Navigácia

Športový krúžok


Vedúci: PaedDr. Jozef Pavlikovský
Termín: streda: 13.30 - 15.30

© aScAgenda 2019.0.1128 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria