Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AII.AIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Šimková
Zástupca: ThLic.Petra Porubcová
Učebňa: III.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
3    Sidónia Balkovičová
4    Jakub Bodnár
6    Erik Ferenc
7    Christofer Horňák
14    Alexandra Lacková
15    Zuzana Mrázová
16    Veronika Nízka
17    Michaela Nováková
19    Lýdia Oravkinová
21    Patrik Partila
24    Rudolf Savko
28    Erika Tóthová
29    Vladimír Vančo
31    Patrícia Zajacová
32    Viktória Belková
33    Regina Póšová

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria