Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: IV.A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Lucia Bačová
dejepis 
nemecký jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Alexandra Bombárová
anglický jazyk B2
biológia 
chémia 
slovenský jazyk a literatúra 
Ondrej Bukata
anglický jazyk B2
dejepis 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Michal Čekan
anglický jazyk B2
dejepis 
nemecký jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Michal Čižmár
anglický jazyk B2
biológia 
dejepis 
slovenský jazyk a literatúra 
Tímea Dúbravková
dejepis 
nemecký jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Viktória Eliašová
anglický jazyk B2
biológia 
chémia 
slovenský jazyk a literatúra 
Laura Eperješiová
anglický jazyk B2
geografia 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Dušan Grajcár
anglický jazyk B2
biológia 
chémia 
slovenský jazyk a literatúra 
František Harang
anglický jazyk B2
fyzika 
matematika 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Marcel Chovanec
anglický jazyk B2
geografia 
nemecký jazyk B2
slovenský jazyk a literatúra 
Stanislava Jacková
anglický jazyk B2
biológia 
chémia 
matematika 
slovenský jazyk a literatúra 
Tomáš Kazimír
anglický jazyk B2
fyzika 
matematika 
slovenský jazyk a literatúra 
Michal Keruľ-Kmec
anglický jazyk B2
geografia 
informatika 
slovenský jazyk a literatúra 

© aScAgenda 2017.0.1035 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria