Mgr. E. Šimkovej.
Cena zájazdu je 23€. V cene zájazdu je zahrnutá doprava autobusom, poistenie a vstupné na výstavu.
Termín prihlásenia je do pondelka 20. 4. 2009!

Tešíme sa na Vás!

Mgr. Eva Šimková

Svätá a veľká nedeľa Paschy

12.4.2009 Pascha – zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je najstarší, najväčší a najradostnejší sviatok liturgického roku. V liturgických knihách môžeme nájsť aj ďalšie pomenovania pre tento sviatok: Svätá a Veľká nedeľa Paschy, Svätá Pascha, Deň svätej Paschy, Svetlé Kristovo vzkriesenie.

Slovo Pascha pochádza z hebrejského slova Pesach, čo znamená prechod. Historický základ sviatku je v pobyte Izraelitov v Egypte, kde boli otrokmi Egypťanov. Boh posiela vodcu Mojžiša, aby ich vyviedol zo zajatia. Po vyslobodení z Egypta, previedol Boh Izraelitov cez Červené more ako po súši. Toto bol ten prechod. Židia potom každoročne spomínali na udalosť východu – prechodu zo zajatia práve na Veľkú noc.

Pre apoštolov a prvých kresťanov sa Pascha – prechod stala symbolom iného prechodu. Prechodu Ježiša Krista zo života do smrti a zo smrti do života. Vznikli však dohady, kedy sláviť sviatok Paschy v kresťanských spoločenstvách. Stávalo sa totiž to, že niektoré kresťanské spoločenstvá slávili kresťanskú Paschu spoločne so židovskou Veľkou nocou. Až 1. Nicejský snem v roku 325 vydal ohľadom slávenia Paschy následovné nariadenia:

1. Sviatok Veľkej noci sa má sláviť v nedeľu, ktorá nasleduje po splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Môže pripadnúť na jednu z nedieľ medzi 22. marcom a 25.aprílom. Ani skôr a ani neskôr sa nesmie sláviť sviatok Veľkej noci.

2. Ak by na ten istý deň pripadla židovská Veľká noc, kresťanská Veľká noc sa prenáša na ďalšiu nedeľu.

Utiereň vzkriesenia
Utierni vzkriesenia predchádza polnočná pobožnosť, počas ktorej sa prenáša plaščenica na oltár. Utiereň sa začína zvyčajne o polnoci alebo v skorých ranných hodinách. Začína sa sprievodom okolo chrámu za spevu stichiry Vzkriesenie tvoje Kriste Spasiteľu... Kňaz po ukončení sprievodu, pred zatvorenými chrámovými dverami, začína samotnú utiereň. Po úvodnom zvolaní spieva kňaz (1x) a potom veriaci (2x) tropár vzkriesenia Kristus slávne vstal zmŕtvych... aj s príslušnými veršami. Po týchto spevoch kňaz svätým krížom otvára chrámové dvere a ako prvý vstupuje do vysvieteného chrámu. Otvorenie dverí symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou a podsvetím, ale najmä skutočnosť, že svojím zmŕtvychvstaním otvoril človeku dvere o raja. Po vstupe do chrámu sa spieva Veľká ekténia a nasleduje veľkonočný kánon. Je dielom sv. Jána z Damasku. Po kánone nasledujú veľkonočné slohy s veršami, počas ktorých sa uctievajú bozkom svätý kríž a Evanjelium. Utiereň sa završuje veľkým prepustením, s trojitým veľkonočným pozdravom a s krížom.

Svätá božská liturgia
Aj svätá liturgia má v deň Paschy niekoľko zvláštností. Po úvodnom zvolaní spieva kňaz (1x) a potom veriaci (2x) tropár vzkriesenia Kristus slávne vstal zmŕtvych...Evanjelium sa na liturgii číta v rozličných jazykoch. Je to symbol toho, že učenie Ježiša Krista je ohlasované v rozličných krajinách sveta a tiež rozličným národom. Aj namiesto niektorých častí liturgie (od výzvy k svätému prijímaniu až po samotné prepustenie) sa spieva tropár vzkriesenia.

Večiereň na Veľkú noc
Po úvodnom zvolaní spieva kňaz (1x) a potom veriaci (2x) tropár vzkriesenia Kristus slávne vstal zmŕtvych... aj s príslušnými veršami. Po veľkej ekténii nasledujú slohy na Pane ja volám z druhého hlasu. Na večierni sa koná vchod s kadidlom a Evanjeliom, nakoľko sa neskôr číta aj evanjelium (Jn 20,19-23). Po prvej veršovej slohe hlasu sa spievajú veľkonočné slohy (ako na utierni), počas ktorých sa uctievajú bozkom svätý kríž a Evanjelium. Prepustenie je veľké ako na utierni.

Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
Zdroj: http://www.zoe.sk/?zoepedia&show=zoznam&page=13

Svätá a veľká sobota

11.4.2009 Namiesto Trojsvätej piesne sa spieva hymnus Ktorí ste v Kristu pokrstení..., čo je dôkazom toho, že už prví kresťania mali zvyk na Veľkú sobotu (v predvečer sviatku) krstiť katechumenov (čakateľov na krst).

Po čítaní z apoštola sa spievajú verše zo 81. žalmu. Počas týchto veršov sa premieňajú tmavé rúcha za svetlé. Evanjelium Veľkej soboty (Mt 28,1-20) sa číta vo farbe vzkriesenia a hovorí o prázdnom hrobe a vzkriesení Ježiša Krista. Liturgicky práve toto je ten vrcholný bod – realita vzkriesenia – ktorého následkom je utiereň vzkriesenia. Na začiatku utierne sa totiž už iba konštatuje skutočnosť, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych: Vzkriesenie tvoje Kriste Spasiteľu, ospevujú...

Po modlitbe za ambónom nasleduje požehnanie chlebov a vína. Tento obrad je spomínanie na staroveký zvyk kresťanov očakávať príchod Paschy v chráme, počúvajúc čítanie z knihy Skutkov apoštolov. Keďže sa predtým veriaci celý deň prísne postili (piatok a prakticky i celú sobotu), Cirkev obdarila veriacich požehnaným chlebom a vínom. Táto kniha čítaní zo Skutkov apoštolov bola prečítaná do štvrtej hodiny noci (podľa nášho počítania času do desiatej hodiny večera) a v tomto čase sa začína aj nadhrobná polnočnica.

Po skončení polnočnice všetci spoluslúžitelia oblečení vo všetkých bohoslužobných rúchach prenášajú plaščenicu zo stredu chrámu cez cárske dvere do oltára a ukladajú ju na oltár. Na oltári potom podľa možnosti leží (nie visí) počas ďalších štyridsať dní až do sviatku Nanebovstúpenia Pána.

Svätý a veľký piatok

10.4.2009 Celá bohoslužba Veľkého Piatku je zasvätená vzácnej spomienke na Spasiteľove strasti a jeho smrti na kríži. Cirkev odkrýva pred očami veriacich plnú knihu spasiteľných strastí Pánových, začínajúc od krvavého potu v Getsemanskej záhrade až po ukrižovanie na Golgote. Prenesúc nás mysľou cez mnohé storočia, sv. Cirkev akoby priviedla veriacich k samej podnožke Kristovho kríža a robí veriacich úctivými pozorovateľmi všetkých Spasiteľových mučení.

V noci na Veľký piatok Ustav predpisuje utiereň s čítaniami evanjelií o Kristových strastiach. Táto bohoslužba sa nazýva: "Nasledovanie svätých a spasiteľných strastí Pána nášho Ježiša Krista" – ľudovo „Strasti“. Táto bohoslužba sa má sláviť v druhej hodine noci, čiže podľa nášho počítania času vo štvrtok o ôsmej hodine večer.

Na tejto utierni sa číta dvanásť evanjeliových čítaní o utrpení Ježiša Krista. Medzi jednotlivými evanjeliami sú sedálne piesne. Evanjelia sú zoradené podľa udalostí Ježišových strastí.

Tak ako slávenie Božskej liturgie je obrazom Golgotskej obety alebo spomienky na krížovú smrť Ježiša Krista, tak v samotný deň spomienky tohoto celosvetového diela, neslávi sa Božská liturgia, ani Liturgia vopred posvätených darov, na znak hlbokého súcitu veriacich v tento deň.

Namiesto liturgie slávia sa Cárske časy – Hodinky umučenia (1.,3.,6.,9.), ktoré obsahujú žalmy, parameje, čítania z apoštola a evanjelia, tropáre a stichiry zaoberajúce sa smrťou Ježiša Krista na kríži. Cárske časy (Kráľovské hodinky) boli vo Východnom obrade veľmi populárne, o čom svedčila aj veľká účasť veriacich na týchto modlitbách. Keďže sa zo zásady na tomto modlení zúčastňoval aj cisár, odtiaľ dostali aj názov cárske časy. V súčasnosti sa skôr používa termín Hodinky umučenia, lebo lepšie vyjadruje náboženský charakter a náplň týchto hodiniek, ktoré sa viažu k vykúpeniu ľudstva a nie k účasti svetských predstaviteľov na obradoch.

Popoludní sa koná Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu. Táto večerná bohoslužba na Veľký piatok má niekoľko zvláštnosti: číta sa tu apoštol a evanjelium o Kristovom odsúdení, umučení, smrti a pohrebe. Počas spevu poslednej stichiry Teba, ktorý sa odievaš svetlom ako rúchom..., sa otvárajú cárske dvere a kňaz s diakonom okiadzajú oltár. Počas tropára Ctihodný Jozef..., kňaz okiadza plaščenicu, berie ju na hlavu a obchádza s ňou raz chrám. Po uložení plaščenice do symbolického hrobu sa kňaz modlí predpísanú modlitbu Veľkého piatku a hneď nasleduje prepustenie.


Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
Zdroj: http://www.zoe.sk/?zoepedia&show=zoznam&page=13

Svätý a veľký štvrtok

9.4.2009
Vo Veľký štvrtok si Cirkev pripomína sled udalostí, ktoré sa stali v tento deň. V tento deň Ježiš umyl svojím učeníkom nohy, slávil paschálnu večeru so svojimi učeníkmi, ustanovil najsvätejšiu sviatosť Eucharistie, trpel v Getsemanskej záhrade a bol zradený Judášom.

V katedrálnych chrámoch sa schádzajú slúžiť liturgiu kňazi celej eparchie spolu so svojím biskupom. Táto liturgia sa považuje za osobitný prejav plnosti kňazskej moci v biskupovi a za vyjadrenie úzkeho spojenia medzi ním a všetkými ostatnými kňazmi. Po modlitbe za ambónom, nasleduje obrad umývania nôh, počas ktorého biskup umýva dvanástim vybraným kňazom nohy, na znak Ježišovej pokory.

Počas tejto liturgie sa uskutočňuje aj posvätenie myra. Myro sa skladá z vody, oleja, vína, aromatických olejov a 33 aromatických bylín. Veľký počet zložiek symbolizuje bohatstvo a rôznorodosť darov milostí Svätého Ducha.

Príprava oleja a vína sa začína pridaním aromatických bylín a olejov v Krížupoklonnú nedeľu (3.pôstna), čiže vo štvrtom týždni Veľkého pôstu. V pondelok svätého týždňa sa začína slávnostné varenie myra. V ten deň biskup posvätí svätenou vodou všetky zložky a náčinia potrebné k príprave a tiež zapáli oheň pod kotlami, ktorý udržujú kňazi a diakoni po celú dobu varenia. Po celý čas varenia sa čítajú evanjeliá, prípadne iné časti z Nového zákona.

Počas Veľkého vchodu na sv. liturgii sa prenesie myro zo žertveníka na oltár. Po časti premenenia v liturgii biskup konsekruje myro tým, že nad každou nádobou urobí znak kríža a pomodlí sa modlitbu, v ktorej prosí Boha o zoslanie darov Svätého Ducha na konsekrované myro.

Vo večerných hodinách sa slúži liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Slúži sa na pamiatku poslednej večere, umytia nôh apoštolom a Judášovej zrady. Počas tejto liturgie je aj niekoľko zvláštností. Namiesto Cherubínskej piesne, pričastenu a spevu po sv. prijímaní sa spieva Prijmi ma dnes Synu Boží... Takisto má liturgia zvláštny irmos, keď namiesto Dôstojné je... sa spieva spev Poďme veriaci hore do večeradla...


Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
Zdroj: http://www.zoe.sk/?zoepedia&show=zoznam&page=13

Veľkonočné prázdniny

9.4.2009
V dňoch 9. 4. - 14. 4. 2009 (štvrtok - utorok) prebiehajú posledné z prázdninových dní v tomto školskom roku. Študenti sa opäť vrátia do školských lavíc stredu 15. 4. 2009.
Nemusia však smútiť, pretože už o necelý mesiac ich čakajú dva voľné piatky (1. a 8. máj), ktoré im predĺžia víkendové dni.

RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Pre tých, ktorý si nevedia svoj bežný deň predstaviť bez školy, resp. bez učenia, máme smutnú správu, a to, že stredu 8. 4. 2009 majú žiaci našej školy "riaditeľské voľno", ktoré ich oprávňuje ostať doma a využiť voľný čas vo svoj prospech.
Riaditeľské voľno je udelené riaditeľkou školy pri príležitosti najväčších sviatkov cirkevného roka - Veľkej noci, ktorým predchádza Svätý a Veľký týždeň.

Duchovné cvičenia štvrtákov


Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov sa v dňoch 30. 3. - 3. 4. 2009 (pondelok - piatok) študenti 4. ročníka - 4.A (30. 3. - 1. 4.) a 4.B (1. 4. - 3. 4.) zúčastnili svojich posledných duchovných cvičení v rámci svojho gymnaziálneho štúdia. (pozri foto)
Miestom konania bolo krásne prostredie školy v prírode v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou, kde po minuloročných skúsenostiach našli všetci zúčastnení fascinujúcu prírodu medzi kopcami a vhodné miesto na pokojnú meditáciu a modlitbu. Program a priebeh jednotlivých stretnutí mala na starosti naša sestra Šebastiána spolu s duchovným správcom školy Mgr. Františkom Fedorišinom. Na zdarný priebeh celej akcie dohliadali triedne profesorky - Mgr. Alžbeta Maximová a Mgr. Anežka Franková, ktoré si takýmto spôsobom užívali posledné spoločné chvíle so svojimi žiakmi.
Krásne okolie, vynikajúce ubytovanie a ešte lepšia strava boli predpokladom pre úspešné naplnenie cieľov. Zároveň boli pozvánkou pre ostatné ročníky našej školy, ktorých táto akcia ešte len čaká v mesiaci jún, pričom samotné miesto konania bude ešte včas upresnené.

PhDr. Marek Čižmár

Kritériá prijímacích skúšok

V časti Prijímacie konanie sú zverejnené aktuálne kritériá prijímacích skúšok pre 4-ročný študijný odbor pre školský rok 2009/2010.

Televízie u nás na škole

Milí študenti,
nalaďte si obidve regionálne televízie a sledujte zaujímavé reportáže z našej školy, v ktorých vystupujete aj vy. Ďakujeme účinkujúcim aj redaktorom za pekne spracované informácie o aktivitách u nás na cirkevnom gymnáziu. Aktuálne fotografie zo spominaných akcií nájdete v našom fotoalbume.

Výmena študentstva 2009

2.4.2009
V týchto dňoch (2.-3. 4. 2009) prebiehal aj na našej škole projekt Stredoškolskej študentskej únie Slovenska "Výmena študentstva", ktorého súčasťou bola účasť hostí z ostatných trebišovských stredných škôl na hodinách vyučovania Cirkevného gymnázia (pozri foto) a naopak, recipročná návšteva našich zástupcov na ich materských alma mater. Cieľom tejto každoročnej výmeny je bližšie zoznámenie sa s formou a zameraním výučby na jednotlivých školách, ako aj nadväzovanie nových priateľstiev a kontaktov.
Na našu školu zavítali známe i neznáme tváre pre našich študentov. Žiačkami 2.A sa počas týchto dvoch dní stali Danka Tomková a Slávka Lešivková zo Strednej odbornej školy. Do 2.B zavítali Vojtech Gál a Dávid Ištok zo Strednej odbornej školy sv. Jozafáta a Matej Chovanec z Gymnázia Trebišov. Študenti zo "štátneho" gymnázia tvorili najpočetnejšie osadenstvo, keďže v 3.A ich zastupovali Denisa Viczenová a Martin Kontura a v 3.B Matej Seman a Ján Telepovský.
Piatok 3. 4. 2009 im svoj čas venovala aj riaditeľka nášho gymnázia RNDr. Jana Partilová, ktorá sa živo zaujímala predovšetkým o postrehy, s ktorými odchádzajú z nášho gymnázia. Súčasne im odpovedala aj na otázky, ktoré súviseli s chodom a riadením školy.
Opačným smerom, z našej školy, putovali v týchto dňoch Veronika Zubková a Zuzka Benetinová (obe 2.A) - Stredná odborná škola sv. Jozafáta, Timea Stýbarová a Anka Kočišová (obe 2.B) - Obchodná akadémia, Patrik Slivka a Anka Súkeníková (obaja 3.A) - Stredná odborná škola, Sárah Jachimecová a Annamária Jurošová (obe 3.B) - Gymnázium Trebišov.
Dúfame, že výmena utvrdila študentov v správnej voľbe svojej strednej školy, poskytla im nové možnosti a rozšírila ich vedomostný obzor aj v oblastiach, v ktorých sa doteraz ešte nevedeli dokonale zorientovať.

PhDr. Marek Čižmár

Projekt Centra pre európsku politiku (CEP)

1.4.2009
V priestoroch multimediálnej učebne a 3.B prebiehal počas dňa projekt Centra pre európsku politiku (CEP) (pozri foto), ktoré získal grant Európskej komisie v rámci výzvy „Debate Europe“, a ktorý je zameraný na mobilizáciu občanov Slovenskej republiky na účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu.
Na jar 2009 pripravilo CEP na základe tohto grantu v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Metodicko-pedagogickým centrom, Stredoeurópskou nadáciou (CEF), spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. a Konrad-Adenauer-Stiftung projekt „17 sme už mali“, ktorý pozostáva z jednodňového seminára v šestnástich mestách Slovenska pre učiteľov a 32 diskusií so študentmi.
Projekt „17 sme už mali“ má tri hlavné cieľové skupiny: stredoškolských učiteľov, stredoškolských žiakov a regionálnych novinárov. Semináre sa uskutočnili na vybraných stredných školách, vrátane Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, kde súčasťou dopoludňajšieho seminára pre učiteľov boli dva bloky:

1) „Som občan EÚ“ (09.00 – 10.45)

- Demokratický deficit: podpora aktívneho a uvedomelého euroobčianstva
- Potreba reforiem v EÚ
- Výskumy k voľbám do Európskeho parlamentu
- Slovenské politické strany v EÚ

2) „Čo nám dalo a vzalo členstvo v EÚ (5 rokov po vstupe do EÚ)“ (11.15 – 13.00)

- 20 rokov búrania železnej opony
- Slovensko 5 rokov členom EÚ

Paralelne prebiehala prednáška nášho gymnázia v treťom a maturitnom ročníku a teda prvovoličov v nastávajúcich parlamentných voľbách s cieľom zvýšiť ich záujem a informácie o voľbách.
Každý účastník seminára dostal handouty k prezentácii. V rámci prednášky pre stredoškolských učiteľov boli premietnuté nahrávky stručných rozhovorov so slovenskými europoslancami a s komisárom Jánom Figeľom – práca poslancov v parlamente, názor na úlohu a význam parlamentu a volieb.

PhDr. Marek Čižmár

PhDr. Jozef Dronzek, PhD. na našom gymnáziu

31.3.2009
V dopoludňaších hodinách zavítal na pozvanie riaditeľky školy RNDr. Jany Partilovej na našu školu dekan rímskokatolíckej farnosti v Trebišove a zároveň vedúci katedry filozofie na Teologickej fakulte v Košiciach PhDr. Jozef Dronzek, PhD. (pozri foto), aby svojou prednáškou Etika reklamy osvetlil študentom 3. ročníka pohľad na svet súčasnej reklamy a jej skutočné vnímanie.
Pútavé slovo a množstvo, doteraz, pre mnohých, neznámych faktov držalo študentov v pozornosti po celý čas a doviedlo ich aj k zamysleniu nad skutočným poslaním reklamy v našom živote.
Touto cestou by sme radi vyjadrili nášmu hosťovi vďaku za jeho príspevok k formovaniu mladého človeka a jeho myslenia, ako aj za čas, ktorý si našiel vo svojom nabitom programe.

PhDr. Marek Čižmár

Krajské kolo dejepisnej olympiády

31.3.2009
V priestoroch Centra voľného času Domino v Košiciach boli účastníkmi súťaženia mladých historikov aj naši zástupcovia (pozri foto) - Majka Petriková (2.A), Sárah Jachimecová a Tomáš Talabaj (obaja 3.B), ktorí v nabitej konkurencii najlepších znalcov histórie spomedzi študentov stredných škôl Košického kraja prezentovali svoje vedomosti v teste a obhajobe svojej práce. Bohužiaľ, obsadili nepostupové miesta, takže sen dostať sa medzi najlepších 14 na Slovensku im nevyšiel. Určite to však bola pre nich dobrá skúsenosť, čo môžu zúročiť už na budúci rok.

PhDr. Marek Čižmár

Mladý Európan 2009

31.3.2009
V priestoroch Mestského úradu v Trebišove sa družstvo našich tretiakov v zložení Klaudia Konfederáková, Majka Vasková a Laco Árti (všetci 3.A)zapojilo do celoslovenskej súťaže "Mladý Európan" 2009, ktorej poslaním je zvýšiť povedomie študentov stredných škôl o Európskej únií. V ťažkej konkurencii škôl z celého zemplínskeho regiónu obsadili celkové 5. miesto.
Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie študentov stredných škôl o Európskej únií. Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebrali podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič a vedúca Zastúpenia Európskej komisie v SR Andrea Elscheková-Matisová.
Súťaže na regionálnej úrovni sa zúčastnilo v každom regióne maximálne 10 trojčlenných družstiev zložených zo študentov 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. Prvé kolo súťaže prebiehalo formou vedomostného testu o Európskej únií. V druhom kole súťažiaci ukázali svoje zručnosti v skladaní puzzle s európskym symbolom a vo finále sa stretnú pri otázkach rôznych bodových hodnôt tri družstvá. Národné kolo súťaže sa uskutoční 15. mája 2009 v Nitre.
Vedúca Zastúpenia Európskej komisie v SR Andrea Elscheková-Matisová na margo súťaže povedala: "Som veľmi rada, že pokračujeme v úspešnej tradícii tejto súťaže. Som totiž presvedčená, že mladí ľudia v jej rámci získajú množstvo užitočných informácií o Európskej únii. Tento krát sú hlavnou témou súťaže voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 6. júna 2009."
(zdroj:http://ec.europa.eu/slovensko/news/sutaz_mlady_europan_2009_sk.htm)

PhDr. Marek Čižmár

Okresné kolo v basketbale dievčat

26.3.2009
Družstvo našich dievčat [Zuzka Stýbarová, Nikola Krasnická, Mima Ostrožovičová (všetky 1.A), Veronika Starincová, Zuzka Benetinová (obe 2.A), Nikola Vinclerová, Timea Stýbarová (obe 2.B), Sárah Jachimecová (3.B), Marika Džuganová, Iveta Koscelanská (obe 4.A), Betka Stoklasová a Janka Maťovková (obe 4.B)] pod vedením PaedDr. Lenky Puciovej sa zúčastnilo okresného kola v basketbale dievčat stredných škôl, v ktorom obsadili pekné 3. miesto (pozri foto), keď sa im podarilo poraziť hostiteľa - Obchodnú akadémiu a našu sesterskú Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta. Skloniť svoje hlavy však museli pred umením (či tvrdosťou, pozn. autora) dvoch trebišovských škôl - Gymnázia a Strednej odbornej školy.
Napriek tomu dievčatám ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a želáme ešte veľa pekných chvíľ so športom.

PhDr. Marek Čižmár

MATEMATICKÝ KLOKAN

26.3.2009
Pod vedením Mgr. Evy Šimkovej a za účasti 15 žiakov školy – Tomáš Novák, Danka Tomková, Janka Godová (všetci 1.A), Marek Laban, Martin Šimko, Anna Albrechtová (všetci 2.A), Terézia Kuchárová, Mária Andrášová, Jaroslav Marčák (všetci 2.B), Mária Vasková, Nándor Takáč (obaja 3.A), Tomáš Talabaj, Peter Hrinda (obaja 3.B), Veronika Veľková, Marieta Maďoranová (obe 4.A) – sa uskutočnilo v priestoroch multimediálnej učebne školské kolo súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN.
MATEMATICKÝ KLOKAN je najväčšia medzinárodná žiacka súťaž na svete. Je určená všetkým priateľom matematiky a logického myslenia na základných aj stredných školách. Súťaž vznikla vo Francúzsku v roku 1991 a postupne sa rozšírila do väčšiny európskych krajín. Prečo sa volá Klokan? Pretože bola inšpirovaná austrálskou matematickou súťažou AMC (Australian Mathematics Competition).

Súťaž pozostáva z jediného testu, ktorý píšu v rovnakom čase viac ako štyri milióny žiakov v takmer 40 krajinách sveta.

Sme radi, že táto populárna súťaž je opäť aj na našej škole a že sa naši študenti popasovali s matematickými úlohami.

RNDr. Jana Partilová

Ustanovujúca schôdza Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža

25.3.2009
V priestoroch multimediálnej učebni trebišovského cirkevného gymnázia a za účasti riaditeľky územného spolku Slovenského Červeného kríža p. Libuše Babuľákovej, riaditeľky cirkevného gymnázia RNDr. Jany Partilovej, výchovnej poradkyne školy PaedDr. Klaudie Horňákovej, organizátora a iniciátora zasadnutia Mgr. Anežky Frankovej a ostatných hostí z radov žiackej obce sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Miestneho spolku SČK pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišoveˇpri príležitosti 90.výročia Červeného kríža na Slovensku.
Po privítaní hostí Mgr. Anežkou Frankovou vystúpila v úvode programu s krátkym pohľadom na históriu Červeného kríža na Slovensku (1919 – 2009) žiačka 2.A Zuzana Benetinová. Po nej sa ujala slova žiačka 3.B Miroslava Balegová, aby predstavila aktivity členov spolku za rok 2008, v ktorých nechýbalo vytvorenie postu učiteľa zdravotníka, účasť na súťaži mladých zdravotníkov, ukážky prvej pomoci na námestí v Trebišove pri príležitosti svetového dňa Červeného kríža. V príspevku bola pripomenutá spolupráca s Ligou proti rakovine pod vedením MUDr. Alice Malej, vystúpenia a akadémie pre zariadenia SČK a krízové strediská, aktívna účasť na Dni boja proti hladu, zbierková činnosť Biela pastelka, príspevok školy s frontálnou účasť žiakov a s veľkou odozvou v miestnych médiách – Študentská kvapka krvi 2008, ale aj zaangažovanie sa do kampane Červené stužky a verejná dobročinná zbierka Úsmev ako dar. Zvláštne miesto v aktivitách spolku zaujala akcia „Perníčky“, ktorej výťažok smeroval pre týrané ženy a deti v zariadení sociálnych služieb Maják Trebišov. K týmto činnostiam sa už v tomto kalendárnom roku pridružilo bezplatné vyšetrenie krvi študentom a zamestnancom školy a Valentínska kvapka krvi.
V rámci ďalšieho programu bolo hlasovaním zvolené predsedníctvo MS SČK, po ktorom pozíciu predsedu zaujala Mgr. Anežka Franková, podpredsedníčkou sa stala žiačka 2.A Mária Petriková a pokladníkom žiačka 1.A Daniela Tomková.
Po voľbe predsedníctva bola Mgr. Anežka Franková hlasovaním členov delegovaná na zasadnutie Snemu SČK v Trebišove.
V závere programu vystúpila podpredsedníčka miestneho spolku Mária Petriková s návrhom hlavných úloh na rok 2009.
Aktivity a činnosti v oblasti prevencie, pomoci a solidarity majú stále miesto v spoločnosti a práve ich podchytenie medzi generáciou mladých ľudí je jedinou zábezpekou jej prítomnosti aj v ďalších obdobiach nášho života. Aj to bolo prvotnou myšlienkou akcie, ktorá mala svoj štart na pôde cirkevného gymnázia

PhDr. Marek Čižmár

Okresné kolo v basketbale chlapcov

25.3.2009
V priestoroch telocvične Strednej odbornej školy sa odohralo okresné kolo v basketbale chlapcov. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Rasťo Bodnár (1.A), Martin Sahajda (2.A), Jozef Kušnír, Tomáš Tomčák, Matúš Nalepovič, Fero Pelech (všetci 3.B), Slavo Seman (4.A), Rasťo Jalčovik, Matúš Jendžejovský a Juraj Novák (všetci 4.B). V základnej skupine porazili naši chlapci Cirkevnú strednú odbornú školu sv. Jozafáta a prehrali s neskorším víťazom - Gymnáziom Trebišov, na základe čoho hrali o celkové 3.- 4. miesto. V tomto zápase sa stretli so Spojenou školou Sečovce, ktorej tesne podľahli. Treba však povedať, že zámerom trénera a učiteľa v jednej osobe PaedDr. Jozefa Pavlikovského bolo dať v zápase priestor všetkým hráčom.
Napriek zisku „len“ 4. miesta ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy a veríme, že svoje skúsenosti zúročia pri ďalšom zo športových súťažení.

PhDr. Marek Čižmár

Protidrogová akcia na škole

25.3.2009
Na základe spolupráce nášho gymnázia s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Trebišove sa uskutočnila v priestoroch našej budovy preventívno-bezpečnostná akcia s protidrogovým zameraním. So súhlasom vedenia školy vykonal policajný pes (Nike) spolu so svojím odborným sprievodom kpt. Dagmar Birovou prieskum v jednotlivých triedach, pričom sa zameral na prítomnosť drogových a psychotropných látok (pozri foto). Je pre nás potešiteľné, že výsledok akcie bol absolútne negatívny a jediný, kto ostal nespokojný, bola fena Nike.
Uvedená akcia je jedným z projektov, ktoré naše cirkevné gymnázium spoluvytvára v koordinácii s OR PZ v Trebišove, pričom prioritným zámerom tejto spolupráce je prevencia negatívnych javov súčasnej spoločnosti v podmienkach školy.

PhDr. Marek Čižmár

VÝZVA ! ! !


Zrejme nie všetci návštevníci tejto stránky vedia, že medzi študentmi našej školy máme športovca, ktorý svojimi úspechmi prekročil tieň tohto regiónu a s pravidelnosťou sa objavuje na popredných priečkach republikových a medzinárodných súťaží. Rýchlostný korčuliar Speed Skating Clubu Dodo Kušnír (3.B) (pozri foto) je víťazom Slovenského pohára v kategórii juniori v polmaratóne. Na Majstrovstvách Slovenska v Prievidzi v polmaratóne sa stal úradujúcim juniorským majstrom Slovenska a v týchto dňoch sa dostal do nominácie Ankety o najlepšieho športovca a kolektívy Trebišova za rok 2008 a vy máte možnosť odovzdať mu hlas prostredníctvom:
1. internetu na stránke www.trebisov.sk
2. pomocou kupónov, uverejnených v týždenníku Slovo Zemplína

Hlasovanie sa začalo 10. 3. 2009 a končí 23. 4. 2009.

Vzhľadom na Dodove fantastické výsledky z minulého roka je našou morálnou povinnosťou podporiť a oceniť jeho snahu a úspešnú reprezentáciu nielen klubu, mesta, ale aj školy, ktorú takýmto spôsobom zviditeľňuje v celoslovenskom povedomí. Preto ani na chvíľu neváhajte a hlasujte!!!

PhDr. Marek Čižmár

Futbalovo – basketbalový športový deň

19.3.2009
V rámci hostiteľského programu nášho cirkevného gymnázia pre trnavské arcibiskupské gymnázium sa vo štvrtok 19. marca 2009 uskutočnil v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy v Trebišove ŠPORTOVÝ DEŇ, ktorý pozostával zo vzájomného súťaženia družstiev prvého, druhého a tretieho ročníka a trnavských hostí. (pozri foto)
Prvou súťažnou loptovou hrou bol futbal, v ktorom hrali prím študenti z družobnej školy, väčšinou hráči prvoligového trnavského Spartaka. Ich zápal a nadšenie pre hru prekvapil našich „futbalových machrov“ natoľko, že im nedokázali vzdorovať a prepustili im tak vavrín víťazstva. Podľa slov niektorých „našich“, pri najbližšom súperení víťazstvo ostane v rukách „cirkevňákov“ („východňarských“, pozn. autora). Druhé miesto obsadili futbalové osobnosti 3.B a bronzovú pozíciu si nakoniec vybojovali ich súputníci „beckhamovci“ z 3.A. Trofej pre najlepšieho, najkreatívnejšieho, najtechnickejšieho ... atď. futbalistu získal Jozef (Dodo) Kušnír z 3.B, ktorý organizátorom v mixzóne prisľúbil, že v dohľadnej dobe zvolá aj tlačovú konferenciu, kde sa s nimi podelí so svojimi dojmami z tohto turnaja.
V prestávke medzi futbalovým a basketbalovým zápolením bol vyčlenený priestor pre občerstvenie, ktoré spolu s organizáciou zabezpečovala študentská rada nášho gymnázia so svojím koordinátorom pani profesorkou Mgr. Evou Šimkovou a vedenie školy.
Po najedení a občerstvení a s myšlienkami na práve z matematiky maturujúcich štvrtákov sa rozohral basketbalový turnaj, ktorý predstavoval vrchol programu dňa. Na jeho konci sa poslední z mohykánov – divákov dozvedeli aj meno víťaza a porazeného vo finále. Prvenstvo a diplom za 1. miesto získali ľudské a výškové opory pani profesorky Klaudie Horňákovej – junáci z 3.B. Druhé miesto a diplom pre porazeného finalistu prináležalo tínedžerom z 1.A, ktorí sa takýmto spôsobom predrali do povedomia každej fešandy z vyšších ročníkov. Titul najlepší hráč turnaja získal, na prekvapenie, hráč bielej pleti Tomáš Tomčák z 3.B, ktorý mal za svoje ocenenie „údajne“ prisľúbenú vysokú finančnú odmenu od svojej triednej profesorky (vyplatenú vo forintoch, pozn. autora).
V závere by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa už priamo, či nepriamo, materiálne i nezištnosťou podieľali na úspešnom zrealizovaní tohto športového podujatia. Slová vďaky patria predovšetkým Študentskej rade Cirkevného gymnázia, vedeniu školy, pedagogickému zboru, Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove (najmä RNDr. Slavomírovi Partilovi a Mgr. Petrovi Serbinčíkovi), ako aj sponzorom a dobrodincom.

PhDr. Marek Čižmár

Arcibiskupské gymnázium u nás


V čase konania písomných maturitných skúšok sa z iniciatívy Cirkevného gymnázia v Trebišove a Arcibiskupského gymnázia v Trnave zrealizovala a naplno rozvinula družobná spolupráca týchto dvoch škôl, ktorej cieľom je a ostáva vzájomná spolupráca, výmenné pobyty a koordinácia spoločných projektov.
Keďže hostiteľskú úlohu ako prvé prijalo trebišovské cirkevné gymnázium, pilotné tri dni skupiny 25 žiakov a ich pedagogického dozoru vdp. PaedDr. Ľuboša Hašana a Mgr. Denisa Marka tvorilo predovšetkým zoznámenie sa s partnerskou školou, jej priestormi, žiakmi a pedagogickým kolektívom. Počas svojho pobytu mala návšteva zo západného Slovenska možnosť absolvovať bohatý kultúrny, športový a spoločenský program, pripravený študentskou radou a vedením školy, ktorý v sebe zahŕňal návštevu kultúrnych pamätihodností mesta Trebišov, historických dominánt metropoly nášho kraja – Košíc, kde navštívili o. i. sídlo gréckokatolíckej eparchie a priestory teologickej fakulty, ako aj plné športové vyžitie, ktorého vrcholom bol deň loptových hier v posledný deň pobytu. Počas neho mali trnavskí študenti možnosť zmerať si svoje sily s našimi „cirkevňákmi“ v basketbale a halovom futbale. Športové zápolenie malo o to väčší náboj, že väčšina z chlapčenského osadenstva hostí sú aktívnymi hráčmi slávneho Spartaka Trnava.
Zaujímavosťou celého projektu je aj to, že partnerské vzťahy budujú školy mierne odlišného konfesionálneho zamerania – rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho, čo bol aj prvotný zámer iniciátorov spolupráce. Študenti zo západu Slovenska len veľmi sporadicky prichádzajú do kontaktu s prvkami východných liturgických obradov, a to už nehovoríme o svätostánkoch gréckokatolíckej viery. Preto aj z ich podnetu a so súhlasom a ochotou dekana trebišovskej farnosti o. protopresbytéra Dušana Semana mali títo „cudzinci“ možnosť priamo „live“ spoznať priestory chrámu počas im venovanej liturgie. Posledný deň sa garde obrátilo a so súhlasom dekana rímskokatolíckej farnosti Jozefa Drondzeka boli hosťami rímskokatolíckeho chrámu študenti nášho gymnázia a „hostiteľmi“ ich rovesníci za „slovenského Ríma“. Študentom z Trnavy bolo toto miesto už známe, keďže v prvý deň pobytu ich tu zasvätil do najdôležitejších etáp regionálnych dejín historik Vlastivedného múzea v Trebišove PhDr. Ján Chovanec, PhD.
Úvodné stretnutie oboch škôl sa dá hodnotiť v pozitívnom svetle z viacerých dôvodov. Snáď tým najdôležitejším je, že odkrylo široké možnosti výmeny vzájomných skúseností, či už v oblasti študentskej, učiteľskej alebo konfesionálnej, keďže jej prvotný zámer – duchovná obnova študentov Trnavy mala aj sprievodné znaky vo forme bližšieho spoznania tunajších zvykov a regiónu vôbec.

PhDr. Marek Čižmár

Spoločná modlitba pred písomnou maturitou


Pokojnú atmosféru, naplnenú vnútorným uvoľnením každého z maturantov pred najdôležitejšou skúškou dospelosti, mala zabezpečiť spoločná modlitba každej z administrovaných skupín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. (viď foto) Ten, kto sa pokúsil vniesť medzi napätých študentov trošku svetla nádeje a Božej pomoci bol duchovný správca školy Mgr. František Fedorišin. A zrejme jeho snaha nebola márna, pretože, podľa slov mnohých štvrtákov, im to dodalo dostatok vnútornej sily popasovať sa so svojimi úlohami.
Teda aj takúto podobu mali tohtoročné písomné maturity.

PhDr. Marek Čižmár

EČ MS z matematiky

19.3.2009
Posledný deň písomných maturitných skúšok na našej škole bol spojený s testom z "najobľúbenejšieho" predmetu slovenských študentov - matematiky.(pozri foto) V tomto prípade absolvovali maturanti iba externú formu, ktorá trvala 120 minút (9.45 - 11.45), pričom počas nej bolo potrebné vyriešiť 20 úloh s krátkou odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede. Podobne ako v predchádzajúcich dňoch, aj dnes boli súčasťou odpečatenia testov žiaci: Slavomír Seman a Veronika Veľková (obaja zo 4.A).(pozri foto)

PhDr. Marek Čižmár

EČ a PFIČ MS z anglického a nemeckého jazyka

18.3.2009
Druhou zaťažkávajúcou úlohou prechádzali maturanti dnes (streda 18. 3. 2009), keď absolvovali externú časť a písomnú formu internej časti z cudzích jazykov.(pozri foto)Každý z maturantov si musel v prihláške na maturitnú skúšku zvoliť svoj prioritný cudzí jazyk, z ktorého absolvoval aj testovú a slohovú formu. U tohtoročných maturantov dominoval anglický jazyk, ktorý si zvolilo 42 žiakov, kým pre nemecký jazyk sa rozhodli štyria.
Začiatok, ako už tradične, tvorilo odpečatenie testov, pri ktorom sa okrem administrátorov, koordinátora a predsedov maturitnej komisie zúčastnili aj zástupcovia 4.A a 4.B - Juraj Árti a Betka Stoklasová.(pozri foto)
Externá časť z anglického a nemeckého jazyka trvala 100 minút (9.45 - 11.25). Maturanti odpovedali na 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou.
V písomnej forme internej časti museli angličtinári i nemčinári vytvoriť sloh s rozsahom 160 - 180 slov, pričom témy boli určené:

Anglický jazyk - A Place in Slovakia

Write an informal letter to your English penfriend in which you describe a place in Slovakia that you like. Include the following points:
- a description of the place,
- two reasons why you like it.

Nemecký jazyk - Umwelt und unsere Zukunft

Mit Umwelt und Umweltproblemen beschäftigen sich viele Wissenschaftler, Umweltschützer und auch einfache Leute. Es gibt aber viele Leute, die dieses Problem nicht ernst nehmen. Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema Umwelt. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:

• Umwelt in meiner Umgebung
• Umwelt betrifft jeden
• mehr Leute – mehr Müll
• weniger Komfort im Leben
• ich und Umweltschutz

PhDr. Marek Čižmár

EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

17.3.2009
Utorok 17. marca 2009 vstúpili naši štvrtáci, podobne ako všetci ich rovesníci na Slovensku, do záverečnej fázy stredoškolského štúdia, keďže v tento deň odštartovali maturitné skúšky externou časťou a písomnou formou internej časti z materinského jazyka. (pozri foto)
V predpoludňajších hodinách, v čase od 9.45 do 11.15 absolvovali testovú časť, ktorá pozostávala zo 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. Odpečatenie maturitných zadaní prebiehalo za asistencie zástupcov 4.A a 4.B - Lukáša Pajtáša a Janky Maťovkovej.(pozri foto) Tohtoročné otázky boli zamerané predovšetkým na gramatickú a literárno-historickú oblasť.
Od 12.45 do 15.15 sa maturanti pasovali so slohovou časťou, kde mali na výber zo 4 tém:

1. „Myslíte, že v horách je vzduch bez chemikálií, keď komíny sú vysoké?
A ste si istí, že voda z prameňa je pramenitá?“
J. Zambor
(Úvaha)

2. Ťapákovci v nás a okolo nás
(Diskusný príspevok)

3. Odišiel/odišla som, hoci som mal/mala zostať
(Rozprávanie)

4. Aj zima má svoje čaro
(Umelecké rozprávanie)

Požadovaný rozsah bol v ich prípade 1,5 - 3 strany.
Tí, ktorí majú záujem vyskúšať si maturitný test a odkontrolovať si správnosť svojich odpovedí, môžu tak urobiť webovej stránke www.stuzkova.eu, kde sa dozvedia aj množstvo ďalších zaujímavých a podnetných vecí, ktoré boli súčasťou maturitných skúšok.

PhDr. Marek Čižmár

Návšteva z Arcibiskupského gymnázia

16.3.2009
V dňoch, keď sa budú naši maturanti trápiť s otázkami a úlohami EČ a PFIČ maturitných skúšok zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka a matematiky, privítame na našom gymnáziu študentov Arcibiskupského gymnázia z Trnavy.
Študentská rada v spolupráci s vedením školy pripravila pre nich zaujímavý program, ktorý vyvrcholí Športovým dňom vo štvrtok 19.3. 2009. Tento deň začneme spoločne svätou omšou a budeme v ňom športovým súťažením pokračovať v telocvični Strednej odbornej školy.
Veríme, že sa do vzájomného športového zápolenia zapoja všetci študenti a začneme tak peknú tradíciu medzi našimi školami.

VEDECKÝ INKUBÁTOR 2009


Je otázka, čo je pre vedca významnejšie, či znalosť faktov, či fantázia.
(A. Einstein)

Pravdepodobne aj takúto otázku si položili účastníci projektu: “Vedecký inkubátor“ , ktorého organizátorom bolo Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove (pozri foto) v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Akcia bola teraz zameraná na experimentálnu fyziku a neskôr budú nasledovať aj ďalšie vedné disciplíny ( botanika, medicína, technika, chémia, jadrová a kozmická fyzika, geografia, informatika, kybernetika) aj humanitného zamerania.
V prípade Ústavu experimentálnej fyziky je to len úvodné stretnutie, v prípade ktorého by sme chceli aby malo pokračovanie formou pravidelných stretnutí na pôde fakulty a Cirkevného gymnázia pri realizácií experimentov a prednášok vedených medzinárodne uznávanými pracovníkmi ústavu.
Na akciu sme pozvali aj deviatakov základných škôl, pretože našou snahou je organizovať dlhodobé a kontinuálne oboznamovanie sa s dnešnou modernou vedou pre prípadných záujemcov o takéto smerovanie počas celého štvorročného štúdia na našom gymnázium
Vďaka snahe i ochote vedeckých pracovníkov spolupodieľať sa na priblížení úžasných tajomstiev takého vedného odboru akým je fyzika, sa v piatok 13. marca mali možnosť na našej škole stretnúť všetci, ktorým táto oblasť je veľmi blízka, prípadne uvažujú ďalej sa v nej zdokonaľovať.
Celý program akcie prebiehal v troch sekciách, ktoré boli vybavené najmodernejšou prezentačnou technikou.
Z iniciatívy riaditeľky školy RNDr. Jany Partilovej prijali pozvanie na túto akciu významný vedecký pracovníci košického ústavu. RNDr. Ľudmila Onderová, PhD. ozrejmila žiakom svojim príspevkom pod názvom Hravé experimentovanie najmä priebeh a výsledky pokusnej činnosti formou názorných ukážok, ktoré mali zúčastnených doviesť k presvedčeniu, že v našom okolí je množstvo javov, ktoré sme si ešte nevšimli, prípadne sme im nevenovali dostatočnú pozornosť. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. si vo svojom príspevku Okná do sveta nanovedy zobrala na mušku to, čo obyčajný človek nemá šancu voľným okom vidieť, a to svet nanočastíc. Tretí z pozvaných hostí RNDr. Marián Kireš, PhD. témou Aké úžasné a užitočné je rozumieť fyzike dokázal všetkým žiakom, že fyzika nie je vedou, ktorej by sa mal človek báť, ale naopak, nájsť sa v nej, keďže je s nami spätá na každom kroku nášho života.
Účastníci netradičného stretnutia s fyzikou absolvovali program postupne, v jednotlivých sekciách, pričom mali možnosť sa doň zapojiť aktívne i pasívne, priamo pri pokusoch i sprostredkovane formou otázok. Je na každom z nich, koľko inšpirácie a nadšenia pre tento vedecký odbor si z neho vzal.
Touto cestou by sme radi poďakovali všetkým účastníkom vedeckého inkubátora, zvlášť žiakom trebišovských základných škôl, ako aj vzácnym hosťom z Košíc za ich fundované a odborne kvalifikované príspevky.

PhDr. Marek Čižmár

Opäť víťazná trofej z biblickej olympiády


V piatok trinásteho sa tri naše študentky Betka Vargová, Monika Mojžišová (obe z 3.B) a Majka Vasková (3.A) zúčastnili dekanského kola biblickej olympiády na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove. Mali to ťažké, keďže obhajovali minuloročné prvenstvo nášho gymnázia. S pomocou Božou sa im to opäť podarilo, a tak sme opäť utvrdili ostatné zúčastnené školy o svojej dominancii v tejto vednej a náboženskej oblasti.
Vďaka prvenstvu sme postúpili na Eparchiálne kolo, ktoré sa bude konať 22. apríla 2009 v Košiciach. Sme hrdí na naše reprezentantky a myslime na nich vo svojich modlitbách.
Ďakujeme dievčatá!

RNDr. Jana Partilová

Boli sme účastníkmi súdneho pojednávania

12.3.2009
Počas jednej z našich kuloárnych debát v škole prišla medzi nami – žiakmi školy reč aj na trestné činy a súdnictvo na Slovensku a vo svete všeobecne. Viacerí z nás poznamenali, že sa o tom vie dosť, veď mnohé veci vieme z hodín náuky o spoločnosti, vidíme ako to prebieha vo filmoch, v televíznych dokumentoch a rekonštrukciách, a ako to je u nás už zvykom, každý bol zrazu odborník. No všetci sme skonštatovali, že vlastne nikto z nás ešte nemal, chvalabohu, príležitosť byť skutočne zainteresovaný na súdnom pojednávaní. Keďže súdny proces je možné sledovať aj ako divák, slovo dalo slovo a po súhlase pani riaditeľky sme sa ohlásili na Okresnom súde v Trebišove a požiadali o možnosť zúčastniť sa nejakého z pojednávaní. Po dohodnutí termínu sme sa v sprievode pani profesorky PaedDr. Jaroslavy Sabovej zúčastnili troch pojednávaní u jedného sudcu. Všetky boli zaujímavé a podnetné pre naše vzdelávanie v oblasti práva, no najviac nás upútalo druhé, kde sa prejednávalo zneužívanie maloletého dievčaťa.
Budovu súdu sme opúšťali so zmiešanými pocitmi, no rozhodne sa nám ponúkol priestor na vzájomné diskusie, ktoré mali svoje pokračovanie v škole medzi rovesníkmi, s pedagógmi, ako aj medzi nami navzájom na vyučovacej hodine.

Sárah Jachimecová (3.B)

Dotazníkový zber


Dňa 12.3. 2009 sa uskutočnil na našej škole dotazníkový zber údajov od žiakov, ktorí sa počas svojho štúdia na ZŠ zúčastnili ako cieľová a kontrolná skupina rovesníckeho programu - Náš Život.
Tento program bol zameraný na podporu zdravia mladých ľudí a primárnu prevenciu rizikového správania vo vzťahu k návykovým látkam, v zdravej výžive a porúch príjmu potravy, v oblasti partnerských vzťahov a prevencie pohlavne prenosných ochorení. Tento zber sa pravidelne opakuje a vyhodnocuje. Účelom dlhodobého efektu tohto programu je navrhnutie optimálnej stratégie preventívneho pôsobenia v súčastnom prostredí školy, ktorú študenti teraz navštevujú.

Mgr. Anežka Franková

Pozvánka na VEDECKÝ INKUBÁTOR 2009


Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
v spolupráci s
Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice
Ústavom fyzikálnych vied v Košiciach
Vás pozýva na stretnutie s vedou pod názvom

Vedecký inkubátor

Program:
9:00 RNDr.Ľudmila Onderová,PhD.:Hravé experimentovanie
10:00 RNDr.Adriana Zeleňáková, PhD.:Okná do sveta nanovedy
11:00 RNDr. Marián Kireš, PhD.: Aké úžasné a užitočné je rozumieť fyzike


Stretneme sa piatok 13.3.2009 v priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.
Tešíme sa na Vašu účasť!!!

Deň otvorených dverí na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove


Dňa 6.3.2009 sa 13 študentov našej školy pod vedením sr. Šebastiány zúčastnilo dňa otvorených dverí na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove. (pozri foto)
Našou prvou zastávkou bol kňazský seminár, v ktorom sme si prezreli kaplnku sv. Trojice a veľkú aulu. Po tejto krátkej návšteve seminára naša cesta viedla ku katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde sme sa modlili pri relikviách blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča. Svojimi modlitbami sme vyprosovali milosti pre správne rozhodovanie týkajúce sa ďalšej budúcnosti nás – tohtoročných maturantov. Práve tá by mala mať svoje pokračovanie na teologickej fakulte, ktorá bola ďalšou a najdôležitejšou zastávkou tohto dňa.
Do auly, v ktorej predstavení fakulty vítali svojich nádejných študentov, sme dorazili ako prví. Na začiatok nás privítal dekan fakulty, prof. ThDr. Peter Šturak, PhD.. Po krátkom predstavení jednotlivých katedier fakulty nám už PhDr. Marko Rozkoš, PhD., rektor kňazského seminára, priblížil život bohoslovcov, čo zaujalo najmä chlapčenské osadenstvo. Záverečnú časť tvorili naše otázky týkajúce sa celého chodu školy. Potom nás prodekani fakulty sprevádzali jednotlivými učebňami a aulami možno budúcej alma mater niektorých z nás. Dostalo sa nám aj možnosti nazrieť do fakultnej knižnice. Miestom, ktoré nás však najviac zaujalo, bola kaplnka Božej múdrostí.
Aj tento deň a zážitky z neho umocnené príležitosťou byť na mieste, kde sa rozvíjajú a zdokonaľujú ľudské a odborné znalosti mnohých mladých ľudí, prispel výraznou mierou k správnemu rozhodnutiu o smerovaní našich krokov po skončení gymnázia. Práve za to patrí vďaka vedeniu školy za uvoľnenie z vyučovacieho procesu a sestre Šebastiáne za jej ochotu sprevádzať naše kroky.

Martina Kačurová 4.B

Sedem dôvodov, prečo študovať na cirkevnej škole


1. Cirkevná škola, ktorú vedie kompetentná cirkevná vrchnosť alebo verejná cirkevná právnická osoba zabezpečuje dieťaťu náboženskú a mravnú výchovu.
2. Zakladať a viesť školy je jednou zo základných úloh cirkvi, ktorú má už od svojej histórii, kedy zakladala farské, katedrálne a kláštorné školy.
3. Rodičia pri krste sľubujú dať dieťaťu kresťanskú výchovu, čo znamená, že sa to týka nielen výchovy v rodine. Cirkevná škola nadväzuje na kresťanskú výchovu, ktorú dieťa dostane v rodine.
4. Vyučovací proces v cirkevných školách (aj mimo hodín náboženstva) zabezpečuje, že dieťa bude v prostredí, ktoré nebude narušovať smerovanie katolíckej výchovy a to v oblasti ľudskej morálky a správnych náboženských postojov, aby sa mladý človek stal silnou, zrelou, integrálnou a komunikatívnou osobnosťou.
5. Cirkevné školy poskytujú žiakom (a aj ich rodičom) duchovnú službu tým, že do školy prichádza kňaz. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu cirkevnej školy sú duchovné cvičenia, vysluhovanie sviatosti, sväte liturgie, čo napomáha pravidelnému duchovnému životu kresťana.
6. Zameranie výchovy v cirkevnej škole je trochu odlišné ako na iných školách, pretože vedomosti o svete, prírode a človeku sa sprístupňujú v kresťanskom duchu.
7. Jedno z piatich cirkevných prikázaní je: „Podporovať cirkevné ustanovizne“ t.j. okrem iných aj cirkevné školy.

Okresné kolo vo volejbale chlapcov


Štvrtok 5. marca 2009 sa družstvo našich chlapcov v zložení: Rastislav Bodnár, Martin Kubica (obidvaja 1.A), Martin Šimko, Martin Sahajda (obaja 2.A), Michal Bojko (2.B), Tomáš Tomčák, František Pelech, Jozef Kušnír (všetci 3.B), Metod Ševčík, Juraj Novák, Matúš Jendžejovský a Viktor Volčko (všetci 4.B) pod vedením PaedDr. Jozefa Pavlikovského zúčastnili okresného kola vo volejbale chlapcov stredných škôl, ktoré organizovala Stredná odborná škola v Trebišove.
V základnej skupine sa v prvom zápase podarilo chlapcom poraziť družstvo Cirkevnej strednej školy sv. Jozafáta v Trebišove pomerom setov 2:1. V druhom, rozhodujúcom zápase o postup do finále sme tesne prehrali so domácim družstvom Strednej odbornej školy (1:2). V poslednom zápase o 3. miesto, ktorý však už nič neriešil, sme podľahli družstvu Obchodnej akadémie 0:2.
Celkovo sme tak obsadili 4. miesto.

Plavecký úspech Petra Hrindu


21. februára sa žiak našej školy Peter Hrinda (3.B) predstavil vo farbách svojho plaveckého klubu na Cene mesta Humenného (v krátkom 25 m bazéne), ktorú organizoval PK CHEMES Humenné. (pozri foto)
Išlo o 9. ročník podujatia, na ktorom sa zúčastnilo o. i. 9 klubov z východného Slovenska a v jednotlivých kategóriách nastúpilo približne 110 účastníkov, pričom Peter pretekal v kategórii mužov.
Vo svojej prvej disciplíne - 50m kraul skončil na 5. mieste a časom 26,37 s vytvoril nový trebišovský juniorský a mužský rekord.
Druhý svoj štart absolvoval v disciplíne 50 m prsia, kde sa umiestnil na výbornom 3. mieste s časom 33,26 s, ktorý sa stal novým juniorským a mužským rekordom Trebišova.
Treťou disciplínou v nabitom programe bolo 100m kraulovou technikou, v ktorej časom 1:00,24 obsadil 5. miesto a zároveň vytvoril trebišovský juniorský rekord.
Čerešničkou na torte bola Petrova záverečná disciplína - 100 m prsia. Vybojoval v nej tretie miesto a časom 1:17,09 nový trebišovský juniorsky a mužský rekord.
K úspechom mu srdečne blahoželáme a ďakujeme, že takýmto spôsobom háji farby nielen klubu a mesta, ale aj našej školy, kde, dúfame, sa nájdu ďalší jeho nasledovníci.

Pre študentskú radu!!!

Upozornenie!!!

V stredu 4. 3. 2009, po 6. vyučovacej hodine (cca o 13.10), sa v multimediálnej učebni uskutoční zasadnutie študentskej školskej rady.

M. Vasková

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2009


Piatok 13. februára 2009 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo 1. ročníka dejepisnej olympiády. Vyhlasovateľom dejepisnej olympiády (DO) je Ministerstvo školstva SR, odborným garantom je Historický ústav SAV prostredníctvom Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády (SK DO). Organizačne ju zabezpečuje IUVENTA, školy a školské zariadenia.
Vyhlasovateľ súťaže vyčlenil pre odovzdané práce na tento školský rok dve hlavné kategórie:
kategória A – ľubovoľná téma z regionálnej histórie,
kategória B – téma Slovensko v európskej minulosti
Na základe výsledkov a odovzdaných prác do krajského kola, ktoré organizuje Centrum voľného času v Košiciach 31. marca 2009, postúpili a naše cirkevné gymnázium budú reprezentovať:
kategória A:
Tomáš Talabaj (3.B), názov práce: HISTÓRIA SLANECKÉHO HRADU.
kategória B:
Sárah Jachimecová (3.B), názov práce: SLOVENSKO A DÔSLEDKY NEŽNEJ REVOLÚCIE,
Mária Petriková (2.A), názov práce: MÁRIA TERÉZIA A JOZEF II. V KONTEXTE OSVIETENSKÝCH REFORIEM
Všetkým trom držíme palce a veríme, že budú dôstojne reprezentovať našu školu

PhDr. Marek Čižmár

Uľahčená voľba vysokej školy


V týchto dňoch nadviazala naša škola prostredníctvom výchovnej poradkyne školy PaedDr. Klaudie Horňákovej širšiu spoluprácu s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove, ktoré poskytlo prednostne všetkým našim maturantom poradenstvo a psychologické vyšetrenia v oblasti ich profesijnej orientácie. (pozri foto) Je to jeden z ďalších krokov, ktorý otvára žiakom, stojacim pred najdôležitejším rozhodnutím o svojej budúcnosti, lepšie možnosti v overení a diagnostike svojich odborných a vzdelanostných predpokladov a kvalít.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať predovšetkým riaditeľke centra p. PhDr. Valérii Hudákovej a psychológom PhDr. Alene Wágnerovej a Mgr. Jánovi Rusnákovi za ich vysoko kvalifikovanú a erudovanú spoluprácu, ktorú ocenili aj samotní študenti.

PaedDr. Klaudia Horňáková
výchovná poradkyňa

Valentínska pošta


Svätý Valentín je patrón zaľúbených a patrón lásky a aj v našej škole sa niesol jeho deň v tomto duchu. Počas predchádzajúcich týždňov mali všetci žiaci školy možnosť zakúpiť si Valentínku v podobe obálky v 3.A triede z lásky pre svoju blízku osobu, spolužiačku, spolužiaka príp. profesora, profesorku, vyplniť údaje, ktoré boli žiadané, do vnútra obálky vhodiť srdečné prianie a celú obálku do vyhradenej schránky v škole. (pozri foto)
Atmosféru týchto dní nám spríjemnili študentky 3.B triedy svojou výzdobou, ktorá potešila srdcia študentov a profesorov. Valentínska schránka bola umiestnená pri bufete a slávnostne sa otvorila 16. februára, kedy sa všetky priania odovzdali adresátom prostredníctvom šarmantných tretiačok. Valentínky dostali aj naši profesori a teta bufetárka. Šťastie, láska vládli v tento deň v celej škole.
Sviatok sv. Valentína trvá iba jeden deň v roku, ale myslím si, že pre našu školu a našich študentov to určite neplatí.

Marianna Naďová (3.A)

Valentínska kvapka krvi


Piatok 13. 2. 2009 sa žiaci našej školy: Katka Kolesárová (4.A), Lucia Eľková, Martina Huľvová, Marek Hatrák, Rasťo Jalčovík, Matúš Jendžejovský, Lukáš Sirovec, Metod Ševčík, Maroš Takáč, Viktor Volčko (všetci 4.B), Monika Mojžišová, Annamária Jurošová, Michaela Moravičová a Tomáš Talabaj (všetci 3.B) zúčastnili Valentínskej kvapky krvi (pozri foto), ktorú aj tento rok pripravuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Akcia trvá od 9. do 27. februára 2009.
Nás veľmi teší, že darcovstvo na našej škole sa stáva tradíciou a netýka sa len niekoľkých jednotlivcov, ale naopak, hlásia sa k nemu a realizujú ho početné skupiny dospelých žiakov všetkých našich tried tak, ako tomu bolo deň pred sv. Valentínom.
V dobe, keď sa hovorí o láske, je potrebné, aby ju ľudia prejavili možno aj darcovstvom. "Nikdy neviete, kto z vášho okolia bude potrebovať krv. Vašu krv. Preto, ak milujete, darujte," oznamuje vo svojej správe Červený kríž. Možno aj tento sviatok v nás prebudí väčšiu spolupatričnosť a zodpovednosť za svoju budúcnosť i budúcnosť svojich blízkych, preto by bolo dobré, aby nás precitnutie lásky a solidarity sprevádzalo celý rok.
Celé spoločenstvo nášho gymnázia ďakuje uvedeným žiakom za ich bezprostrednú reakciu na výzvu Červeného kríža, ako aj za vzor hodný nasledovania pri ďalších podobných akciách.

Stolní tenisti bronzoví


Piatok 13. 2. 2009 sa družstvo našich chlapcov zúčastnilo okresného kola v stolnom tenise, ktorého organizátorom bola Obchodná akadémia Trebišov. Peter Bobik, Martin Šimko (obidvaja 2.A), Patrik Slivka (3.A) a Michal Koscelanský (4.A) si počínali úspešne a obsadili pekné tretie miesto.

Srdečne blahoželáme.

Pre študentskú radu!


Upozornenie!!!
V stredu 18. 2. 2009, po 6. vyučovacej hodine (cca o 13.10), sa v multimediálnej učebni uskutoční zasadnutie študentskej školskej rady.

M. Vasková

Lyžiarsky kurz 2009

V dňoch 1. - 7. 2. 2009 študenti nášho gymnázia absolvovali výchovno – výcvikový lyžiarsky kurz pod vedením lyžiarskych inštruktorov Mgr. E. Šimkovej, Mgr. F. Fedorišina a PaedDr. J. Pavlikovského v lyžiarskom stredisku Skicentrum Strednica Ždiar (pozri foto). Počas celého týždňa mali možnosť skúsení lyžiari, začiatočníci a snowboardisti overiť si svoje lyžiarske zručnosti, ktoré boli v závere kurzu patrične ocenené. Snehu bolo dosť, vleky išli všetky, ubytovanie bolo perfektné, inštruktori boli v pohode. Oddýchnutí, bez zlomenín, spokojní a zároveň smutní, že práve tento týždeň ubehol akosi rýchlejšie, sme sa vrátili do školských lavíc. Keďže požiadavka študentov o predĺženie lyžiarskeho kurzu nebola inštruktormi akceptovaná, nezostáva nič iné iba sa tešiť na „Lyžiarsky 2010“.

Podpora zdravia na cirkevnom gymnáziu


10.februára 2009 zamestnanci poradne na podporu zdravia so sídlom v Trebišove už po druhý raz umožnili študentom a zamestnancom tunajšieho Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa bezplatné vyšetrenie krvi (pozri foto). Služby poskytované poradňou zdravia majú charakter preventívneho poradenstva, čo v dnešnej dobe má svoju nezastupiteľnú úlohu v zdravom životnom štýle každého z nás.
Vo vyčlenených priestoroch školy realizovali pracovníci poradne postupne vyšetrenia antropometrické, biochemické, ktoré vo svojom zameraní zahŕňalo stanovenie celkového cholesterolu, hladiny HDL cholesterolu („dobrého“), triglyceridov a glukózy. Súčasťou ďalšej činnosti zdravotníkov bolo štandardné meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie na oboch rukách, ako aj meranie zloženia tela, t. j. určovanie zastúpenia tuku v tele špecializovaným prístrojom Bodystat.
Každý zo zamestnancov a študentov školy vyplnil aj anamnestický dotazník. Poslednú fázu individuálnej diagnostikácie tvorilo stanovenie osobného rizikového skóre jednotlivca a záverečný poradenský rozhovor a odporúčania pre zlepšenie zdravia prirodzeným spôsobom.
Zamestnanci Poradenského centra podpory zdravia v rámci týchto činností poskytli pedagógom a žiakom aj špecializované poradenstvo, ktoré sa týkalo predovšetkým správnej výživy a úpravy telesnej hmotnosti, nefarmakologického ovplyvňovania zvýšeného krvného tlaku, spôsobov odvykania od fajčenia a predovšetkým motivácie k zvyšovaniu optimálnej pohybovej aktivity.
Ohlas medzi osadenstvom školy na tieto vyšetrenia bol veľmi pozitívny. Takýmto spôsobom získali celkový obraz o svojom zdravotnom stave a cenné rady, ako upraviť svoju životosprávu a zdravšie žiť.
Aj z tohto dôvodu by sme sa radi, v mene cirkevného gymnázia, chceli poďakovať Mgr. L. Demesovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, za poskytnutie odborných informácií a vykonanie individuálnych vyšetrení a zároveň za poradenskú a konzultačnú činnosť. Doba, v ktorej žijeme, študujeme a pracujeme prináša daň v podobe veľkého množstve civilizačných chorôb a zdravotných hendikepov, preto je dôležité a cenné predchádzať prípadným rizikám preventívnou činnosťou a stretnutiami s odborníkmi v tejto oblasti. Zvlášť z toho dôvodu, že realizované i pripravované projekty našej školy smerujú svoje aktivity predovšetkým k študentskej obci a jej zdravému fyzickému a duševnému rastu, na čom sa svojou činnosťou podieľa iniciátorka a koordinátorka tejto akcie Mgr. Anežka Franková.

Prípravné kurzy z cudzích jazykov pre budúcich prvákov


Od 4. 2. 2009 sa každú stredu od 14.00 na pôde našej školy realizujú bezplatné prípravné kurzy z cudzích jazykov pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a zároveň záujemcov o štúdium na našej škole.
Ponuku tvoria anglický a nemecký jazyk. Ďalšie cudzie jazyky (francúzsky a ruský) v prípade záujmu žiakov.
Tento projekt je zameraný na bližšie zoznámenie sa s cirkevnou školou gymnázialneho typu, spôsobom výučby a charakterom i náročnosťou štúdia. Dôraz jednotlivých stretnutí je na komunikácii (konverzácii) v cudzom jazyku a hľadaní tém, v ktorých sa žiak/čka potrebuje zdokonaliť.
Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!

Úspech našich žiakov


29. januára 2009, pri príležitosti Dňa učiteľov katolíckych škôl (pozri foto), žiaci našej školy: Majka Petriková, Marek Laban, Martin Šimko, Anka Kočišová, Julka Ondková, Marianna Naďová, Majka Vasková, Marián Sabo, Slávka Tkáčová, Lukáš Pajtáš a Slavomír Seman pod vedením sestry Šebastiány, PaedDr. Jaroslavy Sabovej a riaditeľky školy RNDr. Jany Partilovej odprezentovali na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta hudobno – umelecké pásmo, ktoré medzi zúčastnenými zaznamenalo široký ohlas a veľké slová uznania. Tie im boli adresované aj z úst vladyku Milana, PaedDr. Petra Oreniča, ThLic., riaditeľa školského úradu košickej eparchie, ako aj Doc. PaedDr. Jozefa Vooka, prednostu KŠÚ v Košiciach.
Celý kultúrny program sa niesol v dynamickom duchu, nechýbali v ňom dojemné verše, citlivé sprievodné slovo, humorné scény a najmä výborná hudba a ešte lepší spev. Pre všetkých pedagógov nášho gymnázia bolo naplnením pocitu hrdosti vedomie, že našimi rukami prechádzajú a formujú sa takéto talenty a možno v budúcnosti aj slávne osobnosti kultúrneho a spoločenského života.

Deň učiteľov katolíckych škôl


Keďže koniec januára je v gréckokatolíckom cirkevnom kalendári zasvätený trom svätiteľom, veľkým veľkňazom Bazilovi Veľkému, Gregorovi Bohoslovcovi a Jánovi Zlatoústemu, býva dobrým a už tradičným zvykom gréckokatolíckej eparchie v Košiciach a jej školského úradu venovať tento deň učiteľom pracujúcim v jej územnej pôsobnosti. Deň učiteľov katolíckych škôl tak už niekoľko rokov nesie charakter duchovného a spoločenského stretnutia pedagógov všetkých typov škôl tejto eparchie s jej vrcholnými predstaviteľmi na čele s preosvieteným vladykom Milanom.
Program dňa otvoril v trebišovskom gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia presvätej Bohorodičky tlačový hovorca eparchie a predseda Spolku svätého Cyrila a Metoda o. Michal Hospodár prednáškou, v ktorej sa venoval duchovnému poslaniu učiteľa na cirkevnej škole. V druhej, záverečnej časti sakrálneho programu, už za účasti košického eparchu vladyku Milana a dekana trebišovskej farnosti o. protopresbytéra Dušana Semana, bola slúžená slávnostná liturgia, po ktorej sa zúčastnení presunuli do priestorov Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta na slávnostný obed. Pri tejto príležitosti sa ujali slova a programu hostitelia, významní hostia a študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.
Po privítaní hostí na pôde školy a prednesení slávnostného prípitku zástupcom riaditeľa RNDr. Slavomírom Partilom, venoval pedagógom vrúcne slová vďaky vladyka Milan Chautur, ktorý okrem iného apeloval na cirkevnú pedagogickú obec, aby popri odbornom raste mládeže kládla primeranú úroveň aj jej duchovnému a osobnostnému rastu. Štatistický prehľad stavu žiactva a školských zariadení eparchie dokumentoval vo svojom príspevku PaedDr. Peter Orenič, ThLic., riaditeľ školského úradu košickej eparchie, pričom nezabudol vyzdvihnúť jej neustále sa zväčšujúcu cirkevnú študentskú obec.
Osobitú atmosféru tejto slávnosti umocnil kultúrny program študentov Cirkevného gymnázia v Trebišove, špeciálne pripravený na túto príležitosť, ktorý v sebe spájal umelecké slovo i úsmevný scénický pohľad na históriu vzťahu učiteľ a žiak. Výnimočný úspech zaznamenala žiačka Mária Petriková s interpretáciou piesne Jany Kirschner Pokoj v duši. Krásnym umeleckým stvárnením oslovila aj prednostu krajského školského úradu Doc. PaedDr. Jozefa Vooka, CSc. ktorý to aj následne prezentoval na otvorenom fóre. Vyjadril veľkú vďaku za pozvanie a vysoko vyzdvihol celkovú atmosféru podujatia, čo zaznamenalo široký ohlas medzi prítomnými.
Na záver boli všetky zúčastnené školy odmenené hodnotným knižným darom o. Michala Hospodára, ktorý by mal nájsť svoje poslanie na pôde škôl i mimo nich, keďže ich posolstvo tkvie v kráse umeleckého slova a myšlienkach, ktoré prenikajú všade okolo nás, najmä medzi nás – učiteľskú obec.

Odovzdávanie polročných vysvedčení


V stredu 28. 1. 2009 boli žiakom našej školy odovzdané plody ich polročného usilovného štúdia v podobe výsledných známok na vysvedčeniach.
Súčasťou denného programu v tento deň bola návšteva divadelného predstavenia Hľadá sa nový manžel (divadlo Clipperton)v MsKS Trebišov. Po jeho skončení sa žiaci v sprievode pedagógov presunuli do kláštora otcov baziliánov, kde sa zúčastnili liturgie, ktorú viedol duchovný správca školy o. František Fedorišin. Ten vo svojich slovách povzbudil všetkých - žiakov i pedagógov školy - v napĺňaní základnej myšlienky cirkevnej školy - neúnavne sa vzdelávať v duchu evanjelia.
Záver tohto netypického školského dňa predstavovala triednicka hodina, na ktorej jednotliví triedni profesori zhodnotili polročné výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov svojich tried.

Oznam pre študenskú radu

V piatok 23.1.2009 sa v multimediálnej učebni uskutoční druhé zasadnutie študenskej školskej rady o 13:15 hod.
Prosím o účasť všetkých členov ŠŠR.

Mária Vasková

Výzva


Prosíme všetkých žiakov našej školy, ktorí sú presvedčení, že vo svojom talóne majú ideálny návrh názvu nového školského časopisu, ktorého tvorba sa práve rozbieha a jeho finálna podoba bude pravidelne prezentovaná aj na tejto webovej stránke, aby ho nenechali zapadnúť prachom a zverejnili ho!!!
Svoje návrhy posielajte na mailovú adresu vedenia školy aj so svojimi kontaktnými údajmi. Autor víťazného návrhu bude určite odmenený!!!

Posviacka školy


Piatok 9. 1. 2009, bol dňom posvätenia priestorov našej školy (pozri foto).
V súvislosti s nedávnym sviatkom Zjavenia Pána - , náš duchovný správca - Mgr. František Fedorišin - v sprievode žiakov školy pokropil svätenou vodou všetky miestnosti nášho druhého domova. Triedy, kabinety, zborovňu .... Miesta, kde prežívame väčšiu časť svojich pracovných a študentských dní. Aj takýmto spôsobom sme pripomenuli jednu z najkrajších kresťanských tradícií v našich dejinách a trocha nostalgicky sa obzreli za práve prežitými vianočnými sviatkami.
K najstarším a zároveň najväčším sviatkom všetkých východných cirkví patrí Zjavenie Pána alebo Bohozjavenie, slávené 6. januára. Šiesty január je sviatkom Ježišovho krstu. Na sviatok Zjavenia Pána sa krstili noví členovia cirkvi - katechumeni a svätili sa domovy. S týmto sviatkom je vo východnej liturgii úzko spojené veľké jordánske posvätenie vody, ktoré siaha do prvých storočí kresťanstva. Na našom území sa ustálili zvyky, ako je trojité žehnanie vody rukou ponorenou vo vode, trojité žehnanie s horiacou sviečkou a trojité dýchanie na vodu. Obrad posvätenia sa končí trojitým ponorením kríža do vody. Voda sa svätí na pamiatku krstu katechumenov a pokrstenia Pána Ježiša v Jordáne. Nebeský Otec predstavil Pána Ježiša ľuďom slovami: »Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.« To je správa z neba a zároveň realita, ktorej sa dotýkame a ktorá nám hovorí, že Ježiš žije uprostred svojho ľudu, ba čo viac, On žije v nás“.

Plavecké majstrovstvá SR - aj naše želiezko v ohni

V dňoch 19.- 21. 12. 2008 sa konali zimné majstrovstvá SR v plávaní v krátkom bazéne, v meste pod hradom Matúša Čáka, v Trenčíne. Účastníkom plaveckých majstrovstiev bol aj študent 3.B triedy Peter Hrinda(pozri foto), ktorý ako jediný reprezentoval ŠKP Trebišov. Viedol si mimoriadne úspešne a v juniorskej plaveckej disciplíne 50 m prsia si "vyplával" skvelé 14. miesto. Tešíme sa z jeho úspechu a držíme mu palce do ďalších úspešných plaveckých metrov.

VIANOČNÝ VINŠ

Dieťatko v Betleme, Ježiško maličký,
za tebou ideme, čuj naše prosbičky.
Daj nám zdravia sily, do učenia chuti,
srdce rodičovo nech sa nezarmúti.
Zošli požehnania aj do nášho domu,
by sme mohli pomôcť v biede hocikomu.

Požehnané vianočné sviatky

Vianočná akadémia (vyhlasovanie výsledkov súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu)


V posledný vyučovací deň tohto roka (19. 12. 2008) sa o 9.30 v kláštore otcov baziliánov uskutočnila slávnostná liturgia (pozri foto), na konci ktorej bolo odprezentované žiakmi 2. ročníka vianočné pásmo - akadémia (pozri foto), ktoré svojím zameraním navodilo blížiacu sa atmosféru najkrajších sviatkov roka.
Na konci kultúrneho programu boli riaditeľkou školy RNDr. Janou Partilovou a členkou hodnotiacej komisie PaedDr. Lenkou Puciovou (ďalší členovia komisie: PaedDr. J. Sabová, RNDr. L. Takáčová, Mgr. Katarína Žadanská a Mgr. Ľ. Kistyová) vyhlásené výsledky dlhodobej súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou (pozri foto).
Výsledok:
1. miesto: 2.B (cena: torta + jeden deň voľna)
2. miesto: 2.A, 1.A (cena: jeden deň bez skúšania a písomiek)
3. miesto: 3.B (možnosť preloženia písomky, príp. skúšania)
4. miesto: 3.A
5. miesto: 4.B
6. miesto: 4.A

Snahu a výsledky niekoľkodňovej práce študentov je možné vidieť vo fotoalbume na tejto stránke.

Deň otvorených dverí 2008


18. decembra sa na pôde našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí (pozri foto).
Pre prípadných záujemcov o štúdium na cirkevnom gymnáziu bol pripravený kultúrno - informačný program so zameraním na bližšie spoznanie školského a mimoškolského života našich žiakov.
Po úvodnom privítaní a pohostení bol hosťom odprezentovaný kultúrny program žiakov tretieho ročníka pod vedením sestry Šebastiány so zameraním na blížiace sa vianočné obdobie. Ďalšiu časť programu vyplnil pripravený filmový dokument žiaka 4.A Slavomíra Semana, mapujúci život a možnosti, ktoré ponúka štúdium na našej škole.
V tretej, poslednej časti programu sa jednotlivé skupiny deviatakov zo základných škôl (Trebišov - Gorkého, Komenského, SEVER, Štefánikova; Kuzmice, Novosad, Cejkov a Svätej Rodiny v Sečovciach) vydali pod vedením sestry Šebastiány a p. prof. Horňákovej na návštevu jednotlivých vyučovacích hodín, ktoré boli monotematicky zamerané v rámci jednotlivých predmetov. Tu mali možnosť všetci hostia spoznať prácu študentov na cvičeniach z biológie, chémie, fyziky, príp. vidieť projekčné vyučovanie cudzích jazykov alebo využitie IKT technológií v praktických formách výučby.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať riaditeľom a výchovným poradcom jednotlivých základných škôl, že umožnili žiakom svojich škôl spoznať možnosti, ktoré im ponúka štúdium na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebšove.

DOBRÁ NOVINA 2008


Už po štrnásty raz sa na celom Slovensku realizuje zbierka Dobrá novina, do ktorej sa už tradične zapojili pod vedením sestry Šebastiány aj naši žiaci. Dievčatá a chlapci 3. ročníka (Majka Vasková, Marianna Naďová, Klaudia Konfederáková, Lucia Jožiová, Danka Revajová, Stela Bérešová, Anka Súkeníková, Henrieta Nízka, Julka Ondková, Anka Tomášová, Patrik Hric, Laco Árti, Miro Dargaj, Tadeáš Hľas, Patrik Slivka, Ján Fonos, Martin Kučera, Miška Moravičová, Petra Bokomlášková, Mirka Balegová, Dominika Drobňáková, Sárah Jachimecová, Barbora Ďubeková, Betka Vargová, Veronika Ščurová, Tomáš Talabaj, Matúš Nalepovič, Marián Sabo, Branislav Vaško, Ján Seman, Matúš Jarečný, Annamária Jurošová, Monika Mojžišová) v stredu, 17. decembra, v čase od 8.00 - 12.00 koledovaním v meste a jednotlivých inštitúciách a organizáciách nazbierali peniaze na pomoc ľuďom v núdzi v chudobných afrických krajinách. O tom, že boli veľmi úspešní, svedčí aj fakt, že sa im podarilo, vďaka štedrosti oslovených ľudí, vyzbierať čiastku 11.034.-Sk, za čo im patrí veľká vďaka a uznanie.
Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami. Aj tento rok sa do nej zapojí vyše 25-tisíc detí a dospelých v približne 1100 mestách a obciach na celom Slovensku.
Vlani sa na Dobrú novinu spolu s výzvou SOS Keňa vyzbieralo rekordných vyše 21 miliónov korún. Tie putovali hlavne na projekty v Keni.
Aj tento rok najväčšia časť z financií, ktoré sa vyzbierajú v období od Vianoc až do Troch kráľov, pôjde najmä na projekty v Keni. Ďalšia časť financií bude určená na podporu projektov v južnom Sudáne a časť na pomoc znevýhodneným ženám a postihnutým deťom v Ugande.

Púť do Ríma 2008

V dňoch 7. - 12. 12. 2008 zorganizovalo Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pod vedením duchovného správcu školy Mgr. Františka Fedorišina pútnicko - historický zájazd do večného mesta - RÍM 2008 (pozri foto).

Pomôžte týraným deťom


Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania detí sa naše žiačky - Petra Bokomlášková a Miroslava Balegová zúčastnili 11. decembra 2008 v uliciach mesta Trebišov informačnej kampane a verejnej zbierky na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Súčasťou tejto kampane bol predaj informačných materiálov a perníkových srdiečok s nápisom Pomôžte deťom okoloidúcim ľuďom.
Za ich obetavosť a vytrvalosť im patrí naše uznanie a vďaka všetkých detí, ktorých sa týkajú problémy, ktoré si hocikto z nás nevie ani predstaviť.

OZNAM pre redakčnú radu

Oznamujeme všetkým zainteresovaným na príprave prvého čísla nového školského časopisu, že 8.1.2009 sa uskutoční zasadnutie redakčnej rady v multimediálnej učebni o 13:20. Materiály, pripravené články a reportáže zašlite v období vianočných prázdnin na email klaudiakonfed@gmail.com

Ďakujem a prajem požehnané Vianoce a Nový rok.

Klaudia Konfederáková 3.A

Beseda so spisovateľom Tiborom Kočíkom


9. decembra prijala naša škola pozvanie Zemplínskej knižnice v Trebišov na besedu so spisovateľom Tiborom Kočíkom (pozri foto).
Študentky a študenti Cirkevného gymnázia v Trebišove (Janka Godová, Danka Tomková - 1.A, Janka Jakimová, Veronika Zubková - 2.A, Majka Lešková, Nikola Repovská - 2.B, Klaudia Konfederáková, Majka Vasková - 3.A, Zuzka Behunčiková, Michal Koscelanský - 4.A, Martina Kačurová, Janka Maťovková, Marek Sukeník - 4.B) spolu s pani prof. Žadanskou mali opäť raz možnosť spoznať vzácneho človeka, ktorý bol ochotný podeliť sa s nimi o hĺbku svojich zážitkov a myšlienok prameniacich zo životných skúseností a cez srdce pretransformovaných do slov...
V príjemnej a žičlivej atmosfére, ktorú Zemplínska knižnica v Trebišove dokáže vždy vytvoriť, študenti opakovane dokázali, že vedia, ako zúročiť čas strávený pri besede so vzácnym človekom. Aj z tohto dôvodu by sme sa radi poďakovali bc. Janke Linhartovej za ponuku spoluúčasti na tomto projekte.

Mgr. Katarína Žadanská

Sv. Mikuláš a jeho pomocníci na našej škole


Tak ako každý rok, aj tento k nám zavítal sv. Mikuláš so svojím sprievodom (pozri foto) a darčekmi pre všetkých usilovných žiakov a ešte usilovnejších učiteľov. To, že Mikuláš nezabudol na našu školu, je predovšetkým zásluha našej milej sestry Šebastiány a veľmi šikovných tretiakov, ktorí vo svojom pásme predstavili tak žiakom, ako aj učiteľom našej školy históriu tohto sviatku v peknom tematickom pásme. Pre mnohých z nás to bola chvíľka, kedy sme prerušili svoje prípravy na vyučovanie, príp. iné pracovné povinnosti a trošku sme duševne pookriali. A keďže Mikuláš a jeho spoločníci (anjelíci i čert) nás zobrali na milosť, ušla sa nám okrem sadze aj sladká odmena. Veľmi pekne ďakujeme a snáď o rok dovidenia.

ÚSMEV AKO DAR


Deň pred sv. Mikulášom, 5. decembra, sa konala verejná dobročinná zbierka v uliciach mesta, do ktorej sa zapojili aj študenti našej školy, žiaci tretích ročníkov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove (pozri foto). Počasie nám veľmi neprialo, ale aj napriek tomu, s vedomím, že podporujeme dobrú myšlienku, sme vytiahli dáždniky, zatiahli kapucne a vyrazili sme za ušľachtilým cieľom do mesta. Oslovovali sme okoloidúcich, zastavovali sme sa vo firmách, úradoch, školách aj škôlkach, obchodoch aj organizáciách. Nemali sme stále len pozitívne reakcie. Bohužiaľ, niekoľko ľudí nás len tak odbilo, či nevšímavo prešli okolo. Darmo sme vysvetľovali, že peniaze vyzbierané v tejto zbierke idú pre deti a osudom skúšané rodiny z útulkov a domovov, či na výstavbu krízového centra Dorka a vianočný pobyt pre deti. Oveľa dôležitejšie však je, že väčšia časť oslovených ľudí prejavila svoj súcit s nie ľahkými osudmi detí a svoje šľachetné srdce niekedy menším, no aj väčším príspevkom, za ktorý od nás dostali buď symbol Nadácie „Úsmev ako dar“ – nálepku s usmievavým srdiečkom alebo pohľadnicu a leták s informáciou, kam poputujú vyzbierané peniaze. Sychravý a daždivý čas spôsobil, že v uliciach bolo o poznanie menej ľudí ako býva bežne. Na dôvažok, vzhľadom na predvianočný nákupný čas, sme očakávali, že práve z týchto dôvodov bude naša snaha odmenená čo najvyššou sumou, veď ľudia sú vtedy k sebe obyčajne milší, bližší, priateľskejší, otvorenejší a snáď aj ochotnejší pomôcť tým, ktorí nemajú šťastie vyrastať v milujúcej rodine, s vlastnou strechou nad hlavou, s dostatkom jedla a šatstva. Nesmierne nás teší, že napriek všetkému sa nám podarilo osloviť množstvo dobrých ľudí v našom meste, vzbudiť v nich záujem, súcit a ochotu podeliť sa s tým, čo mám. Niekedy len symbolickou sumou, ktorá sa však veľmi ráta a mnohonásobne vráti v dobrom pocite, že sa pomáha správnej veci a aj takýmto skutkom skrášľuje čarovný čas Vianoc, ktorý so svojimi darmi putuje tam, kde to ľudia najviac potrebujú.Nakoniec sa nám podarilo vyzbierať 22 066,50 Sk. Robili sme to s nadšením a radi.
Sárah Jachimecová, 3.B

Súťaž : Hľadáme najkrajšiu vianočnú triedu

Milí študenti!

Pre toto obdobie je príznačná predvianočná nálada spojená so zdobením domovov, prípravou na Vianoce... Aj tu na škole by sme túto atmosféru chceli spolu prežívať. Vyhlasujeme preto súťaž o najkrajšie vyzdobenú a upravenú triedu. Poradie ocenených tried bude vyhlásené na Vianočnej akadémii (piatok 19. 12. 2008) v kláštore otcov baziliánov. Oplatí sa zapojiť do tejto aktivity všetky sily a možnosti, pretože cena pre víťaza, ale nie len tá, bude pre Vás istotne zaujímavá.

Oznam

Aj tento rok našu školu oslovila Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - "Úsmev ako dar", aby študenti tretich ročníkov pomohli a aktívne sa zúčastnili verejnej finančnej zbierky. Zrealizuje sa 5.12.2008, preto prosíme 15 študentov 3.A a 15 z 3.B aby sa vo štvrtok 4.12. hlásili u p.prof Frankovej. Z uvedených dôvodov príde na našu školu sv. Mikuláš so svojimi spoločníkmi v pondelok 8.12. V tento deň bude aj sv. liturgia o 12:00 v kláštore otcov baziliánov.

ČERVENÉ STUŽKY


Vzhľadom na široký záber činností našej školy v rôznych oblastiach spoločenského života, sme sa aj my – študenti a profesori Cirkevného gymnázia zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú organizuje pod záštitou primátora mesta Žilina Ivana Harmana Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Túto akciu podporujú aj Ministerstvo školstva SR a Krajský školský úrad v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách“).
Kampaň sa začala 1. 9. 2008 a vyvrcholí 1.12.2008, v deň Svetového dňa boja proti AIDS. Hlavé zameranie kampane je rozšíriť obzor vedomostí o tejto „pliage ľudstva“, nabádať k prevencii a spoločne bojovať proti nej. Zameraná je aj na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chce osloviť hlavne stredné školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj širokú verejnosť. Školy a školské zariadenia sa môžu do kampane zapojiť viacerými aktivitami, z ktorých ponuky si školy a školské zariadenia vyberú podľa svojich možností a záujmu.
Cirkevné gymnázium sa v rámci tejto kampane aktívne angažuje formou:
• umiestnenia plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole,
• účasťou v celoslovenskej výtvarnej súťaži - tvorba pohľadnice,
• účasťou v tvorbe prezentácií v rámci školy.
Projekt podporia študenti a zamestnanci našej školy od 24.11.2008 do 1.12.2008 nosením červených stužiek. Naviac, piati študenti našej školy sa v pondelok 1. decembra 2008 zúčastnia stretnutia, spojeného s prednáškou, PC prezentáciou prác žiakov na danú tému a projekciou filmu. Toto podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta MVDr. Vladimíra Anďala, CSc.

Výstava PREČO SOM NA SVETE RÁD / RADA


20. novembra 2008 sa naši študenti zúčastnili putovnej výstavy PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA s protidrogovým zameraním, ktorú organizovalo Regionálne osvetové stredisko v Trebišove (pozri foto). Na výstave boli vystavené obrazy stredoškolákov, ktorí sa v posledných rokoch umiestnili na popredných miestach.
Touto cestou chceme poďakovať pani E. Vítkovej, pracovníčke ROS, za pútavú formu zrealizovania priebehu celej výstavy. Študenti mali možnosť prostredníctvom DVD prezentácie vidieť pôvodný slovenský projekt s protidrogovým zameraním SILA OSOBNOSTI a vyhrať zaujímavé ceny:
kalendár 2009, práce vystavovaných obrazov študentov - Majka Petriková (2.A)
tričko s logom projektu - Majka Andrášová (2. B)

Boj proti kriminalite mladistvých (šikana) - prednáška


Tento týždeň (18. 11.) na našej škole prebehla ďalšia zo série prednášok v oblasti boja proti kriminalite mladistvých – ŠIKANOVANIE AKO FENOMÉN TRESTNEJ ČINNOSTI (pozri foto). Hosť, npor. Vladimír Lapitka, formou výkladu a následnej diskusie poskytol priestor žiakom všetkých ročníkov na vyjadrenie a návrhy riešení negatívnych prejavov spolunažívania v komunitách mladistvých. Prednáška nebola len strohým konštatovaním známych faktov, ale, na základe skúseností prednášajúceho i žiakov, aj vyjasnením postupov pri vzniknutých situáciách.
Naši študenti sa dozvedeli, že problém šikany nie je len problémom zúčastnených, ale postupom času sa stáva celospoločenskou hrozbou v rôznych podobách. Dôležité je o tom rozprávať najmä medzi dospievajúcou generáciou, ktorá si niekedy neuvedomuje, že v mnohých prípadoch ide už o trestné činy a ich sankcie sa riadia trestným právom.
Diskusia, ktorá nasledovala na konci každého bloku, zaznamenala veľký úspech najmä vďaka rozšíreniu obzoru vedomostí a právneho vzdelania mladého človeka.

Misie v Rusku

19.11.2008
Predošlý týždeň sme na pôde našej školy privítali zaujímavého hosťa s nevšednými skúsenosťami.
Mgr. Matúš Marcin nás rozprávaním a fotodokumentáciou sprevádzal po svojej misijnej ceste Ruskom (pozri foto).
Pútavé bolo najmä vidieť a počuť z prvej ruky ako žijú miestni obyvatelia.
Pre našinca je Rusko nevšedným stretom pravoslávnej a moslimskej kultúry, kde gréckokatolícka menšina predstavuje len cca 1% z celkového počtu obyvateľov. Liturgie sa tu slúžia len vo sviatok v provizórnych priestoroch. V celom Rusku je len 1 grékokatolícky chrám. Veriaci sa stretávajú najmä počas veľkých sviatkov a po každej liturgii nasleduje agapé a vzájomné rozhovory. Vzdialenosti medzi mestami sú na naše pomery obrovské a klíma nepredstaviteľná. Sibírska zima zabíja ,no krátke leto dáva úrodu vďaka polárnym dňom. Rusko je bezpochyby krajinou protikladov. Moskovskí milionári verzus žobráci, polárny deň verzus polárna noc, letná horúčava verzus krutý mráz, pravoslávia verzus islam, obrovské mestá verzus obrovská vzdialenosť medzi nimi. Všade cítiť dielo bývalého režimu ,avšak ľudia akosi nepodliehajú dnešným „civilizačným psychózam". Rusi sú pohostinní, tešia sa slovenským misionárom a dokonca si pochvaľujú naše „tatrovky".
Podľa slov Mgr. Matúša Marcina : „ Rusko sa nedá rozumom pochopiť, len srdcom milovať."
Klaudia Konfederáková, 3.A

Študentská kvapka krvi 2008

12.11.2008
V týchto dňoch sa aj naša škola pripojila k celospoločensky veľmi známej akcii mladých ľudí „Študentská kvapka krvi 2008“ pri príležitosti blížiaceho sa "Dňa študentstva" (pozri foto). Prejavy spolupatričnosti a vzájomná pomoc sú stále viac žiadané, a zvlášť v blížiacom sa čase najkrajších sviatkov roka. Veľmi nás teší a sme veľmi hrdí, že ponuka prísť, darovať krv a zachrániť tak niekomu život alebo pomôcť v najhoršom oslovila toľkých našich žiakov a spolužiakov. Touto cestou patrí veľká vďaka nielen nás, ale aj pracovníkov hematologicko - transfúzneho oddelenia v Trebišove: Henriete Nízkej, Julke Ondkovej, Majke Vaskovej, Martinovi Kučerovi, Emilovi Sudimákovi, Katke Kolesárovej, Majke Repovskej, Mišovi Koscelanskému, Mišovi Lajošovi, Veronike Križovej, Marike Džuganovej, Betke Stoklasovej, Janke Maťovkovej, Lucii Prezbruchovej, Matúšovi Jendžejovskému, Metodovi Ševčíkovi, Martine Huľvovej, Lucii Tóthovej, Viktorovi Volčkovi, Marošovi Takáčovi, Rastislavovi Jalčovíkovi, Tomášovi Semanovi a Jurajovi Novákovi.
Ešte raz, ĎAKUJEME!!!

Rodičovské združenie

V pondelok 3.11.2008 sa v kláštore otcov Baziliánov o 15:45 uskutoční celoškolské rodičovské združenie. Po ňom budú triedne aktívy v jednotlivých triedach.
Program:

1. Otvorenie
2. ŠkVP
3. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy

Srdečne pozývame všetkých rodičov.

Imatrikulačný večierok

Milí študenti ..:)

Radi by sme Vás pozvali na IMATRIKULAČNY VEČIEROK, ktorý sa uskutoční dňa 29.10.2008 v školskej jedálni so začiatkom o16:00 hod..
Prečo sa oplatí prísť:
1. Pripravený program 3.A a 3.B triedy
2. Imatrikulácia prvákov a nových "profákov"
3. Tombola
4. Diskotéka
Vstupenky na toto podujatie si môžete zakúpiť v 3.A triede. Cena vstupenky je 30 Sk
(pre štvrtákov 20 Sk)
Radi Vás tam uvidíme.
S pozdravom študenti 3.A a 3.B..:)

Posvätenie stužiek 4.A

25.10.2008 Naši študenti 4.A triedy mali v sobotu 25.10.2008 svoj veľký deň, keď im boli pripnuté zelené maturitné stužky symbolizujúce nádej a mladosť (pozri foto).
Prvýkrát sú zdobené krížom a posvätené vladykom Milanom Chauturom. Je to naozaj krásny a viditeľný prejav príslušnosti študenta k našej cirkevnej škole. Veríme, že stužku spolu s krížom budete milí maturanti nosiť s hrdosťou.

Cirkevňáci na INVEXe 2008

8.10.2008 V dňoch 8. 10. -9. 10.2008 sa študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove zúčastnili, pod vedením Mgr. E. Šimkovej, poznávacej exurzie INVEX BRNO 2008 ( pozri foto).
Išlo o 18. medzinárodný veľtrh informačných a komunikačných technológii konaný v areály brnenského výstaviska. Veľtrh bol zameraný na informačnú a komunikačnú techniku, spotrebnú elektroniku a digitálnu zábavu, fotografickú techniku. Študenti mali možnosť poznať , vidieť a vyskúšať si najnovšie trendy v týchto oblastiach, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou bežného života a majú svoj opodstatnený význam pri získavaní a spracovaní informácií, ktoré sú pre nich potrebné pri štúdiu, pri komunikácii, pri zábave a oddychu. Samozrejme, že sa zúčastnili aj žrebovaní o veľmi zaujímavé ceny. Neboli by to tie najväčšie naše esá aby nepozbierali najlepšie ceny, preto blahoželáme chlapci!
Vďaka príjemnému počasiu, a naším študentom aj bezproblémovému priebehu , môžeme považovať túto exkurziu za vydarenú.
Obohatení novými poznatkami a skúsenosťami sa už všetci teraz tešíme na nasledujúci ročník.
Mgr. Šimková

INVEX Brno 2008

Aj tento rok sa koná medzinárodný veľtrh výpočtovej techniky v Brne.Pre študentov Cirkevného gymnázia sa otvára možnosť byť priamo pri tom v dňoch 8.10 - 9.10.2008.
Cena 750 Sk( 24,90 €). Autobus bude pristavený 8.10 o 22:00 pred nákupným centrom LIDL, predpokladaný príchod je 9.10.o 23:00.Ďalšie informácie u p.prof. Evy Šimkovej.
Prajeme Vám šťastnú cestu a veľa nových zážitkov.

!!! OBED !!!

Na našej škole je možnosť stravovania za poplatok 32 Sk ( 1.06 € )za stravnú jednotku a možnosť výberu z troch jedál.
Prajeme Vám dobrú chuť!

Začiatok školského roka

2.9.2008 Milí študenti.
Opäť sa otvára brána našej školy pre svojích študentov a začína sa nový školský rok. 2.9. o 8:00 sa všetci stretneme vo svojich triedach. Po úvodných inštrukciách Vašich triednych profesorov sa všetci spolu presunieme do Chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky, kde spolu so študentami Cirkevnej školy budeme sláviť sv. liturgiu, ktorú bude slúžiť vladyka Milan Chautur.
Do nového šk.roka prajeme všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom našej školy veľa darov Ducha Svätého,trpezlivosti a otvorené srdce pre druhých.

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria