Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AII.AIII.AIII.BIV.AIV.B
Triedny učiteľ: Mgr. Anežka Franková
Zástupca: M.A.Miriam Elizabeth Fogarty
Učebňa: I.A
Odbor: gymnázium
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Erika Baňasová
2    Kristína Beslerová
3    Erik Biž
4    Sofia Cabovská
5    Patrik Džudža
6    Peter Foltin
7    Matúš Garbár
9    Ján Hamko
10    Vanesa Hančinová
11    Viktória Hrešková
12    Bianka Kalánová
13    Eliáš Keruľ - Kmec
14    Laura Kľučárová
15    Simeon Kohut
16    Marianna Kolodiová
18    Jana Kováčová
19    Dárius Krestian
20    Kamila Nováková
21    Dávid Pazderák
22    Richard Rigo
24    Silvia Takáčová
25    Kamila Tokárová
26    Klára Mária Urigová
27    Matej Vida
28    Samuel Vincej

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria