Navigácia

COVID 19 - informácie

AKTUÁLNE

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 4. 2021

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 4. 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

 

Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

 

 

OZNAM

Milí maturanti, vážení rodičia, 

oznamujeme Vám, že od 12. apríla 2021 obnovujeme prezenčnú výučbu žiaku žiakov 4. ročníka. Vyučovanie začína ráno 8:00 hod. Podmienkou nástupu na prezenčnú formu vyučovania  je podanie čestného vyhlásenia o absolvovaní testu na ochorenie COVID 19 nie staršie ako 7 dní (platí pre zamestnancov a študentov). Vyhlásenia sú dostupné v aplikácii Edupage (Žiadosti/vyhlásenia).

Ostatné ročníky pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou.

 

Vstup návštevníka do priestorov školy 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a  negatívnym testom nie starším ako 7. dní. 

 

Informácie pre žiakov a ich rodičov počas pandémie COVID-19

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19.

Povinnosť používania respirátorov vo všetkých vnútorných priestoroch školy platí do odvolania.

 

Ďakujeme Vám za Vašu zodpovednosť a ohľaduplnosť pre zvládnutie šk. roka 2020/2021.

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria