Navigácia

Rada školy Rada rodičov Žiacka školská rada

Zloženie rád školy

Rada rodičov

Zloženie rady rodičov pre školský rok 2017/2018:

1.
Ing. Martin Puci -
 predseda

 

2. JUDr. Iveta Ivanocová

 

3. Mgr. Ivana Raničová

 

4. PeadDr., ThLic. Ivan Molčanyi

 

5. Róbert Žaludek

 

6. Mgr. Milada Oravkinová

 

7. Ivana Pavlíková

 

8. Mgr. Maroš Rinik

 

 

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria