Navigácia

PREDMETOVÉ KOMISIE

Predmetové komisie v školskom roku   2020 - 2021

 

Názov PK: 

Meno vedúceho a ďalších členov PK:

PK

pre vzdelávaciu oblasť jazyk a komunikácia

 

 

vedúca PK:   PaedDr. Jaroslava Sabová


členovia:      Mgr. Jana Kossuthová

                   M.A. András Szalai

                   Bc. Joseph Andrew Becar

                         M. A. Miriam Fogarty 

                   Mgr. Tatiana Slabá

                        

                                           

PK

pre vzdelávacie oblasti človek a spoločnosť, človek a hodnoty,

umenie a kultúra

 

 

vedúca PK:   ThDr. Mária  Vasačová, PhD.
              

členovia:     Mgr. Jaroslav Girovský

                   PaedDr. Jaroslava Sabová

                         PaedDr. Klaudia Horňáková

                   Mgr. Anna Anderková

                  

                 

                  

                  

PK

pre vzdelávacie oblasti človek a príroda a zdravie a pohyb

   vedúca PK:    Mgr. Anežka Franková


členovia:    PaedDr. Klaudia Horňáková

                  Mgr. Laura Francková

                       PaedDr. Jozef Pavlikovský

                  Mgr. Eva Šimková 

                  

                 

 PK

Pre vzdelávaciu oblasť matematika a práca s informáciami

 

           
   vedúca PK:   Mgr. Jana Pavuková


členovia:    Mgr. Ivana Raničová

                  Mgr. Ondrej Havrilko

                  Mgr. Laura Francková

                  Mgr. Eva Šimková

                  

                 

                

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria