Navigácia

ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Základné informácie

ROČNÍKOVÉ PRÁCE /PROJEKTY/  - základné informácie pre šk. rok 2019/2020

 

 • Ročníkové práce sú povinné pre žiakov 2. a 3. ročníka.
 • Povinnosťou každého žiaka je prihlásiť sa na ročníkovú prácu nahlásením témy učiteľovi - školiteľovi najneskôr do 30. septembra 2019 príslušného roka. Žiak si tému vyberá z aktuálnej ponuky učiteľov /školiteťov/ jednotlivých predmetov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy alebo predloží vlastný návrh, ktorý mu musí schváliť školiteľ.
 • Počet žiakov (realizovaných tém) na jedného konzultanta je maximálne 6. 
 • Povinné sú minimálne dve konzultácie:

               1. konzultácia sa musí uskutočniť do konca októbra 2019

               2. konzultácia sa musí uskutočniť do konca novembra 2019

 • Termín odovzdania práce: do odchodu na vianočné prázdniny (do 20.12.2019)
 • Obhajoba ročníkových prác prebieha pred minimálne trojčlennou komisiou menovanou riaditeľkou školy od 7.1. – 17.1. 2020.

      

 

        Zoznam tém ročníkových prác v šk.  roku  2019/2020.pdf

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonómka
  +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria