Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: IV.A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Lucia Bačová
nemecký jazyk B2 22.5.2017 08:20 08:40 09:00 Učebňa cudzích jazykov
občianska náuka  22.5.2017 10:20 10:40 11:00 II.A
dejepis  23.5.2017 08:20 08:40 09:00 III.A
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 10:20 10:40 11:00 II.A
Alexandra Bombárová
anglický jazyk B2 22.5.2017 13:20 13:40 14:00 II.B
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2017 15:00 15:20 15:40 II.A
chémia  23.5.2017 08:00 08:20 08:40 Chemické laboratórium
biológia  23.5.2017 10:40 11:00 11:20 III.B
Ondrej Bukata
občianska náuka  22.5.2017 07:40 08:00 08:20 II.A
anglický jazyk B2 22.5.2017 08:40 09:00 09:20 II.B
dejepis  23.5.2017 08:40 09:00 09:20 III.A
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 10:40 11:00 11:20 II.A
Michal Čekan
občianska náuka  22.5.2017 08:20 08:40 09:00 II.A
nemecký jazyk B2 22.5.2017 09:20 09:40 10:00 Učebňa cudzích jazykov
dejepis  23.5.2017 10:20 10:40 11:00 III.A
anglický jazyk B2 23.5.2017 12:40 13:00 13:20 II.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 15:20 15:40 16:00 II.A
Michal Čižmár
anglický jazyk B2 22.5.2017 16:00 16:20 16:40 II.B
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2017 17:00 17:20 17:40 II.A
dejepis  23.5.2017 09:20 09:40 10:00 III.A
biológia  23.5.2017 13:20 13:40 14:00 III.B
Tímea Dúbravková
nemecký jazyk B2 22.5.2017 09:00 09:20 09:40 Učebňa cudzích jazykov
občianska náuka  22.5.2017 11:20 11:40 12:00 II.A
dejepis  23.5.2017 08:00 08:20 08:40 III.A
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 11:20 11:40 12:00 II.A
Viktória Eliašová
anglický jazyk B2 22.5.2017 13:00 13:20 13:40 II.B
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2017 14:40 15:00 15:20 II.A
chémia  23.5.2017 07:40 08:00 08:20 Chemické laboratórium
biológia  23.5.2017 10:20 10:40 11:00 III.B
Laura Eperješiová
geografia  22.5.2017 11:20 11:40 12:00 III.A
občianska náuka  22.5.2017 13:20 13:40 14:00 II.A
anglický jazyk B2 23.5.2017 11:00 11:20 11:40 II.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 14:20 14:40 15:00 II.A
Dušan Grajcár
anglický jazyk B2 22.5.2017 14:20 14:40 15:00 II.B
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2017 16:20 16:40 17:00 II.A
chémia  23.5.2017 09:20 09:40 10:00 Chemické laboratórium
biológia  23.5.2017 13:00 13:20 13:40 III.B
František Harang
matematika  22.5.2017 08:00 08:20 08:40 III.B
anglický jazyk B2 22.5.2017 10:20 10:40 11:00 II.B
občianska náuka  22.5.2017 14:00 14:20 14:40 II.A
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 09:00 09:20 09:40 II.A
fyzika  23.5.2017 10:40 11:00 11:20 Učebňa fyziky
Marcel Chovanec
nemecký jazyk B2 22.5.2017 08:40 09:00 09:20 Učebňa cudzích jazykov
geografia  22.5.2017 10:40 11:00 11:20 III.A
anglický jazyk B2 23.5.2017 10:40 11:00 11:20 II.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 12:40 13:00 13:20 II.A
Stanislava Jacková
matematika  22.5.2017 10:20 10:40 11:00 III.B
anglický jazyk B2 22.5.2017 13:40 14:00 14:20 II.B
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2017 15:20 15:40 16:00 II.A
chémia  23.5.2017 09:00 09:20 09:40 Chemické laboratórium
biológia  23.5.2017 12:40 13:00 13:20 III.B
Tomáš Kazimír
matematika  22.5.2017 08:20 08:40 09:00 III.B
anglický jazyk B2 22.5.2017 11:20 11:40 12:00 II.B
fyzika  23.5.2017 11:20 11:40 12:00 Učebňa fyziky
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 14:00 14:20 14:40 II.A
Michal Keruľ-Kmec
anglický jazyk B2 22.5.2017 09:20 09:40 10:00 II.B
geografia  22.5.2017 11:00 11:20 11:40 III.A
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 08:00 08:20 08:40 II.A
informatika  23.5.2017 09:10 09:40 10:00 Učebňa informatiky

© aScAgenda 2017.0.1045 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria