Navigácia

šk.r. 2007 / 2008 šk.r. 2008 / 2009 šk.r. 2009 / 2010 šk. r. 2010 / 2011

Archív noviniek

šk. r. 2010 / 2011

 

Začínajú letné prázdniny

 

 

Štvrtok 30. júna 2011 sa pre žiakov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove začali jedny z najdlhších prázdnin vôbec, keďže v novom školskom roku 2011/2012 nastupujú do školy až pondelok 5. septembra 2011. (Predbežný čas nástupu do školy: 7.45. Prípadné zmeny budú včas zverejnené na tejto webovej stránke)

Všetkým žiakom počas nasledujúcich dvoch mesiacov želáme príjemne strávené voľné chvíle oddychu, veľa krásnych zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ, ktoré budú zadosťučinením za vynaložené úsilie a snahu počas uplynulého školského roka.

Pedagógom a pracovníkom školy želáme skutočný oddych od dennodenných povinností v škole, v zdraví a spokojnosťou prežité dovolenkové dni a načerpanie množstva tvorivých síl do nasledujúceho školského roka.

 

Vedenie školy

Upozornenie pre ocenených žiakov

 

 

Všetci ocenení žiaci si svoje knižné poukážky za školský rok 2010/2011 môžu uplatniť najneskôr do 31. 8. 2011 ! ! !

 

PhDr. Marek Čižmár

Slávnostné ukončenie školského roka 2010/2011

 

 

Pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla – stredu 29. júna – sa študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávnostne rozlúčili s uplynulým školským rokom 2010/2011. V tento deň nastal čas na bilancovanie, hodnotenie dosiahnutého, analyzovanie spoločne prežitých školských dní a možno aj na vytýčenie ďalších mét do nového školského roka. Vzhľadom na to, že žiaci vo štvrtok už mohli využiť výhody riaditeľského voľna, svoje ohodnotenie vo forme vysvedčenia si prevzali o deň skôr - stredu od triednych profesoriek na prvých dvoch triednických hodinách, po ktorých nasledovalo zhodnotenie školského roka riaditeľkou školy a odmenenie najlepších žiakov hodnotnými knižnými poukážkami. Takýmto spôsobom boli za vynikajúci prospech, úspešnú reprezentáciu školy na úrovni kraja a republiky, príp. za široký záber svojich školských a mimoškolských aktivít odmenení títo žiaci: Lýdia Stýbarová, Martina Talabajová, Jana Vašková (všetky I.A), Gabriela Gáborová, Lucia Gibartiová, Tamara Laseková (všetky I.B), Dominika Tomová, Anna Vargová, Lenka Tomková, Petronela Havrilová, Pamela Dávidová, Maroš Kubica, Peter Fečojager (všetci II.A), Jana Godová, Daniela Tomková, Patrícia Chovancová, Matúš Mudrý, Michal Vasiľ, Mária Vasiľová, Lucia Maďoranová (všetci III.A), Martin Sahajda, Zuzana Benetinová, Anna Albrechtová, Martin Šimko (všetci IV.A) a Timea Stýbarová (IV.B).

Po skončení odmeňovania sa študenti spolu s vyučujúcimi presunuli do gréckokatolíckeho chrámu v meste, kde spoločne so žiakmi partnerskej školy – Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta – sa zúčastnili slávnostnej liturgie, ktorú viedol o. Peter Orenič, riaditeľ Eparchiálneho školského úradu v Košiciach spoločne s dekanom tunajšej farnosti o. Dušanom Semanom.

Práve liturgia bola tou povestnou bodkou za končiacim školským rokom, v dejinách zapísaný aj svojím okrúhlym jubileom – 15. výročím založenia školy, ktorá sa úspešne etablovala  nielen na pôde mesta, ale aj v širokom regióne.

 

PhDr. Marek Čižmár

Odpustová slávnosť

 

 

Už tradične tesne pred ukončením školského roka si naša škola pripomína sviatok svojho patróna a jednej z najznámejších osobností histórie kresťanského života – sv. Jána Krstiteľa. Keďže tak v kresťanskom ako aj civilnom kalendári je  mu zasvätený 24. jún, aj u nás v škole sa posledný júnový piatok niesol v slávnostnom duchu.

Po športových a vedomostných zápoleniach žiakov na pôde školy sa spoločenstvo Cirkevného gymnázia presunulo do trebišovského gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky, kde zúčastnených študentov, profesorov, zamestnancov a vzácnych hostí, medzi ktorými nechýbali partneri a priatelia  školy, privítal dekan farnosti – o. protopresbytér Mgr. Dušan Seman. Slávnostná liturgia s účasťou vladyku Milana, PaedDr. Petra Oreniča, ThLil., riaditeľa Eparchiálneho školského úradu, duchovných správcov oboch trebišovských cirkevných škôl – Mgr. Marcela Geceja a Mgr. Františka Fedorišina, tunajších kaplánov a bohoslovcov bola sprevádzaná spevom mládežníckej skupiny zloženej prevažne zo žiakov 3. ročníka. Slovo Božie, adresné myšlienky vladyku ku každému z nás a príjemný spev mládežníkov dotvoril kolorit príjemného stretnutia v bohostánku, kde každý z prítomných aspoň na chvíľu duševne pookrial. Po slávnostnom obede na pôde partnerskej školy CSOŠ sv. Jozafáta, kde sa riaditeľka školy RNDr. Jana Partilová venovala o. i. aj slová vďaky tým, ktorí vnímajú školu ako dôležitého a spoľahlivého partnera, sa uskutočnil už tradičný futbalový miniturnaj, v rámci ktorého sa proti sebe postavili 3 družstvá: kňazov, učiteľov a partnerov a vybraných študentov školy. V úmornom teple na multifukčnom ihrisku napokon zvíťazili kňazi pred profesormi a žiakmi.

Deň, ktorý začal príjemným letným dažďom priniesol napokon nielen bohaté zážitky zo spoločne prežitých chvíľ, ale aj množstvo dojmov a nakoniec aj krásne letné počasie a príjemný pocit z vydareného podujatia.

 

PhDr. Marek Čižmár

Petra Nezbalová na Majstrovstvách sveta v moderných tancoch vo Veszpréme

 

 

24. – 26. júna 2011 sa v maďarskom Veszpréme uskutočnili Majstrovstvá sveta v moderných tancoch, na ktorých sa zúčastnila ako členka trebišovského T. I. M. klubu aj študentka I.B Petra Nezbalová. Petra súťažila v niekoľkých kategóriách, v rámci ktorých dosiahla úspešné umiestnenia (pozri fotogalériu).

 

Ďalšie foto z podujatia:

http://www.pbase.com/draughtsman/world_championship_of_modern_dance_sport_budapest_2011&view=slideshow

 

PhDr. Marek Čižmár

Majstrovstvá Košického kraja v nohejbale stredných škôl so strieborným koncom

 

 

Piatok 10. júna 2011, len krátko po svojom triumfe na majstrovstvách Európy, sa Timea Stýbarová a Maroš Kubica spolu s Petrom Fečojagerom (obaja II.A) zúčastnili finálového turnaja – majstrovstiev kraja v nohejbale stredných škôl, ktorých hostiteľom sa na jeden deň stala Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici v Košiciach.

Naše Cirkevné gymnázium sa ocitlo v spoločnosti škôl, ktorú si svoju účasť vybojovali v postupových regionálnych kolách. Po víťazstvách nad Gymnáziom Park mládeže Košice a Gymnáziom Alejová Košice sa ich jediným premožiteľom stalo Gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach, a to až po tuhom 3-setovom boji. Napriek prehre sa naším nohejbalistom podarilo dosiahnuť pekné druhé miesto a po minuloročnom celkovom víťazstve tak zveľadili svoju medailovú zbierku. Navyše, Timea Stýbarová získala svoj individuálny honor, keď sa dostala medzi štvoricu najlepších hráčov turnaja.

Timea, Maroš a Peter, blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

 

Sumár zápasov a výsledkov:

http://www.rcm.sk/data/galleries/142/klvysldkyolympiada_2011.xls

 

PhDr. Marek Čižmár

Maroš Kubica je majstrom Európy a Timea Stýbarová striebornou medailistkou

 

 

4. a 5. júna 2011 dosiahli v baskickej Vitorii ďalší zo svojich výrazných športových úspechov naši dvaja študenti – maturantka Timea Stýbarová a Maroš Kubica z II.A. Na Majstrovstvách Európy žien a juniorov, kde reprezentovali slovenské farby, zaznamenali bohatú medailovú žatvu. Ako členovia družstiev dvojíc a trojíc získali 3 strieborné a jednu zlatú medailu. V tejto končiacej sezóne išlo u obidvoch o skutočný vrchol sezóny.

Timea ako členka družstva dvojíc a trojíc získala postupne dve striebra, aby Maroš ako junior v rovnakých kategóriách po striebre vo dvojiciach triumfoval a priniesol domov titul majstra Európy v trojiciach. Aj vďaka nim sa Slovensko umiestnilo na konečnom 2. mieste v počte získaných medailí (1-5-0).

K dosiahnutým výsledkom a oceneniam našim nohejbalovým klenotom srdečne blahoželáme.

 

Sumár zápasov a výsledkov:

http://vitoria2011.eftacompetitions.com/news/european-championship/

a

http://sport.aktuality.sk/clanok/113406/nohejbal-na-me-zien-a-juniorov-sest-medaili-pre-slovensko/

 

Foto z podujatia:

http://vitoria2011.eftacompetitions.com/news/sunday-photo-gallery/

 

PhDr. Marek Čižmár

Duchovné cvičenia Juskova Voľa 2011

 

 

 

  Na prelome mesiacov máj a jún sa študenti 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili študentských duchovných cvičení v priestoroch mládežníckeho centra Juskova Voľa, kde každá zo skupín prežila 3 nezabudnuteľné dni. Spolu so svojimi triednymi učiteľmi a samozrejme so sestrou Šebastiánou a duchovným správcom školy Mgr. Františkom Fedorišinom absolvovali vopred pripravený program,  v ktorom nechýbal už tradičný Anjelik, skupinové sedenia, prednášky spojené s diskusiou, či množstvo spoločenských hier.

Duchovné cvičenia  žiakov sú poslednou väčšou akciou svojho druhu v aktuálnom školskom roku. Každoročne si zachovávajú punc kvality, pričom študenti ich vnímajú ako spôsob zavŕšiť ďalší zo spoločne prežitých rokov v školských laviciach. Krásne okolie a ešte krajší areál sú balzamom pre dušu každého zo žiakov i pedagógov. Navyše, keď sa k tomu, podobne ako tohto roku, pridá aj krásne počasie.

 

PhDr. Marek Čižmár

Ikonopisecký kurz

 

Písanie ikon tradičnou technikou vaječnej tempery

Od 1. júla do 9. júla 2011 v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove

 

Intenzívne školenie prebieha denne (okrem nedele a sviatku) cca od 8.00hod. do 15.00hod.

Inštruktorom je ikonopisec o. Róbert Demko.

 

Cena kurzu 120 Eur.

V cene je materiál:

doska pripravená na písanie ikony

štetce

farby

23,5 karátové zlato na zlátenie

lak

 

Po skončení kurzu si absolvent odnáša svoju ikonu aj zvyšný materiál.

Obmedzený počet(10) účastníkov.

 

Prihlásiť sa môžete u o. Marcela Geceja

(            0911 711 509      

Život na vidieku

 

 

Piatok 27. mája 2011 sa študenti druhého ročníka zúčastnili v divadelnej sále MsKS tematického programu pod názvom Život na vidieku, ktorého organizátorom bolo Regionálne osvetové stredisko v Trebišove.

Zvyky, tradície a folklórne prvky typické pre tento región boli spoločnými menovateľmi programu, ktorý pomôže študentovi osvetliť problematiku etnografie Slovenska a jeho historické špecifiká s dôrazom na zemplínsku oblasť.

 

PhDr. Marek Čižmár 

Svätý Gorazd a slovenská mládež (vzdelávací seminár pre stredoškolskú mládež)

 

 

 

V multimediálnej miestnosti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa piatok 20. mája uskutočnil vzdelávací seminár pre stredoškolskú mládež, ktorý v tomto roku z iniciatívy hosťa podujatia Doc. ThDr. Michala Hospodára, PhD. predsedu Spolku sv. cyrila a Metoda bol obohatený aj o špecifický profil Blahoslaveného Jána Pavla II., zosnulého pápeža a prvej slovanskej osobnosti na tomto poste.

Ako prvý vystúpil so svojím príspevkom PaedDr. Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti sv. Gorazda, ktorý so svojou témou Prípravy na Veľké 1150. výročie cyrilo-metodské jubileum (2013) sa venoval hlavne veľkomoravskej tradícii jej odkazu pre dnešnú spoločnosť. Hneď po ňom si slovo vzal o. Michal Hospodár, aby prostredníctvom slov aj obrazu predstavil osobnosť Jána Pavla II. v kontexte dejín a významu pre náš slovanský svet. Okrem biografických udalostí z jeho života rekapituloval aj jeho aktivity vo vzťahu k mládeži, čo následne predstavil cez pasáže videofilmu o svetových stretnutiach mládeže so Svätým Otcom.

Vzdelávacie podujatie, ktorého účastníkmi boli študenti 2. a 3. ročníka malo za cieľ pripomenúť a osvetliť posolstvo našich predkov, prebudiť záujem študentov o dejinné udalosti bytostne späté s naším územím a predovšetkým poukázať cez osobnosti slovanských dejín na historické bohatstvo nášho územia.

 

Fotodokumentácia z podujatia:

http://www.rostv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1077&Itemid=70

 

PhDr. Marek Čižmár

V spoločnosti ocenených umelcov

 

 

Polovica mája sa v živote Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa už tradične spája s hostiteľskou funkciou stále populárnejšieho podujatia, pri ktorom sú prezentované a ocenené najkrajšie výtvarné práce žiakov základných, umeleckých a stredných škôl v rámci regionálnej súťaže Sv. Trojhviezdie  - Cyril, Metod, Gorazd. Organizátorom 15. ročníka stále obľúbenejšieho podujatia bolo aj tento rok Regionálne osvetové stredisko Trebišov, ktoré ho pripravuje ako súčasť Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb v rámci XXII. Svätogorazdovských dní a dekády sv. Gorazda 2005 – 2015 na Slovensku.

V priestoroch 1. pavilónu sa 20. mája slávnostne otvorila vernisáž najlepších výtvarných prác žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl tunajšieho regiónu, ktoré sú venované cyrilometodskej tradícii na našom území a jej šíreniu prostredníctvom žiakov našich vierozvestcov. Slávnostné dekórum podujatia podporili okrem mladých umelcov a ich pedagógov aj významní hostia: PaedDr. Miroslav Holečko, projektový manažér a kurátor pre kresťanské tradície NOC v Bratislave, viceprimátor mesta Trebišov Ing. Gejza Gore, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda a tlačový tajomník Košickej eparchie Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., dekan trebišovskej gréckokatolíckej farnosti protopresbytér Mgr. Dušan Seman, ako aj hostitelia – RNDr. Jana Partilová, riaditeľka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa a Mgr. Emília Vítková, poverená riadením ROS v Trebišove.

Program podujatia slávnostne otvorilo umelecké pásmo, v ktorom si pripravili pod vedením svojich učiteľov študenti 2. a 3. ročníka. Mimoriadne silný dojem zanechala na účastníkoch svojím spevom študentka II.A Lenka Tomková. Po privítaní účastníkov PhDr. Markom Čižmárom a krátkom príspevku Ing. Gejzu Goreho a PaedDr. Miroslava Holečka sa slova ujala Mgr. E. Vítková, ktorá vyhlásila oficiálne výsledky tohtoročnej súťaže a odmenila súťažiacich na prvých troch miestach v každej kategórii.

 

Výsledková listina súťaže:

http://www.rostv.sk/images/stories/vytvarnictvo/gorazd2011/vysledkova_listina.doc

 

Zúčastnené školy:

http://www.rostv.sk/images/stories/vytvarnictvo/gorazd2011/zucastnene_skoly.doc

 

Fotodokumentácia z podujatia:

http://www.rostv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1076&Itemid=54

 

PhDr. Marek Čižmár

Dominika Tomová s krásnym úspechom

 

 

2.miesto na celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže si minulý týždeň vybojovala žiačka II.A Dominika Tomová a po minuloročnom triumfe tak rozšírila svoju zbierku úspešných umiestnení o striebornú priečku. Dominika svojou prácou oslovila hodnotiacu porotu a v širokej konkurencii najlepších výtvarných prác z celého Slovenska  zaznamenala krásny úspech.

 

Dominika, srdečne blahoželáme!

 

Víťazná práca na:

 

PhDr. Marek Čižmár

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2011

 

 

17. – 19. mája sa družstvo našich biblistov (Lucia Maďoranová, Michal Vasiľ, Majka Vasiľová) pod vedením ThDr. Márie Vansačovej ako víťaz diecézneho kola zúčastnilo v prostredí Spišskej Kapituly celoslovenského kola Biblickej olympiády.

V silnej konkurencii najlepších družstiev z celého Slovenska sa umiestnili na celkovom deviatom mieste, keď bodové rozdiely medzi jednotlivými družstvami boli len minimálne. Napriek tomu našim biblistom blahoželáme a sestre Šebastiáne za ich prípravu ďakujeme.

 

Viac informácii o súťaži na:

http://www.kpkc.sk/data/rozne/bo-2011.php

 

PhDr. Marek Čižmár

Účelové cvičenia

 

 

Tri maturitné dni, počas ktorých sa naši štvrtáci snažili prekonať prekážky na vstup do sveta dospelosti v podobe nimi zvolených predmetov, strávili naši prváci, druháci a tretiaci zaujímavou, no hlavne účelovou formou cvičení a prípravy, počas ktorej nechýbali prednášky, ale aj topografia, zdravotnícka príprava, riešenie mimoriadnych udalostí, technické činnosti a športy.

Celý priebeh cvičení absolvovali žiaci spolu s učiteľmi v priestoroch Vojenského útvaru 1101 Trebišov a OR Policajného zboru v Trebišove (pozri foto na hlavnej stránke), kde sa o nich postarali poverení pracovníci. Aj touto cestou by sme radi vyjadrili veľké poďakovanie obom menovaným inštitúciám za vysoko profesionálny prístup a program, ktorým predstavili nielen mnohé nepoznané, ale predovšetkým rozšírili obzor dospievajúcim chlapcom a dievčatám a zároveň predstavili prácu vojakov a policajtov priamo v teréne.

 

Fotodokumentácia:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.200982253279506.61442.187803454597386

 

PhDr. Marek Čižmár

ÚF IČ MS 2011 – streda 18. máj 2011

 

 

Posledným maturitným dňom na škole bola streda, kedy na programe dňa boli predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a informatika. (pozri foto na hlavnej stránke)

 

Fotodokumentácia:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.198456626865402.60437.187803454597386

 

PhDr. Marek Čižmár

ÚF IČ MS 2011 – utorok 17. máj 2011

 

 

Utorok 17. mája pokračovali ústne maturitné skúšky odpoveďami žiakov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika a ekonomika. (pozri foto na hlavnej stránke)

 

Fotodokumentácia aj na:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.198228940221504.60358.187803454597386

 

PhDr. Marek Čižmár

ÚF IČ MS 2011 – pondelok 16. máj 2011

 

 

Pondelok 16. mája 2011 začala na našej škole ústnou časťou posledná fáza maturitných skúšok v tomto školskom roku.

Prvý deň sa popasovali naši maturanti s predmetmi biológia, chémia, nemecký jazyk, náuka o spoločnosti, dejepis a geografia.

Maturitné odpovede trvali 20 minút, pričom taký istý čas mali študenti aj na prípravu. V každom maturitnom predmete je v ponuke 30 maturitných zadaní, ktoré tvoria 3 otázky (okrem slovenského jazyka a literatúry, informatiky a ekonomiky), pričom jedno zadanie sa môže v ten istý deň ťahať len raz.

 

Fotodokumentácia na:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.211580032197645.54118.193635950658720

 

PhDr. Marek Čižmár

Pred výberom povolania

 

 

Už tradične v polovici mája sa naši tretiaci ocitajú vo fáze, kedy sa začínajú vážne zamýšľať nad svojím ďalším profesionálnym smerovaním. Jedným z dôvodov je to, že sa po odchode maturantov stávajú najstarším ročníkom školy, druhým faktorom je nutnosť výberu voliteľných predmetov vo 4. ročníku, no a s tým priamo súvisí aj výber správnej vysokej školy počas prvých mesiacov nového školského roka.

Aj kvôli lepšej analýze vlastných osobnostných predpokladov žiaka prebieha dlhodobá spolupráca medzi CPPPaP v Trebišove a výchovnou poradkyňou školy PaedDr. Klaudiou Horňákovou, ktorej súčasťou okrem mnohých iných je aj špeciálna práca so študentmi 3. ročníka.

Jej prvá fáza pomocou tzv. psychotestov prebiehala pondelok 16. mája v priestoroch školy. Voľne na ňu budú nadväzovať osobné pohovory a práca na špeciálnom počítačovom programe, kde žiak má možnosť realizovať svoje danosti cez zadané úlohy. Súbeh všetkých troch fáz diagnostikácie potom vedie k celkovému výsledku, ktorého závery môžu napomôcť študentom pri rozhodovaní výberu vysokej školy, príp. odboru, ktorý by si zvolili ako ďalší stupeň svojho vzdelávania.

 

PhDr. Marek Čižmár

Cirkevné gymnázium opäť víťazom súťaže mladých zdravotníkov

 

 

Družstvo našich zdravotníkom pod vedením Mgr. Anežky Frankovej a so svojou lídrom  Zuzkou Benetinovou (IV.A) a členmi: Danka Tomková, Patrícia Chovancová a Matúš Mudrý (všetci III.A), Petronela Havrilová (II.A) obhájilo utorok 10. mája 2011 prvenstvo v súťaži mladých zdravotníkov, ktorú organizoval Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Trebišove a potvrdilo tak svoju dominanciu v tejto súťaži.

Tento ročník bol tak trochu symbolický aj pre našu záchranárku Zuzku Benetinovú, ktorá sa víťazstvom ako nádejná maturantka lúčila so strednou školou.

 

Všetkým naším víťazom blahoželáme!

 

Fotodokumentácia z podujatia:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=219261731418194&set=a.219260591418308.65125.190473164297051&type=1&theater

 

PhDr. Marek Čižmár

Pripravovať budúcnosť znamená vytvárať prítomnosť (Antoine de Saint-Exupéry)

 

 

Ukončiť jednu etapu svojho života a začať novú, ešte nepoznanú a navyše sám vo svete dospelosti a zodpovednosti za svoje rozhodnutia, bolo hlavným mementom rozlúčky študentov štvrtého ročníka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove so svojou školou. Slávnostné chvíle posledného dňa v škole ozvláštnila atmosféra, na príprave ktorej sa podieľali nielen študenti 3. ročníka svojím programom, ale aj všetci pedagógovia školy a predstavitelia zriaďovateľa školy – Košickej eparchie na čele s vladykom Milanom a riaditeľom Diecézneho školského úradu PaedDr. Petrom Oreničom, ThLic. (pozri foto na hlavnej stránke)

Program šiesteho májového dňa odštartoval spoločnou rozlúčkou všetkých študentov školy s tohtoročnými maturantmi pred ich odchodom na akademický týždeň. Jej súčasťou okrem prípravy slávnostného šatu triedy bolo aj hudobné pásmo a množstvo osobných a spoločných želaní do nasledujúcej etapy životného putovania. Krátko na to sa k slovu dostali aj lúčiaci sa  prostredníctvom tradičnej obchôdzky po škole s gitarou a piesňami, aby textom svojej labutej  piesne dali všetkým na známosť,  že sú ďalšou z generácií, ktorá opúšťa spoločné hniezdo a vydáva sa vlastnou cestou. Smútok a melanchólia, ktoré sa v tomto momente snúbili s uvedomením si pocitu opúšťania kolektívu, kamarátov či pedagógov bol takým silným mementom, že vyvolali na tvárach mnohých nielen zamyslenie a premietanie si tých najkrajších chvíľ, ale aj rozcitlivenie a slzy dojatia.

Vyvrcholenie dňa však predstavovala slávnostná liturgia v gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, kde študentov a hostí privítal dekan tunajšej farnosti protopresbytér Mgr. Dušan Seman. Bohoslužba, ktorú viedol košický eparcha bola zameraná smerom k mládeži, jej životu a hodnotám, ku ktorým sa hlási. Svojimi slovami kázne načrel do duše každého z prítomných. Neopomenul budúcnosť, no nezabudol ani na minulosť. Venoval sa perspektívam, no varoval pred pálením mostov, ktorého za sebou zanechávame. Nabádal k samostatnosti, avšak pripomenul dôležitosť spolupatričnosti. Účasťou a slovami zanechal silný dojem, ktorý zachoval v duši každého z maturantov večnú brázdu. To, aká je hlboká, nám ukážu najbližšie roky, keď sa z každého z nich vyprofiluje osobitná a nenapodobniteľná individualita nášho spoločenstva.

 

PhDr. Marek Čižmár

57. ročník Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

 

Štvrtok 5. mája zastupovali náš okres na krajskej prehliadke najlepších recitátorov kraja v Michalovciach žiačky Lenka Tomková (II.A) a Janka Godová (III.A) pod vedením PaedDr. Jaroslavy Sabovej. Aj keď sa obom dievčatám nepodarilo dosiahnuť medailové priečky, na základe vyjadrení členov poroty svojím umeleckým výrazom zaujali. Aj preto patrí dievčatám a p. profesorke za ich úspešnú reprezentáciu poďakovanie.

 

Viac informácií na:

http://www.zosmi.sk/?clanok=15

 

PhDr. Marek Čižmár

Spevácky úspech Lucie Gibartiovej

 

Pekný úspech v podobe Ceny Krajského školského úradu získala štvrtok 5. mája 2011 na 7. ročníku krajského matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“ žiačka I.B Lucia Gibartiová. Lucia sa na tomto podujatí predstavila spolu so svojimi spolužiačkami v silnej kategórii stredných škôl a potvrdila svoj umelecký talent, ktorý rozvíja už od základnej školy prostredníctvom rôznych súťaží v rámci regiónu.

Lucia, srdečne blahoželáme!

 

Televíznu reportáž, v ktorej vystupuje aj žiačka II.A Pamela Dávidová si môžete pozrieť na:

http://www.regiontv.eu/archiv/2011-05-09/?playVideo=1209(čas 10:10)

 

Viac informácii o súťaži + foto na:

http://www.matica.sk/index.php?D=1952&L=2&lang=sk

 

PhDr. Marek Čižmár

Opätovná lákavá ponuka pre tohtoročných maturantov

 

Štúdium pre slovenských študentov v Dánsku na rozdiel od napríklad Anglicka či USA je bezplatné. Všetky náklady na študenta, ktoré predstavujú približne 9000 Eur na rok hradí Dánska vláda. V Dánsku ako aj v celej Škandinávii neexistujú prijímacie skúšky ako ich poznáme u nás, pričom jediným predpokladom na prijatie na univerzitu je dobrý priemer známok na maturitnom vysvedčení a znalosť anglického jazyka na stredoškolskej úrovni.

 

Pre študentov budú určite zaujímavé hlavne odbory ako:

·         Architectural Technology and Construction Management

·         Energy Technology

·         IT Network and Electronics Technology

·         Automation Engineering

·         Automotive Technology

...ale aj Graphic design, Web design, Hospitality management, Hotel management, Marketing, International sales, IT, Computer science, etc.

 

Viac informácií na: http://www.scandinavianstudy.com/

 

PhDr. Marek Čižmár 

Súťaž Peace and Cooperation 2011

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Madride  sa obrátilo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s ponukou pre deti a žiakov v Slovenskej republike zapojiť sa do súťaže Peace and Cooperation 2011, ktorej mottom v tomto roku je „Mier a uzmierenie – oslava priateľstva“.

 

Súťaž má 5 kategórií:

 

Kreslenie – detí do 6 rokov,

Plagát a slogan – žiaci od 7 do 12 rokov

Nástenná maľba – žiaci od 13 do 15 rokov

Fotografia – žiaci od 16 do 18 rokov

Učitelia – nadácia navrhuje učiteľom zorganizovať pre žiakov „Oslavu priateľstva“ a následne poslať fotografie a video z tejto oslavy.

 

Projekty musia byť zaslané do 1. júna 2011 na adresu Nadácie Paz y Cooperation v jednom za šiestich oficiálnych jazykov Organizácie národov.

 

Podrobnejšie informácie o súťaži sú uvedené na stránke www.peaceandcooperation.org.

 

PhDr. Marek Čižmár 

Matúš Jarečný – víťaz súťaže UPMS

 

Krásny úspech krátko po absolvovaní Cirkevného gymnázia zaznamenal už ako študent vysokej školy náš absolvent Matúš Jarečný v súťaži Univerzity pre moderné Slovensko, ktorej odborným garantom je súčasný minister financií Ivan Mikloš. Matúš vo vypísanej súťaži o vylepšenie projektu UPMS (http://www.ivanmiklos.sk/sk/o-studiu/sutaz-vylepsite-upms/)  svojou prácou (http://www.ivanmiklos.sk/media/prace/Matus_Jarecny.pdf) získal spomedzi prác 97 študentov 1. miesto, pričom zároveň získal aj pozvanie Ivana Mikloša na spoločnú večeru.

Matúšov úspech je závideniahodný a zároveň slúži ako inšpirácia a vzorový príklad pre každého študenta v úsilí napĺňať svoje predsavzatia a nádeje.

Srdečne blahoželáme!

 

PhDr. Marek Čižmár

Duchovné cvičenia 4. ročníka

 

Svoje posledné duchovné cvičenia absolvovali 13. – 15. apríla (streda – piatok) v priestoroch mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli študenti 4. ročníka pod vedením duchovného správcu školy Mgr. Františka Fedorišina a triednych profesorov ThDr. Mária Vansačovej a PhDr. Mareka Čižmára. (pozri foto na hlavnej stránke).

Krásne prostredie, výborné ubytovanie, bohatý program a navyše vydarené počasie boli spoločnými menovateľmi fantasticky prežitých troch dní, poslednej spoločnej akcie končiaceho ročníka pred blížiacimi sa maturitami. Prednášky, práce v skupinách, študentský anjelik, spoločné filmové predstavenia, spoločenské hry boli súčasťou každodennej činnosti a okrem nich množstvo spoločne strávených chvíľ, na ktoré ostanú v pamäti len tie najlepšie spomienky.

 

PhDr. Marek Čižmár

„TEAM BUILDING“ – práca na osobnosti žiaka

 

V spolupráci výchovnej poradkyne školy – PaedDr. Klaudie Horňákovej s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) v Trebišove sa v priebehu apríla uskutočnilo ďalšie zo stretnutí vybranej skupiny žiakov s Mgr. Jánom Rusnákom.(pozri foto na hlavnej stránke) Záujemcovia z radov študentov 1. ročníka sa v rámci metódy „team buildingu“ cyklicky (každý mesiac) stretávajú na spoločných stretnutiach, kde prioritnú úlohu zohráva tvorba kolektívnych vzťahov a formovanie súdržnosti skupiny, triedy, resp. spoločenstva.

Cyklické stretnutia prebiehajú v období mesiacov február – apríl sú prvou časťou dlhodobých spoločných projektov, ktoré prebiehajú v nadväznosti a tematickej rôznorodosti počas štyroch rokov stredoškolského štúdia.

 

PhDr. Marek Čižmár

Príroda – súčasť nášho života

 

Štvrtok 7. apríla sa skupina našich študentov pod vedením PaedDr. Klaudie Horňákovej zúčastnila v MsKS v Trebišove na jednom z podujatí odborného seminára Príroda – súčasť nášho života. (pozri foto na hlavnej stránke)

Prednáška a následná diskusia s Ing. Jurajom Lukáčom z lesoochranárskeho zoskupenia VLK Prešov na tému Lesy a povodia oslovili nielen študentov, ale aj prítomnú odbornú verejnosť, pričom poskytli množstvo námetov na zamyslenie sa nad súčasnou situáciou, ktorá sa postupne stáva aktuálnym problémom letného obdobia každého roka.

(http://www.trebisov.sk/images/stories/noviny8/priroda_sucast_nasho_zivota.jpg)

 

PhDr. Marek Čižmár

Hviezdoslavov Kubín 2011

 

Stredu 6. apríla 2011 sa v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Trebišove organizovalo okresné kolo recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2011. Jej tradičnými účastníkmi aj v tomto roku boli študentky nášho gymnázia: Lenka Tomková, Pamela Dávidová (obe II.A) a Janka Gododvá (III.A), ktoré pod vedením PaedDr. Jaroslavy Sabovej dosiahli krásne umiestnenia v podobe postupových miest na krajské kolo.(pozri foto a výsledkovú listinu na:

http://www.rostv.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1062&Itemid=77))

 

V kategórii prednes poézie presvedčila odbornú porotu Lenka Tomková a svojím 1. miestom získala primát medzi najlepšími stredoškolákmi okresu. V kategórii prednes prózy získala 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola Janka Godová. Pamela Dávidová, tretia reprezentantka našej školy, obsadila „bronzové“ - nepostupové miesto.(pozri foto)

K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme!!!

 

PhDr. Marek Čižmár

Z Á P I S do prvého ročníka

Pozývame Vás na zápis uchádzačov o štúdium na našom cirkevnom gymnáziu sa uskutoční vo štvrtok  28. 4. 2011 v čase od 9:00 v multimediálnej miestnosti, M. R. Štefánika 9, Trebišov.

Tešíme sa na Vás

RNDr. Jana Partilová
    riaditeľka školy

Krásny a cenný úspech našich mladých biblistov

 

 

Mária Vasiľová, Michal Vasiľ a Lucia Maďoranová (všetci III.A) pod odborným vedením našej sestry Šabastiány potvrdili stredu 13. apríla svoje znalosti z biblickej problematiky a po víťazstve na dekanátnom kole pokračovali na víťaznej vlne aj na krajskom kole v Košiciach. Postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v mesiaci máj na Spišskej Kapitule a na ktorom budú už po niekoľký raz za sebou reprezentovať Košický kraj a Gréckokatolícku eparchiu.

Tohtoročný úspech opäť potvrdzuje kvalitnú a úspešnú prácu sestry Šebastiány so svojimi žiakmi a zároveň zviditeľňuje školu a trebišovský dekanát, ktoré sa aj takýmto spôsobom dostávajú výraznejšie do povedomia v rámci celého Slovenska.

Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom finále!

 

POZOR, zmena v rozvrhu! - STREDA 13. 4. 2011

 

Streda 13. 4. 2011

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

I.A

TSV (Pv)

TSV (Pv)

MAT (Šk)

NEJ (Žd)

GEO (Ho)

 

ANJ (Š) - spolu

 

MAT (Šk)

I.B

TSV (Pv)

TSV (Pv)

INF (Pu) - spolu

GEO (Ho)

MAT (Pu)

BIO (Ho)

MAT (Pu)

II.A

 

INF (Pu)

SJL (Sa)

GEO (Ho)

INF (Pu)

NEJ (Žd) - spolu

CHEM (Šk)

UMK (Sa)

III.A

MAT (Šk)

MAT (Šk)

ANJ (Š)

OBN (Sa)

 

SJL (Sa)

 

 

INF (Pu)

 

ANJ (Š) - spolu

IV.A

NEJ (Žd) /

GEO (Ho)

NEJ (Žd) /

GEO (Ho)

SJL (Sa)

MAT (Šk) /

ANJ (Š)

MAT (Šk) /

ANJ (Š)

SJL (Sa)

 

IV.B

NEJ (Žd) /

GEO (Ho)

NEJ (Žd) /

GEO (Ho)

SJL (Žd)

MAT (Šk) /

ANJ (Š)

MAT (Šk) /

ANJ (Š)

SJL (Žd)

 

 

 

POZOR, zmena v rozvrhu! - UTOROK 12. 4. 2011

 

Utorok 12. 4. 2011

 

 

1

2

3

4

5

6

7

I.A

FRJ (Š) - spolu

GEO (Ho)

MAT (Šk)

SJL (Sa)

MAT (Šk)

BIO (Ho) - suplovanie

 

I.B

GEO (Ho)

CHEM (Šk)

ANJ (Š) - spolu

BIO (Ho)

NEJ (Žd) - spolu

CHEM (Šk)

 

II.A

CHEM (Šk)

NEJ (Žd) - spolu

GEO (Ho)

KNB (Se) - spolu

KNB (Se) - spolu

FRJ (Š) - spolu

ANJ (Š) - spolu

III.A

TSV (Pv)

TSV (Pv)

SJL (Sa)

MAT (Šk)

GEO (Ho)

KNB (Se) - spolu

KNB (Se) /

BIO (Ho)

IV.A

KNB (Se) /

NEJ (Žd)

KNB (Se) /

ANJ (Š)

SJL (Se) - suplovanie

NEJ (Žd) - spolu

LSE (Sa) /

KAJ (Š)

LSE (Sa) /

KNJ (Žd)

NEJ (Žd)

IV.B

KNB (Se) /

NEJ (Žd)

KNB (Se) /

ANJ (Š)

NEJ (Žd) - spolu

ANJ (Š) - spolu

LSE (Sa) /

KAJ (Š)

LSE (Sa) /

KNJ (Žd)

 

 

Program Kvetného víkendu s vladykom Milanom

 

Program Kvetného víkendu 15.-17.4.2011

 

Piatok:

 

18.00 – 19.00 – prezencia účastníkov

19.00 – 20.00 – ubytovanie a organizačné pokyny

20.00 – 21.00 – katechéza (vladyka Milan) + beseda

21.15 -  22.30 – zoznámenie v skupinách + príprava na Krížovú cestu

22.30 – 23.00 – prestávka

23.00     - Krížová cesta

01.00     - nočný odpočinok

 

Sobota:

 

08.00     - budíček

08.45     - ranná modlitba

09.00     - raňajky

10.00 – 11.30 – katechéza o. Milan Lach, SJ –

     „V ňom zakorenení, na ňom postavení, upevnení vo viere.“ Kol 2,7

11.30 – 12.30 – sv. liturgia

12.30 – 13.00 – obed

13.00 – 15.00 – popoludňajšie voľno

15.00 – 17.00 – workshopy – Život podľa prikázaní (o.Jeník)

               - Život podľa liturgie (o.Lach)

     - Život podľa Božieho slova (o.Mati)

     - Modlitbová skupina(chvály, vďaky, prosby)

17.00 – 17.30 – prestávka

17.30 – 18.00 – večera

18.30 – 20.30 – kultúrno – športový večer

20.30     – liturgia zmierenia

22.00 – 24.00 – spoločný program v skupinách

24.00     - nočný odpočinok

 

Nedeľa:

 

07.30     - budíček

08.00     - ranná modlitba

08.15              - raňajky

08.30 – 09.30 – upratovanie + odchod

10.00     - archijerejská sv. liturgia slávi vladyka Milan Chautur

13.00     - program Kvetnej nedele

Pozvánka na Kvetný víkend s vladykom Milanom v Trebišove

 

Blíži sa Kvetná nedeľa, kedy je zvykom, že sa sídelný biskup stretáva so svojou mládežou. Ináč to nebude ani v našej eparchii. Už tradíciou sú aj Kvetné víkendy a po pozitívnych ohlasoch zo strany účastníkov chceme v tejto tradícii pokračovať.

Kvetný víkend a Kvetná nedeľa sa uskutočnia v Trebišove.

Kvetný víkend bude prebiehať predovšetkým v priestoroch Cirkevnej združenej strednej odbornej školy sv. Jozafáta na Komenského ulici v Trebišove.

Vekovo je určený pre mládež od prvého ročníka stredných škôl a starších. Nocľah pre účastníkov je zabezpečený v priestoroch internátu, pričom je nutné, aby si každý účastník priniesol spací vak a karimatku. Stravovanie je pre účastníkov zabezpečené v reštaurácii Mladosť. Strava je zabezpečená od soboty rána (raňajky, obed, večera a v nedeľu raňajky + suchý balíček). V piatok sa účastníci stravujú z vlastných zásob.

Účastnícky poplatok je 13,- EUR, ktorý zahŕňa 2x nocľah a stravu. Prosíme poplatok uhradiť vopred, buď osobne, alebo na číslo účtu: 4202005086/8360, variabilný symbol 42011, do správy pre prijímateľa uveďte svoju farnosť a počet účastníkov. Tak isto vás prosíme, aby ste účastníkov nahlasovali mailom na adrese: fari.martin@gmail.com. Za záväzne prihláseného považujeme len toho účastníka, ktorý je prihlásený mailom, a súčasne je za neho uhradený aj účastnícky poplatok.

 

Stručný harmonogram:

 

Piatok:

18.00 – 20.00 registrácia účastníkov + program Kvetného víkendu

 

Sobota:

program Kvetného víkendu(bude upresnený po zasadnutí Sekcie pre mládež našej eparchie a bude ešte zverejnený)

 

Nedeľa:

9.00 zakončenie Kvetného víkendu

9.30 registrácia účastníkov Kvetnej nedele pri chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove

10.00 archijerejská sv. liturgia + program v chráme

13.00 modlitba sv. ruženca mládeže s vladykom Milanom

13.30 stretnutie vladyku Milana Chautura s mládežou + vystúpenia zástupcov jednotlivých protopresbyterátov v divadelnej sále MsKS  v Trebišove.

 

Akékoľvek ďalšie informácie môžete získať u o. Martina Matiho a t. č.             0911 711 294       alebo             0905 865 287       .

 

Sláva Isusu Christu!       o. Martin Mati

 

PhDr. Marek Čižmár

Duchovné cvičenie pedagógov

 

Piatok 8. 4. 2011 po skončení vyučovanie prebiehalo v priestoroch multimediálnej učebne ďalšie z duchovných cvičení pedagógov školy (pozri foto na hlavnej stránke). Duchovný správca školy Mgr. František Fedorišin sa vo svojej prednáške zameral na blížiace sa veľkonočné obdobie a duchovnú prípravu naň.

 

PhDr. Marek Čižmár

Príroda – súčasť nášho života

 

Stredu 6. 4. 2011 sa skupina žiakov nášho gymnázia zúčastnila pod vedením PaedDr. Klaudie Horňákovej v priestoroch MsKS v Trebišove odborného podujatia, ktorého organizátormi boli Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Trebišove,Oblastné pracovisko MS v Trebišove v spoluprácis Vlastivedným múzeom v Trebišove,kultúrne zariadenie KSKa Mesto Trebišov.

Študentom sa naskytla možnosť diskutovať na tému Lesy a povodia, ktorú formou prednášky viedol Ing. Juraj Lukáč z lesoochranárskeho združenia VLK Prešov. Nosnými témami, ktoré žiakov najviac zaujímali, boli povodne, príčiny ich vzniku a možnosti prevencie pred ich následkami.

 

PhDr. Marek Čižmár

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa už aj na facebooku

 

Pozor,

 

od nedele 3. apríla je spustená na facebooku do prevádzky oficiálna stránka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Cieľom zriadenia je zrýchliť a hlavne uľahčiť komunikáciu medzi školou, jej vedením a návštevníkmi stránky. Odklik na jej obsah je k dispozícii aj na školskom webe - na hlavnej stránke (http://www.cgymtv.edu.sk/).

 

Radi by sme touto cestou požiadali všetkých jej návštevníkov, aby ju zdieľali a odporúčali svojim blízkym, známym, priateľom, spolužiakom, čo bude predpokladom na spoločné kontakty s ľuďmi, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení s našou školou. Aj takto sa budú môcť stretnúť a komunikovať bývalí spolužiaci, učitelia a zamestnanci školy, pričom vzdialenosť v tomto prípade nebude zohrávať žiadnu úlohu. Rád by som vopred poďakoval všetkým, ktorí sa hocijakým spôsobom pričinia o to, aby dosah informácií o živote na našej škole bol čo najširší.

 

Stránka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa:

http://www.facebook.com/pages/Cirkevn%C3%A9-gymn%C3%A1zium-sv-J%C3%A1na-Krstite%C4%BEa-Trebi%C5%A1ov/187803454597386

 

PhDr. Marek Čižmár

 

Podporte výskum rakoviny!

 

Pošlite darovaciu SMS s textom DMS BEZME na telefónne číslo 877 u všetkých troch operátorov od 1. marca do 31. augusta 2011.

Cena 1 SMS je 1 €.

 

Viac informácií na:

http://www.darcovskasms.sk/

 

PhDr. Marek Čižmár

POZOR - zmeny v stravovaní

 

Podľa zákona 330/2009 MŠ SR o zariadeniach školského stravovania, sa pre žiakov musia poskytovať jedlá pripravované podľa materiálno spotrebných noriem pre školské stravovanie.

 

Z tohto dôvodu je pre žiakov vytvorený samostatný jedálny lístok označený ako: „stravovanie žiakov“ (pozri zložka: jedálny lístok a výveska v škole).

 

Jedálny lístok bude zostavovaný podľa: „Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania“ – príloha č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z.z., tak, aby bola zabezpečená zdravá výživa žiakov a boli dodržané odporúčané výživové dávky pre určitú vekovú kategóriu.

 

Pre žiakov je určený iba jedálny lístok „stravovanie žiakov“.

 

Pre zamestnancov  školy a ostatných stravníkov je určený jedálny lístok „stravovanie zamestnancov“ (pozri výveska v škole). Pozostáva z troch jedál, pričom jedlo č.3 je pripravované podľa MSN pre školské stravovanie a je totožné s jedálnym lístkom „stravovanie žiakov“.

 

Označovanie stravných lístkov:

 

→ Stravovanie žiakov:

 • Dátum
 • Meno a priezvisko

→  Stravovanie dospelých:

 • Dátum
 • Číslo jedla (1,2,3)
 • Meno alebo firma

Naši nohejbalisti víťazmi regionálneho kola v nohejbale

 

 

Suverénnym spôsobom dominovalo piatok 1. apríla na regionálnom kole v nohejbale stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo na SOŠ vo Veľkých Kapušanoch, družstvo nášho gymnázia v zložení: Timea Stýbarová, Anna Lešková, Maroš Kubica a Martin Sahajda. V konkurencii 5 škôl z Michaloviec, Veľkých Kapušian a Trebišova získalo prvenstvo (pozri foto) a zároveň si vybojovalo postup na krajské finále, ktoré sa uskutoční pravdepodobne v mesiaci apríl v metropole východu - Košiciach.

 

Timea, Majka, Maroš a Martin, blahoželáme!

 Výsledky:

 

Základná skupina

CGTV - SOŠ Kráľ. Chlmec   2:0 (11:2, 11:3)

CGTV - SOŠ Michalovce   2:0 (11:3, 11:7)

 

Semifinále

CGTV - SOŠ Veľké Kapušany   2:0 (11:4, 11:4)

 

Finále

CGTV - SOŠ Michalovce   2:0 (11:4, 11:8)

 

PhDr. Marek Čižmár

Simona Drabinová na celoslovenskom kole OĽP

 

 

V Liptovskom Jáne sa v stredu 23. marca 2011 začalo finále 13. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorej organizátormi sú Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Občianske združenie Olymp a na ktorom mala svoje zastúpenie aj naša škola prostredníctvom Simony Drabinovej pod vedením PaedDr. Jaroslavy Sabovej Išlo o najprestížnejšiu celoštátna súťaž študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Celoslovenské finále trvalo tri dni v Hoteli SOREA Máj Liptovský Ján, pričom hlavnou témou trinásteho ročníka bol: Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívne občianstvo. Nad podujatím prevzal záštitu podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel, ktorý v stredu 23. marca od 19.30 h absolvoval aj diskusiu s účastníkmi olympiády.

Aj keď sa Simone nepodarilo dostať do užšieho 12-členného finále, reprezentovala náš kraj so cťou a priniesla si sebou domov aj množstvo zážitkov z neformálnych stretnutí s významnými osobnosťami spoločenského a politického života.

 

PhDr. Marek Čižmár

Cirkevné gymnázium – víťaz okresného kola Biblickej olympiády 2010/2011

 

 

Na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta sa piatok 18. marca uskutočnil ďalší ročník okresného (protopresbytérskeho) kola Biblickej olympiády 2010/2011.

Naše družstvo (Michal a Majka Vasiľovci, Lucia Maďoranová) pod vedením ThDr. Márie Vansačovej, PhD. preukázalo svoje schopnosti a vedomosti a v silnej konkurencii stredných škôl si nakoniec vybojovalo prvenstvo a postup na krajské kolo (pozri foto).

Odborným garantom podujatia bol Katechetický úrad Košickej eparchie a Protopresbyterát Trebišov.

 

PhDr. Marek Čižmár

Matematický klokan 2011

 

 

21. marca sa aj na našej škole uskutočnil ďalší ročník matematickej súťaže Klokan. Tohtoročnej edície sa zúčastnilo približne  56 000 žiakov na 1288 školách. Pod vedením Mgr. Evy Šimkovej sa v multimediálnej učebni zúčastnili všetci žiaci, pre ktorých je matematika srdcovou záležitosťou.

 

PhDr. Marek Čižmár

Vystúpenie PUĽS-u aj pre našich žiakov

 

 

Stredu 16. marca sa naši druháci, pod vedením tr. uč. PaedDr. Jaroslavy Sabovej, zúčastnila veľkolepého folklórneho vystúpenia Poddukelského umeleckého ľudového súboru (pozri video: http://www.puls-slovakia.sk/video-9.html), ktorý bol súčasťou výchovných koncertov na našej škole v aktuálnom školskom roku..

 

PhDr. Marek Čižmár

Modlitba s maturujúcimi žiakmi

 

 

Krátka modlitba s duchovným správcom školy pred začiatkom tohtoročnej administrácie externej časti maturitnej skúšky bola neoficiálnym začiatkom každého z troch maturitných dní na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove (pozri foto na hlavnej stránke). Úloha kňaza Mgr. Františka Fedorišina spočívala nielen v duchovnom pookriatí študentiek a študentov, ale aj v povzbudení a rozhovore, ktorý v napätých chvíľach odstraňuje stres a napätie tak typické pre takéto chvíle.

 

PhDr. Marek Čižmár

Externá a interná časť MS 2011 - matematika

 

 

Posledným maturitným dňom externej časti na našom gymnáziu bol v tomto roku štvrtok 17. marca, kedy na programe dňa bol test z matematiky, v rámci ktorého počas 120 minút sa museli žiaci vysporiadať s 20 úlohami s krátkou odpoveďou a 10 úlohami s výberom odpovede.

Svoje výsledky spoznajú štvrtáci až v priebehu posledného týždňa pred rozlúčkou a nástupom na akademický týždeň (2. – 6. 5.), na ktorý nadviaže ústna forma internej časti (16. – 18. máj).

 

Test – MAT (kód 3306):

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2011/matematika___testy__kluce__temy_pfic_ms/MA-3306.pdf

 

Kľúč správnych odpovedí k testovým zadaniam z MAT:

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2011/matematika___testy__kluce__temy_pfic_ms/MA-3306.pdf

 

PhDr. Marek Čižmár

Externá a interná časť MS 2011 - anglický a nemecký jazyk

 

 

Najočakávanejším a často aj najobávanejším dňom písomných maturít je streda, kedy sú na programe zvolené cudzie jazyky. Stredu 16. marca sa naši študenti vrhli do súboja s anglickým a nemeckým jazykom. Dopoludnia bol na programe test (100 minút), spojený aj s počúvaním nahrávky, v ktorom sa riešilo 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou.

Po krátkej obedňajšej prestávke nasledovala slohová časť, ktorá bola pre nematurujúcich z matematiky nasledujúci deň, poslednou prekážkou na ceste zvládnuť externú časť. 60 minút a počas nich spracovaných 160 až 180 slov na zadanú tému do výsledného textu – úloha, kde sa prejavili nielen slohové schopnosti žiakov, ale aj ich všeobecný prehľad a schopnosť rýchlo reagovať na zadanú tému.

 

Test – ANJ B1 (kód 9516):

http://static.stuzkova.eu/maturita/2011/testy/test_aj_9516_2011.pdf

 

Test – ANJ B1 (kód 9717):

http://static.stuzkova.eu/maturita/2011/testy/test_aj_9717_2011.pdf

 

Kľúč správnych odpovedí k testovým zadaniam z ANJ B1:

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2011/cudzie_jazyky___testy__kluce__temy_pfic_ms/MS_2011_RT_kluc_AJB1.pdf

 

Nahrávka – ANJ B1:

http://www.edisk.sk/sk/stahni/62481/01_Maturita_Anglicky_jazyk_B1.mp3_29.93MB.html

 

Zadanie PFIČ MS 2011 z ANJ B1:

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2011/cudzie_jazyky___testy__kluce__temy_pfic_ms/zadanie_AJB1_1.pdf

 

Test – NEJ B1 (kód 8313):

http://static.stuzkova.eu/maturita/2011/testy/test_nj_8313_2011.pdf

 

Test – NEJ B1 (kód 8814):

http://static.stuzkova.eu/maturita/2011/testy/test_nj_8814_2011.pdf

 

Kľúč správnych odpovedí k testovým zadaniam z NEJ B1:

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2011/cudzie_jazyky___testy__kluce__temy_pfic_ms/MS_2011_RT_kluc_NJB1.pdf

 

Nahrávka – NEJ B1:

http://www.edisk.sk/sk/stahni/83044/01_Maturita_Nemecky_jazyk_B1.mp3_27.12MB.html

 

Zadanie PFIČ MS 2011 z NEJ B1:

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/TlacoveInformacie/2011/Maturita/zadanie_NJB1_1.pdf

 

PhDr. Marek Čižmár

Externá a interná časť MS 2011 - slovenský jazyk a literatúra

 

Utorok 15. marca odštartovalo najdôležitejšie obdobie v študentskom živote našich štvrtákov, počas ktorého ich čaká písomná a ústna časť a následne prijímacie konanie na vysoké školy. Zaujímavosťou tohtoročných maturít je to, že ich absolvuje posledná generácia študentov, ktorých nezasiahla nová školská reforma. U súčasných maturantov to napríklad znamená, že oproti budúcoročným nemusia ešte povinne maturovať z cudzích jazykov náročnejšou úrovňou – B2.

Prvým predmetom, ktorý odštartoval skúšky dospelosti, bol slovenský jazyk a literatúra. V dopoludňajších hodinách sa žiaci pasovali s testovými zadaniami (64 úloh – 40 s výberom odpovede a 24 s krátkou odpoveďou), na ktoré mali vymedzených 90 minút, aby popoludní, po krátkej prestávke, povolili uzdu svojej fantázii pri výbere zo štyroch vyžrebovaných slohových zadaní a následnej 2,5 hodinovej štylizácii svojho umeleckého vyjadrenia. (pozri foto zo všetkých maturitných dní na hlavnej stránke).

 

Test – SJL (kód 1287):

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2011/vyucovacie_jazyky___testy__kluce__temy_pfic_ms/SJL-1287.pdf

 

Test – SJL (kód 1986):

http://static.stuzkova.eu/maturita/2011/testy/test_sjl_1986_2011.pdf

 

Kľúč správnych odpovedí k testovým zadaniam:

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2011/vyucovacie_jazyky___testy__kluce__temy_pfic_ms/MS_2011_RT_kluc_SJL.pdf

 

Témy PFIČ MS 2011 zo SJL:

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2011/vyucovacie_jazyky___testy__kluce__temy_pfic_ms/temy_SJL_2.pdf

 

PhDr. Marek Čižmár

Daniela Tomková – tretia v krajskom kole geografickej olympiády

 

Utorok 8. marca sa na pôde Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády, na ktorom sme mali svoje zastúpenie prostredníctvom Daniely Tomkovej a Matúša Mudrého (obaja III.A), ktorí súťažili s najlepšími geografmi kraja v kategórii A (stredné školy a osemročné gymnáziá). Pod odborným vedením PaedDr. Klaudie Horňákovej sa Danke podarilo dosiahnuť krásne 3. miesto (pozri foto). Matúš po zhodnotení testu a obhajobe práce, pred odbornou komisiou, ktorú tvorili akademickí pracovníci školy, si vybojoval celkovo 5. miesto.

 

K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

 

Výsledková listina krajského kola GO kategória A:

http://geografia.science.upjs.sk/clanok/krajske-kolo-pre-ss-832011-0

 

PhDr. Marek Čižmár

 

Piatok v znamení notebookov

 

Už druhý rok po sebe sa prelom februára a marca nesie v znamení postupnej komplexnej informatizácie didaktického procesu Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa. Na základe úspešnej realizácie a uplatnenia minuloročného pilotného projektu „Notebook pre každého žiaka“, sa aj v tomto roku študenti prvého ročníka majú možnosť vzdelávať pomocou uplatnenia IK technológií vo vyučovacom procese. Využívať notebook  počas výučby v škole ako aj v domácej príprave umožní každému študentovi prvého ročníka rýchlejšiu a predovšetkým praktickejšiu prácu s informáciami. Študenti postupne odbúrajú zdĺhavé písanie poznámok do zošitov a nahradia to praktickou formou realizácie projektov, prezentácii a hlavne práce s informáciami, ich heuristikou a vytrieďovaním pri príprave svojich výstupov na vyučovacích jednotkách.

Slávnostné odovzdávanie notebookov prebiehalo piatok 25. februára po vyučovaní v priestoroch multimediálnej učebne za účasti riaditeľky školy a iniciátorky projektu RNDr. Jany Partilovej, triednych profesoriek Mgr. Anežky Frankovej a PaedDr. Lenky Puciovej. (pozri foto na hlavnej stránke) Na úvodné slová riaditeľky školy nadviazala svojím príspevkom, týkajúcim sa technických pokynov k používaniu edukačných zariadení,  RNDr. Lýdia Takáčová. Slávnostné chvíle odovzdávania nových a hlavne moderných didaktických pomôcok je postupným krokom k úplnej modernizácii vzdelávacieho systému na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa. Ten bude v najbližších mesiacoch obohatený aj o výsledok ďalšieho projektu Ministerstva školstva, do ktorého škola je zapojená a v ktorom vystupuje ako jeden z vybraných účastníkov, a to Digitalizácia učebníc. Práve v ňom nájde svoje ďalšie uplatnenie zavádzanie elektronickej formy vzdelávania a komunikácie žiakov a učiteľov.

 

PhDr. Marek Čižmár

Beseda s pútnikom zo Svätej Zeme

 

Stredu 23. februára 2011 mali naši tretiaci, v rámci štúdia predmetu umenie a kultúra, možnosť spoznať a rozprávať sa s teológom, historikom a pútnikom v jednej osobe – ThDr. Mgr. Jánom Artimom. Na pôde Zemplínskej knižnice v Trebišove sa zúčastnili besedy na tému Svätá Zem očami pútnika. (pozri foto) Bližšie spoznať rodisko Ježiša Krista a kresťanstva ako viery a spoločenského základu našej spoločnosti, ukotveného cez cyrilo-metodskú tradíciu aj v našej ústave, vidieť a načúvať cez fotky a slová, byť vtiahnutý cez pútavé zážitky do svojej náboženskej domoviny, to je len niekoľko dôvodov, ktoré oslovili aj našich študentov k hlbokému vnímaniu slov a následnej diskusii s hosťom podujatia.

Mladému človeku sa len málokedy v živote naskytne príležitosť osobne navštíviť miesta, kde ma každý z nás zapustené svoje korene. O to viac si treba vážiť tých, ktorí si svoje autentické skúsenosti nenechávajú len pre seba, ale ochotne sa s nami o ne podelia. Aj vďaka nim je naša viera hlbšia a pevnejšia.

 

PhDr. Marek Čižmár

Výchovný koncert

 

V priestoroch gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky sa utorok 22. februára v popoludňajších hodinách uskutočnil výchovný koncert pod názvom Vývoj hudby cez sakrálnu tvorbu, ktorého realizátorom bolo OZ Cultura Humana s hudobnými hosťami  Mgr. art. Anetou Mihályovou, Mgr. art. Jurajom Havajom a Mgr. Rolandom Kánikom. (pozri foto na hlavnej stránke) Študenti našej školy tak mali možnosť spoznať dejiny sakrálnej hudby od najstarších čias po súčasnosť cez prierez najznámejších skladieb jednotlivých kultúrnych období. Okrem umeleckých poznatkov si so sebou odniesli aj množstvo dejinných faktov, ktoré sú súčasťou nielen vyučovacích hodín, ale predovšetkým medzipredmetových vzťahov a všeobecného prehľadu.

 

PhDr. Marek Čižmár

Ďalší úspech Maroša Kubicu

 

Ďalším úspechom vo svojej nohejbalovej kariére doplnil sobotu 19. februára v Mestskej športovej hale v Trebišove svoju zbierku trofejí študent 2. ročníka našej školy Maroš Kubica. Ako člen NK ´99 Trebišove sa stal víťazom Slovenského pohára dorastencov a pokračuje tak v úspešnom ťažení, ktoré začal ešte ako člen žiackych družstiev.

Pri príležitosti tohto celoslovenského merania síl mladých nohejbalových nádejí boli zverejnené aj výsledky ankety o najlepšieho nohejbalistu a nohejbalistku Slovenska v roku 2010. Nás len teší, že aj v nej zaujal Maroš popredné miesto, keď ako začínajúci dorastenec získal vo svojej kategórii striebornú priečku. Úspech neobišiel ani našu bývalú žiačku, dnes už legionárku, študujúcu a pôsobiacu v zahraničí a obliekajúcu dres českého Útěchov Brno, Danielu Peruňskú, ktorá získala primát v kategórii žien za rok 2010.

Maroš, Danka, srdečne Vám blahoželáme!

 

Slovenský pohár dorastencov vo výsledkoch:

http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=186:slov-pohar-dorastencov-2011&catid=1:najnovie&Itemid=50

 

Reportáž z podujatia:

http://www.itvtv.sk/index.php?option=com_hdflvplayer&Itemid=60&id=104

 

PhDr. Marek Čižmár

Vedecká dielňa – onkológia

 

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa sa stredu 16. februára 2011 zapojilo do celoslovenského projektu pod názvom Vedecká dielňa – onkológia, ktorej realizátorom a hlavným partnerom bol Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. (pozri foto na hlavnej stránke) Prioritnou myšlienkou seminára za účasti vybraných žiakov školy a ich učiteliek biológie bolo diskutovať s hosťujúcimi vedeckými pracovníkmi o význame onkologického výskumu v prevencii, detekcii a liečbe rakoviny na Slovensku. Súčasťou výmeny informácií bola aj snaha a podpora zapájať mladých ľudí do humanitárnych projektov zameraných na pomoc v boji proti rakovine a zároveň ich inšpirovať pre štúdium prírodovedných a medicínskych odborov, resp. motivovať pre profesionálnu realizáciu na vedeckej báze.

 

PhDr. Marek Čižmár

Valentínska pošta

 

Napísať nevysloviteľné a vyznať ukrývané tajomstvo je cieľom každoročnej akcie pod názvom Valentínska pošta, ktorej organizátorom aj tohtoročný pondelok 14. februára boli študenti 3. ročníka spolu so sestrou Šebastiánou. (foto z akcie už čoskoro na hlavnej stránke) Tajný odkaz, úprimné vyznanie alebo len obyčajný prejav sympatie či pokus o priateľstvo nielen medzi spolužiakmi v triede, ale aj v ročníku a škole boli spoločné menovatele obľúbeného a dlhoočakávaného dňa. Deň sv. Valentína totiž veľmi často odkrýva to, o čom nikto nevie, prípadne len v tichosti šepká. Aj preto pár viet napísaných na malom papieriku našlo vďaka naším tretiakom svojho adresáta a potešilo, možno aj prekvapilo mnohých z nás.

 

PhDr. Marek Čižmár

Fotografická súťaž Slovenského olympijského výboru

 


Fotografická súťaž Slovenského olympijského výboru
Naše športovisko – „Poriadok, či neporiadok?“


Slovenský olympijský výbor prostredníctvom Slovenskej olympijskej akadémie a jej kultúrnej komisie v spolupráci s komisiou športu a životného prostredia vyhlasuje fotografickú súťaž pre deti a mládež na národnej úrovni ako súčasť programu olympijskej výchovy na Slovensku.
Fotografická súťaž je určená pre širokú populáciu mladej generácie s cieľom podporiť deti a mládež v tvorivej činnosti, zdokumentovať znečistenie športovísk, vodných tokov, vodných plôch a životného prostredia okolo nás, pritiahnuť pozornosť detí na problematiku znečistenia životného prostredia a športovísk a predstaviť myšlienky olympizmu a environmentálnej výchovy prostredníctvom inej, ako športovej, dimenzie.
V snahe adresne osloviť potenciálnych účastníkov obraciame sa na Vás s výzvou na zapojenie sa do fotografickej súťaže a oznamujeme Vám jej konkrétne podmienky :


Téma : Naše športovisko – „Poriadok, či neporiadok?“


Cieľová skupina :
Žiaci a študenti základných a stredných škôl vo vekových kategóriách : do 12 rokov od 12 do 18 rokov
Podmienky súťaže : Predložené fotografie nesmú byť doteraz publikované. Všetky súťažné práce musia byť zaslané v elektronickej podobe mailom, alebo poštou na CD/DVD nosiči. Každý kandidát sa môže zúčastniť s maximálne 4 súťažnými fotografiami. Zaslané práce budú predložené na posúdenie odbornej porote, zostavenej Slovenským olympijským výborom. Členovia poroty, ich rodinní príslušníci a spolupracovníci sa nemôžu zúčastniť na súťaži.


Ceny :
Slovenský olympijský výbor ocení víťazné práce v oboch kategóriách plaketou, diplomom a vecnými cenami.


Termíny projektu :
Súťažné príspevky je možné zasielať na adresu organizátora odo dňa vyhlásenia do 31.mája 2011 do 24,00 hod. Výsledky budú oznámené do 15.júla 2011 na webovej SOV www.olympic.sk. Vyhlásenie výsledkov národnej súťaže sa uskutoční pri slávnostnej príležitosti SOV.


Spoluorganizátori : Slovenská olympijská akadémia – kultúrna komisia
Komisia športu a životného prostredia SOV


Poznámka: Víťazi udeľujú organizátorom prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, uvádzať ich mená a priezviská spolu s adresou bydliska a fotografiami pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu.
Veríme, že svojou tvorivou invenciou a aktívnou účasťou v súťaži podporíte zámery Slovenského olympijského výboru a prispejete k šíreniu olympijských myšlienok.


S úctivým pozdravom


František Chmelár prezident SOV
Informácie: Mgr. art. Ivana Motolíková
Slovenský olympijský výbor
Kukučínova 26
838 08 Bratislava
tel :             +421/2/49256 119      
fax : +421/2/49256 102
email : motolikova@olympic.sk
www.olympic.sk
Adresa organizátora: Slovenský olympijský výbor
( fotografická súťaž )
Kukučínova 26
838 08 Bratislava

Literárna súťaž Slovenského olympijského výboru

 


Fair play – „Čestne súťažiť, čestne žiť“
 

Na základe úspechu literárnych súťaží z minulých rokov Slovenský olympijský výbor prostredníctvom Slovenskej olympijskej akadémie a jej kultúrnej komisie v spolupráci s klubom Fair play SOV organizuje literárnu súťaž pre deti a mládež na národnej úrovni ako súčasť programu olympijskej výchovy na Slovensku.
Literárna súťaž je určená pre širokú populáciu mladej generácie s cieľom pritiahnuť pozornosť detí a mládeže smerom k myšlienkam olympizmu a fair play, poukázať na negatíva, ako sú doping v športe, nešportové správanie, porušovanie zásad fair play, prejavy intolerancie, rasizmu, xenofóbie, prejavy chuligánstva na športoviskách, kriminality a korupcie v športe prostredníctvom inej, ako športovej dimenzie.
V snahe adresne osloviť potenciálnych účastníkov obraciame sa na Vás s výzvou na zapojenie sa do literárnej súťaže a oznamujeme Vám jej konkrétne podmienky :


Téma : „Čestne súťažiť, čestne žiť“


Cieľová skupina :
Žiaci a študenti základných a stredných škôl vo vekových kategóriách : do 12 rokov od 12 do 18 rokov
Podmienky súťaže : Pre obe vekové kategórie – literárny alebo beletristický žáner podľa výberu autora /úvaha, črta, príbeh, reportáž, fejtón, glosa a pod./ na vyššie uvedenú tému v maximálnom rozsahu 4 strany A4 /max. 2000 slov/. Predložené práce nesmú byť doteraz publikované. Všetky súťažné práce musia byť zaslané v elektronickej podobe mailom, alebo poštou na CD/DVD nosiči. Každý kandidát sa môže zúčastniť len s jedným súťažným príspevkom. Zaslané práce budú predložené na posúdenie odbornej porote, zostavenej Slovenským olympijským výborom. Členovia poroty, ich rodinní príslušníci a spolupracovníci sa nemôžu zúčastniť na súťaži.


Ceny :
Slovenský olympijský výbor ocení víťazné práce v oboch kategóriách plaketou, diplomom a vecnými cenami.
 

Termíny projektu :
Súťažné príspevky je možné zasielať na adresu organizátora odo dňa vyhlásenia do 31.mája 2011 do 24,00 hod. Výsledky budú oznámené do 15.júla 2011 na webovej SOV www.olympic.sk. Vyhlásenie výsledkov národnej súťaže sa uskutoční pri slávnostnej príležitosti SOV.


Spoluorganizátori : Slovenská olympijská akadémia – kultúrna komisia, KFP SOV
Poznámka: Víťazi udeľujú organizátorom prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, uvádzať ich mená a priezviská spolu s adresou bydliska a fotografiami pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu.
Veríme, že svojou tvorivou invenciou a aktívnou účasťou v súťaži podporíte zámery Slovenského olympijského výboru a prispejete k šíreniu olympijských myšlienok.


S úctivým pozdravom
František Chmelár prezident SOV
Informácie: Mgr. art. Ivana Motolíková
Slovenský olympijský výbor
Kukučínova 26
838 08 Bratislava
tel :             +421/2/49256 119      
fax : +421/2/49256 102
email : motolikova@olympic.sk
www.olympic.sk
Adresa organizátora: Slovenský olympijský výbor
( literárna súťaž )
Kukučínova 26
838 08 Bratislava

Výtvarná súťaž Slovenského olympijského výboru

 

Výtvarná súťaž Slovenského olympijského výboru

„Olympijský oheň – symbol čistoty olympijských hodnôt"

 

Po minuloročnom úspechu výtvarnej súťaže „Páčia sa mi zimné športy“ do, ktorej sa zapojilo vyše 117 základných, stredných škôl, gymnázií, ZUŠ, centier voľného času a jednotlivcov, ktorí zaslali spolu 1 163 výtvarných prác sa Slovenský olympijský výbor a vedenie Slovenskej olympijskej akadémie rozhodlo pokračovať vo výtvarnej súťaži aj v roku 2011.

Výtvarná súťaž je určená pre širokú populáciu detí a mládeže s cieľom netradičnou formou pritiahnuť pozornosť mládeže smerom k olympijským hodnotám a ideálom. Olympijské hry, ktoré sa stali veľkolepým celosvetovým sviatkom športu, kultúry a mieru, inšpirovali a inšpirujú aj mnohých mladých talentovaných výtvarníkov na Slovensku.

V snahe adresne osloviť potenciálnych účastníkov obraciame sa na Vás s výzvou na zapojenie sa do výtvarnej súťaže a oznamujeme Vám jej konkrétne podmienky :

Téma : „Olympijský oheň – symbol čistoty olympijských hodnôt

Cieľová skupina :

Žiaci a študenti základných a stredných škôl vo vekových kategóriách :

do 12 rokov

od 12 do 18 rokov

 

Podmienky súťaže :

Originalita diela.

Predložené práce nesmú byť doteraz publikované.

Každý kandidát sa môže zúčastniť len s jedným súťažným príspevkom.

Zaslané práce budú predložené na posúdenie odbornej porote, zostavenej Slovenským olympijským výborom.

Členovia poroty, ich rodinní príslušníci a spolupracovníci sa nemôžu zúčastniť na súťaži.

 

Ceny :

Slovenský olympijský výbor ocení víťazné práce v oboch kategóriách plaketou, diplomom a vecnými cenami.

 

Termíny projektu :

Súťažné príspevky je možné zasielať na adresu organizátora odo dňa vyhlásenia do 31.mája 2011 do 24,00 hod. Výsledky budú oznámené do 15.júla 2011 na webovej SOV www.olympic.sk. Vyhlásenie výsledkov národnej súťaže sa uskutoční pri slávnostnej príležitosti SOV. S L O V E N S K Ý O L Y M P I J S K Ý V Ý B O R

Poznámka: Víťazi udeľujú organizátorom prednostné právo publikovať ich súťažné príspevky, uvádzať ich mená a priezviská spolu s adresou bydliska a fotografiami pri akejkoľvek propagačnej akcii, ktorá sa bude týkať súťaže bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva, ako vyhranú cenu.

Veríme, že svojou tvorivou invenciou a aktívnou účasťou v súťaži podporíte zámery Slovenského olympijského výboru a prispejete k šíreniu olympijských myšlienok.

S úctivým pozdravom

František Chmelár prezident SOV

Informácie: Mgr. art. Ivana Motolíková

Slovenský olympijský výbor

Kukučínova 26

838 08 Bratislava

tel :             +421/2/49256 119      

fax : +421/2/49256 102

email : motolikova@olympic.sk

www.olympic.sk

Adresa organizátora: Slovenský olympijský výbor

( výtvarná súťaž )

Kukučínova 26

838 08 Bratislava

Prednáška o okultizme

 

Stredu 9. februára sa v popoludňajších hodinách uskutočnila v multimediálnej miestnosti našej školy prednáška o okultizme, ktorej organizátorom bol otec František a účastníkmi záujemcovia zo strany študentov.

Oľga Staňová pracuje ako chemická laborantka na Vysokej škole veterinárnej v Košiciach. Medzi spoločenstvo nášho gymnázia sa prišla podeliť s osobným svedectvom jej života, ako ju Boh uzdravil z liečiteľstva, ktoré v jej rodine trvalo viac ako 300 rokov a ona to získala od svojej starej mamy ako 30-ročná. Vo svojom svedectve ktoré trvalo asi hodinu a pol rozprávala o tom, ako vedela s pomocou mágie, za pomoci zlého ducha vyliečiť tzv. bercove vredy  a rakovinové nádory. Krátko na to, ako sa zriekla tohto zlého daru a prijala Ježiša a jeho kresťanstvo, nevymedzila svoj náboženský život tradične - len 2 krát do roka, ale ako hovorí, žije život postavený na sile Božieho slova. V prednáške spomenula, ako sa dnes diabol maskuje, aby ho človek tak ľahko neobjavil. Hovorila, že najťažším hriechom je hriech proti prvému Božiemu prikázaniu, a to horoskopy, červená šnúrka na rukách, ísť za liečiteľom, veštcom, okultné praktiky, satanizmus, rôzne východné praktiky, bojové umenia, ale aj pyramídové predaje kozmetík a pod. To, čo prízvukovala prítomným študentom a profesorom na srdce bol apel, aby postavili svoj život na Ježišovi, na jeho slove, lebo tam je návod na zmysluplný a plnohodnotný život, ktorý končí raz v Božom kráľovstve. Aj týmto jej chceme srdečne poďakovať za jej slová a svedectvo života.

 

Mgr. František Fedorišin

duchovný správca školy

Simona Drabinová postupuje na celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv ! ! !

 

Utorok 8. februára sa naša študentka – Simona Drabinová (IV.A) zúčastnila pod vedením PaedDr. Jaroslavy Sabovej krajského kola XIII. ročníka Olympiády ľudských práv.

  Simona potvrdila svoje kvality a krásnym 5. miestom spomedzi vyše 40 najlepších študentov Košického kraja si vybojovala postup na celoslovenské kolo tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa uskutoční v mesiaci marec v Liptovskom Mikuláši.(pozri foto)

  Simona, srdečne blahoželáme!

 

PhDr. Mare Čižmár

Výtvarná a fotografická súťaž Slovenského olympijského výboru

 

Ak máš chuť zapojiť sa do výtvarnej a fotografickej súťaže  o hodnotné ceny Slovenského olympijského výboru tak využi šancu a pridaj sa!

 

Viac informácií na:

http://www.skolskysport.sk/stranka/vytvarna-sutaz-slovenskeho-olympijskeho-vyboru/

http://www.skolskysport.sk/stranka/fotograficka-sutaz-slovenskeho-olympijskeho-vyboru/

 

PhDr. Marek Čižmár

Staň sa mládežníckym delegátom pri OSN

 

Rada mládeže Slovenska pripravuje v roku 2011 v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky už piaty ročník programu Mládežníckeho delegáta zastupujúceho slovenské deti a mládež na Valnom zhromaždení OSN. Program je určený mladým ľuďom vo veku 18 – 24 rokov. Cieľom programu je dať mladým ľuďom možnosť reprezentovať Slovenskú republiku a mládež na vrcholnom medzinárodnom fóre, participovať na tvorbe mládežníckych politík na najvyššej úrovni a napomáhať tak ich osobnostnému a profesijnému rozvoju. 

Táto ponuka dáva možnosť osloviť publikum možných budúcich mládežníckych delegátov, ktorí sú osobnostne aj odborne pripravení na túto zodpovednú úlohu.

Podrobné informácie o programe môžete nájsť na webovej stránke Rady mládeže Slovenska www.mladez.sk/mladiosn.

 

Viac info na:

http://www.mladez.sk/mladiosn/

 

http://www.facebook.com/pages/Mladeznicky-delegat/10150108869795599

 

PhDr. Marek Čižmár

Napíš esej a vyhraj štipendium na Letnú univerzitu!

 

Pre tých študentov, pre ktorých je slohovanie (písanie esejí) viac záľubou ako ťažobou, je tu úžasná ponuka vyhrať plné štipendium v hodnote 330 Euro na Letnú univerzitu Kolégia Antona Neuwirtha + 50 Euro vreckové, predplatné časopisu .týždeň a predplatné časopisu Impulz.

  Pozor! Ponuka prežiť posledných 10 dní letných prázdniny v kaštieli v Ivánke pri Dunaji nie je pre prospechovo výborných žiakov, ale pre tých, ktorým to najlepšie myslí. Aj preto využi šancu a pokúšaj šťastie.

 

Viac informácií na: http://www.letnauniverzita.sk/content/sofia

 

PhDr. Marek Čižmár

Polročné prázdniny

 

Pondelok 31. januára sú na celom území Slovenska vyhlásené jednodňové polročné prázdniny. Počas nich majú možnosť študenti načerpať nové sily a motiváciu učiť sa do 2. polroka. Najbližšie čakajú študentov Košického kraja jarné prázdniny, ato v čase od 28. 2. – 4. 3. 2011.

 

PhDr. Marek Čižmár

Polročné vysvedčenia

 

Druhý raz a zrejme naposledy sa študenti základných a stredných škôl spolu so svojimi rodičmi potešili z polročných vysvedčení. Aj na našej škole sa posledný deň pred odchodom na polročné prázdniny niesol v znamení bilancovania polročnej práce. Najsamprv, v ranných hodinách, sa študenti a pedagógovia školy zúčastnili v priestoroch MsKS v Trebišove divadelného predstavenia Divadla G pod názvom Povýšenie. Po jeho skončení pokračovali vo vyučovacom dni, ktorého záver predstavovala liturgia a triednická hodina, kde triedni vyučujúci zhodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky všetkých žiakov svojich tried.

 

PhDr. Marek Čižmár

Deň učiteľov katolíckych škôl 2011

 

Aj v tomto kalendárnom roku sa na pôde mesta Trebišov uskutočnilo slávnostné stretnutie pedagogických pracovníkov škôl spadajúcich do zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie. Posledný školský deň 1. polroka je už tradične zasvätený sviatku troch veľkých svätiteľov, veľkňazov a zároveň patrónov cirkevných škôl a školských zariadení - Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho. A keďže toto obdobie je venované najmä bilancovaniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiactva, priestor na hodnotenie svojej práce – poslania sa naskytol aj ľuďom, ktorých  kvalita práce je základným predpokladom primeranej prípravy mladého človeka pre samostatný život.

  Program Dňa učiteľov katolíckych škôl začal v priestoroch gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia presvätej Bohorodičky, kde sa prostredníctvom svojej kázne prihovoril zúčastneným vladyka Milan, košický eparcha. Cez svoje slová vyjadril povzbudzujúce slová, ktoré pre učiteľa súčasnej doby, dennodenne boriaceho sa s vážnymi životnými situáciami svojich žiakov, vyplývajúcimi z podmienok, v ktorých mladý človek vyrastá, sú pookriatím duše. Zároveň apeloval na všetkých pedagógov, aby svoje poslanie napĺňali podľa vzoru patrónov škôl, a to hlavne cez pochopenie a vnímanie individuality každého mladého človeka.

  Po skončení liturgie sa všetci zúčastnení presunuli na slávnostný obed do priestorov reštaurácie Mladosť, na pôdu hostiteľskej Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Hneď na úvod všetkých privítala metodička DŠÚ Mgr. Klára Zorvanová, po ktorej si slovo vzal riaditeľ školského úradu PaedDr. Peter Orenič, ThLic., aby informoval o aktuálnom stave škôl a školských zariadení v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti svojho úradu. Výnimočnosť dňa dotvorila účasť vzácnych hostí – Mgr. Petra Bačkovského, prednostu Krajského školského úradu v Košiciach a Ing. Mariána Kolesára, primátora mesta Trebišov, ktorý sa vo svojich krátkych príspevkoch prihovorili pedagogickej obci, aby aj takýmto spôsobom vyjadrili vďaku a obdiv k ich práci.

 

Fotky z podujatia na: http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2010-1/2011.01.28-2011.01.28_den.ucitelov.katolickych.skol/index.html

 

PhDr. Marek Čižmár

Študuj a športuj na univerzite v USA!

 

Chceš zadarmo študovať na univerzite v USA?

Si športovec a dosahuješ dobré športové výsledky?

Chceš spoznať novú kultúru a nadviazať nové priateľstvá?

Vezmi osud do vlastných rúk!

 

Agentúra College Sports Agency ti ponúka možnosť získať športové štipendium na univerzite v USA.

 

Ak chceš získať kvalitné univerzitné vzdelanie a zároveň sa naďalej naplno venovať svojmu športu, daj nám o sebe vedieť.

 

 Info na: www.stipendiumvusa.sk

 

 

„Postav SUPER SNEHULIAKA a vyhraj pre svoju školu 888 €!!!“

 

Na obdobie zimných dní, keď padá čerstvý sneh, sme v rámci projektu pripravili súťaž: Postav SUPER SNEHULIAKA! Stačí, ak žiaci Vašej školy postavia svojho snehuliaka, natočia sa pri ňom alebo pri jeho stavaní na video a umiestnia ho na stránku SPORTTUBE.SK.

Dovoľujeme si Vás požiadať o propagáciu tejto akcie. Zverejnite, priložený leták Prázdninovej súťaže na viditeľnom mieste vo Vašej škole (pozri foto), informujte o súťaži Vašich žiakov. Týmto i Vy prispejete k zapojeniu väčšieho počtu detí do súťaže, k ich zvýšenej pohybovej aktivite a umožníte im súťažiť o hlavnú cenu 888 €, ktoré sú určené pre školu žiakov víťazného videa. Podľa prieskumov sa na Slovensku neustále zvyšuje počet detí, ktoré sa nezaujímajú o pohyb a šport. Oficiálne čísla zo štatistík uvádzajú, že iba 18 percent detí a mládeže športuje pravidelne. Približne rovnaká skupina je trvalo oslobodená z hodín telesnej a športovej výchovy. Tieto postoje majú nežiaduci vplyv nielen na ich telesný, ale aj na duševný vývin.

Cieľom súťaže je dosiahnuť, aby deti venovali viac času aktívnemu pohybu, a aby sa pohyb stal prirodzenou súčasťou ich života. Chceme osloviť nielen talentované a športovo nadané deti, ale aj tie, pre ktoré pohyb a šport nie je prirodzený. Pre mnohé deti stačí, ak sa budú „hýbať“ aspoň desať minút denne (z toho vznikol názov 10mIN – cvič 10 min a budeš IN) – prechádzka, beh, chôdza po schodoch, kľuky, drepy, zhyby, bicyklovanie, korčuľovanie, resp. čokoľvek iné, napr. stavanie snehuliaka.

Ja sa hýbem celý deň... a Ty?

 

Ďakujeme Vám za podporu tejto akcie, súťaž začína v týchto dňoch!

 

Ing. Lucia Polakovičová v. r.

štatutárny zástupca

Štvrtáci, pozor! Využite šancu študovať v Dánsku!

 

V spolupráci s Dánskym veľvyslanectvom na Slovensku, sme sa rozhodli predstaviť možnosť štúdia na Vysokej škole v Dánskom kráľovstve širšiemu okruhu študentov končiacim stredoškolské vzdelanie zo Slovenska.

     V posledných troch rokoch sme zaznamenali rastúci záujem o vzdelanie v Dánsku, ako aj vyššie počty slovenských študentov na Dánskych univerzitách, ktoré ale stále pomerom zaostávajú a nedosahujú svoj celkový potenciál, ani porovnateľný pomer študentov z krajín Strednej a Východnej Európy ako sú Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, či Pobaltské krajiny.

     Po vyhodnotení našej analýzy zameranej na potenciál Slovenského trhu s vysokoškolským vzdelaním v ostatných rokoch sú hlavnými príčinami súčasného stavu  hlavne slabá informovanosť potenciálnych študentov ohľadom ponuky študijných programov, slabá informovanosť o prijímacom konaní, strach s vysokých nákladov na štúdium a pobyt, ako aj pochybnosti slovenských študentov spojené s ich schopnosťou komunikovať v anglickom jazyku - jazyková gramotnosť.

     Dovoľte mi prosím týmto listom na Vás apelovať a poprosiť o spoluprácu v oblasti zmeny súčasného stavu informovanosti Vašich študentov o možnostiach ich vysokoškolského štúdia.

     Štúdium pre slovenských študentov v Dánsku na rozdiel od napríklad Anglicka či USA je bezplatné. Všetky náklady na študenta, ktoré predstavujú približne 9000 Eur na rok hradí Dánska vláda. V Dánsku ako aj v celej Škandinávii neexistujú prijímacie skúšky ako ich poznáme u nás, a jediným predpokladom na prijatie na univerzitu je dobrý priemer známok na maturitnom vysvedčení a znalosť anglického jazyka na stredoškolskej úrovni. (pozri foto)

     My, Scandinavian study, sme sa rozhodli podať našim končiacim študentom pomocnú ruku a za sprostredkovateľské služby a pomoc študentom s prijímacím konaním na VŠ v Dánsku na rok 2011/12, po dohode s našimi partnerskými univerzitami účtujeme len administratívne poplatky.

     Týmto by som Vás úprimne poprosil o posunutie informácií o možnostiach študovať v Dánsku Vašich študentom v maturitných ročníkoch a pripájam leták s informáciami o našich partnerských univerzitách s odkazom na naše webové stránky. Takisto by som Vám rád v prípade Vášho záujmu ponúkol možnosť osobnej prezentácie študentom na Vašej škole.

     Dúfam, že moja ponuka bude základom našej budúcej spolupráce a veľmi rád Vám poskytnem doplňujúce informácie.

 

S pozdravom

 

Roman Hutira

Educational agent

 

www.scandinavianstudy.com

Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo

 

Už v novom kalendárnom roku sa na okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku, ktorého organizátorom bola Obchodná akadémia v Trebišove, predstavil študent IV.B Jaroslav Marčák. Pod vedením svojej vyučujúcej Mgr. Kataríny Žadanskej, zároveň aj členky hodnotiacej poroty, obsadil v konkurencii najlepšie nemecky hovoriacich študentov stredných škôl trebišovského okresu pekné tretie miesto. (pozri foto)

Jaro, k dosiahnutému výsledku blahoželáme!

 

PhDr. Marek Čižmár

Posvätenie priestorov školy

 

Prvý školský deň v novom kalendárnom roku bol ozvláštnený o slávnostnú chvíľu vysvätenia priestorov školy. (pozri foto na hlavnej stránke) Vďaka o. Františkovi a sprievodnej skupine žiakov 3. ročníka boli na začiatku roka 2011 boli vyslovené modlitby a prosby za pokoj, ochranu anjelov a Božie požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy.

Medzi druhou a treťou vyučovacou hodinou navštívil duchovný správca školy triedy, kabinety, jedáleň, zborovňu školy a riaditeľňu, aby posvätenou vodou pokropil miesta, ktoré sú pre celé spoločenstvo nášho gymnázia druhým domovom a miestom spoločných stretnutí a akcií.

 

Viac o tejto téme na: http://www.zoe.sk/?spravy&id=60

 

PhDr. Marek Čižmár

Zakúpenie jedálnych lístkov na rok 2011

 

POZOR ! ! !

 

Milí študenti,

od pondelka 17. januára budú vydávané obedy v jedálni školy (viď zverejnený jedálny lístok). V týchto dňoch (denne do 11.30 !) máte možnosť zakúpiť si na sekretariáte školy lístky pre kalendárny rok 2011.

 

PhDr. Marek Čižmár 

Súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu

 

Stalo sa už dobrým zvykom oceniť pri príležitosti slávnostnej vianočnej akadémie najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu. To, že tento ročník prevýšil očakávania všetkých, tak súťažiacich žiakov ako aj hodnotiacu porotu, dokumentovalo zanietenie, nevyčerpateľná inšpirácia a realizácia nápadov, ktorou tento rok sa prezentovali predovšetkým študenti 1. ročníka. Snaha pretvoriť triedu do podoby, ktorá by čo najdokonalejšie evokovala atmosféru blížiacich sa Vianoc, zrealizovať čo najviac originálnych nápadov a nezabudnúť pri tom na estetiku a vkus bolo spoločným menovateľom všetkých tried. Ich výslednú podobu si vychutnávalo ich osadenstvo spolu so svojimi vyučujúcimi počas posledných týždňov pred odchodom na prázdniny. (pozri foto na hlavnej stránke)

Odstupňovanie a vyhodnotenie ich schopností nakoniec zhodnotili nielen „netriedni“ profesori, ale aj všetky triedy prostredníctvom bodovania, v ktorom vytvorili za seba rebríčky najkrajších tried (v jednotlivých hlasovaniach nemohla figurovať vlastná trieda). Po zosumarizovaní bodovania bol známy výsledný verdikt, ktorý na záver stredajšej akadémie oznámila  riaditeľka školy RNDr. Jana Partilová.

3. miesto získala III.A. Na základ zhodného počtu bodov boli nakoniec udelené dve prvé miesta, a to I.A a I:B, ktoré za svoje úsilie získali sladkú odmenu v podobe torty. (pozri foto na hlavnej stránke).

 

PhDr. Marek Čižmár

Vianočná akadémia 2010

 

Slávnostná liturgia v priestoroch rímskokatolíckeho kostola Navštívenia Panny Márie v Trebišove, ktorú viedol duchovný správca školy Mgr. František Fedorišin, spolu so slávnostnou akadémiou, pripravenou študentmi druhého a tretieho ročníka pod vedením sestry Šebastiány boli nádhernou bodkou za kalendárnym rokom 2010 a zároveň spoločnou rozlúčkou pred odchodom na vianočné prázdniny.

Krásne spracované hrané scénky, doplnené hudbou a vyšperkované individuálnymi výstupmi jednotlivcov priniesli osobitý pohľad na atmosféru najkrajších sviatkov roka cez tradíciu a historické posolstvo, ktoré vníma každý kresťan v tomto období.

Umelecké pásmo, s ktorým stredu 21. decembra vystúpila študentská skupina, bola zavŕšením ich tohtoročných predvianočných vystúpení, ktorými dôstojne reprezentovali školu a naše spoločenstvo a zároveň priniesli do našich domovov prostredníctvom nás nádej a radosť z Ježišovho narodenia.

 

PhDr. Marek Čižmár

Bohatá zbierková činnosť Cirkevňákov

 

Tak, ako to už vyplýva z charakteru školy, aj tento rok sa v predvianočnom čase naši študenti aktívne zapojili do početnej dobrovoľníckej zbierkovej činnosti. Jej cieľom bolo pomôcť tým, ktorí sú odkázaní na solidaritu a súdržnosť ľudí, tým, ktorí prípravu na vianočný čas vnímajú cez množstvo osobných, materiálnych a existenčných problémov. V každodennom živote každého z nás by totiž mala byť aspoň malá chvíľa venovaná ľuďom v núdzi.

Práve bezmocní, trpiaci a osamotení boli adresátmi vyzbieraných peňažných prostriedkov z troch veľkých akcií študentov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa. Všetky sa uskutočnili v priebehu mesiaca december a boli súčasťou veľkých celoslovenských, resp. celosvetových projektov. (pozri foto)

Pod vedením Mgr. Anežky Frankovej a s dohľadom nášho bývalého študenta Petra Babinčáka z nadácie Úsmev ako dar sa v uliciach mesta prostredníctvom našich tretiakov rozbehla akcia 1 deň úsmevu, v rámci ktorej nálepkou usmievavého srdiečka obdarili každého, kto akýmkoľvek finančným príspevkom pomohol dospievajúcim mladým ľuďom z detských domovov začleniť sa do spoločenského života, rodinám, ktorým hrozí pre nedostatok finančných prostriedkov odobratie detí, ako aj náhradným rodinám pre lepšie zabezpečenie základných potrieb pre im zverené deti. Je úctyhodné, že napriek chladnému počasiu a vďaka dobrým ľuďom sa tretiakom podarilo vyzbierať celkovo 293,24 €.

Druhou významnou akciou, konanou pod hlavičkou Mládeže SČK a jej Miestneho spolku pri našom gymnáziu pod vedením Mgr. Anežky Frankovej boli Perníčky, ktorými študenti obdarúvajú oslovených ľudí, pričom tento sladký symbol Vianoc ponúkajú zabalený a označený logom svojho spolku. Práve túto povinnosť zobrala na svoje plecia študentka II.A Petronela Havrilová, ktorá svojpomocne pripravila 230 ks tohto obľúbeného vianočného pečiva, aby ho spolu s Petrom Bobikom (IV.A), Silviou Kučerovou a Michaelou Kapuscinskou (obe II.A) ponúkla všetkým osloveným ľuďom v uliciach nášho mesta. Finančné prostriedky, ktoré takto utŕžili boli poskytnuté na sociálne aktivity Územného spolku SČK v Trebišove.

Poslednou a zároveň najstaršou zbierkovou činnosťou v histórii našej školy bola Dobrá novina 2010, ktorej tohtoročným cieľom je upriamiť pozornosť na to, ako sa správame k Zemi, ktorú nám Boh zveril do správy. Komunity a ľudia, ktorým sa pomáha cez projekty Dobrej noviny v afrických krajinách, sú veľmi výrazne späté s prírodou a každý negatívny zásah do životného prostredia má na ich život okamžitý vplyv.

 

Milí koledníci, voda je s naším životom tak úzko spojená, že ju berieme mnoho ráz ako úplnú samozrejmosť. Ráno vstaneme, urobíme niekoľko krokov, pohneme vodovodnou batériou a voda tečie. Môžeme sa umyť. Opäť spravíme pár krokov a naberieme si vodu na ranný čaj alebo kávu. Z našich vodovodných kohútikov voda tečie takmer neobmedzene bez akejkoľvek námahy. To, že máme prístup k pitnej vode na vysokej úrovni, je veľmi dobré. Málokedy si však uvedomujeme jej obrovskú vzácnosť. Keď som navštívil jednoduchý príbytok svojho kenského priateľa Herberta v Nairobi, až tam som naplno precítil, že voda, a hlavne čistá pitná voda, nie je vôbec niečím bežným. Na to, aby sa mohol umyť, či uvariť čaj, musel spraviť omnoho viac krokov. Ani on, tak ako väčšina domácností v rozvojových krajinách, nemal vodovod, ale chodil po vodu s dvoma dvadsaťlitrovými bandaskami. Hovoril, že si s tým bohato vystačí na deň, dva a niekedy i viac. Ťažšie to bolo v období veľkého sucha, keď boli dodávky vody len raz či dva razy do týždňa. Vtedy museli celé rodiny vydržať sedem dní s dvadsiatimi či štyridsiatimi litrami vody. Tých štyridsať litrov by som ja veselo minul na jedno päťminútové sprchovanie. Veď len na jedno spláchnutie sa na Slovensku minie 6 až 9 litrov vody. U nás spotrebuje denne jedna osoba 90 až 120 litrov vody. A v niektorých krajinách je to ešte omnoho viac. Boh stvoril pre nás Zem a zveril nám ju do správy. Pokúsme sa teda pri príprave na tohtoročnú Dobrú novinu, všímať si aj to, ako sa správame k vode, prírode či veciam okolo nás. Možno by stačilo spotrebovať menej a žiť jednoduchšie. Azda aj to nám pomôže objavovať pravé poklady. Tak ako traja mudrci od východu – nenašli Ježiša v pohodlí a bohatstve, ale v skromnosti a chudobe.“ Ján Grenčík (viac na: http://www.dobranovina.sk/wp-content/dndn/2010_16rocnik.pdf)

 

Vďaka sestre Šebastiáne a obetavosti našich tretiakov sa utorok 21. decembra podarilo vyzbierať koledníckou činnosťou od pracovníkov organizácií, podnikov a firiem, študentov a pedagógov škôl a občanov v meste spolu  268,60 €. Aj takýmto spôsobom prispeli k podpore projektov rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Napĺňanie posolstva radosti, ktoré prinášajú vianočné sviatky, sa stalo hlavnou myšlienkou tohtoročnej charitatívnej a zbierkovej činnosti školy. Veľká vďaka a obdiv preto patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k ich úspešnej realizácii. Predovšetkým žiakom za ich ochotu a obetavosť, pedagógom za oduševnenosť participovať na takýchto projektoch, no a samozrejme všetkým darcom, ktorý naplnili posolstvo Biblie podeliť sa aj s tým málom, čo máme, aby sme urobili niekoho iného šťastným.

 

PhDr. Marek Čižmár

Na doskách, ktoré znamenajú svet

 

Piatok 17. decembra sa študenti II.A a IV.A pod vedením svojich triednych profesorov PaedDr. Jaroslavy Sabovej a PhDr. Mareka Čižmára zúčastnili veľkolepého muzikálového predstavenia Mária Antoinetta, ktoré uviedlo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove na svojej Veľkej scéne. (pozri foto)

Zrekapitulovať si vedomosti z obdobia Veľkej revolúcie vo Francúzsku, duševne pookriať v prostredí špičkových umeleckých výkonov, dať sa uniesť dynamickou hudbou a pútavým dejom bolo súčasťou dopoludňajšieho programu slnečného piatkového dňa, ktorý priniesol študentom a ich pedagógom o. i. aj navodenie atmosféry blížiacich sa sviatkov Kristovho narodenia a uvoľnenie sa od každodenných školských povinností.

 

PhDr. Marek Čižmár

Deň otvorených dverí 2010

15. 12. 2010

 

Súčasťou bohatého programu akcií Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v rámci prípravného - pôstneho obdobia – tzv. Filipovky v predvianočnom čase bol aj tentoraz Deň otvorených dverí 2010, venovaný  žiakom 9. ročníkov základných škôl.(pozri foto) Podujatie, ktoré je jedným z mnohých v rámci jubilejného 15 roka existencie školy a počas ktorého mohli deviataci a ich rodičia spoznať nielen život stredoškoláka nielen cez pripravený prezentačný materiál, ale aj tradície a kresťanskú symboliku v podobe scénického pásma, ktoré si pre nich pripravili študenti 2., 3. a 4. ročníka pod vedením sr. Šebastiány. Nechýbalo v ňom umelecké slovo, hrané scénky, sólový spev, no predovšetkým hlboké precítenie blížiacich sa najkrajších sviatkov roka.

Úvodné slovo pri privítaní žiactva a ich pedagógov patrilo riaditeľke školy RNDr. Jane Partilovej, na ktorú voľne nadväzoval so svojím príspevkom jej zástupca PhDr. Marek Čižmár, pričom sa zameral predovšetkým na informácie o študijnom programe v ďalšom školskom roku a projektoch, ktoré sa už úspešne realizujú, resp. ktoré sa spustia v novom kalendárnom roku. Výchovná poradkyňa PaedDr. Klaudia Horňáková prezentovala aktivity, do ktorých sa zapájajú študenti školy v rámci svojho profesionálneho a psychologického rastu, pričom upozornila aj na možnosti, ktoré ponúka svojim žiakom cirkevné gymnázium prostredníctvom mimoškolskej činnosti v spolupráci s CPPPaP v Trebišove. Predsedníčka ŠŠR Daniela Tomková následne ponúkla krátky prierez činnosťou a právomocami študentskej organizácie tak vo vzťahu k žiakom navzájom, ako aj k škole, jej pedagógom a vedeniu.

Podstata spoločného stretnutia však spočívala aj vo vzájomnom komunikačnom zblížení terajších a budúcich študentov školy, výmena informácií, oboznámenie sa s možnosťami, ktoré ponúka cirkevné gymnázium v rámci svojho vzdelávacieho programu. Práve ukážkové hodiny, tematicky zamerané cvičenia a diskusie s členmi Školskej študentskej rady rozšírili obzor prítomných žiakov základných škôl z celého okresu pri voľbe budúcej školy a možno aj ďalšieho profesionálneho rastu.

Žiaci 9. ročníkov často stoja pred dilemou ďalšej študijnej orientácie. Práve takéto stretnutia, kde priamo naživo sa oboznamujú so skutočným životom a prácou študenta strednej školy, majú napomôcť mladému človeku a jeho rodičom spoznať prostredie a podmienky, ktoré im utvára ich budúca alma mater.

 

PhDr. Marek Čižmár

Noc čítania Biblie na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

 

Pri príležitosti konania prvého ročníka celoslovenského projektu Noc čítania Biblie, vyhláseného Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Spišskej Novej Vsi, v rámci Roka kresťanskej kultúry v školskom roku 2010/2011, sa aj na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove rozhodli pedagógovia a študenti vydať cestou neformálneho spoznávania najčítanejšej knihy sveta – Biblie.(pozri foto) V noci z piatka 10. decembra na sobotu 11. decembra prežila skupina ľudí spoločné chvíle na pôde školy, aby sa zamýšľali nad pravdami, ktoré presahujú tradičné vnímanie každého človeka – veriaceho aj neveriaceho, aby spoločne uvažovali nad stálou aktuálnosťou biblických právd. Mladí ľudia a ich pedagógovia sa pokúsili spoznať hlbšie Sv. Písmo, vnímať ho ako súčasť nášho každodenného života a vidieť ho ináč ako len súbor textov.

Zaujímavosťou a prioritou pilotného projektu bolo, aby sa mladý človek našiel  v myšlienkach, textoch a obrazoch Svätého písma, čo znamená, že hľadá, podobne ako pri čítaní, posolstvo, odkazy, ktoré následne prijíma za svoje. K tomu mali dopomôcť svojou prítomnosťou dve výrazné osobnosti duchovného života školy a eparchie zároveň – duchovný správca školy Mgr. František Fedorišin, iniciátor projektu a známy biblista a sprievodca krajinami, ktoré zrodili kresťanstvo - ThBiblic. Róbert Jáger. Práve vďaka ich ochote a obetavosti mali študenti možnosť pracovať s biblickým textom, prenášať ho do neformálnych diskusií, scénických prevedení, príp. vnútorných meditácií. Narodenie Ježiša, 12 ročný Ježiš v Chráme, uzdravenie slepého a pod. bolo len niekoľko z tém, ktoré sa pokúsili študenti pretransformovať do dnešnej podoby a konkrétnych situácií.

Výsledkom angažovanosti každého z účastníkov bola 12 hodinová nepretržitá komunikácia, obohatená aj o prieme vstupy do vysielania Rádia Lumen, ktorá len prehĺbila vzájomné vzťahy nielen medzi učiteľmi a žiakmi, ale aj medzi študentmi navzájom.

 

 Priamy vstup z nášho gymnázia vo vysielaní Rádia Lumen si môžete vypočuť na adrese: http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=16

 

PhDr. Marek Čižmár

Prednáška o šťastí

 

Z iniciatívy duchovného správcu školy Mgr. Františka Fedorišina sa piatok 10. decembra uskutočnila v priestoroch multimediálnej učebne prednáška o. Milana Zálehu tematicky zameraná na fenomén šťastia, ktorá bola venovaná študentom 1. ročníka. (pozri foto)

Myšlienky, osobné skúsenosti, subjektívny pohľad a predovšetkým individuálne chápanie jednej z hodnôt dennodennej  súčasti nášho života každého človeka pomohli našim prvákom lepšie sa zorientovať vo svojom hodnotovom rebríčku.

Slová o. Milana Zálehu a následná diskusia boli predznamenaním hlavného bodu piatkového dňa – projektu Noc s Bibliou.

 

PhDr. Marek Čižmár

Pozvánka na Noc s Bibliou na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

 

Z piatka na sobotu (10. a 11. 12. 2010) sa z iniciatívy duchovného správcu školy Mgr. Františka Fedorišina uskutoční na našej škole zaujímavá akcia pod názvom Noc Biblie na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove. Prežiť noc v spoločnosti komunity mladých ľudí, spoznať hlbšie Sv. Písmo, vnímať ho ako súčasť nášho každodenného života a vidieť ho ináč ako len súbor textov, aj to je cieľom tejto pilotnej akcie, ktorú budeme môcť vnímať aj cez živé vysielanie Rádia Lumen a TV Lux. Vzácnym hosťom tohto podujatia bude ThBiblic. Róbert Jáger a chýbať nebudú ani pedagógovia školy. Milí študenti, všetci ste srdečne vítaní!

 

Program Noc Biblie na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove:

1900 – začiatok , spoločná večera, oboznámenie  s programom

2000 – prednáška o. Róbert Jáger na tému  - úvod do čítania Biblie..

2100 – spoločný program cez rádio Lumen

2200 – spoločné čítanie sv. písma v na to pripravenej triede

2230 – dramatizácia svätého Písma na vybrané témy( Narodenie Ježiša, 12 ročný Ježiš v Chráme, uzdravenie slepého a pod.)

2330  - pozeranie filmu + diskusia

0130 – modlitba chvál + požehnanie

0200 – nočný odpočinok

0800 – budíček , raňajky

 

PhDr. Marek Čižmár

Sv. Mikuláš medzi študentskou obcou

6. 12. 2010

 

Pekné umelecké pásmo si počas pondelkového dopoludnia pripravili pre študentov a pedagógov školy žiaci 3. ročníka pod vedením sestry Šebastiány. Keďže 6. december je už tradične spojený s pripomenutím si sviatku jedného z najpopulárnejších a zároveň najväčších svätcov východnej cirkvi, bolo aj tentoraz pre žiakov pripravené motivické pásmo s umeleckým slovom, hudobným sprievodom a samozrejme sladkosťou a uhlíkom, ktoré sú už neodmysliteľnou súčasťou odmeňovania blízkych a známych.

Príjemná nálada, dobrosrdečnosť a spolupatričnosť boli spoločnými znakmi celého pondelňajšieho vyučovacieho dňa a zároveň pripomenutím blížiacich sa vianočných sviatkov.(pozri foto na hlavnej stránke)

 

Viac o Sv. Mikulášovi: http://www.zoe.sk/?citaren&id=12

 

PhDr. Marek Čižmár

Timea Stýbarová a Maroš Kubica víťazmi Svetového pohára družstiev

 

Zlaté medaily v kategórii žien a juniorov si priniesli z českého Nymburku zo Svetového pohára družstiev v nohejbale s názvom "UNIF Founding Cup 2010" Timea Stýbarová (IV.B) a Maroš Kubica (II.A), ktorí na tomto podujatí reprezentovali slovenské reprezentačné výbery a zaznamenali tak jeden z vrcholov svojej ešte krátkej športovej kariéry.(pozri foto)  Členkou nášho družstva žien na tomto podujatí bola aj Daniela Peruňská, bývalá absolventka nášho gymnázia a dnes jedna z najlepších nohejbalistiek sveta.

Turnaj sa uskutočnil v piatok a sobotu (3. a 4. 12. 2010) v športovom centre v českom Nymburku. Išlo o prvú významnú akciu pod hlavičkou novovzniknutej Medzinárodnej nohejbalovej únie. Slovenské ženy porazili na svojej ceste za víťazstvom družstvá Švajčiarska, Dánska a Česka, juniori Švajčiarsko, Francúzsko a Česko.

(viac o turnaji:

http://sportky.topky.sk/c/55971/na-svetovom-pohari-tri-tituly-pre-nohejbalistov;

http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=172:slovensko-viazom-qunif-founding-cupq&catid=82:medzin-org&Itemid=98)

 

Vysokú úroveň svetového podujatia podporil aj moderátor a redaktor Českej televízie v jednej osobe Pavel Čapek, ako aj exhibičným zápasom české futbalové legendy: Ladislav Vízek, Horst Siegl, Vladimír Šmicer, Ivan Hašek, dnešný predseda Česko-moravského futbalového zväzu. (pozri foto: http://milisss.rajce.idnes.cz/UNIF_FOUNDING_CUP_Nymburk_2010/#)

 

Timea a Maroš, blahoželáme !

 

PhDr. Marek Čižmár

Naši stolní tenisti získali bronz

 

Peter Bobik, Martin Šimko (obaja IV.A), Jaroslav Marčák (IV.B) a Michal Blanár (I.A) sa ako reprezentanti nášho gymnázia zúčastnili štvrtok 2. decembra okresného kola v stolnom tenise chlapcov SŠ na pôde Obchodnej akadémie v Trebišove.

Po výborných výkonoch celého družstva, no najmä Peťa Bobika, dosiahli celkovo na 3. miesto, k čomu im srdečne blahoželáme. (pozri foto)

 

PhDr. Marek Čižmár

 

Okresné kolo v basketbale dievčat

 

Stredu 1. decembra sa družstvo našich dievčat zúčastnilo okresného kola v basketbale dievčat stredných škôl, ktoré organizovala Obchodná akadémia Trebišov. Po dobrých výkonoch obsadili naše dievčatá 4. miesto, keď o celkovom poradí na 2. – 4. mieste rozhodovalo, vzhľadom na rovnaký počet bodov, celkové skóre.

 

PhDr. Marek Čižmár

Boli sme účastníkmi Sviečkového pochodu

 

Mládež Slovenského Červeného kríža organizovala 1.decembra, pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, kampaň Sviečkový pochod už po štrnásty raz vo svojej histórii. Práve v tento deň si ľudia na celom svete pripomínajú nebezpečenstvo prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie.

Tohtoročnými účastníkmi boli aj aktivisti nášho Miestneho spolku SČK pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov pod vedením Mgr. Anežky Frankovej, predsedníčky spolku (pozri foto).

Cieľom kampane bolo vyzdvihnúť potrebu boja s HIV/AIDS, upozorniť verejnosť, že problematika HIV/AIDS sa netýka len jednotlivca, ale celej spoločnosti a odstrániť diskrimináciu, strach a odsudzovanie ľudí žijúcich s HIV. V rámci kampane sa organizovali Sviečkové pochody po celom Slovensku, besedy na školách, informačné stánky v nákupných centrách a ankety na verejných miestach.

V Slovenskej republike bola od roku 1985 do 30. júna 2010 infekcia HIV diagnostikovaná u 329 občanov, z tohto počtu bolo 276 mužov a 53 žien. V roku 2009 bolo laboratórne potvrdených 45 nových prípadov HIV u občanov SR, čo predstavuje druhý najvyšší výskyt v jednom kalendárnom roku od začiatku monitorovania HIV/AIDS v SR. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v SR bolo zaznamenaných spolu 43 úmrtí u osôb s HIV.

Najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je v Bratislavskom kraji. V závislosti od spôsobu prenosu vírusom HIV sa nakazilo 188 homosexuálnym stykom, 81 heterosexuálnym stykom, 8 injekčnou aplikáciou drog a v ostatných prípadoch nebol mechanizmus prenosu určený. Za posledných osem rokov bol zaznamenaný každoročný nárast počtu prípadov HIV infekcie. Na Slovensku bola HIV infekcia od roku 1986 diagnostikovaná u 110 cudzincov, z toho 7 prípadov bolo diagnostikovaných v roku 2009.

Kampaň Sviečkový pochod sa začala v roku 1997 v Leviciach a dnes je organizovaná nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách sveta. Pripnutím červenej stužky, ktorá sa stala medzinárodným symbolom boja proti HIV a AIDS môže verejnosť vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS.

 

PhDr. Marek Čižmár

Spevácky úspech Lenky Tomkovej

 

19. novembra sa zástupcovia našej školy z radov študentiek pod vedením sestry Šebastiány zúčastnili speváckej súťaže O Alžbetinu ružu, 7.ročníka súťaže piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy. Na tomto podujatí súťažilo celkovo 16 škôl. V 4 kategóriách (náboženská pieseň, ľudová pieseň, moderná pieseň a duet) si porota vypočula celkovo 46 piesní (pozri výsledkovú listinu:http://www.szssvalzbety.sk/files/2010-11-24-174817-V__sledkov___listina_Al.pdf.)

 Nás mimoriadne potešila správa, že v kategórii náboženská pieseň výrazne zaujala svojím prejavom Lenka Tomková z II.A, ktorá získala striebornú priečku (pozri foto) a vyšperkovala tak premiéru našej školy na tomto podujatí.

Hosťom mimoriadne vydareného podujatia bol aj známy hodobníka spevák Marián Čekovský. (pozri foto: http://www.szssvalzbety.sk/index.php?id=15&gi=4)

 

Lenka, blahoželáme ! ! !

 

PhDr. Marek Čižmár

DEMOKRACIA SI TY

17. 11. 2010

 

Tento týždeň sa v Košiciach uskutočnila konferencia o žiackych školských radách s názvom „ DEMOKRACIA SI TY IV.“ Konferenciu usporiadalo Regionálne centrum mládeže v Košiciach a Krajská rada žiackych školských rád košického kraja na tému: Úloha a postavenie žiackej školskej rady v demokratickom živote školy a spolupráca medzi radami na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia KSK, s príspevkom vystúpila Dr. Matisková (odbor školstva KSK),  riaditeľka RCM Ing. Munková a pozvaní hostia z Prahy a Opavy, ktorí sa podelili so  skúsenosťami participácie žiackych samospráv v Česku.

Konferencia pokračovala pracovnými workshopmi, na ktorých si účastníci vymieňali skúsenosti a poznatky z rôznych oblastí fungovania a plnenia úloh ŽŠR na úrovni školy a regiónu. Za našu školu sa tejto konferencie zúčastnila predsedníčka ŽŠR Daniela Tomková a koordinátorka Mgr. Eva Šimková. (pozri foto)

 

Mgr. Eva Šimková

Študentská kvapka krvi 2010 aj s našimi prvodarcami

 

V dňoch 18. októbra až 19. novembra 2010 organizoval Slovenský Červený kríž (SČK) už 16. ročník kampane Študentská kvapka krvi. Tento ročník bol pod záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Ivana Uhliarika. Tohtoročná celoslovenská kampaň zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí sa niesla v znamení hesla:Nová krv pre svet.

Aktívnymi účastníkmi boli aj študenti našej školy (pozri foto), ktorých ambíciou o. i. bolo pokračovať v už tradičnej aktivite nášho Miestneho spolku pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa pod vedením jej predsedníčky Mgr. Anežky Frankovej.

Cieľom kampane bolo primäť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv opakovane, čím sa zabezpečí dostatok krvi v našom zdravotníctve. Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom na školy, firmy a organizácie.

Všetci tí, ktorí sa zapojili do tohtoročnej Študentskej kvapky krvi, darovali krv a vyplnili evidenčnú kartu bezpríspevkového darcu krvi SČK, dostali malý darček s motívom kampane. Študentskú kvapku krvi 2010 podporila spoločnosť Vodax, a.s.

Do kampane Študentská kvapka krvi 2010 sa zapojilo všetkých 38 územných spolkov Slovenského Červeného kríža. Darovať krv prišlo celkom 27 109 darcov, čo je takmer o 30 % viac oproti minuloročnej kampani. Prvodarcov bolo až 7 441, čo je o 15 % viac v porovnaní so Študentskou kvapkou 2009. Najviac odberov sa uskutočnilo v Bratislave a Košiciach.

 

PhDr. Marek Čižmár

Ďalší z výrazných úspechov našej študentky

 

Študentka I.A Saša Harmanová po nedávnom úspechu na majstrovstvách kraja v brannom viacboji zaznamenala ako členka dievčenského družstva výborné umiestnenie aj na celoslovenskom meraní síl najlepších družstiev Zväzu branných a technických činností, kde reprezentovala svoj materský klub ZO ZBTČ Parchovany.

V silnej konkurencii najlepších kolektívov celej republiky si vybojovala so svojím družstvom celkové 5. miesto.

(pozri foto: http://www.zbtc.g6.cz/files/foto/Bardejov%2010/Bardejov.html)

 

K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme ! ! !

 

PhDr. Marek Čižmár

Alexandra Harmanová druhá najlepšia v kraji v brannom viacboji

 

Výrazný úspech zaznamenala prednedávnom študentka I.A Saša Harmanová, ktorá ako členka družstva ZO ZBTČ Parchovany získala na krajskom kole Košického a Prešovského kraja v brannom viacboji dve strieborné medaily. Prvú získala v kategórii jednotlivcov a tú druhú v súťaži družstiev.

  Saša ako členka družstva súťažila v streľbe zo vzduchovej pušky (vykonávala sa mimo bežecký čas, strieľalo sa v ľahu bez opory z 10 m na terč 8x5,5, N + 5 súťažných rán zo vzduchovej pušky Slávia 630, 631 bez pomôcok), behu terénom (cca 2 000 m), pričom počas prekonávania trate musela určovať azimut, robiť testy zo zdravotnej a dopravnej výchovy, hádzať granátom na cieľ a strieľať na sklápacie terče.

  Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva obrany SR a víťazné družstvá (1. – 5. miesto) získali právo postupu na Majstrovstvá Slovenskej republiky.

 

  Saša, blahoželáme!

 

PhDr. Marek Čižmár

Európska politika v centre záujmu študentov

 

Z iniciatívy Ing. Jána Petra z RPIC v Trebišove a vedenia školy sa na pôde Cirkevného gymnázia v Trebišove uskutočnila minulý týždeň zaujímavá prednáška na tému Lisabonská zmluva, s ktorou vystúpil vzácny hosť – bývalý redaktor televízie Markíza a dnes tlačový tajomník Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ing. Tomáš Halán.

Postupné rozširovanie Európskej únie, nové globálne výzvy a hlavne množstvo problémov a ich riešení si vyžiadalo inovovanie ešte nedávno existujúcich pravidiel, ktoré sa postupne premietli do tvorby takmer celoeurópskeho dokumentu v podobe Lisabonskej zmluvy. Tomáš Halán, ktorý sa už počas pôsobenia v komerčnej televízie venoval príbuznej tematike, predstavil študentom prierez najdôležitejších bodov, ktoré obsahuje zrejme najviac diskutovaný dokument súčasnej európskej politiky. Okrem toho sa zameral aj na aktuálne problémy európskych inštitúcii spojené s prevládajúcou hospodárskou recesiou a krízou v národných ekonomikách jednotlivých členských štátov.

Keďže prioritou stretnutia s mladými ľuďmi nebolo len predstavovať nové uznesenia, vstupujúce v najbližšom období do praxe, ale aj diskutovať, mali študenti možnosť dostať odpovede na otázky rôznorodého charakteru. Mimoriadne živú diskusiu rozprúdili najmä problémy súčasného Grécka, právomoci národných inštitúcií ako aj čerpanie eurofondov, zmeny klímy či cezhraničná politika v praxi.

Takmer dvojhodinové stretnutie nádejných maturantov z náuky o spoločnosti s informáciami z „prvej ruky“ bolo tou najlepšou výzvou pre nich popasovať sa v budúcnosti s rôznorodou problematikou európskej integrácie, zákonodarstva a spoločnej politiky, ktorej Slovensko je už plnohodnotným členom.

 

PhDr. Marek Čižmár

Týždeň stužkových slávností

 

Aj v tomto roku naša škola zažila vo svojom úvode krásne slávnostné chvíle stužkovej slávnosti, dotýkajúce sa študentiek a študentov nášho končiaceho ročníka , ktorí najsamprv sobotu 6. novembra (IV.A) a potom aj 13. novembra (IV.B) zažili jedinečné slávnostné chvíle svojho života, keď im na ich hrude boli pripnuté zelené študentské stužky spolu s posvätenými krížikmi zo Svätej zeme.

  Dva krásne večery, obohatené o dobrú náladu všetkých zúčastnených, pekný program a hlavne výbornú tanečnú zábavu bol tou najlepšou bodkou pred blížiacim sa pôstnym obdobím.

  Fotodokumentáciu z týchto podujatí budete mať možnosť si prezrieť už onedlho na našej hlavnej stránke.

 

PhDr. Marek Čižmár

Celoeparchiálny metodický deň 2010

 

Piatok 5. novembra 2010 sa uskutočnil metodický deň učiteľov Košickej gréckokatolíckej eparchie, na ktorom sa zúčastnili aj všetci pedagógovia nášho gymnázia a svoje zastúpenie na ňom mali aj učitelia susednej Prešovskej archieparchie.

  Program slávnostného dňa začal slávnostnou liturgiou v Gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia presvätej Bohorodičky. Po jej skončení sa účastníci presunuli do priestorov CSOŠ sv Jozafáta v Trebišove, kde sa vyučujúci zaradili do jednotlivých sekcií, ktorých program bol zameraný na problematiku jednotlivých študijných a učebných odborov.

  Viac o tejto akcii sa môžete dozvedieť aj z reportáže TV LUX: http://www.tvlux.sk/archiv/play/3037. (0:35)

 

Foto z akcie:

http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2010-1/2010.11.05-2010.11.05_metodicky.den/index.html

 

PhDr. Marek Čižmár

Cirkevné gymnázium na obrazovkách TV VÝCHOD

 

Tento týždeň sa v novinách televízie VÝCHOD objavili dva príspevky o našom gymnáziu. Pokiaľ si chceš pripomenúť krásne chvíle ďakovnej púte RÍM 2010 alebo jedinečné momenty našich tohtoročných maturantov pri posväcovaní stužiek s krížikmi vladykom Milanom, tak klikni na tento odkaz a vyber si v ponuke reportáži tú správnu:

http://www.vychod.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=3025:noviny-piatok-29102010&catid=57:archiv&Itemid=107

 

PhDr. Marek Čižmár

Sviatok všetkých svätých

 

Sviatok Všetkých svätých je spoločným sviatkom všetkých svätých a spasených. Ako osobitný sviatok sa vo východnom obrade začal sláviť už v 4. storočí a to na prvú nedeľu po sviatku Zoslania Svätého Ducha. Preto sa i označuje ako Nedeľa všetkých svätých. Túto skutočnosť potvrdzuje aj sv. Ján Zlatoústy, ktorý zomrel roku 407. Na západ sviatok prenikol za pápeža Bonifáca IV. až roku 610. U rímskokatolíkov sa zo začiatku svätil 13. mája, avšak pápež Gregor IV. ho roku 844 preložil na 1. november a v tento deň sa svätí dodnes.

V prvých časoch kresťanstva považovali za svätých len mučeníkov, lebo prví kresťania nemali možnosť inak dosvedčiť svätosť. Preto sa aj v našich bohoslužbách sviatok Všetkých svätých oslavuje spevmi mučeníkov: Napr.: „Bohumilý zástup mučeníkov, ty pevný základ cirkvi, ovocie svätého evanjelia. Vy ste zmarili útoky diabla proti Kristovi. Preliatím vlastnej krvi odstránili ste modloslužobné obety. Vaša mučenícka smrť naplnila nebo veriacimi. Nad vašim hrdinstvom žasli anjeli. Teraz ozdobení víťaznými vencami ustavične ho proste za spásu našich duší.“

Slovo mučeník pochádza z gréckeho slova martýr, čo znamená človeka, ktorý vydáva svedectvo. Podľa toho za kresťanského mučeníka sa považuje ten, kto sa vždy a všade pridržiava Krista, jeho cirkvi, nezrieka sa ho za žiadnej okolnosti a verne plní jeho vôľu vyjadrenú v prikázaniach Veľmi pekne to vyjadruje naša cirkevná pieseň: „Nezriekli sa ťa tvoji mučeníci, Pane, ani sa neodklonili od tvojich prikázaní.“

V tomto poňatí a v určitom stupni možno za mučeníkov pokladať aj manželov, lebo napriek mnohým ťažkostiam a obetiam, ktoré prináša manželský život v nerozlučnom zväzku, z lásky sa verne pridržiavajú Božích prikázaní. Táto stránka manželstva sa pripomína aj pri obrade sv. manželstva, keď sa spieva: „Svätí mučeníci, statočne ste trpeli a boli oslávení, teraz proste Pána, aby zachránil naše duše.“ Mučeníkom je aj chorý, ktorý znáša bolesť pokojne a odovzdane, ako ich znášali mučeníci. Za mučeníka možno považovať každého kresťana, ktorý svojim životom dosvedčuje, že žije ako ozajstný kresťan, a že možno tak žiť ako kresťan. Pravda život podľa evanjelia si vyžaduje mnoho obety, zriekania sa slobody z lásky k Bohu a blížnemu.

Mučeníci v prvých časoch kresťanstva obetovali svoj život Bohu, akoby ich život nemal žiadnu cenu. K týmto činom ich viedlo presvedčenie, že všetko, čo je v evanjeliu, je základom kresťanského náboženstva a svedectvom, že Ježiš je opravdivý Boh. Pre toto presvedčenie radšej zomreli a zriekli sa všetkých pozemských výhod. Takýchto mučeníkov nájdeme medzi všetkými vrstvami ľudí, v rôznom veku a v každom čase. Na základe toho sv. Irenej hovorí: „Cirkev neustále posiela do neba početné množstvo mučeníkov.“ A Tacitus, rímsky dejepisec, očitý svedok mučenia kresťanov v prvých časoch, udáva, že počet mučeníkov bol „ingens multitudo“ – obrovské množstvo. A Plínius, pohan a Riman vyjadril zdesenie, že kresťanov odsúdili na smrť len preto, že sa hlásili ku kresťanstvu. Sv. Klement Alexandrijský hovorí, že sudcovia vynašli neľudské, hrozné a dlhotrvajúce spôsoby mučenia nie preto, aby kresťanov jednoducho usmrtili, ale že ich chceli odvrátiť od viery. Sv. mučeník Justín však napriek tomu vyhlasuje, že kresťania všade na svete sú ochotní umrieť za Ježiša a jeho cirkev.

Nevieme koľko mučeníkov bolo až doteraz. Bolo ich mnoho, veľmi mnoho. Mučenie sa tiahne ako červená rieka  celými dejinami cirkvi. Pri pohľade na slabú stránku ľudskej prirodzenosti – veľký strach pred smrťou, to veľké množstvo mučeníkov je veľkým zázrakom. Tento zázrak prekonával prirodzené ľudské sily a je jedinečným svedectvom o božskom pôvode svätej cirkvi.

 

Autor: Vladimír Petraško

Zdroj: Slovo 05/1989

Jesenné prázdniny (29. 10 – 2. 11. 2010)

 

Od piatku 29. októbra až do utorka 2. novembra sú Ministerstvom školstva, vedy , výskumu a športu SR vyhlásené jesenné prázdniny. Príjemne predĺžený víkend spôsobilo načasovanie sviatku Všetkých svätých (pondelok 1. 11.), po ktorom ešte nasleduje pre školákov deň voľna. Do školy nastupujú študenti stredu 3. novembra.

  Na najbližší deň voľna sa môžu študenti cirkevného gymnázia tešiť už piatok 5. novembra, kedy z dôvodu Metodického dňa učiteľov Košickej a Prešovskej eparchie budú mať riaditeľské voľno. A aby toho nebolo málo, tak už onedlho - stredu 17. novembra si užijeme ďalší deň bez pracovných a školských povinností, keďže si pripomenieme Deň študentsva a výročie Nežnej revolúcie vo forme štátneho sviatku - Dňa boja za slobodu a demokraciu.

 

PhDr. Marek Čižmár

Imatrikulácia prvákov na našom gymnáziu

 

Prijímanie do cechu študentského a spestrenie jesenných dní v škole už každoročne prináša slávnosť, počas ktorej študenti 1. ročníka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa prijímajú na jeden deň od svojich starších vrstovníkov údel skúšaných a vlastných schopností preverovaných členov študentského spoločenstva.

  Úlohu toho, kto rozhodne o ich ďalšom osude – t. j. prijatí alebo neprijatí medzi seba prevzali štvrtok 28. októbra už od ranných hodín do svojich rúk tretiaci. Počas návštevy jednotlivých tried v sprievode s triednou profesorkou si svojich adeptov najsamprv „viditeľne označili“, aby sa v škole nestratili a zároveň ich pozvali na večierok, počas ktorého prešli tortúrou úloh a súťaží, aby následne sa mohli už oficiálne hrdiť označením „Cirkevňák“.

  Zábavný večer s fantastickou náladou, o ktorú sa postarali aj samotní prváci s triednymi profesorkami svojím bezprostredným a uvoľneným vystupovaním, odštartoval pekne spracovaný program organizátora slávnosti, na ktorý voľne nadväzovali súťaže, slávnostný sľub prvákov, bohatá tombola a tanečná zábava.

  Imatrikulačný večer bol zároveň tým najlepším predkrmom pred dvoma najbližšími víkendmi, ktoré nám spestria stužkové slávnosti štvrtáckych tried.

 

PhDr. Marek Čižmár

Duchovné cvičenia pedagógov školy

 

Stredu popoludní  27. októbra, v týždni pred sviatkom Všetkých svätých a pred odchodom na krátke obdobie oddychu, ktorý venujeme predovšetkým spomienkam na tých, ktorí už medzi nami nie sú, boli z iniciatívy duchovného správcu školy Mgr. Františka Fedorišina realizované v priestoroch školy duchovné cvičenia. Ich nosnou témou bolo zamyslenie: Aká je a ako vnímam svoju vieru? (pozri foto)

Príjemné popoludnie v kruhu pedagógov školy, otvorená diskusia a predovšetkým odreagovanie sa od každodenných problémov a starostí boli spoločným menovateľom tohto, už tradičného podujatia s duchovným rámcom.

 

PhDr. Marek Čižmár

Slávnostné posväcovanie maturitných stužiek s krížikmi

 

„Začiatok obrátenia je začiatkom rozvoja, vzrastu. Byť hriešnikmi, to je naše nešťastie, ale byť si toho vedomí, to je naša nádej.“

      Fulton J. Sheen

 

Slová amerického arcibiskupa, aj keď sprostredkovane, vyjadrujú podstatu zmyslu nášho bytia. Tú podstatu, ktorú dnešný mladý človek neúnavne hľadá a snaží sa jej priblížiť aj prostredníctvom vzdelania. Nájsť si svoje miesto v spoločnosti, pochopiť zákonitosti sveta dospelých a plnohodnotne sa doň včleniť môže byť statusom ktoréhokoľvek dnešného študenta strednej školy na sociálnej sieti. Zakončiť prvú významnú kapitolu svojej existencie a odhodlane vstúpiť do sveta rodičov bolo hlavným mementom veľkolepej udalosti, ktorá sa pondelok 25. októbra odohrávala na pôde Gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Trebišove. (pozri foto)

  Za účasti významných hostí z Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, hostiteľa akcie – dekana trebišovskej gréckokatolíckej farnosti Mgr. Dušana Semana, duchovných správcov škôl, vedenia a pedagógov sa tohtoroční maturanti obidvoch trebišovských cirkevných škôl stretli pri spoločnej liturgii, na konci ktorej im boli vladykom Milanom posvätené maturitné stužky s krížikmi. Študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove mohli tak aspoň na chvíľu opustiť svoje školské lavice a povinnosti a nechať sa unášať pocitom byť plnohodnotnou a rovnocennou súčasťou spoločnosti. Stužky, ktoré im budú odovzdané počas večernej slávnosti v najbližších dňoch v sebe spájajú symboliku, ktorá je špecifická zvlášť pre žiakov cirkevných škôl. Zelená farba nádeje, tak potrebnej pre každého mladého človeka a posvätený krížik priamo z pútnických miest vo Svätej zemi vytvárajú dokopy dokonalú súhru viery a svetských potrieb mladého človeka.

  Špecifikom tohtoročnej slávnosti bolo v prípade gymnazistov aj to, že sa stala súčasťou podujatí, ktoré sa konajú v tomto školskom roku pri príležitosti 15. výročia založenia školy. Ako súčasť vzdelávacieho systému na pôde mesta sa stala jeho dôležitým prvkom. Účasťou širokej verejnosti na tejto udalosti bola demonštrovaná nielen podpora, ale aj uznanie opodstatnenosti existencie takejto komunity mladých ľudí.

  Vzhľadom na blížiaci sa termín začiatku pôstneho obdobia pred vianočnými sviatkami, už tradične práve Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa otvára študentskú plesovú sezónu. Oslava dospelosti je len začiatkom – prvým stupienkom na schodisku, kde pred nimi stoja ďalšie prekážky vo forme maturitných skúšok, prijímacích skúšok, vysokoškolského štúdia, či pracovného zaradenia. Ako podotkol vladyka Milan vo svojej kázni, úlohou dnešného človeka nie je len niekam patriť, ale predovšetkým stať sa osobnosťou, ktorá sa prejavuje svojím vlastným pohľadom na svet, schopnosťou rozpoznať dobré a zlé a navyše ísť príkladom pre ďalších nasledovníkov.

 

PhDr. Marek Čižmár

Maroš Kubica členom strieborného družstva v boji o Slovenský pohár

 

XVIII. ročníka Slovenského pohára dorastencov v nohejbale, ktorý sa hral v telocvični SOŠ v Revúcej, sa ako člen NK Trebišov zúčastnil študent našej školy jeden z najlepších mládežníckych nohebalistov na Slovensku - Maroš Kubica (II.A).

  Maroš s ostatnými členmi družstva vybojoval celkové druhé miesto a pripísal si ďalší z mnohých úspechov vo svojej ešte pomerne krátkej športovej kariére.

  Maroš, blahoželáme ! ! !

 

Viac informácií a foto z podujatia na:

http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=158&Itemid=41

 

PhDr. Marek Čižmár

Timea Stýbarová s trojnásobným triumfom

 

Obdivuhodný výsledok zaznamenala počas minulého víkendu naša študentka Timea Stýbarová (IV.B). Na Majstrovstvách Slovenska v nohejbale žien a dorastencov, ktoré sa uskutočnili sobotu 23. 10. 2010 v športovej hale GPH v Michalovciach, získala ako členka NK Trebišov zlatý hattrick v podobe prvenstiev v kategóriách dvojíc, trojíc a cenného víťazstva v Slovenskej lige (pozri foto).

  Timea, spolu so svojimi spoluhráčkami, potvrdila absolútnu dominanciu Trebišovčaniek v tomto športe na Slovensku, pričom sa výborne etablovala už aj v kategórii žien. Zároveň voľne nadviazala na úspechy našich bývalých študentiek – Danky Peruňskej a Kataríny Dankovej a pokračuje tak v tradícii nohejbalových úspechov na našej škole.

 

  Timea, blahoželáme ! ! !

 

Viac informácii a výsledkov z podujatia na: http://www.nohejbal-sk.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=157&Itemid=41

 

PhDr. Marek Čižmár

Návrat k ďakovnej Púti do Ríma 2010

Po stopách prvých kresťanských učeníkov

V tomto roku oslavuje Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa 15. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme sa popri iných sprievodných akciách podujali uskutočniť ďakovnú púť študentov, pedagógov, a priateľov cirkevného gymnázia do Ríma – historickej a kultúrnej metropoly Apeninského polostrova (pozri foto). Jej cieľom bolo na miestach, ktoré majú pre kresťanov zvlášť veľký význam, poďakovať Bohu za doterajšiu činnosť a vyprosiť ďalšie dobrá pre nás všetkých, ktorých život sa spája s našou vzdelávacou inštitúciou.

V doterajšej histórii školy bola táto púť najdlhšou v počte dní a najbohatšou v množstve zážitkov. Začala sa v prímorskom meste Rimini svätou omšou a keďže nám prialo počasie, niektorí sa dali zlákať nádherným morom a slnečnou plážou, čím dali symbolickú bodku za letom. Podvečer naše putovanie pokračovalo do večného mesta Rím, ktoré nás privítalo krátko po polnoci ešte stále pulzujúcim životom. Nasledovali dni plné nových zážitkov, zaujímavých informácií, dojímavých podnetov. Jeden neobyčajný týždeň na jedinečnom priestore, zanechal v mnohých z nás stopy na celý život. Je to naozaj zaujímavý  pocit kráčať, dotknúť sa, vidieť a chvíľu zotrvať na miestach, ktoré poznáte z médií, ktoré sú na mnohých fotografiách, vo filmoch. Mali ste svoju predstavu a zrazu kráčate po týchto miestach, blúdite po Koloseu, stúpate po Španielských schodoch, chvíľu posedíte priFontáne di Trevi, prejdete sa po Piazza Navona. Okúzľujúca nočná atmosféra Anjelského Hradu a pohľad z mosta Vás úplne dostanú.

Nezabudnuteľné okamihy však ešte len prišli, v katakombách sv. Kalixta, kde podobne ako prví kresťania, aj my sme mali jedinečnú možnosť byť pri slávení sv. liturgie. Dojatie bolo badať v  tvárach pútnikov pri myšlienkach o tajných sv. omšiach, o napätí, ktoré museli prví šíritelia Božieho slova prežívať, keď vedeli, že toto sú možno posledné okamihy ich života. Bázeň pred tým, ako odhodlane išli na smrť, a tak viedli aj svoje deti. V takejto chvíli sa ma zmocnili zmiešané pocity vyplývajúce zo smutného precitnutia, stretu  mojej predstavy s realitou dnešných dní. Som však nesmierne rada, že som tam mohla byť, že som videla večné mesto a mohla si vychutnať stretnutie starého a kresťanského Ríma. Napriek strádaniam a únave, ktoré priniesol každodenný nabitý program ma milo prekvapili naši študenti. Dalo by sa predpokladať, že hladná a dotrápená mládež už nebude mať síl na vlastnú, fyzickú obetu, ale skoro do nohy, lepšie povedané po kolenách prešli Sväté schody, ktoré sa nachádzajú v budove Scala Santa.

Streda sa niesla v znamení predpoludňajšej audiencie u Sv. Otca na Svätopeterskom námestí  vo Vatikáne spojenou s jeho požehnaním a pozdravom, ktorý venoval nášmu cirkevnému gymnáziu. Noneboli sme tam jedinou škola. Zaujali nás neďaleko stojaci anglickí študenti, ktorí sa hlučne pripravovali pozdraviť Sv. Otca. Mali jednotné oblečenie - školské uniformy, a to medzi našimi študentmi rozprúdilo debatu o tejto možnosti u nás na škole.

Nasledovalo prijatie na  Kongregácii pre Východné cirkvi prefektom Kongregácie pre Východné cirkvi J.Em. Leonardo kard. Sandrim a arcibiskupom Mons. Cyrilom Vasiľom, SJ, sekretárom Kongregácie pre Východné cirkvi. Bolo to veľkolepé stretnutie, ktoré navyše umocnilo aj to, že otec arcibiskup zdôraznil potrebnosť a dôležitosť fungovania cirkevných škôl a ich vplyvu na vývoj osobnosti mladého človeka. Zapôsobil na nás aj ako bezprostredná osobnosť, keď s nami ostal aj v neformálnom rozhovore a odpovedal nám na naše zvedavé otázky, ukázal nám kaplnku a dokonca sa s nami spoločne pomodlil. 

Hovorí sa, že svet je malý, hlavne, keď stretnete rodákov alebo svojich známych na miestach, kde by ste to nečakali. Nám sa podarilo stretnúť hneď dvoch. Jeden z nich – o. Benedikt, správca rímskych sakristií, nás previedol po Sixtínskej kaplnke, ukázal nám priestory, kde novozvolený sv. Otec sa zvyčajne prehovára k davom zhromaždeným na Svätopeterskom námestí  vo Vatikáne, ako aj to, čo je súčasťou obradu zvolenia nového pápeža.

Ďalší náš rodák, ktorého sme stretli a ktorý nám predstavil aj miesto, v ktorom sa teraz pohybuje, je absolvent školy a novovysvätený kňaz v jednej osobe, Mgr. Jaroslav Lajčiak, v tomto období poslucháč Pápežského orientálneho inštitútu v Ríme. Jaro je študentom diplomacie a tento rok je jeho prológom. Pre nás a našich žiakov to bolo naozaj milé a príjemné stretnutie s človekom, ktorý pozná a vie, s čím všetkým sa študent cirkevného gymnázia dennodenne stretáva. Previedol nás po kolégiu, ukázal nám miesto kde teraz pôsobí a ktovie, možno inšpiroval aj niektorého z našich študentov.

Naše putovanie po zhliadnutí najznámejších bazilík a chrámov sa blížilo ku koncu, keď sme ešte navštívili Rádio Vaticana, miesto, kde sme ešte mali neobyčajnú možnosť spoznať fungovanie jednej z najpočúvanejších rozhlasových staníc na svete. Po jeho redakciách a štúdiách nás sprevádzal a prácu v ňom nám predstavil o. Peter Dufka, ktorý je zároveň kňazom a redaktorom slovenskej sekcie, pričom mnohí z nás ho iste poznajú priamo z vysielania. Vďaka nemu sme sa mali možnosť byť priamo pri tvorbe vysielania pre nás z exotických krajín: napr. Indie, Číny, Pakistanu.... mohli sme priamo nakuknúť do ich rozhlasových štúdií, vidieť redaktorský tím pri práci, priamo sa s jeho členmi stretnúť a porozprávať sa. Dostali sme sa tam kam sa bežne svetská osoba nedostane.

Rada by so touto cestou poďakovala všetkým účastníkom tohtoročnej púte, naším študentom, zúčastneným učiteľom a zamestnancom Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, pútnikom z farnosti Stankovce a zvlášť nášmu sprievodcovi – kňazovi a biblistovi ThBibLic. Róbertovi Jágerovi z Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach, ktorí nám fundovane a mimoriadne zaujímavo poskladal mozaiku mesta Rím z pohľadu historického, kultúrneho a kresťanského.

 

RNDr. Jana Partilová

riaditeľka školy

Zasadnutie študentskej rady

 

Piatok 22. 10. 2010 o 14.00 sa v priestoroch multimediálnej učebne uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Študentskej rady Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v školskom roku 2010/2011 pod vedením jej koordinátorky z radov školy - Mgr. Evy Šimkovej. (pozri foto).

Hlavným bodom zasadnutia bola voľba predsedníctva rady, schválenie jej štatútu a hlavné činnosti v tomto školskom roku.

.

Pozn.: V najbližších dňoch bude na stránke školy zverejnené nové predsedníctvo ŠR.

 

PhDr. Marek Čižmár

Naši študenti pri otváraní multifunkčného ihriska

 

Pondelok 18. októbra 2010 sa skupina našich tretiakov pod vedením sestry Šebastiány spolu s riaditeľkou školy RNDr. Janou Partilovou zúčastnila slávnostného otvorenia multifunkčného ihriska na ZŠ SEVER, ktorého účastníkmi boli o. i. aj predstavitelia mesta Trebišov, riaditelia trebišovských škôl, ako aj zástupcovia zriaďovateľa našej školy – Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach . Práve slávnostné posvätenie priestorov tohto nového športového stánku pre žiakov a verejnosť vykonal vladyka Milan, ktorého spevom doprevádzali študenti našej školy.

 

Viac info a videoreportáž na: http://www.itvtv.sk/index.php?option=com_hdflvplayer&Itemid=53&id=39

 

PhDr. Marek Čižmár

Deň boja proti hladu

 

18. októbra sa naše dve žiačky, dobrovoľníčky, Patrícia Chovancová a Daniela Tomková zúčastnili z iniciatívy svojej profesorky Mgr. Anežky Frankovej burzy, ktorá mala ušľachtilú myšlienku, a to pomoc hladujúcim. Na tejto burze mohli ľudia nakúpiť balíčky proti hladu a šatstvo za symbolické ceny. Jej cieľom bolo nielen vyzbierať peniaze na pomoc hladujúcim, ale hlavne predaj a osveta medzi ľuďmi.

Každoročne v polovici októbra Mládež Slovenského Červeného kríža organizuje verejný predaj chleba a pekárenských výrobkov za symbolický príspevok. Zakúpiť si tieto pekárenské výrobky a prispieť finančnou čiastkou môže každý, nie len občania v núdzi. Výťažok z kampane je určený sociálne odkázaným obyvateľom na Slovensku, rodinám s deťmi v hmotnej núdzi, dôchodcom a všetkým tým, ktorým takáto pomoc aspoň trochu zmierni ťažký osud.

Paťka, Danka, ďakujeme!

 

PhDr. Marek Čižmár

Dopoludnie s NANO - vedou II.

Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a  Cirkevné gymnázium Jána Krstiteľa v Trebišove

Vás pozývajú na  Dopoludnie s NANO-vedou II. (v rámci projektu Nanomateriály pre environmentálne aplikácie: budúcnosť je v rukách študentov)

 Dňa 20.10.2010

 

Program stretnutia:

Série demonštračných pokusov ako aj ukážky reálnych vedeckých experimentov:

· Čo je nové v nanosvete? (Doc. RNDr. V. Zeleňák, PhD., RNDr. Adriána Zeleňáková, PhD.)

· Ako sa stanovuje štruktúra látok s použitím rtg. lúčov. (RNDr. Juraj Kuchár,PhD.)

· Autíčko jazdiace na vodík a zaujímavé chemické experimenty.

(RNDr. Júlia Kalafutová, RNDr. Mária Badaničová)

· Využitie nanoštruktúrovaných materiálov pri detekcii liekov. (RNDr. Dáša Halamová)

· Príprava tenkých vrstiev z nanopórovitých materiálov. (Mgr. Jozef Magura)

 

Začiatok akcie je o 7:45 pred budovou Cirkevného gymnázia, odchod autobusu o 8:00 predpokladaný návrat o 15:00. Ďalšie informácie u RNDr. J. Partilovej.

Plenárne stretnutie ZRPŠ

 

Utorok 19. októbra 2010 sa uskutočnilo plenárne stretnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove (pozri foto), ktoré otvorila a viedla v priestoroch kláštora o. baziliánov riaditeľka školy RNDr. Jana Partilová. Po predstavení triednych profesoriek 1. ročníka a úvodných informáciách, v ktorých charakterizovala školu, jej zameranie, školský vzdelávací program, aktivity a projekty, ktoré boli a sú úspešne realizované, nasledovali krátke príhovory ďalších predstaviteľov školy. Duchovný život a aktivity pripravované v priebehu školského roka prezentoval duchovný správca školy Mgr. František Fedorišin. Po ňom vystúpila so prehľadom činností, zameraním a pôsobením výchovného poradenstva PaedDr. Klaudia Horňáková. Na jej slová voľne nadväzoval zástupca riaditeľky školy PhDr. Marek Čižmár, ktorý stručne predstavil legislatívny rámec maturitných skúšok a ich externej a internej časti.

Po skončení spoločného stretnutia sa rodičia a triedni profesori presunuli do priestorov školy, kde už v jednotlivých triedach pokračoval program triednymi aktívmi.

 

PhDr. Marek Čižmár

Pozvánka na plenárne zasadnutie a triedny aktív ZRPŠ

 

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

 

utorok 19. októbra 2010 sa o 15.45 uskutoční v zadných priestoroch kláštora o. baziliánov (cca 100 m severne od budovy školy) celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

Po skončení plenárneho zasadnutia (približne o 16.30) bude pokračovať program triednymi aktívmi jednotlivých tried.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Vedenie a pedagógovia školy

Boli sme súčasťou Dňa otvorených dverí CPPPaP v Trebišove

 

14.októbra 2010 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. Cieľom tejto akcie bolo priblížiť nám – študentom - potrebu a význam psychologickej starostlivosti o telesnom a duševnom zdraví, ale aj potrebu prevencie duševných, psychických ťažkostí. Mali sme možnosť priamo sledovať prácu psychológov.

V súčasnosti podliehame množstvu nátlakov a stresových situácií, tak nám padlo vhod prísť medzi ľudí, ktorí nás privítali s úsmevom na tvári a dostali nás do duševnej pohody. Medzi aktivity, ktoré si pre nás pripravili, bolo aj spoznávanie  samých seba a našich spolužiakov. Náplňou stretnutia bolo aj objavovanie našich hodnôt. V príjemnej spoločnosti ubehla hodina veľmi rýchlo a nás čakal návrat do školských lavíc. Ďakujeme a zároveň aj dúfame, že takéto aktivity sa budú konať častejšie a my budeme ich súčasťou.

 

Lenka Tomková, Dominika Tomová, študentky II.A

AKADÉMIA a VAPAC 2010

 

Tradičnou akciou Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je v posledných rokoch najväčší študentský veľtrh v Slovenskej republike pod názvom Akadémia a Vapac 2010 určený študentom 3. a 4. ročníka stredných škôl, ich pedagógom.

Z iniciatívy výchovnej poradkyne školy PaedDr. Klaudie Horňákovej aj tohto roku absolvovala 6. októbra skupina študentov našej školy jednodňový pobyt v našom hlavnom meste. (pozri foto)

V priestoroch SIBAMAC arény Národného tenisového centra mali naši tretiaci a štvrtáci možnosť získať informácie priamo od zástupcov verejných, štátnych a súkromných univerzít a vysokých škôl so sídlom v SR. Zároveň sa oboznámili aj s možnosťami štúdia na zahraničných vysokých školách a univerzitách (ČR, VB, Austrália, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, USA a i.)

Informácie o možnosti štúdia boli obohatené aj o aktuálne ponuky zamestnania sa na trhu práce od zástupcov ÚPSVaR SR.

 

PhDr. Marek Čižmár

Napíš esej a vyhraj notebook!

 

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje už 5. ročník súťaže Študentská esej 2010 na tému:

 

Čo očakávam od slovenskej vlády?

 

Posunie nová vláda Slovensko k slobodnej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu? 
Potrebuje Slovensko ďalšie reformy v ekonomike, sociálnej sfére, vzdelávaní, justícii, verejnej správe a ďalších oblastiach alebo postačia len jemné korekcie v minulosti uskutočnených zmien? 

Čo by mala a čo by nemala robiť akákoľvek slovenská vláda? 

Je rozsah kompetencií vlády malý, dostatočný alebo príliš rozsiahly a zasahujúci do života ľudí i vo sférach, kde zásahy vlády nemajú čo hľadať?

 

Porotou úspešne ohodnotená esej môže získať nielen notebook, ale aj iPod, externý pevný disk, príp. ročné predplatné týždenníka .týždeň.

 

Ďalšie informácie o tejto, na ceny atraktívnej ponuke pre študentov všetkých ročníkov môžete získať na stránke:http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3566

 

PhDr. Marek Čižmár

Staň sa Talentom Novej Európy

 

Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhlasujú 4. ročník grantového programu Talenty Novej Európy!

Si nadaný umelec,  vedec alebo športovec? Boduješ v súťažiach doma alebo v zahraničí a máš od  8 do 20 rokov ? Tak si náš! Pošli do 30. októbra 2010 prihlášku, získaj grant od Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a staň sa Talentom Novej Európy.

Možno poznáte vo svojej rodine, škole či okolí nádejného umelca, vedca alebo nadaného športovca, ktorému môžete pomôcť stať sa Talentom Novej Európy.

Stredoeurópska nadácia (CEF) v spolupráci so SLOVNAFTom už 4. rok prichádzajú s ponukou pre deti a mladých ľudí získať finančný grant na rozvoj talentu.

Komu je grantový program určený?
O grant sa môžu uchádzať:
- deti/mladí ľudia od 8-20 rokov navštevujúci ZŠ alebo SŠ
- deti/mladí ľudia od 8-18 rokov navštevujúci VŠ/Univerzitu

Tieto deti a mladí ľudia musia preukázať svoje nadanie výsledkami z domácej či medzinárodnej scény, konkrétne umiestnením na 1. až 3. mieste v celoslovenskej súťaži alebo na 1. až 10. mieste v medzinárodnej súťaži, pričom medzinárodnou súťažou sa rozumie súťaž s účastníkmi z minimálne troch rôznych krajín. Prihlásiť sa môžu aj mimoriadne nadaní študenti predčasne navštevujúci univerzitné štúdium za predpokladu, že ešte nepresiahli vek 18 rokov. Výzva je určená všetkým – teda aj v minulosti podporeným talentovaným deťom. Tie sa môžu uchádzať o Špeciálnu cenu poroty.
 

Viac informácií na: http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/spolocenska_zodpovednost/talenty/

 

PhDr. Marek Čižmár
 

Štúdium na strednej škole v USA v školskom roku 2011/2012

 

Rozmýšľate nad stredoškolským štúdiom - študijné programy na High school - v USA?  Je najvyšší čas podať prihlášku.

Viac informácií na: http://www.iceslovakia.sk/sk/about a u zást. riaditeľky školy.

 

PhDr. Marek Čižmár

 

Štvrtáci - nádejní študenti ekonómie - pozor ! ! !

 

V školskom roku 2010/2011 pripravuje pedagogické pracovisko Podnikovohospodárskej fakulty Košice, Ekonomickej univerzity Bratislava v spolupráci s Nadáciou profesora Čolláka Michalovce vo svojich priestoroch na Masarykovej ul. č. 9 v Michalovciach prípravné prijímačkové kurzy zamerané na zvládnutie prijímacích skúšok z matematiky, ekonomiky a cudzieho jazyka na denné a externé štúdium na všetky fakulty s ekonomickým zameraním. Viac informácií na:

http://www.euke.sk/?q=200&p=6238

 

PhDr. Marek Čižmár

Fatimská sobota v Klokočove

 

Sobotu dopoludnia 2. októbra 2010 sa v neďalekom Klokočove po roku opäť stretli zástupcovia všetkých škôl spadajúcich pod zriaďovateľské kompetencie Eparchiálneho školského úradu v Košiciach, aby v prítomnosti vladyku Milana, riaditeľa školského úradu PaedDr. Petra Oreniča, ThLic., duchovných správcov škôl, pozvaných kňazov a mnohých iných hostí venovali časť svojho voľného víkendu spoločnému stretnutiu.

Tohtoročná sobota sa niesla v réžii našej partnerskej CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove a jej duchovného správcu o. Marcela Geceja.

Program dňa začínal už o 8.30 modlitbou ruženca, po ktorej nasledovala modlitba času. O 9.15 vystúpil so svojou prednáškou riaditeľ Eparchiálneho školského úradu, v ktorej sa venoval poslaniu a postaveniu cirkevného pedagóga v dnešnej spoločnosti.

Hlavný bod programu sv. liturgia, ktorej účastníkmi bola aj veľká časť veriacich zo širokého okolia. Záverečná časť sobotňajšieho dopoludnia bola zameraná na prezentáciu škôl a školských zariadení Košickej eparchie, v rámci ktorej jednotliví zástupcovia predstavili činnosť svojich inštitúcií, stav žiactva v nich a aktivity, ktoré vyvíjajú počas vyučovacieho a mimovyučovacieho procesu.

 

PhDr. Marek Čižmár

Festival zdravia

 

V rámci aktivít a činností Oblastného spolku SČK na našom gymnáziu pod vedením jej predsedníčky Mgr. Anežky Frankovej sa skupina našich mladých zdravotníkov zúčastnila štvrtok 30. septembra akcie pod názvom Festival zdravia, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Regionálneho osvetového strediska a v malom parčíku areálu NsP v Trebišove. Jedným zo sprievodných podujatí boli ukážky práce a postupov, ktoré musí mladý záchranár zvládnuť, ak chce naplniť zmysel svojej činnosti.

Krásne posolstvo záchrany ľudského života, rôznorodých situácií s ním spojených dali vyniknúť našim gymnazistom hlavne pri praktických ukážkach a nácvikoch poskytovania prvej pomoci pre deti tunajších základných škôl.

 

PhDr. Marek Čižmár

Tesne pred vypisovaním prihlášok na VŠ

 

Z iniciatívy výchovnej poradkyne školy PaedDr. Klaudie Horňákovej sa vo štvrtok 30. septembra 2010 organizovala na našej škole ďalšia časť už tradičných stretnutí študentov končiaceho ročníka s pracovníčkami CPPPaP v Trebišove, ktorých cieľom je riešenie profesionálnej profilácie študenta. (pozri foto) Po motivačnom dotazníku a psychotestoch išlo už o záverečnú fázu – osobné pohovory. Tie prebiehali v dvoch sekciách (IV.A a IV.B) pod vedením PhDr. Aleny Wágnerovej a PhDr. Miroslavy Hardoňovej, pričom boli postavené na analýze jednotlivca ako osobnosti.

Cieľom tohto zaujímavého projektu je priniesť študentovi lepší prehľad a možnosti svojho uplatnenia v širokom spektre ponúk študijných programov vysokých škôl a nadstavbových štúdií.

 

PhDr. Marek Čižmár

Okresné kolo v cezpoľnom behu

 

Stredu 29. 9. 2010 sa skupina našich dievčenských a chlapčenských bežeckých nádejí - Martina Talabajová (I.A), Petronela Havrilová (II.A), Mária Lešková (IV.B), Vladimír Budai (II.A), Matúš Mudrý (III.A) a Filip Gola (IV.B) pod vedením PaedDr. Jozefa Pavlikovského sa zúčastnila v Mestskom parku v Trebišove okresného kola v cezpoľnom behu, ktorého organizátorom bolo tunajšie Centrum voľného času. (pozri foto)

  Dievčatám, ktoré museli zdolať trať s dĺžkou 2,5 km sa po súčte časov podarilo dosiahnuť 2. miesto, k čomu výrazne prispela bronzovou priečkou Martina Talabajová.

  Chlapci na 3,5 km dlhej trati získali celkové 3. miesto.

  Aj keď nikto z nich nedosiahol postupové pozície, našim zástupcom ďakujeme a srdečne blahoželáme!

 

PhDr. Marek Čižmár

Na našu školu zavítala vzácna návšteva

 

Na základe spoločného projektu so Zemplínskou knižnicou v Trebišove navštívil stredu 29. septembra naše gymnázium dramatik, prozaik, diplomat a politik Ing. Jozef Banáš.(pozri foto)

Okrem neformálnej diskusie, zahŕňajúcej rôzne stránky života mali možnosť zástupcovia jednotlivých ročníkov, spoznať literárnu tvorbu tejto zaujímavej a často, ako to sám o sebe povedal, kontroverznej osobnosti. Množstvo životných zážitkov, skúseností a hlavne zaujímavý pohľad na dnešný svet spojil autor aj s apelom na mladú generáciu, aby sa kniha stala bežnou súčasťou ich životného štýlu a poznávania. Neopomenul ani svoje humorné i vážnejšie životné etudy, ktoré zavŕšil hudobným vystúpením s pripravenou gitarou, pričom nebol sám, keďže na duet vo francúzštine s ním sa dal nahovoriť aj prítomný p. prof. Šuch.

Vyše hodinové stretnutie ubehlo veľmi rýchlo. Ostalo však po ňom množstvo podnetov a inšpirácii, ktoré mladý človek „môže, ale aj nemusí zužitkovať vo svoj prospech.“

 

PhDr. Marek Čižmár

Pre tohtoročných maturantov

 

Milé maturantky a maturanti, na stránke NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) máte možnosť prečítať zverejnené informácie k priebehu MATURITY 2011.

 

Viac informácií na:

 http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2011/organizacne_pokyny_a_sprievodna_dokumentacia/Zakladne_informacie_MS_2011_final.pdf

 

PhDr. Marek Čižmár

Biela pastelka 2010

 

Stredu 22. septembra sa dvojica našich študentiek – Marika Čintalová a Dominika Tomová (obe II.A) zúčastnila celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka 2010.

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

Svojou dobrovoľnou aktivitou tak dievčatá prispeli nielen na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím, ale aj na špecializované sociálne poradenstvo a najmä na realizáciu kurzov, pomocou ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Ročne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytne služby približne 1600 klientom, pričom ide napríklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne. Časť výnosu poputuje na aktivity samotných zrakovo postihnutých členov ÚNSS, na spolkovú a vzájomne prospešnú činnosť.

Viac informácii na:

http://bielapastelka.unss.sk/2010/o-bielej-pastelke/

 

PhDr. Marek Čižmár

Einsteinov zázračný rok

 

Piatok 17. septembra sa vybraná skupina študentov našej školy zúčastnila zaujímavej prednášky pod názvom EINSTEINOV ZÁZRAČNÝ ROK, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu Regionálneho vzdelávacieho centra pre prírodovedné predmety na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove s podporou Fyzikálneho ústavu SAV v rámci projektu Fyzika očami fyzikov a ktorá bola určená predovšetkým mladým nadšencom fyziky a ich učiteľom. (pozri foto vo fotoalbume a na hlavnej stránke)

Cieľom prednášky, ktorá sa konala v salóniku CSOŠ sv. Jozafáta pod  bolo vysvetliť prevratnosť Einsteinom publikovaných prác z roku 1905, z ktorých každá znamenala revolúciu vo fyzike.

Pútavé a zaujímavosťami obsiahnuté rozprávanie patrilo Doc. RNDr. Martinovi Mojžišovi, PhD., fyzikovi, absolventovi teoretickej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1984 pôsobí ako vysokoškolským učiteľom na MFF UK. Je autorom mnohých článkov a štúdií z fyziky elementárnych častíc a tiež metodických príručiek Záujmový útvar fyziky pre žiakov stredných škôl (SPN 1989, 1993). V roku 1985 zakladal a potom niekoľko rokov viedol korešpondenčný seminár z fyziky pre študentov stredných škôl. Od roku 2004 je redaktorom časopisu .týždeň, do ktorého pravidelne píše populárno-vedecké články. Známy sa stal vďaka vystúpeniam v reláciách Pod lampou. Poznajú ho aj účastníci študijných pobytov slovenských učiteľov fyziky v CERNe.

 

PhDr. Marek Čižmár

Cirkevné gymnázium v Trebišove na prahu nových výziev

 

15 rokov by nemalo byť príležitosťou na strohé bilancovanie dosiahnutého, skôr naopak, podobne ako u dospievajúcich mladých ľudí, na vytýčenie mnohých predsavzatí, ktoré zvyčajne ešte len čakajú na svoje naplnenie.

Utorok 14. septembra sa v priestoroch gréckokatolíckeho chrámu Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Trebišove uskutočnila slávnostná liturgia a kultúrny program pri príležitosti pripomenutia si výročia založenia najmladšej školskej inštitúcie na pôde mesta, no zároveň jednej z najstarších cirkevných v ponovembrovej histórii Slovenska. (pozri foto) Dôstojnosť a vzácnosť takýchto chvíľ dotvárala aj účasť vzácnych hostí, medzi ktorými nechýbal košický eparcha Milan Chautur, primátor mesta Trebišov MVDr. Vladimír Anďal, zástupca prednostu Mestského úradu Michal Toma, vedúci oddelenia školstva, kultúry a telovýchovy Mgr. Miroslav Tóth, riaditelia partnerských škôl PaedDr. Tibor Volčko a PaedDr. František Ňaršanský, dekan gréckokatolíckej farnosti v Trebišove Mgr. Dušan Seman a za zriaďovateľa školy PaedDr. Peter Orenič, ThLic., riaditeľ Diecézneho školského úradu.

Program podujatia, sprievodné slovo, myšlienky vladyku Milana, príhovor riaditeľky školy RNDr. Jany Partilovej postavený na bilancovaní a víziách školy a kultúrny program pripravený a realizovaný študentmi školy pod vedením PaedDr. Jaroslavy Sabovej sa niesol v duchu zmysluplnosti a nádeje, ktorú sa snaží vniesť do života mladého človeka cirkevná škola.

Patrón školy sv. Ján Krstiteľ ako svetská osoba mal pohnutý osud, no v mnohom podobný ako oslavujúce gymnázium. Aj ono sa rodilo za neveriacich pohľadov ľudí, aby časť svojho života prežilo, podobne ako Ján na púšti, osamote s očakávaním okolia  opodstatnenosti jeho existencie. A aj keď život svätca preťala tragická udalosť, v prípade školy nesúcej jeho meno sa táto udalosť dá chápať ako prelomová, keďže na základe nej sa pohľad ľudí na vieru ako takú mení. Niečo podobné po 15 rokoch spoločenského začlenenia pociťuje aj osadenstvo Cirkevného gymnázia v Trebišove.

Gréckokatolícke gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove ako prvé svojho druhu na Slovensku začalo svoju činnosť 1. septembra 1995. Nadviazalo na dlhoročné tradície cirkevného školstva v regióne južného Zemplína. Vzniklo s cieľom šíriť a upevňovať cyrilo-metodské tradície ako pevný bod národnej identity hlavne medzi mladými ľuďmi. Školu zriadil Mons. Ján Hirka ThDr. h.c. prešovský diecézny biskup. Po dohode Grécko- katolíckeho biskupského úradu v Prešove s Delegatúrou sestier  rádu  sv.  Bazila  Veľkého  v Sečovciach  sa  zriaďovateľmi  školy od 1. 2. 1997 stali sestry baziliánky z Delegatúry v Sečovciach. Od 1. 1. 2008 sa túto úlohu prevzal Gréckokatolícky apoštolský exarchát sv. Cyrila a Metóda v Košiciach uplatňujúci si svoje zriaďovateľské kompetencie prostredníctvom Exarchátneho (teraz diecézneho) školského úradu.

Motivické pásmo herecky kvalitne naštudovaného príbehu na pozadí pohnutých ranokresťanských dejín s hudobnými a slovnými replikami, ktoré osvetľovali výnimočnosť osobnosti patróna školy prezentovalo nielen výsledok práce pedagóga a žiaka, ale predovšetkým umelecky a nadčasovo prepojilo minulosť a súčasnosť Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa s ohľadom na jeho funkciu, ktorú plní dodnes v spoločnosti mladých ľudí.

  Za krásny umelecký zážitok patrí veľká poklona a poďakovanie autorke a režisérke v jednej osobe – p. prof. Sabovej, samozrejme protagonistom – za sprievodné slová Janke Godovej, za vynikajúce herecké výkony predovšetkým Tomášovi Čuchráčovi, ako aj Dominike Tomovej, Lenke Tomkovej, Tomášovi Süčovi, Mišovi Vasiľovi, Majke Petrikovej, Marekovi Labanovi, Lukášovi Kucharčíkovi, Timei Stýbarovej. Za bezproblémové technické stvárnenie projektu je adresované ďakujem aj technikom z radov tretiakov – Stanovi Petričkovi a Matúšovi Mudremu.

PhDr. Marek Čižmár

Svetový deň prvej pomoci aj s naším prispením

 

V rámci Svetového dňa prvej pomoci sa pondelok 13. septembra tím našich mladých zdravotníkov: Peťa Havrilová (II.A) Danka Tomková, Matúš Mudrý, Mišo Vasiľ (obaja III.A), Daniel Maďar, Zuzka Benetinová a figuranti: Samo Buraš a Peter Bobik (všetci IV.A) pod vedením Mgr. Anežky Frankovej zúčastnil popularizačnej prehliadky prvej pomoci, ktorú zastrešoval Územný spolok SČK v Trebišove (pozri foto). Podujatie prebiehalo v jednom z jeho zariadení – Prameň nádeje v Trebišove. Líder nášho družstva – trénerka prvej pomoci – Zuzka Benetinová predviedla názorné ukážky postupov pri problémových situáciách v čase ohrozenia života.

Príjemné počasie, dobrá nálada a hlavne rozšíriť obzor vedomostí v postupoch, ktoré môžu postretnúť každého z nás boli sprievodnými znakmi tohto vydareného podujatia.

 

Za vzornú reprezentáciu školy patrí všetkým zúčastneným vďaka!

 

PhDr. Marek Čižmár

Púť San Marino – Rimini – Rím – Viedeň – Budapešť (26. 9. 2010 – 3. 10. 2010)

 

Cirkevňáci, nepremeškajte!

 

Už od pondelka 13. septembra je možné sa prihlásiť na tradičnú akciu nášho gymnázia – Púť do večného mesta Rím. Tohtoročná ponuka je však obsahovo a množstvom navštívených miest najväčšou v doterajšej histórii.

Okrem návštevy najmenšej republiky a tretieho najmenšieho štátu Európy (2400 obyvateľov) – San Marina, najznámejšieho prímorského strediska Jadranskej riviéry – Rimini, kultúrnej dominanty strednej Európy – Viedne a hlavného mesta Maďarskej republiky – Budapešti bude počas 8 dní dominovať najmä spoznávanie večného mesta Rím.

 

Počas pobytu v ňom je naplánovaný bohatý program, v ktorom nebudú chýbať:


Pútnické miesta: Bazilika sv. Petra – audiencia s pápežom Benediktom XVI., Lateránska bazilika,  Bazilika sv. Pavla za hradbami, Bazilika Santa Maria Maggiore, Bazilika sv. Klimenta s hrobom sv. Cyrila, ďalšie baziliky a rímske kostoly, katakomby, Tre fontane – miesto sťatia apoštola Pavla, Mamertinske väzenie a pod. v závislosti od kondície účastníkov

 
Antický Rím: Koloseum, Forum Romanum, Kapitol,  Panteón,  atď.

 
Umelecké skvosty Ríma: fontány, námestia, obelisky, múzea


Romantické uličky starého Ríma s pizzeriami a kaviarňami, ochutnávka najlepšej kávy (zistíte, že to, čo ste doteraz pili nebola káva :)? )

 

Cena 8-dňovej poznávacej púte je 250.- EUR a zahŕňa dopravu luxusným klimatizovaným autobusom, 4x ubytovanie s raňajkami v Ríme, 1x ubytovanie s večerou v Trumau v Rakúsku, týždenný lístok na metro, vstupy do Vatikánskych múzeí, katakomb a Kolosea, komplexné poistenie, sprievodca (ThBiblic. Róbert Jáger)

 

Záujemcovia, neváhajte a prihláste sa čím skôr, pretože počet účastníkov je obmedzený. Prihlásiť sa a vyplatiť pobyt môžete na sekretariáte školy u p. Ing. Rastislava Megisa od pondelka 8.00.

 

o. František

Expedícia MARS 2010 - ponuka pre všetkých stredoškolákov

10. 9. 2010

 

Žiakom základných a stredných škôl je adresovaná ponuka, v ktorej majú možnosť  tohto roku zúčastniť sa niekoľkodňového výcviku v belgickom kozmickom stredisku pre mládež. Táto možnosť vznikla vďaka ponuke Českej kozmickej kancelárie. Česká kozmická kancelária spoluorganizuje súťaž pre mladých záujemcov o kozmonautiku „Expedice Mars 2010“. Siedmy ročník tejto súťaže už odštartoval 1. augusta 2010. Súťaž, ktorej sa každý rok v Čechách zúčastňuje niekoľko sto detí vo veku od 10 do 17 rokov, vyhľadáva a podporuje mladých záujemcov, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s kozmonautikou a overiť si svoje schopnosti s rovesníkmi. Desať z tých, ktorí prekonajú všetky úskalia súťaže sa zúčastní simulovaného letu medzinárodnej posádky v kozmickom stredisku pre mládež.

Centrum voľného času – RCM na Strojárskej ulici je partnerom Českej kozmickej kancelárie pri organizovaní tejto súťaže na Slovensku. Všetky informácie o súťaži nájdete na stránke www.expedicemars.eu.

Svetový deň prevencie samovrážd 10.9.2010

 

Téma samovraždy nesmie byť tabuizovaná. Je treba o nej hovoriť nahlas a odstraňovať tak závoje tabu, hriechu, pocity strachu a viny...

 

Ročne na dokonanú samovraždu zomrie 1 000 000 osôb. Každých 40 sekúnd si niekde vo svete vezme život jeden človek. Vo vekovej skupine 10 - 24 rokov v priemyselne vyspelých krajinách predstavuje dobrovoľný odchod zo života 2. najčastejšiu príčinu úmrtia a vo vekovej skupine 15 – 44 rokov 3. najčastejšiu príčinu. V súčasnosti predstavujú mladí ľudia jednu z ohrozených skupín v tretine rozvinutých a rozvojových krajín. Popri tých, čo dokonajú samovražedný akt, sa milióny ďalších ľudí pokúšajú siahnuť si na život.

 

Ďalšie informácie na: http://www.ruvztv.sk/index_next_prevencie_samovrazd.html

Na prahu nového školského roka

 

Štvrtok 2. septembra bol na území celého Slovenska v znamení otvorenia nového školského roka. Jeho zvláštnosťou je, že ide už o dvadsiaty školský rok v slobodnej demokratickej spoločnosti, čo zároveň podnecuje aj k malému bilancovaniu. Zvlášť nás – našej školy, ktorá začína 15. rok svojej existencie.

Úvodnú časť slávnostného programu nášho gymnázia dňa tvorilo otvorenie nového akademického roka, realizovaného v triedach za účasti triednych profesorov a ich žiakov. Krátko na to, po spoločnom presune, prebiehala v trebišovskom Chráme Nanebovstúpenia Panny Márie slávnostná liturgia za účasti vladyku Milana, košického eparchu, PaedDr. Petra Oreniča, ThLic., riaditeľa Diecézneho školského úradu, o. protopresbytéra Dušana Seman, kňazov a bohoslovcov. Na spoločnej bohoslužbe sa tak stretli nielen študenti našej školy, ale aj Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta.

Vo svojej kázni apeloval vladyka na všetkých prítomných – pedagógov aj žiakov, aby dar odovzdávať a prijímať vzdelanie zveľaďovali s úctou. Povzbudil a privítal našich nových členov –študentov prvého ročníka a zaželal im veľa nezlomnej vôle, ktorá pochádza od Boha a môže im pomôcť pri zdolávaní akejkoľvek prekážky. Osobitné miesto vo svojom prehovore venoval aj maturantom – končiacim svoju stredoškolskú študijnú púť v najbližších mesiacoch. Samozrejme nezabudol vysloviť slová úcty, adresované všetkým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom školy.

Vyvrcholením prvého oficiálneho školského dňa bol slávnostný obed zamestnancov cirkevných škôl mesta Trebišov so vzácnymi hosťami v reštaurácii Mladosť, ktorý napĺňa peknú tradíciu spoločne prežitých slávnostných dní školského roka v príjemnej atmosfére a v kruhu kolegov, s ktorými sa delíme o každodenné starosti i radosti učiteľského povolania.

 

PhDr. Marek Čižmár

Učiteľské „ducháče“ tohto roku netradične, no zaujímavo

 

Na území dvoch štátov, viac na vode ako na súši a pri poznávaní krásnych zákutí prírody povodia rieky Bodrog prebiehali koncom augusta duchovné cvičenia pedagógov našej školy, ktoré tvoria už tradičnú súčasť príprav na nový školský rok. (pozri foto na hlavnej stránke) Keďže hlavným menovateľom takýchto stretnutí je načerpanie a prehĺbenie duševných síl pred začiatkom novej desaťmesačnej výchovno-vzdelávacej činnosti, bolo prioritou tohto stretnutia vymaniť sa z kolobehu zaužívaných činností a povinností každodenného života. Stalo sa tak prispením výbornej nálady, ktorej súčasťou boli zamestnanci školy a ThBiblic. Róbert Jáger z Košickej eparchie, osobný tajomník vladyku Milana. Ten svojím sprievodným slovom a pripraveným programom zastrešil celodňové putovanie, hľadajúce uvoľnenie, pokoj a zamyslenie nad svojím životom.

Program dňa odštartoval spoločným odchodom pedagógov do mládežníckeho centra v Hatfe, kde sa im naskytol priestor a čas na vypočutie si zaujímavej prednášky o. Róberta. Krátko nato sa mnohým z učiteľov naskytol netradičný pohľad na územie dolného Zemplína, a to z riečnej lode Artur, ktorá ich preplavila až do maďarského mesta Sárospatak. Na jeho území sa účastníci zoznámili s bohatou históriou pôvodnej osady, postavenej na brehu rieky. Najviac však medzi nimi zrejme zarezonoval osud hostiteľa tunajšieho správcu farnosti a jeho nezlomná vôľa, ktorú predstavil cez svoj životný príbeh. Okrem zoznámenia sa so zvláštnosťami spájanými s históriou tunajšej kaplnky, tu mal každý z nás možnosť predniesť svoje modlitby.

Krásne slnečné počasie prinieslo vyšperkovanie popoludnia v podobe návštevy tunajšieho hradu, ktorý po viditeľnej úprave a rekonštrukcii predstavuje skutočnú dominantu pre mnohých z nás nenápadného severomaďarského mestečka. Krásne priestranné nádvorie, mohutné opevnenia a okúzľujúci park s množstvom atrakcií a služieb skĺbili krásne dojmy do uceleného zážitku ako je možné zveľadiť krásu historického bohatstva akéhokoľvek mesta.

Záverečnú (predvečernú) časť dňa predstavovala spiatočná plavba loďou, slúžiaca nielen na utriedenie veľkého množstva dojmov, ale aj na vzájomné rozhovory. Nad tým všetkým však prebiehal aj duchovný rámec stretnutia, ktorý počas dňa bol realizovaný v niekoľkých etapách prostredníctvom krátkych zamyslení, prednášok a z nich vyplývajúcich diskusií na konkrétnu myšlienku Svätého písma.

Spojiť zaujímavé, osobité a vierou preniknuté zážitky v jedno bolo hlavným mementom putovania každého jednotlivca zvlášť. Je potešiteľné, že v samom závere vyplávali na povrch len tie pozitívne, čo potvrdilo zmysluplnosť a opodstatnenosť takýchto stretnutí v kruhu ľudí so spoločnými záujmami.

 

PhDr. Marek Čižmár

Organizácia nového školského roka 2010/2011

 

 

Školský rok 2010/2011 sa začína 1. septembra 2010. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2010 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2010 (piatok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2011 (pondelok). Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2011 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2011 (utorok) a končí sa 30. júna 2011 (štvrtok). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 22. júna 2011 (streda).

 

Školský rok 2010/2011 bude trvať spolu 251 pracovných dní.

 

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2010(štvrtok)

 

29. október –

2. november 2010

 

3. november 2010(streda)

 

vianočné

22. december 2010(streda)

 

 

23. december 2010 – 7. január 2011

 

 

10. január 2011

(pondelok)

 

polročné

28. január 2011(piatok)

 

 

31. január 2011(pondelok)

 

 

 

1. február 2011(utorok)

 

 

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

11. február 2011(piatok)

14. február –

18. február 2011

21. február 2011(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

18. február 2011(piatok)

21. február –

25. február 2011

28. február 2011(pondelok)

Košický kraj,

Prešovský kraj

25. február 2011(piatok)

28. február –

4. marec 2011

7. marec 2011(pondelok)

veľkonočné

20. apríl 2011(streda)

 

21. apríl –

26. apríl 2011

 

27. apríl 2011(streda)

 

letné

30. jún 2011(štvrtok)

 

 

1. júl –

2. september 2011

 

5. september 2011(pondelok)

 

 

 

 

 

 

Maturita 2011

 

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 15. marca 2011 (utorok),

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 16. marca 2011 (streda),

c) matematika dňa 17. marca 2011 (štvrtok),

d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 18. marca 2011 (piatok).

 

Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v jednotlivých školách zodpovedajú riaditelia škôl. Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

 

 1. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v dňoch 14. – 19. apríla 2011 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.

 

PhDr. Marek Čižmár

Otvorenie nového šk.roka 2010/2011

 

Milí gymnazisti,

pozývame Vás - všetkých študentov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa na slávnostné otvorenie nového školského roku 2010/2011, ktorého program začne štvrtok 2. 9. 2010 o 8.30 v jednotlivých triedach spoločným stretnutím s triednymi profesormi. Po úvodných inštrukciách a oznámení nového rozvrhu bude program pokračovať o 9.30 slávením slávnostnej sv. liturgie v Chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky spolu so študentami Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, ktorú bude slúžiť vladyka Milan Chautur.

Do nového školského roka želáme všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom našej školy veľa darov Ducha Svätého, trpezlivosti a otvorené srdce pre druhých.

Vedenie školy

Preukaz študenta strednej školy ISIC/EURO

 

Od školského roku 2010/11 vydáva naša škola pre všetkých našich študentov bez ohľadu na vek čipové karty - preukaz žiaka strednej školy ISIC/EURO<26.

Preukaz platí vždy od začiatku septembra jedného do konca septembra nasledujúceho šk.roka a je možné si ho objednať v priebehu celého školského roku v kancelárii p. zástupcu PhDr. Mareka Čižmára, kde sa dozviete aj odpovede na prípadné otázky. Čím skôr si preukaz objednáte, o to dlhšie môžete využívať jeho výhody.

 Cena preukazu:
Cena preukazu žiaka ISIC/EURO<26 sa skladá z dvoch častí:

 1. Cena za čipovú kartu (je iná ako obyčajná plastová karta, jej potlač, personalizácia čipu, aby tento mohol byť používaný na všetky interné a externé funkcie), platí sa jeden krát za celé štúdium. Podľa navštevovaného ročníka je to od 6 do 9 eur. Čím výšší ročník, tým nižšia suma.

2. Poplatok za licenciu ISIC a EURO<26a taktiež členstvo v CKM SYTS je 10 eur – obnovuje sa a platí každý školský rok.

Viac o možnostiach využívania preukazu sa môžete dočítať na: 

http://www.euro26.sk/index.php/preukaz-ziaka-isic/euro.html

Zmeny v zvonení

 

Milí študenti,

od tohto školského roku 2010/11 nastávajú zmeny v zvonení. Podrobný rozpis zvonenia dostanete od triednych profesorov, budete ich mať v študenskom preukaze a môžete si ho už pozrieť aj na stránke školy v zložke Dokumenty, v súbore Školský poriadok. 

Rozdelenie študentov 1. ročníka do tried

31. 8. 2010

 

Zadeľovanie do tried sa realizovalo podľa výberu cudzieho jazyka.

 

V triede I.A: 1. cudzí jazyk - ANJ, 2. cudzí jazyk - FRJ/ NEJ. 

V triede I.B: 1. cudzí jazyk - ANJ , 2.cudzí jazyk  -  NEJ/ RUJ.

 

Rozhodujúcim kritériom pre školu tak bola voľba jazyka žiaka, pričom následne prichádzali do úvahy ďalšie z požiadaviek jednotlivcov.

 

Ďakujeme za pochopenie.

!!! OBEDY !!!

30. 8. 2010

 

Milí študenti!

Aj v tomto školskom roku budete mať na našej škole možnosť stravovania a výberu až z troch druhov jedál. V tejto oblasti nás však čakajú menšie organizačné zmeny, s ktorými Vás oboznámia Vaši triedni profesori. Obedy sa ešte nebudú podávať štvrtok 2.9. a piatok 3.9. Začíname od pondelka 6.9.2010. Lístky na obed si môžete zakúpiť na sekretariáte školy u Ing. Rastislava Megisa.

Veríme, že využijete túto nadštandardnú ponuku a každý deň si doprajete niektoré z mäsitých, cestovinových, resp. múčnych jedál. Navyše, po dobrých skúsenostiach z minulého školského roka, budete mať na jedálnom lístku poskytnuté všetky údaje k zloženiu stravy. Rozvrh ponuky na jednotlivé dni bude pravidelne a v predstihu zverejnený na tomto webe (v zložke jedálny lístok) a pri vstupe do školskej jedálne.

Prajeme Vám dobrú chuť!

Príprava na školský rok 2010/2011

23. 8. 2010

 

Milí kolegovia!

 

Srdečne Vás všetkých pozdravujem a pripomínam, že nástup do práce po dovolenkách je  utorok 24.8.2010.

Program na nasledujúce dni:

 

Utorok 24.8.2010.- 8:30 hod. pracovná porada pre všetkých pedagogických zamestnancov

 

   Program: 1. Príprava nového šk.roka, tvorba osnov pre ŠkVP a časovotematických  

   plánov, príprava tried

         2. Miera vyučovacej a výchovnej povinnosti pedagogických zamestnancov

         3. Triednictvo:

    I.A.  Mgr. Anežka Franková

    I.B.  PaedDr. Lenka Puciová

             II.A.  PaedDr. Jaroslava Sabová

  III.A.  Mgr. Eva Šimková

  IV.A.  PhDr. Marek Čižmár

  IV.B.  ThDr. Mária Vansačová, PhD.

4. Školská legislatíva

 

Streda:   25. 8. 2010 -   administratíva učiteľov

Štvrtok:   26. 8. 2010 -   administratíva učiteľov

Piatok:   27. 8. 2010 -   duchovná obnova učiteľov

Pondelok:        30. 8. 2010 -   administratíva učiteľov

Utorok:   31. 8. 2010 -   pracovná porada k pedagogicko – organizačným pokynom pre

       školský rok 2010/2011RNDr. Jana Partilová

riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria