Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Učebňa I.A
II.A Triedny učiteľ PaedDr. Jaroslava Sabová
Učebňa II.A
III.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Šimková
Učebňa III.A
III.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Šimková
Učebňa III.B
IV.A Triedny učiteľ PaedDr. Klaudia Horňáková
Učebňa III.A
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Dávid Mazár
Učebňa III.B

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.08.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria