Navigácia

ROČNÍKOVÉ PRÁCE

 

        Zoznam tém ročníkových prác v šk. roku  2020/2021

 

          ROČNÍKOVÉ PRÁCE /PROJEKTY/  - základné informácie pre šk. rok 2020/2021

 • Ročníkové práce sú povinné pre žiakov 2. a 3. ročníka.
 • Povinnosťou každého žiaka je prihlásiť sa na ročníkovú prácu nahlásením témy učiteľovi - školiteľovi najneskôr do 30. septembra 2020 . Žiak si tému vyberá z aktuálnej ponuky učiteľov /školiteľov/ jednotlivých predmetov uvedených v  Zozname tém ročníkových prác v šk. roku  2020/2021 alebo predloží vlastný návrh, ktorý mu musí schváliť  učiteľ/školiteľ.
 • Počet žiakov (realizovaných tém) na jedného  učiteľa/školiteľa je maximálne 5. 

 

 Pozor zmena !

 

 • Povinné sú dve konzultácie online, termín si dohodne študent so školiteľom.
 • Termín odovzdania práce: do 25. 2. 2021 do 12:00, prácu študent odovzdá prostredníctvom Edupage v PDF  formáte (práca + prílohy).
 • Súčasťou práce je prezentácia vytvorená v programe MS Power Point, ktorá je v rozsahu 10 – 20 slidov, ktorú žiak odovzdá svojmu  školiteľovi najneskôr deň pred konaním obhajoby.
 • Obhajoba ročníkových prác prebieha pred  trojčlennou komisiou menovanou riaditeľkou školy od 1. 3 – 10. 3. 2021.
 • Výsledná známka z ročníkovej práce je súčasťou hodnotenia žiaka v danom predmete  za 2. polrok školského roka 2020/2021.

 

Ako písať ročníkovú prácu      Pokyny a pravidlá pre písanie ročníkových prác

 

 

Koordinátor ročníkových projektov a SOČ:  PaedDr. Klaudia Horňáková

      

      

          

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonomický úsek
  +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
  +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria