Navigácia

DUCHOVNÉ CVIČENIA pre žiakov 1. - 4. ročníka

Duchovné cvičenia v šk. roku  2019/2020   --  zrušené

 

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš“ (Sv. Ján Pavol II.)

 

 

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria