Navigácia

 • Okresné kolo  OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  Dňa 16. januára 2019 sa konalo okresné kolo OAJ, ktorého usporiadateľom bolo Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach.  Našu školu výborne reprezentovali dvaja študenti:

  ŠTEFAN PUCI získal 1. miesto v kategórii 2B  a postupuje do krajského kola v Košiciach

  JANKA MOLČÁNYIOVÁ  2. miesto v kategórii 2A.

  Blahoželáme a  Števovi želáme , aby sa mu darilo aj v krajskom kole!

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Požehnanie priestorov školy

  "Pokoj domu tomuto a všetkým, čo v ňom bývajú", požehnaním školy sa začal pre všetkých žiakov a zamestnancov školy nový kalendárny rok 2019.

 • Pozvánka na DOD 2018

 • Výsledky školského kola olympiády v nemeckom jazyku

  Výsledky školského kola olympiády v nemeckom jazyku

  V novembri sa na našej škole uskutočnilo školské kola Olympiády v nemeckom jazyku. Víťazi týchto kôl nás budú reprezentovať na obvodových kolách. Veríme, že čoskoro sa dozvieme aj výsledky olympiády v anglickom jazyku.

  Výsledky: Olympiáda v nemeckom jazyku

  Kat. 2A                                       Kat. 2B

  1. Kamila Tokárová             1.A        1. Betka Timková                4.A

  2. Matej Vida                       1.A        2. Laura Tamášová            4.B

                                                           3. Magdaléna Prosbová      4.A

   

  Všetkým sredečne blahoželáme a víťazom prajeme rovnaký výsledok aj v ďalších kolách.

 • IMATRIKULAČNÝ PLES

 • Hlasujte za svoju školu a podporite sa na https://nanovylevel.sk/

  Prosíme o vaše hlasy v podpore za našu školu v súťaži o počitačovú učebňu ( veď viete ako by sme ju potrebovali). Hlasovať môžete vy, milí študenti, vaši rodičia, babka, dedko, sestry, bratia, bratranci, sesternice, strýkovia, tety.....celá rodina, ulica, dedina..... presvečte ich a každý deň do 31. 12. posielajte hlasy našej škole na https://nanovylevel.sk/.

  Vopred ďakujeme a pridáme aj modlitbičku.

   

 • U nás na cirkevnom gymnáziu vzdelávame s pridanou hodnotou

 • Plenárna schôdza ZRPŠ

  Plenárna schôdza ZRPŠ

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

   

  pozývame Vás na celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktoré sa uskutoční 04.10.2018 o 16.00 v spoločenských priestoroch cirkevného gymnázia.

  Po skončení plenárneho zasadnutia (približne o 16.30) bude pokračovať program triednymi aktívmi jednotlivých tried.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť!

   

 • Výmenný program Trebišov - Nova Siri pokračuje...

 • VYHLÁSENIE škôl Košickej eparchie

  Vyhlásenie cirkevných škôl na podporu biskupa 

  My, riaditelia škôl a školských zariadení spolu so svojimi zamestnancami dôrazne odmietame mediálne útoky na osobu biskupa Mons. Milana Chautura v súvislosti s kauzou údajného zneužívania maloletého dievčaťa. 

  Sme znepokojení z hrubého a neľudského útoku médií, ktorý je postavený na základe vykonštruovaného obvinenia a nezohľadňuje doterajšie výsledky policajného vyšetrovania. Jeho pravdivosť a opodstatnenosť nebola nijako preukázaná. Uvedomujeme si, aké ľahké je pošpiniť česť a dobré meno človeka, a ako ťažko sa uskutočňuje náprava.  

  Všetci riaditelia a zamestnanci cirkevného školstva na území Košickej eparchie týmto vyjadrujeme podporu svojmu biskupovi.  

  Podpísaní riaditelia škôl a školských zariadení:

   

  Mgr. Katarína Čintalová Cirkevná materská škola bl. b. Vasiľa Hopku, Michalovce 

  PaedDr. Dana Lacková Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, Stanča 

  Mgr. Mária Kokoruďová Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice 

  Mgr. Marcela Lemešová Cirkevná spojená škola, Sečovce 

  Mgr. Ľudmila Bumberová Cirkevná základná škola sv. Juraja, Trebišov  

  RNDr. Slavomír Partila Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov 

  Ing. Peter Koščo Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov 

  ThLic. Marek Jeník Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice 

  Mgr. Michal Tóth Exarchátne centrum voľného času a Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša, Streda nad Bodrogom   

  PaedDr. Zsolt Szabó Eparchiálne centrum voľného času sv. Ondreja, Veľké Slemence 

  PaedDr. ThLic. Peter Orenič Školský úrad Košickej eparchie 

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018 / 2019

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2018 / 2019

  Milí študenti.
  Po dlhých prázdninách sa opäť otvára brána našej školy pre študentov a začína sa nový školský rok 2018 / 2019.

  V pondelok 3.9. o 8:30 sa všetci stretneme vo svojich triedach. Po úvodných inštrukciách Vašich triednych profesorov sa všetci spolu presunieme do Chrámu Zosnutia Prevätej Bohorodičky, kde spolu so študentami Cirkevnej strednej odbornej školy a Cirkevnej základnej školy sv. Juraja  budeme sláviť sv. liturgiu, ktorú bude slúžiť vladyka Milan Chautur.

  Obzvlášť vítame na škole našich nových študentov 1. ročníka.


  Do nového šk. roka prajeme všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom našej školy veľa darov Ducha Svätého, trpezlivosti a otvorené srdce pre druhých

 • Keď Kanaďan učí východňarov čapaše...

  Už tento víkend privítame na pôde našej školy študentky a študentov z Talianska, z Nova Siri v slnečnej Kalabrii. Súčasťou tohto výmenného programu je aj ukážka slovenského a výchoslovenského folklóru, našich zvykov a ľudových tradícii. Študenti nášho cirkevného gymnázia v spolupráci s učiteľmi a vedením školy sa už niekoľko týždňov pripravujú na tento výmenný pobyt. Deň "D" je nedeľa 29. apríla, keď priletia na Budapeštianské letisko a my si ich prevezmeme do rodín, kde budú mať zabezpečenú stravu, ubytovanie a spoločníka či spoločníčku pre týždenný pobyt v Trebišove a v regióne Zemplín a Šariš. Čaká ich celkom bohatý, a zaujímavý program, ktorého súčasťou sú aj ukážky ľudového tanca a zemplínaských tradícii. A práve tieto folklórne prvky, tanec a zvyky naším študentom pomáha sa naučiť a zžiť s nimi Jožko Bečar, kanadský lektor anglického jazyka, ktorý pôsobi na našej škole. Doteraz učil študentov rozprávať a myslieť v jazyku anglickom. Tentokrát  nám ale pomáha z niečim, čo by nikto nečakal. Tancuje ľudovky, čardáš a vykrúca jedná radosť... Vysvetľuje jednokročku, dvojkročku, čapáš či barz čo.... v angličtine naším štdedento - slovakom jak repa. Všetci len z úžasom a z otvorenými ústami, mlčky pozorujeme kanaďana, ktorý čapašuje, výska a vykrúca írečité slovenky z ľahkosťou  mladého " parobka". Toto sa nevidí často.... možno nikde. Prikladáme foto...

 • Pomôž pri bežeckom podujatí.

  Milí študenti,

  po skvele zvládnutej organizácii a dobrovolníckej pomoci pri príprave bežeckého podujatia "Spoznaj Trebišov behom" v minulom roku sa  na Vás obracajú organizátori tohto podujatia stať sa súčasťou realizačného tímu ako dobrovoľník. Vašou úlohou bude:

  - pomáhať pri navigácii bežcov, podávať vodu alebo pripravovať občerstvenie na kontrolných staniciach,

  - pomôcť pri výstavbe stanov a trate, v cieli pri aktivitách s deťmi, pri registrácii, rozdávať medaile v cieli.

  Kedy: 13.5.2018- v nedeľu Trebišov.

  Ak sa chcete pridať k tímu dobrovolníkov záväzne sa prihláste sa u RNDr. Partilovej.

 • Víťazní hádzanári z nášho CGYMTV

  K víťaztvu a postupu do krajského finále dlhodobých športových súťaží (DŠS) blahoželáme chlapcom- hádzanárom. ktorí budú obhajovať výborné výsledky dosiahnuté v regionálnom kole. Regionálne finále sa uskutočnilo 10.4.2018 v mestskej športovej hale v Michalovciach . Naši chlapci zdolali v jednotlivých zápasoch Strednú odbornú školu technickú Michalovce, Gymnázium Trebišov a remizovali v zápase, keď bolo jasné, že budú celkoví víťazi s GPH Michalovce.  Podarilo sa im zvíťaziť po dobrých a športovej stránke vyzretých  výkonoch a zabojujú o  víťazstvo v priebehu júna v Košiciach.  Chlapci blahoželáme a veríme aj v celkové víťazstvo  DŠS v hádzanej a zisk  „Putovného pohára predsedu KSK“.    

 • Zuzka Mrázová 2.A postupuje na celoslovenské kolo v SOČ

  Zuzka Mrázová 2.A postupuje na celoslovenské kolo v SOČ

  Naša účasť a úspešné umiestnenia v krajskom kole SOČ aj tento rok rizšírili zbierku úspechov v tejto súťaži pre naše cirkevné gymnázium. Druhé miesto  spojené s postupom na celoslovenské finále Stredoškolskej odbornej činnosti v piatok 6. apríla 2018 zavŕšila študentka II.A triedy Zuzka Mrázová. So svojou prácou „Úroveň dentálnej hygieny u adolescentov a vplyv škodlivých nápoj na chrup človeka“ v kategórii  biológia zaujala odbornú komisiu, že po regionálnom a krajskom kole bude môcť prezentovať kvality svojho výskumu s najúspešnejšími stredoškolákmi z celého Slovenska.

  Skvelým tretím miestom zabodoval aj jej spolužiak Vlado Vančo s prácou:" Antická architektúra a jej vplyv na modernú architektúru", v kategórii stavebníctvo, geodézia, kartografia. Jeho práca zaujala aj napriek tomu, že ako gymnazista musel obhájiť svoju prácu a zabojovať v konkurencii študentov technických a stavebných odborných škôl.

  Našu školu reprezentovalo v tomto 40. ročníku SOČ päť študentských prác, v štyroch kategóriách, ktoré postúpili zo školského kola. Ďakujeme Vám, milí študenti a zároveň patrí poďakovanie aj predagógom, ktorí Vás pripravovali.

  v Kategórii: 

  4. Biológia Zuzka Mrázová 2.A Samuel Bombár 3.A

  6. Zdravotníctvo a farmakológia: Michaela Fedičová 2.A

  10. Stavebníctfvo, geodézia, kartografia: Vlado Vančo 2.A

  17. Pedagogika, psychológia, sociológia Števo Puci, 3.A

   

  K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a zároveň držíma palce v ďalších súťažných kolách. 

 • Čo vieš o hviezdach s postupom na krajské kolo

  Čo vieš o hviezdach s postupom na krajské kolo

  Druhé miesto v okresnom kole a zároveň postup na krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach si v piatok 23. marca vybojoval študenti 3. ročníka Tomáš Toma. V priestoroch Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove sa zišli najlepší mladí astronómovia spomedzi žiakov stredných škôl trebišovského okresu, aby súperili o triumf vo vedomostnej súťaži. Teší nás, že úspešne našu školu reprezentovali aj študenti Niko Lukáč, Ľubko Voloch ( obaja 1.A) a Števo Puci ( 3.A), ktorý dosiahnutým 4. miestom zaujal pozíciu 1. náhradníka na krajské finále.

  Našim úspešným študentom úprimne blahoželáme, ostatným ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce do ďalších rokov!

 • VEĽKÁ NOC 2018

 • Zmena rozvrhu hodín 7.3.

strana:

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria