Navigácia

 • Imatrikulačný večierok- pozvánka

  Srdečné Vás pozývame na Imatrikulačný večierok 2016 - uvedenie do cechu študentského žiakov 1. ročníka, ktorý sa uskutoční už túto stredu 26. 10. 2016 o 14.00 v spoločenskej miestnosti školy.

   

  Zábavný program, herecké výkony, napínavé súťaže a bohatá tombola, to je len niekoľko dôvodov, prečo je nevyhnutné rezervovať si chvíľu času počas stredajšieho popoludnia, krátko po skončení vyučovania. Veď vo štvrtok máme študijné voľno.

   

  Cirkevňáci, tešíme sa na Vás !!!

   

  Kolektív III.A a III.B

 • Víťazka cezpoľného behu- Michaela Petrová.1.roč.

   

  V piatok 7. októbra 2016 v mestskom parku v Trebišove sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev stredných škôl. Srdečne blahoželáme k víťazstvu ešte len študentke 1. ročníka Michaele Petrovej, ktorá zvíťazila v kategórii dievčat a k druhému miestu Radoslavovi Gibovi, 3.B trieda. V kategórii družstiev si obidve naše družstvá vybojovali  2. miesta. V družstve dievčat reprezentovali našu školu okrem víťazky aj Vanesa Bajuszová a Viktória Belková všetky 1.roč. a v družstve chlapcov  Ondrej Megela a Samuel Soták, 3. roč.


  K dosiahnutému úspechu všetkým  našim reprezentantom srdečne blahoželáme!

   

  Foto na: https://www.facebook.com/187803454597386/photos/ms.c.eJxFytsJADEIBMCODl0fcftvLOCh~_R1G4QITVArUgp8O0MKTWDg9UgZcetQD9PBYsB98IApZh8wF9kBdG7Qazw~-~-.bps.a.1240230162688038.1073742004.187803454597386/1240230276021360/?type=3&theater

   

 • Prechod bránou milosrdenstva aj s našou účasťou.

  V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od večnosti. Mottom roku, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí 20. novembra 2016, je myšlienka “Milosrdní ako Otec”. Pri tejto príležitosti nariadil pápež František otvoriť počas celého svätého roka brány milosrdenstva, v každej diecéze po celom svete. Počas štyroch týždňou aj študenti nášho gymnázia v sprievode so sr. Sebastianou prechádzajú touto bránou tu v Trebišove.
  Prejdenie Svätou bránou je znamením pravého obrátenia nášho srdca. Keď budeme prechádzať Svätou bránou, je dobré si uvedomiť, že máme mať dokorán otvorenú aj bránu nášho srdca.  Preto, tak ako zostáva otvorená svätá brána, pretože je znakom nášho prijatia zo strany samého Boha, tak by mala byť stále otvorená dokorán aj naša brána, brána srdca, aby nikto nezostal vylúčený.

 • Pozvánka na plenárne zasadnutie a triedny aktív ZRPŠ

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

   

  pozývame Vás na celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktoré sa uskutoční 4.10.2016 o 16.00 v spoločenských priestoroch cirkevného gymnázia.

  Po skončení plenárneho zasadnutia (približne o 16.30) bude pokračovať program triednymi aktívmi jednotlivých tried.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť!

  RNDr. Jana Partilová

 • Pre nastupujúcich študentov 1. ročníka

   Vážené študentky / študenti 1. ročníka,

  oznamujeme Vám, že objednané ISIC-karty si môžete vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne riaditeľa školy už budúci týždeň od 30.8. v čase od 8.00 do 14.00. Ak Vám tento termín nevyhuje, môžete tak urobiť v nasledujúcich pracovných dňoch od 7.30.


  RNDr. Jana Partilová
 • Začiatok šk. roka 2016/2017

  Milí študenti.


  Po dlhých prázdninách sa opäť otvára brána našej školy pre študentov a začína sa nový školský rok 2016 / 2017. V pondelok 5.9. o 8:30 sa všetci stretneme vo svojich triedach. Po úvodných inštrukciách Vašich triednych profesorov sa všetci spolu presunieme do Chrámu Zosnutia Prevätej Bohorodičky, kde spolu so študentami Cirkevnej strednej odbornej školy a Cirkevnej základnej školy sv. Juraja  budeme sláviť sv. liturgiu, ktorú bude slúžiť vladyka Milan Chautur.


  Obzvlášť vítame na škole našich nových študentov 1. ročníka.


  Do nového šk. roka prajeme všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom našej školy veľa darov Ducha Svätého, trpezlivosti a otvorené srdce pre druhých.

 • Nástup do práce

  24. 8. 2016

  Milí kolegovia!

  Pozdravujeme Vás a pozývame Vás do školy na prípravu nového šk. roka 2016/2017. Začíname o 8.00.

  Tešíme sa na Vás.

 • Služba za Natáliu.

   

  Vo viere v Božie milosrdenstvo Vás chcem poprosiť o spojenie sa v prosbách za Natáliu, našu študentku 2. ročníka, ktorá je zranená po ťažkej autonehode. Skutkami telesného a duchovného milosrdenstva podporme takto skúšanú Natálku. Obraciam sa na Vás všetkých, kamarátov, spolužiakov, priateľov a známych a  prosím Vás o účasť na sv. omši, ktorá bude zajtra, 4.5.2016 o 18.00 hod v kostole v Trebišove.

  Spolu sa všetci stretneme a za uzdravenie chceme prosiť aj v škole, 5.4. o 13.10 na sviatok Pánovho nanebovstúpenia, pri sv. liturgii.

 • Čo vieš o hviezdach ?

  Aj tento rok Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa bodovalo v okresnom kole celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach", ktorá sa uskutočnila 1.4.2016 v Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Naše farby hájili Mirka Figeľová, Jozef Andrej a Kristian Uličný študenti 2.A triedy a Tomáš Toma a Štefan Puci z 1.B triedy. Skvelý výkon a postup na krajské kolo vybojoval Tomáš Toma z 1. miesta a Števo Puci z 3. miesta. Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.

 • Veľkonočný pozdrav

 • POZOR zmena rozvrhu hodín !!!

                   Utorok 15. marca odštartuje najdôležitejšie obdobie v študentskom živote našich štvrtákov, počas ktorého ich čaká písomná a ústna časť a následne prijímacie konanie na vysoké školy. Zaujímavosťou tohtoročných maturít je to, že opäť bude realizovaná aj v elektronickej forme vo forme E- MATURITA a klasickej forme.

                    Ďalšou zaujímavosťou je predĺženie času zo slovenského jazyka a literatúry z 90 min na 100 min, ktorý obsahuje 40 úloh z výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. Podobne z matematiky čaká 17.marca našich maturantov EČ, ktorá bude predĺžená na 150 min. ( 10 úloh z výberom odpovede a 20 úloh z krátkou odpoveďou). Týždeň pred EČ MS 2016 sa zintenzívňuje ich príprava, preto tu v novinkách budú mať všetci študenti k dispozícii upravený rozvrh hodín na tento týždeň.

                                                                                                                                                                                     RNDr. Jana Partilová

 • Generálna skúška E-MATURITY 2016

  Milí maturanti,

   v časti Maturita si môžete pozrieť organizáciu generálnej skúšky E-MATURITY 2016, ktorá sa koná 23.2.2016 utorok zo SJL a 24.2.2016 stredu z MAT. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske v pokynoch v pondelok 22.2.2016 .

  Prajeme úspešnú generálnu maturitu.

   

 • Pozor zmeny v rozvrhu hodín.

  Týždeň pred jarnými prázdninami sa na našej škole uskutočňuje lyžiarsky výcvik, tento rok to bude v týždni od 7.2. do 12.2.. V tejto súvislosti upozorňujem ostávajúce osadenstvo školy, aby sledovalo zmeny v suplovaní, oznamy na stránke školy. Zmeny sa budú týkať rozvrhu hodín, spájanie tried a skupín podľa aktuálneho stavu a budú upravované denne.

  Ďakujem

 • Mirka Nechtilová víťazka krajského kola Olympiády ľudských práv !!!

  Vo štvrtok 4.februára sa naša študentka – Mirka Nechtilová (III.B) zúčastnila pod vedením Mgr. Davida Dzamu krajského kola XVIII. ročníka Olympiády ľudských práv. Mirka potvrdila svoje kvality a víťazne z 1. miesta spomedzi vyše 40 najlepších študentov Košického kraja postupuje na celoslovenské kolo tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa uskutoční v mesiaci apríl v  Modre.(pozri foto na http://rcm.sk/wppg_photogallery/gallery96/)

  Mirka, srdečne blahoželáme!

   

 • 20 CMB 16

  V utorok 12. januára sa posväcovali priestory našej školy. Otec Tomáš spolu s vybranou skupinou žiakov a sestrou Šebastiánou navštívili všetky triedy, kabinety, učebne a zborovňu, aby naplnili posolstvo veľkého sviatku, ktorý sa spája so 6. januárom. Príchod Troch kráľov sa v gréckokatolíckej cirkvi už tradične spája so sviatkom Narodenia Pána, kedy sa posväcujú priestory domov, pričom nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-16 (Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento dom). Toto sa však často chybne vysvetľuje ako 20-G+M+B-16 podľa začiatočných písmen údajných mien troch kráľov. ktoré sú pre celé spoločenstvo nášho gymnázia druhým domovom a miestom spoločných stretnutí a akcií.

  Foto na facebooku CGYMTV

 • Vianočný pozdrav

  24. 12. 2015

 • Vianočná akadémia 2015

  22. 12. 2015

  Slávnostná liturgia v priestoroch spoločenskej miestnosti, ktorú viedol duchovný správca školy ot. Tomáš Haburaj, spolu so slávnostnou akadémiou, pripravenou študentmi druhého a tretieho ročníka pod vedením sestry Šebastiány boli nádhernou bodkou za kalendárnym rokom 2015 a zároveň spoločnou rozlúčkou pred odchodom na vianočné prázdniny. Krásne spracované hrané scénky, doplnené hudbou a vyšperkované individuálnymi výstupmi jednotlivcov priniesli osobitý pohľad na atmosféru najkrajších sviatkov roka cez tradíciu a historické posolstvo, ktoré vníma každý kresťan v tomto období. Umelecké pásmo, s ktorým v utorok 22. decembra vystúpila študentská skupina, bola zavŕšením ich tohtoročných predvianočných vystúpení, ktorými reprezentovali školu a naše spoločenstvo a zároveň priniesli do našich domovov prostredníctvom nás nádej a radosť z Ježišovho narodenia.

  foto:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1049101395134250.1073741984.187803454597386&type=3

 • Na doskách, ktoré znamenajú svet

  21. 12. 2015

  V pondelok 21.decembra sa študenti našej školy pod vedením svojich triednych profesorov a riaditeľa školy zúčastnili veľkolepého muzikálového predstavenia Jana z Arku, ktoré uviedlo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove na svojej Veľkej scéne. Zrekapitulovať si vedomosti z obdobia storočnej vojny, duševne pookriať v prostredí špičkových umeleckých výkonov, dať sa uniesť dynamickou hudbou a pútavým dejom bolo súčasťou dopoludňajšieho programu pondelkového dňa, ktorý priniesol študentom a ich pedagógom o. i. aj navodenie atmosféry blížiacich sa sviatkov Kristovho narodenia a uvoľnenie sa od každodenných školských povinností. Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

 • PERNÍČKY

  Koniec roka 2015 predstavuje v aktivitách Miestneho spolku SČK, ktorý pôsobí na našej škole, každoročná akcia „Perníčky“, v rámci ktorej sa vianočné pečivo, vlastnoručne pripravené žiakmi školy predáva na frekventovaných uliciach mesta za symbolický poplatok, ktorého výťažok je použitý na sociálne aktivity Územného spolku SČK v Trebišove (Dom SČK – Prameň nádeje v Trebišove a Dom humanity SČK v Kráľovskom Chlmci, ktoré slúžia pre seniorov). Do tohtoročnej akcie sa aktívne zapojili svojou prácou a zbierkovou činnosťou dievčatá z I.roč. Števka Rigdová a Peťa Pasztorová,  III.roč. – Slávka Kutná a maturantky Radka Hrabovská a Patrícia Vajdová, obetovali veľkú časť svojho voľného času a úsilia na podporu dobrej a užitočnej veci.

 • POZOR !!! Začína súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu

  Milí študenti,

  pondelok 7. decembra štartuje súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu s vianočnou tematikou, ktorá bude prebiehať do piatku 18. decembra (14.00), kedy porota, zložená z pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rozhodne o pridelených miestach jednotlivým triedam. Výsledky súťaže budú zverejnené na Vianočnej akadémii utorok 22. decembra, kde sa zároveň odovzdajú aj lákavé ceny, medzi ktorými nebude chýbať torta a veľa ďalších prekvapení, pre ktoré sa určite oplatí súťažiť.

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria