Navigácia

Absolventi v šk. r. 2016 / 2017 Absolventi v šk. r. 2015 / 2016 Absolventi v šk. r. 2014 / 2015 Absolventi v šk. r. 2013 / 2014 Absolventi v šk. r. 2012 / 2013 Absolventi v šk. r. 2011 / 2012 Absolventi v šk. r. 2010 / 2011 Absolventi v šk. r. 2009 / 2010 Absolventi v šk. r. 2008 / 2009 Absolventi v šk. r. 2007 / 2008 Absolventi v šk. r. 2006 / 2007 Absolventi v šk. r. 2005 / 2006 Absolventi v šk. r. 2004 / 2005 Absolventi v šk. r. 2003 / 2004 Absolventi v šk. r. 2002 / 2003 Absolventi v šk. r. 2001 / 2002 Absolventi v šk. r. 2000 / 2001 Absolventi v šk. r. 1999 / 2000 Absolventi v šk. r. 1998 / 1999 Absolventi v šk. r. 1997 / 1998 Absolventi v šk. roku 2018/19 Absolventi v šk. roku 2019/2020

Absolventi v šk. roku 2019/2020

 

                                      

Triedna učiteľka: ThDr. Mária Vansačová, PhD

 

Trieda : 4. A                                                                                        Trieda : 4. B

Štefan Ančočik

Vanesa Bajusová

Michaela Fedičová

Veronika Hudecová

Domonika Jakabová

Kristián Jevák

Monika Jurková

Timotej Kopčák

Slávka Kostrubová

Katarína Oravcová

Róbert Pajunk

Petrana Pavlíková

Michaela Petrová

Erika Semanová

Maroš Šimko

Regina Póšová

Lucia Vožňáková

Sidónia Balkovičová

Jakub Bodnár

Erik Ferenc

Christofer Horňák

Alexandra Lacková

Zuzana Mrázová

Veronika Nízka

Michaela Nováková

Lýdia Oravkinová

Patrik Partila

Erika Tóthová

Patrícia Zajacová

Viktória Belková

Rudolf Savko

Jozef Boberský

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria