Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AII.AIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Šimková
Zástupca: ThLic.Petra Porubcová
Učebňa: III.B
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Štefan Ančočik
2    Vanesa Bajuszová
5    Michaela Fedičová
8    Veronika Hudecová
9    Dominika Jakabová
10    Kristián Jevák
11    Monika Jurková
12    Timotej Kopčák
13    Slávka Kostrubová
18    Katarína Oravcová
20    Róbert Pajunk
22    Petrana Pavliková
23    Michaela Petrová
25    Erika Semanová
26    Maroš Šimko
34    Lucia Vožňáková
35    Jozef Boberský

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria