Navigácia

 • Súťaž

  Súťaž

  Marec nie je známy len ako mesiac kníh. 21. marca si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu.

  Svoje sympatie a podporu ľuďom s týmto ochorením môžeme tento deň vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí,  ktoré patria v dnešnej dobe k obľúbeným módnym doplnkom všetkých generácií. Pri tejto príležitosti vyhlasujeme súťaž, a v neposlednom rade aj charitatívnu pomoc ľuďom, ktorých toto ochorenie postihlo.

  AKO SA ZAPOJIŤ?

  Odfoť sa vo veselých ponožkách, respektíve odfoť veselé ponožky, ktoré máš obuté a napíš krátke posolstvo pre ľudí s Downovým syndrómom. Fotografiu spolu s textom a svojím instagramovým menom (meno akým sa nazývaš na instagrame) pošli na mail cgymtv9@gmail.com. Fotku s textom, ktorý pošleš zverejní škola na svojom instagrame, kde budeš označený. Princípom bude upovedomiť svojich kamarátov aby navštívili instagramový profil školy a tvoju fotku podporili.

  Výhercom sa stáva súťažiaci s najvyšším počtom lajkov.

  Držíme Ti palce!

 • Výsledky školského kola SOČ

  Výsledky školského kola SOČ

  Výsledky školského kola 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

  Porota pod vedením šk. koordinátorky pre SOČ PaedDr. Horňákovej rozhodla o víťazoch školského kola 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorému predchádzala obhajoba ročníkových projektov študentov 2. a 3. ročníka.

  Do krajského kola SOČ postupujú:

  • Simeon Kohut -  odbor Životné prostredie, geografia, geológia
  • Marianna Kolodiová -  odbor Životné prostredie, geografia, geológia
  • Barbora Ujhelyiová - odbor Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia
  • Matúš Garbár- odbor Biológia
  • Matej Vida a Klára Mária Urigová - odbor Ekonomika a riadenie
  • Mária Adamčíková - odbor Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
  • Dárius Krestian -  odbor História, filozofia, právne vedy

  Blahoželáme!

 • Tieňová krížová cesta

  Tieňová krížová cesta

  ak sa ti všetko darí, ak máš lásku, a všetko je super, .... ,

  ak sa ti nič nedarí, ak ťa tvoj najlepší priateľ sklamal, ak si chorý, … ,

  polož svoje radosti a starosti na plecia Ježiša Krista a kráčaj spolu s ním

  Tieňová krížová cesta

   

  Veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na príprave videa, študentom aj učiteľom.

  Mgr. Šimková Eva, RŠ

 • Obhajoby ročníkových prác

  Obhajoby ročníkových prác

  V  čase od 1. do 5. marca 2021 na našej škole prebiehali obhajoby ročníkových prác študentov 2. a 3. ročníka.

  Z dôvodu epidemiologickej situácie  boli posunuté na mesiac marec.

  Vypočuli sme si práce z rôznych oblastí, či už biológie, chémie, umenia a kultúry, matematiky, fyziky, informatiky, geografie, náboženstva, občianskej náuky, nemčiny, dejepisu, čo svedčí o všestrannosti naších študentov.

  V čase dištančnej výučby bola náročná samotná príprava, zhromažďovanie dát, práca s odbornou literatúrou  – ako aj samotná prezentácia pred komisoiu.

   Tento ročník bol výnimočný aj svojou formou, keďže bol online. Študenti si po odprezentovaní vypočuli hodnotenie a komentáre od konzultantov .

  Sme radi, že aj v tak náročnom období sa dokázali študenti popasovať so zvolenou témou, a prezentovať tak svoje nadobudnuté  zručnosti a vedomosti.

  Veríme, že nadobudnuté skúsenosti, vedomosti, zručnosti, zúročia pri svojom budúcom profesijnom smerovaní a zároveň ich práce budú motiváciou pre mladších spolužiakov.

   

 • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 10. februára 2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku.

  Našu školu úšpešne reprezentoval študent Aurel Zobala, ktorý v konkurencii stredných škôl Košického kraja, v kategórii 2A získal veľmi pekné 2. miesto.

  Tešíme sa z jeho úspechu a blahoželáme!

   

 • Geografická olympiáda - školské kolo

  Geografická olympiáda - školské kolo

  Dňa 1.2.2021 sa na našej škole uskutočnilo online školské kolo geografickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 14 študentov 3. a 4. ročníka.

  Do krajského kola v kategórii B postupuje Simeon Kohut z 3.A triedy s prácou na tému Typy cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja.

  Ďakujeme všetkým zúčastnením a víťazovi blahoželáme!.

  PaedDr. Horňáková Klaudia

 • Valentínska online pošta

  Valentínska online pošta

  Už niekoľko mesiacov trávime školské dni doma a viacerí strácame prehľad o čase, no všetci vieme, že dnes je  deň sv. Valentína.

  Minulé roky sme si deň sv. Valentína na našom gymnáziu spríjemnili veľmi milým podujatím Valentínskou poštou, ktorú pripravovali študenti školy pod patronátom sr. Šebastiány.

  Žiaľ, tento školský rok je iný ako tie ostatné. Preto študenti 3. ročníka pod vedením sr. Šebastiány pripravili videoprezentáciu zostavenú z milých odkazov, pozdravov, či už pre kamaráta/kamarátku, spolužiaka/spolužiačku, priateľa/priateľku, učiteľa/učiteľku.

  Video so môžte pozrieť na:YouTube kanáli školy (tiež na FB a IG stránke školy):

  Valentínska pošta online

  Pekného Valentína, oslávte ho hlavne v zdraví a v bezpečí domova!

 • Netradičná hodina dejepisu

  Netradičná hodina dejepisu

  Naši tretiaci zažili netradičnú hodinu dejepisu.

  Na online hodine dejepisu mali možnosť študenti 3. ročníka nahliadnuť do Múzea holokaustu v Seredi a oboznámiť sa s príbehom židovského chlapca Naftaliho. Započúvali sa rozprávania Naftaliho, ktorý ako 14-ročný chlapec prežil isté obdobie svojho života v koncentračnom tábore v Seredi.

  Súčasťou prednášky bola aj virtuálna prehliadka expozície múzea holokaustu a zaujímavé aktivity pre žiakov, ktoré si pripravil prednášajúci Mgr. Peter Vanko - metodik a lektor múzea.

  Sme radi, že takouto netradičnou a zaujímavou formou si mohli študenti prehĺbiť poznatky o našej histórii, a diskutovať o problematike antisemitizmu, rasizmu a xenofóbie v kontexte s históriou holokaustu na Slovensku.

  Mgr. Anna Anderková

 • Valentínska kvapka krvi

  Valentínska kvapka krvi

   Je to v našich rukách !

  Tento jednoduchý slogan 26. ročníka Valentínskej kvapky krvi, nás oslovuje aj v tejto neľahkej situácii, aby sme ani počas pandémie nezabúdali  na tých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní.

  Milí študenti a zamestnanci školy, ak ste zdraví a súčasná situácia vám to umožňuje, prekonajte obavy a choďte darovať krv.

  Kedy ?  od 15. februára 2021 do 19. marca 2021 ( každú stredu a piatok )

  Kde?     Hematologicko – transfúzne oddelenie Trebišov

  Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Anežka Franková

   

 • Dejepisná olympiáda

  Dejepisná olympiáda

  Dňa 10. 02. 2021 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Olympiáda bola kvôli nepriaznivej pandemickej situácii realizovaná online prostredníctvom Edupage.. Otázky boli zostavené z otázok publikovaných v predchádzajúcich ročníkoch na krajských kolách dejepisnej olympiády.

   Školského kola sa zúčastnili žiaci 1., 2. a 3. ročníka. 

  Mgr. Anna Anderková

 • 2% z dane pre našu školu

   2% z dane pre našu školu

  Vážení rodičia, absolventi školy,  priaznivci našej školy,

  chceme Vás láskavo požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2020, ktoré budú použité na skvalitnenie výchovnovzdelávacej, záujmovej činnosti a duchovných aktivít žiakov našej školy.

  Tlačivá a bižšie informácie na sekretariáte  školy.

  tel. kontakt:  0903 650 518 

  Ďakujeme Vám!        

 • Vyhodnotenie FOTO súťaže

  Vyhodnotenie FOTO súťaže

  Milí študenti, naša prvá školská fotosúťaž na tému "Môj priateľ monitor" je ukončená. Ďakujeme Vám  všetkým, ktorí ste sa zapojili do súťaže, za Vaše fotografie, za skvelé nápady a kreatívne zábery. O  výherných fotografiách ste rozhodli vy svojím hlasovaním na instagrame školy. Výhercovia si prevezmú ceny u riaditeľky školy pri nástupe do školy (1. miesto -  bluetooth slúchadla, 2. miesto - web kamera , 3. miesto -  bezdrôtová myš).

   

  Výhercovia: 

  1. miesto . Rebeka Fedorová, 1. A

  2. miesto: Tóbiás Bajus, 2. A

  3. miesto:  Monika Kľučárová, 4. A

  Výhercom blahoželáme!

 • POĎAKOVANIE

  POĎAKOVANIE

  Milí študenti,

  pre Vás sa končí jeden polrok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, pre niektorých bol začiatkom školských povinností na strednej škole, pre niektorých pripomienkou blížiacich sa maturitných skúšok a naviac, pre nás všetkých, bol novou skúsenosťou. Máme pred sebou ešte jeden polrok, a čo sa nám nepodarilo v tomto polroku, máme príležitosť na sebe popracovať a dotiahnúť školský rok do úspešného konca. 

  Milé kolegyne, kolegovia, chcem Vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je počas dištančnej výučby ešte náročnejšia.

  Moje poďakovanie patrí všetkým študentom, ktorí reprezentovali školu v rôznych vedomostných súťažiach prezenčne aj online a všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na príprave týchto súťaží a príprave študentov na vyššie postupové súťaže, študentom a učiteľom, ktorí prezentovali školu na verejnosti, o. duchovnému za duchovnú správu školy.

  V neposlednom rade mi dovoľte poďakovavať sa rodičom našich žiakov za dôveru,  spoluprácu, ohľaduplnosť a zodpovednosť počas náročného obdobia 1. polroka. 

   Ocenení študenti za 1. polrok šk. roka 2020/2021 na základe návrhu pedagogickej rady: 

  Matej Vida , 3. A. – za prípravu propagačného materiálu k DOD 

  Mariana Kolodiová, 3. A - za prípravu propagačného materiálu k DOD 

  Matúš Garbár, 3. A – za vzornú reprezentáciu školy na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku 

  Aurel Zobala, 2. A – za 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku 

  Dárius Krestian , 3. A – za prípravu grafického materiálu a posterov 

  Simeon Kohut, Matej Vida, Klára-Mária Urigová,  Sofia Cabovská, študenti 3. A - za 1. miesto v celoslovenskej súťaži  k EDJ: Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom  

  Oceneným blahoželáme a Vám ostatným prajem úspešný štart do 2. polroka, ktorý začína 1. februára 2021, pokračujeme dištančne.

   Dúfajme, že čoskoro sa budeme môcť stretnúť v škole a tešiť sa zo školských aktivít, ktoré patria ku študenskému životu na škole.

  Mgr. Eva Šimková, RŠ 

 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

  Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 13. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku (online), na ktoré z nášho gymnázia postúpili študenti  Aurel Zobala 2. A a  Matúš Garbár 3. A. 

  V konkurencii stredných škôl  získal Aurel Zobala jedno z prvých miest a postup do krajského kola.

  Blahoželáme k postupu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

  Mrg. Šimková Eva

 • Pozvánka na triedne aktívy (online)

  Pozvánka na triedne aktívy (online)

  Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie – triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia 14. januára 2021 (vo štvrtok)  o 17:00.

  Triedne aktívy budú realizované dištančne cez aplikáciu Teams.

 • Olympiáda v RJ

  Olympiáda v RJ

  Pred odchodom študentov na prázdniny sa v dňoch 15. a 17. decembra 2020  uskutočnilo  na našej škole školské kolo online olympiády v ruskom jazyku . Študenti súťažili v 2 kategóriách: 6 študentov 2. ročníka v kategórii B1 a 15  študentov  3. a 4. ročníka v kategórii B2.

 • POĎAKOVANIE ŠTUDENTOV 3. A

  POĎAKOVANIE ŠTUDENTOV 3. A

  Śtudenti 3.A triedy v posledný školský deň tohto kalendárneho roku  poďakovali všetkým učiteľom, zamestnancom, spolužiakom školy a všetkým ľuďom, ktorí im pomáhali zládať toto náročné obdobie a zaželali hlavne v zdraví, šťastí, duchovnom naplnení stráviť tieto nadchádzajúce  dni.

  Dúfame, že sa čoskoro všetci stretneme v škole a spoločne zasadneme do školských lavíc. 

  3.A Vám  želá pokojné prežitie vianočných sviatkov a  do nového roka veľa zdravia, šťastia!

  študenti 3. A

 • DOD 2020

  DOD 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci - deviataci

  Srdečne Vás pozývame  na online DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov.

   

  Informačné video o možnostiach štúdia na našej škole nájdete na stránke :

                                  Facebook cgym tv

   Mgr. Šimková, RŠ

   

 • Olympiáda ľudských práv - školské kolo

  Olympiáda ľudských práv - školské kolo

  Dňa 7. a 9. decembra sa uskutočnilo na našom gymnáziu online školské kolo Olympiády ľudských práv. Študenti 3. a 4. ročníka mali za úlohu vypracovať online test a diskutovať na zvolenú tézu. Postupujúcim na krajské kolo sa stal Matej Vida. Všetkým zúčastneným ďakujeme. a postupujúcemu blahoželáme!

  Mgr. Anna Anderková

 • Finančná olympiáda

  Finančná olympiáda

  Študenti školy sa aj cez toto zvláštne obdobie dištančného vzdelávania zapájajú do rôznych mimoškolských aktivít. Patrí k nim aj finančno-vedomostná súťaž s názvom Finančná olympiáda.

  Do tejto online olympiády sa zapojili naši študenti 3. ročníka vrámci voliteľného predmetu ekonomika. Aj tento rok študenti stredných škôl mali šancu preveriť si svoje finančné vedomosti a získať cenné poznatky využiteľné v praktickom živote i v ďalšom štúdiu. Dúfame, že získané  poznatky uplatnia aj pri maturitnej skúške z ekonomiky, ktorá ich čaká na budúci rok.

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonomický úsek
  +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
  +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria