Navigácia

Modlitby pred vyučovaním Modlitba za školu (po každom vyučovaní) Duchovné cvičenia v šk. roku 2018/ 2019 pre žiakov 1. - 4. ročníka Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov

Duchovné aktivity

Modlitby pred vyučovaním

 

Február: Modlitba k Sedembolestnej 

Matka Sedembolestná, chráň našu mládež, nádej Cirkvi a národa, pred hriechom a každým zlom a pomáhaj jej, aby rástla pod tvojou ochranou v múdrosti a milosti a aby jej bol Kristus cestou, pravdou a životom. Amen.

 

Marec:  Modlitba sv. Efréma Sýrskeho (počas Veľkého pôstu) 

 1. Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí. (Veľká poklona)
 2. Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky. (Veľká poklona)
 3. Áno Pane a Vládca, daj aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebený na veky vekov. Amen. (Veľká poklona)

 

Apríl: Videli sme Kristovo Vzkriesenie (po Veľkej noci)

Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pánu Ježišovi,  jedinému bezhriešnemu: Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba ani iného nepoznáme, tvoje meno vyslovujeme. Poďte, všetci verní, klaňajme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď skrze kríž prišla radosť do celého sveta. Ustavične dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pre nás pretrpel ukrižovanie a smrťou zahubil smrť. Amen.

 

Máj: Matka lásky a dobra

Matka lásky a dobra, matka milosrdenstva, ty si matka moja, matka Krista Ježiša.
Veľmi ťa milujem a prosím ťa, chráň ma, prosím ťa o tvoju lásku bez konca, daj mi tú silu lásky, chcem všetkých ľúbiť.

Prosím tiež o milosť, matkou si mi, Mária, verím, že ju dávaš, pomáhaš mi, vďaka ti.
Mária buď so mnou pri každom kroku, nechcem nikdy stratiť tvoje milosti, a ak ich predsa stratím, zase mi ich vráť. Amen.

 

Jún: Matka Sedembolestná

Matka Sedembolestná, chráň našu mládež, nádej Cirkvi a národa, pred hriechom a každým zlom a pomáhaj jej, aby rástla pod tvojou ochranou v múdrosti a milosti a aby jej bol Kristus cestou, pravdou a životom. Amen.

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonómka
  +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria