Navigácia

 • ROZLÚČKA MATURANTOV

   

   

  Záver štúdia na škole sa  pre maturantov niesol v znamení slávnostnej rozlúčky so školou, triednymi učiteľmi, so spolužiakmi, s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami školy. O slávnostnú atmosféru tohto dňa v škole sa postarali študenti 3. ročníka. Vyvrcholením tohto významného dňa bola  slávnostná sv. liturgia v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú celebroval košický eparcha, vladyka Milan. Po liturgii bola krátka rozlúčka a ocenenie najúspešnejších žiakov riaditeľkou  školy, ako aj poďakovanie zo strany maturantov svojim spolužiakom a pedagogickému zboru cirkevného gymnázia. Milé ukončenie samotnej  rozlúčky bolo na  spoločnom slávnostnom  obede.

  Všetkým maturantom želáme úspešné zvládnutie maturitnej skúšky!

   

   

 • Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium - ZÁPIS

  Oznamujeme úspešným a prijatým uchádzačom o štúdium na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov, že zápis uchádzačov o štúdium sa uskutoční

  17. mája 2019 a 20. mája 2019 od 9:00 - 15:30 hod v kancelárii riaditeľky školy.

  Záujem o štúdium potvrdzuje zákonný zástupca žiaka pri zápise. Zákonný zástupca žiaka odovzdá pri zápise zápisný lístok, ktorý dostal žiak na ZŠ , ktorú navštevuje.

  Ak sa zápisu nemôžete zúčastniť, kontaktujte nás na t.č. 056/ 6725333

  Tešíme sa na Vás .

  Gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov

 • ÚSPECHY NÁM PRIBÚDAJÚ

  Majke Ceľuchovej,  žiačke IV. B triedy ,

  blahoželáme !

 • VYSKÚŠALI SME SI EUROVOĽBY

 • VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM

  Tento víkend  sme sa stretli na našom gymnáziu v netradičnom čase, podvečer, aby sme sa zapojili  do projektu VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM. Začali sme katechézou duchovného správcu školy o. Milana, hľadali sme odpoveď na otázku ako čítať Božie slovo, aby sme mali z čítania duchovný úžitok, sr. Šebastiána pre nás pripravila aktivity spojené s čítaním Božieho slova, zasýtili sme pizzou aj naše telá  a započúvali sa do živých svedectiev mladých ťudí zo spoločenstva NEHEM. O polnoci sme slávili sv. liturgiu a pokračovali ďalším duchovným programom, tak aby sme sa ráno mohli rozísť do svojich domovov duchovne obohatení .

  študenti CG

 • Výsledky EČ MS 2019

  Výsledky EČ MS 2019

  Milí MATURANTI,

  Výsledky z EČ a PFIČ MS 2019 z cudzích jazykov si môžte pozrieť v svojích portfóliách v časti Vyučovanie- Maturita

  RNDr. Jana Partilová

   

 • SIMULOVANÉ EUROVOĽBY NA NAŠEJ ŠKOLE

  Dňa 24.4.2019 sa našej škole uskutočnil workshop  na tému Európska únia a Eurovoľby 2019.  Výstupom sú simulované  voľby  do EP, ktoré si študenti nášho gymnázia budú môcť vyskúšať  6. a 7. mája. Workshop pozostával z prezentácie a vysvetlenia fungovania EÚ, z otvorenej diskusie  a napokon aj z aktivít a zamyslení sa na rôzne témy týkajúce sa EÚ. Cieľom tohto projektu je výzva učasti na eurovoľbách  získanie  dostatočného  povedomia o fungovaní EÚ,  o zložení EP, programoch a smerovaní EÚ.

  Mgr. Dávid Mazár

 • POZVÁNKA NA TRIEDNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 25. apríla 2019 o 16:00  v učebniach jednotlivých tried.  

  Tešíme sa na Vašu účasť.

  Mgr. Eva Šimková, riaditeľka školy

 • KRÍŽOVÁ CESTA

  Žiaci a zamestnanci školy pred odchodom na veľlonočné prázdniny prežívali spoločne kúsok z Ježišovej bolesti počas krížovej cesty. Symbolické zastavenia umocnili zamyslenia nad bolesťami, radosťami i výzvami, ktoré nám prináša život. 

 • DEŇ NARCISOV

  Aj tento rok sa naši študenti zapojili do finančnej zbierky DEŇ NARCISOV a tým vyjadrili podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s touto chorobou. Toto je najaktívnejšia dobrovoľnícka skupina v zložení Števo Ančočik, Timotej Kopčák, Maroš Šimko, Christofer Horňák, študenti 3. ročníka.

   

 • DUCHOVNÉ CVIČENIA 2019

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA  EPARCHIÁLNE KOLO

  1. miesto a postup na celoslovenské kolo Biblickej olympiády!  Žiačky 3. ročníka Zuzka Mrázová, Lydka Oravkinová a Paťka Zajacová získali v eparchiálnom kole biblickej olympiády pekné 1. miesto.

  Blahoželáme a ďakujeme dievčatám za úspešnú reprezentáciu a sr. Šebastiáne za zodpovednú prípravu.

 • BIBLIA OČAMI DETÍ

  Pekný úspech našich žiakov na Eparchiálnom kole  výtvarnej súťaže Biblia očami detí. 

  Jakub Bodnár, žiak  3. ročníka , získal v kategórii gymnázia, SŠ 2. miesto, Dárius Krestián , žiak 1. ročníka, v tej istej kategórii 3. miesto. Obe práce postupujú na celoslovenské kolo.

  Blahoželáme!

 • ZMENA ROZVRHU HODÍN

  Od 9. 4. 2019 dochádza k zmene rozvrhu hodín. 

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

  26. marca sa uskutočnilo v Trebišove protopresbyterátne kolo biblickej olympiády. Do eparchiálneho kola  postúpilo družstvo z nášho gymnázia v zložení  Lýdia Oravkinová, Zuzana Mrázová a Patrícia Zajacová, žiačky 3.ročníka,  ktoré získali   1. miesto. 

  Dievčatá, srdečne blahoželáme!

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2019

  Blahoželáme k víťazstvu a držíme päste v krajskom kole!

 • DARCOVSTVO KRVI

  Študenti nášho gymnázia pravidelne podstupujú  prospešný, jednoduchý a veľmi humánny krok , ako je darovanie krvi. Dobre si uvedomujú, že darovať krv znamená zachrániť niekomu život. Naši tretiaci a maturanti sú vzorom pre  budúcich darcov.

 • DUCHOVNÉ CVIČENIA

  „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš“ (Sv. Ján Pavol II.)


  V dňoch 8. 4. - 12. 4. 2019  sa uskutočnia duchovné cvičenia žiakov a pedagógov školy. Viac informácii nájdete v module Duchovné aktivity .

 • REGIONÁLNE FINÁLE VO FUTSALE DIEVČAT

  K. Urigová, E. Žaludeková, E. Baňasová, V. Belková, V. Nízka, V. Bajuszová, P. Pásztorová,    R. Póšová, Z. Vidová,

  dievčatá, ďakujeme za vzornú reprezentáciu cirkevného gymnázia!

 • Svätá Štyridsiatnica

  " Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym!"

   Spoločnou modlidbou začíname pôstne  obdobie.

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonómka
  +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria