Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: IV.B

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Samuel Cap
anglický jazyk B2
dejepis 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Lukáš Danko
anglický jazyk B2
geografia 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Ján Gdovin
anglický jazyk B2
dejepis 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Daniela Kozáková
anglický jazyk B2
fyzika 
matematika 
slovenský jazyk a literatúra 
Miroslava Kroková
anglický jazyk B2
geografia 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Slávka Kutná
anglický jazyk B2
geografia 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Jakub Labanič
anglický jazyk B2
dejepis 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Ondrej Macuško
anglický jazyk B2
biológia 
chémia 
slovenský jazyk a literatúra 
Miroslava Nechtilová
anglický jazyk B2
biológia 
chémia 
slovenský jazyk a literatúra 
Daniel Petro
anglický jazyk B2
biológia 
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 
Monika Puciová
anglický jazyk B2
matematika 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Tamara Takáčová
biológia 
nemecký jazyk B2
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Filip Vasil
anglický jazyk B2
geografia 
informatika 
slovenský jazyk a literatúra 
Marianna Vašková
anglický jazyk B2
fyzika 
matematika 
slovenský jazyk a literatúra 
Terézia Vysokaiová
anglický jazyk B2
geografia 
občianska náuka 
slovenský jazyk a literatúra 
Daniel Zorvan
anglický jazyk B2
dejepis 
geografia 
slovenský jazyk a literatúra 

© aScAgenda 2017.0.1035 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.03.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria