Navigácia

ZLOŽENIE RADY RODIČOV V ŠK. ROKU 2020/2021

RADA RODIČOV

 1. Mgr. Magdaléna Kolodiová - predsedníčka

 

2. Ing. Ščerbáková Slávka

 

3. PeadDr., ThLic. Ivan Molčanyi

 

4. Jana Pustaiová

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria