Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: IV.B

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Samuel Cap
občianska náuka  22.5.2017 13:40 14:00 14:20 II.A
anglický jazyk B2 22.5.2017 15:40 16:00 16:20 II.B
dejepis  23.5.2017 09:00 09:20 09:40 III.A
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 11:00 11:20 11:40 II.A
Lukáš Danko
geografia  22.5.2017 08:00 08:20 08:40 III.A
občianska náuka  22.5.2017 09:00 09:20 09:40 II.A
anglický jazyk B2 23.5.2017 11:20 11:40 12:00 II.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 15:40 16:00 16:20 II.A
Ján Gdovin
občianska náuka  22.5.2017 08:40 09:00 09:20 II.A
anglický jazyk B2 22.5.2017 10:40 11:00 11:20 II.B
dejepis  23.5.2017 10:40 11:00 11:20 III.A
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 13:00 13:20 13:40 II.A
Daniela Kozáková
anglický jazyk B2 22.5.2017 08:00 08:20 08:40 II.B
matematika  22.5.2017 09:20 09:40 10:00 III.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 09:20 09:40 10:00 II.A
fyzika  23.5.2017 11:00 11:20 11:40 Učebňa fyziky
Miroslava Kroková
geografia  22.5.2017 08:20 08:40 09:00 III.A
občianska náuka  22.5.2017 11:00 11:20 11:40 II.A
anglický jazyk B2 23.5.2017 13:00 13:20 13:40 II.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 16:00 16:20 16:40 II.A
Slávka Kutná
geografia  22.5.2017 08:40 09:00 09:20 III.A
občianska náuka  22.5.2017 12:40 13:00 13:20 II.A
anglický jazyk B2 23.5.2017 13:20 13:40 14:00 II.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 16:40 17:00 17:20 II.A
Jakub Labanič
občianska náuka  22.5.2017 13:00 13:20 13:40 II.A
anglický jazyk B2 22.5.2017 14:00 14:20 14:40 II.B
dejepis  23.5.2017 11:00 11:20 11:40 III.A
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 13:20 13:40 14:00 II.A
Ondrej Macuško
anglický jazyk B2 22.5.2017 15:20 15:40 16:00 II.B
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2017 16:40 17:00 17:20 II.A
chémia  23.5.2017 08:40 09:00 09:20 Chemické laboratórium
biológia  23.5.2017 11:20 11:40 12:00 III.B
Miroslava Nechtilová
anglický jazyk B2 22.5.2017 12:40 13:00 13:20 II.B
slovenský jazyk a literatúra  22.5.2017 14:20 14:40 15:00 II.A
chémia  23.5.2017 08:20 08:40 09:00 Chemické laboratórium
biológia  23.5.2017 11:00 11:20 11:40 III.B
Daniel Petro
geografia  22.5.2017 07:40 08:00 08:20 III.A
anglický jazyk B2 22.5.2017 09:00 09:20 09:40 II.B
biológia  23.5.2017 14:00 14:20 14:40 III.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 17:20 17:40 18:00 II.A
Monika Puciová
matematika  22.5.2017 08:40 09:00 09:20 III.B
občianska náuka  22.5.2017 10:40 11:00 11:20 II.A
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 08:20 08:40 09:00 II.A
anglický jazyk B2 23.5.2017 10:20 10:40 11:00 II.B
Tamara Takáčová
nemecký jazyk B2 22.5.2017 08:00 08:20 08:40 Učebňa cudzích jazykov
občianska náuka  22.5.2017 09:20 09:40 10:00 II.A
biológia  23.5.2017 13:40 14:00 14:20 III.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 16:20 16:40 17:00 II.A
Filip Vasil
geografia  22.5.2017 09:00 09:20 09:40 III.A
anglický jazyk B2 22.5.2017 11:00 11:20 11:40 II.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 07:40 08:00 08:20 II.A
informatika  23.5.2017 08:50 09:20 09:40 Učebňa informatiky
Marianna Vašková
anglický jazyk B2 22.5.2017 07:40 08:00 08:20 II.B
matematika  22.5.2017 09:00 09:20 09:40 III.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 08:40 09:00 09:20 II.A
fyzika  23.5.2017 10:20 10:40 11:00 Učebňa fyziky
Terézia Vysokaiová
občianska náuka  22.5.2017 08:00 08:20 08:40 II.A
geografia  22.5.2017 09:20 09:40 10:00 III.A
anglický jazyk B2 23.5.2017 13:40 14:00 14:20 II.B
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 17:00 17:20 17:40 II.A
Daniel Zorvan
anglický jazyk B2 22.5.2017 08:20 08:40 09:00 II.B
geografia  22.5.2017 10:20 10:40 11:00 III.A
dejepis  23.5.2017 11:20 11:40 12:00 III.A
slovenský jazyk a literatúra  23.5.2017 13:40 14:00 14:20 II.A

© aScAgenda 2017.0.1045 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria