Navigácia

MODLIDBA ZA ŠKOLU

Modlidba za školu

Pane, Ty si povedal, že kto Ťa vyzná pred ľuďmi, toho aj Ty vyznáš pred nebeským Otcom. Prosíme Ťa o požehnanie pre žiakov a učiteľov našej školy. Urob nás svetlom, ktoré bude medzi nimi svedčiť o Tvojej dobrote a láske. Amen.

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria