Navigácia

Absolventi v šk. r. 2016 / 2017 Absolventi v šk. r. 2015 / 2016 Absolventi v šk. r. 2014 / 2015 Absolventi v šk. r. 2013 / 2014 Absolventi v šk. r. 2012 / 2013 Absolventi v šk. r. 2011 / 2012 Absolventi v šk. r. 2010 / 2011 Absolventi v šk. r. 2009 / 2010 Absolventi v šk. r. 2008 / 2009 Absolventi v šk. r. 2007 / 2008 Absolventi v šk. r. 2006 / 2007 Absolventi v šk. r. 2005 / 2006 Absolventi v šk. r. 2004 / 2005 Absolventi v šk. r. 2003 / 2004 Absolventi v šk. r. 2002 / 2003 Absolventi v šk. r. 2001 / 2002 Absolventi v šk. r. 2000 / 2001 Absolventi v šk. r. 1999 / 2000 Absolventi v šk. r. 1998 / 1999 Absolventi v šk. r. 1997 / 1998 Absolventi v šk. roku 2018/19 Absolventi v šk. roku 2019/2020

Absolventi v šk. r. 2005 / 2006
                          Absolventi v šk. r. 2005 / 2006
       
                  4.A                       4.B
   RNDr. Slavomír Partila      Mgr. Anežka Franková
1. Balla Marek 1. Balberčák Peter
2. Bohaničová Martina 2. Balberčák Tibor
3. Bók Július 3. Bindas Peter
4. Čuchráč Michal 4. Bokomlašková Lenka
5. Dandárová Viktória 5. Čižmárová Jana
6. Ferencová Hana 6. Dzurová Ivana
7. Fitere Vladimír 7. Fečkovičová Katarína
8. Galay Martin 8. Feketeová Anna
9. Hakalová Oľga 9. Godušová Monika
10. Haško Roman 10. Horný Ján
11. Hatráková Gabriela 11. Hrivňáková Mária
12. Hlavatý Patrik 12. Karkošiak Štefan
13. Kačmár Ján 13. Koliščák Imrich
14. Karička Marcel 14. Mati Ján
15. Kňaz Lukáš 15. Mattová Miroslava
16. Kuľhová Anna 16. Miciková Andrea
17. Kypr Patrik 17. Milanová Jana
18. Maďorán Lukáš 18. Peruňský Michal
19. Majerská Ivana 19. Plonický Mikuláš
20. Makohusová Ivana 20. Puciová Jana
21. Petričko Daniel 21. Puhkyová Miroslava
22. Píchová Sandra 22. Roková Ľudmila
23. Rostašová Anabela 23. Semková Ivana
24. Sztraka Peter 24. Šoltis Tomáš
25. Varga Tomáš 25. Štuka Libor
26. Zamočníková Mária 26. Takáč Ľuboš
27. Varga Martin
28. Zajacová Veronika

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria