Navigácia

Prijímacie konanie pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka Výsledky prijímacieho konania 2017 1.termín Výsledky prijímacieho konania 2017 2. termín

 

 

Oznamujeme
úspešným a prijatým uchádzačom o štúdium na cirkevnom gymnáziu,
že zápis do 1. ročníka sa uskutoční 12.5.2017 od 9.00 hod. v kancelárii riaditeľa školy.
 
 
 
Zoznam úspešných a prijatých uchádzačov
 
1. TERMÍN

 

 

     Kód Body z PK              SJL            MAT          Spolu
    CGJK9553 89,800 20 10 119,800
    CGJK9410 58,700 20 11 89,7
    CGJK4506 76,050 18 8 102,05
    CGJK9314 73,500 19 9 101,5
    CGJK2435 96,300 17 22 135,3
    CGJK7446 70,350 19 18 107,35
    CGJK3018 45,000                 nezúčastnil sa
    CGJK9439 79,850 21 16 116,85
    CGJK3523 88,850 23 12 123,85
    CGJK1634 87,850 20 15 122,85
    CGJK1438 103,200 21 22 146,2
    CGJK8525 77,625 19 18 114,625
    CGJK8923 94,600 21 22 137,6
    CGJK4682 92,900         prijatý bez prijimacích skúšok
    CGJK5054 59,775 11 10 80,775
    CGJK2975 91,200 20 8 119,2
    CGJK3208 74,600 17 14 105,6
    CGJK4488 75,450 21 10 106,45
    CGJK3588 81,250 20 13 114,25
    CGJK5468 94,225 21 16 131,225
    CGJK9527 73,875 17 11 101,875
    CGJK9528 68,986 18 14 100,986
    CGJK2556 54,789 21 18 93,789
    CGJK9777 61,365 17 17 95,365
    CGJK6514 87,269 19 11 117,269
    CGJK5896 95,753 20 16 131,753
    CGJK2315 78,254 16 15 109,254

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria