Navigácia

 • Predĺženie platnosti ISIC

  Milí študenti,

  Aby ste mohli aj počas prázdnin využívať výhody ISIC karty, nezabudnite si predĺžiť jej platnosť. Postup je taký aky bol po minulé roky. Treba zaslat SMS v tvare

  TC medzera PRIEZVISKO ( uvedené na preukaze) medzera ČÍSLO ČIPU ( uvedené na preukaze) v cene 3€ na číslo 8844.

  Po odoslaní SMS príde potvrdzujúca správa a následne príďte do kancelárie zástupcu riad. školy ku školskému terminálu. Ak chcete objednať novú známku ISIC 09/2018, môžete si ju objednať do piatka 16.6. 2016.

   

 • Druhý ( záverečný) maturitný deň

  Dnešným dňom (utorok 23. mája 2017) sa ukončila štvorročná púť našich štvrtákov úskaliami stredoškolského života.  Druhý a zároveň posledný maturitný deň priniesol náročné meranie a prezentovanie získaných vedomostí pred delegovanými komisiami v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, chémia, biológia, fyzika, informatika a dejepis. Aj dnes prinášame krátky sumár fotozáberov zo skúšobného dňa a pri tejto príležitosti blahoželáme našim čerstvým „absolventom“ k úspešnému zvládnutiu dôležitej etapy života, zároveň im prajeme krásne prežité „najdlhšie“ letné prázdniny, šťastnú voľbu ďalšieho vzdelávania a povolania a najmä veľa príjemných spomienok na svoju strednú školu.

 • Prvý maturitný deň

  V pondelok 22. mája – začala na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa záverečná fáza maturitných skúšok, a to ich ústnou formou internej časti pred delegovanými komisiami jednotlivých predmetov. Na programe dňa boli „skúšky dospelosti“ zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka,  nemeckého jazyka, matematiky, geografie a občianskej náuky. Prostredníctvom fotiek prinášame niekoľko momentov z priestorov skúšobných miestností i mimo nich.

   

 • Spoznaj Trebišov behom - pomáhali sme aj bežali sme.

  V nedeľu 14.5.2017 sa v Trebišove uskutočnil prvý ročník bežeckého podujatia: " Spoznavaj Trebišov behom".Organizoval ho Ing. Michal Majcher pod záštitou mesta Trebišov a CSOŠ sv. Jozafáta. Pre študentov nášho gymnázia nebola táto nedeľa oddychovou, na jednej strane naši študenti v organizačnom teame, na strane druhej bežci na tratiach 2 km, 5 km a 10 km. Veľká vďaka im patrí za ochotu a nezištnú pomoc pri zabezpečení podujatia, pri obšerstvovacích staniciach či zátarasach. Bežci zas úspešne reprezentovali a všetci sa vrátili do cieľa, bez strát či ujmy na zdraví. Teší nás rastúci záujem študentov o takéto podujatia a už sa tešíme na ďalší beh v Trebišove.

 • Noc v škole s Bibliou

  Piatková noc (12. 5. 2017) sa niesla v znamení Matúšovho Evanielia z iniciatívy sr. Sebastiany a duchovného správcu školy o. Milana Diheneščíka a s účasťou vybranej skupiny žiakov. Priestory školy sa opäť na jednu noc zmenili na miesto, kde spoločenstvo mladých ľudí spoznáva knihu kníh – Bibliu, zamýšľa sa nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka  – veriaceho aj neveriaceho, spoločne uvažuje nad stálou aktuálnosťou biblických právd, „kriticky“ číta biblický text, ktorého cieľom je prirodzené poznávanie biblického textu (spoznávanie sveta  autora a sveta textu), snaží sa porozumieť obrazom, symbolom a literárnym žánrom Biblie, za biblickým príbehom odkrýva ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka, v ktorom objavuje v biblickom príbehu posolstvo, snaží sa hlbšie porozumieť Božiemu slovu, pravidelným čítaním prijať pozvanie k budovaniu vzťahov s ľuďmi v jednote s Bohom a zažiť tak spoločenstvo pri spoločnom počúvaní a čítanie Božieho slova.

   

 • Maturitný rozpis 2017

  Milí nádejní maturanti.

  Aktualizovali sme modul MATURITA 2017, nájdete v ňom rozpis maturitných predmetov podľa dňa a času.

  Prajeme Vám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

 • 11. 5. 2017

  Aktualizovali sme modul Výsledky 2.termín

 • 9. 5. 2017

  Aktualizovali sme modul Výsledky prijímacieho konania

 • Tomáš Toma v celoslovenskom kole v súťaži " Čo vieš o hviezdach".

  Krajské kolo vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach 2017“ sa tentokrát konalo v budove Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Svoj región v ňom reprezentovalo 36 súťažiacich z okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice – okolie. Úlohy boli náročnejšie ako v okresnom kole. Súťažiaci písomne odpovedali na otázky z rôznych oblastí astronómie, z histórie astronómie robili test, riešili grafické úlohy, astronomické príklady a obľúbené „ slepé“ mapky oblohy. Prví traja postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 8.júna 2017 v Nitre pod záštitou Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

  Naši študenti, postupujúci z okresného kola zabojovali a z 3. miesta na celoslovenské kolo postúpil Tomáš Toma.

   

   

  K dosiahnutému úspechu blahoželáme a v celoslovenské finále držíme palce! 

 • Jakub Bodnár zvíťazil vo výtvarnej súťaži „Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod“

  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove ako vyhlasovateľ už XXI. ročníka okresnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác vyhlásil 27.apríla 2017 na vernisáži výstavy v priestoroch výstavnej miestnosti víťazov spomínanej súťaže. V tohtoročnej edícii vernisáže najlepších výtvarných prác žiakov základných a stredných škôl „Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod“, mala aj naša škola svoje zastúpenie.

  Táto obľúbená výtvarná súťaž priniesola ďalšie nové a zaujímavé umelecké zvýraznenia cyrilometodského posolstva prostredníctvom zanietenej práce mladých výtvarníkov pod odborným vedením ich pedagógov. Najlepší z nich, na základe verdiktu poroty, si tak mohli prevziať diplomy a vecné ocenenia. Našu školu reprezentoval študent 1.A triedy Jakub Bodnár, ktorý zvíťazil vo svojej kategórii. Jeho práca postupuje na celoslovenskú súťaž Gorazdovo výtvarné Námestovo.

  Tak, ako to už býva pravidlom, vernisáž už nie je len priestorom na prezentáciu a ocenenie najlepších výtvarných prác, ale predovšetkým morálnym vyzdvihnutím snahy každého z jednotlivcov a ich učiteľov zachovávať kultúrne dedičstvo našich predkov z obdobia Veľkej Moravy ako jednu z najdôležitejších etáp našej histórie.  

 • Máme1. miesto z eparchiálneho (krajského) kola Biblickej olympiády.

  Súťažné družstvo našich študentiek (Eva Kovaľová, Katka Michalková a Soňa Mrázová – III.B) pod odborným vedením sestry Šebastiány reprezentovalo v utorok 25. apríla, na základe víťazstva v dekanátnom kole, trebišovský okres na eparchiálnom (krajskom) kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach.

  V napínavom súboji najlepších družstiev kraja, sa zadarilo naším študentkám a víťazstvom v eparchiálnom kole postupujú na celoslovenské kolo, v ktorom budú reprezentovať Košickú eparchiu v dňoch 16. – 18. mája v Banskej Bystrici.

  Súťažiacim dievčatám a sestre Šebastiáne srdečne blahoželáme !!! 

   

  Foto: https://www.facebook.com/infozeparchie/photos/pcb.827264054091636/827260357425339/?type=3&theater

 • Soňa Mrázová postupuje na celoslovenské kolo v SOČ

  Po trojročnom ťažení pekných úspechov  tento rok zavŕšila skvelým víťazstvom v krajskom kole a postupom na celoslovenské finále Stredoškolskej odbornej činnosti v piatok 7. apríla 2017 študentka III.B Soňa Mrázová. So svojou prácou „Vybrané moderné vyučovacie metódy chémie očami študenta“ v kategórii  pedagogika, psychológia, sociológia natoľko zaujala odbornú komisiu, že po regionálnom a krajskom kole bude môcť prezentovať kvality svojho výskumu 26. – 28. apríla v Banskej Bystrici s najúspešnejšími stredoškolákmi z celého Slovenska.

  Skvelým tretím miestom zabodovala aj Megi Oravkinová s prácou:" Skenovacia tunelová mikroskopia - Supravodivosť", v kategórii matematika, fyzika. Jej práca zaujala v takom rozsahu, že dostala pozvanie ju odprezentovať v súťaži o najlepšiu vedeckú prácu fakultného kola Študenskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

  Našu školu reprezentovalo v tomto 39. ročníku SOČ desať študentských prác, v ôsmich kategóriách, ktoré postúpili zo školského kola. Je to skvelý výsledok a potvrdenie kvalít našich študentov a pedagógov.

  v Kategórii: 

  1. Problematika voľného času Štefan Puci 2.B

  2. Matematika, fyzika Magdaléna Oravkinová, Tomáš Toma

  4. Biológia Matej Molčany 2.A

  5. Životné prostredi, geografia, geológia Patricia Zubková 2.A

  6. Zdravotníctvo a farmakológia Veronika Buzasová

  11. Informatika Ondrej Marcinčák, Rudolf Hajdu 3.B

  13. História, filozofia, právne vedy Katarína Michalková 3.B

  17. Pedagogika, psychológia, sociológia Eva Kovaľová, Soňa Mrázová, 3.B

  K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme a zároveň držíma palce v ďalších súťažných kolách.  
     
 • Tomáš Toma a Števo Puci s postupom na krajske kolo v súťaži Čo vieš o hviezdach 2017

  Zlatá a strieborná pozícia (1. a 2. miesto) na okresnom kole a zároveň postup na krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach si v stredu 5. apríla,  vybojovali študenti 2. ročníka Tomáš Toma a Števo Puci. V priestoroch Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove sa zišli najlepší mladí astronómovia spomedzi žiakov stredných škôl trebišovského okresu, aby súperili o triumf vo vedomostnej súťaži. Teší nás, že úspešne našu školu reprezentoval aj študent 3.A triedy Kristián Uličný ktorý dosiahnutým 4. miestom zaujal pozíciu 1. náhradníka na krajské finále.

  Našim úspešným študentom úprimne blahoželáme, ostatným ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce do ďalších rokov!

 • Celoslovenské kolo v OĽP

  5. – 7. apríla 2017 sa konalo celoštátne kolo 19. ročníka Olympiády ľudských práv pod záštitou ministerstva školstva vedy výskumu a športu slovenskej republiky. Nosnou témou 19 tohto ročníka bolo:

   „ Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania v kontexte demokratického občianstva.

  Hlavnú cenu a odmenu 300 eur získala Dominika Chrastová z Gymnázia v Kysuckom Novom Meste. Naše „ želiezko v ohni“  Jožko Andrej, ako víťaz krajského kola OĽP v Košiciach nesklamal. Ako jediný s zástupca Cirkevnej školy na Slovensku z 61 účastníkov, postúpil do finále. Celkové 5. miesto bolo v Jožkovom prípade výsledkom výborného výsledku v teste a malej bodovej straty pri obhajobe témy. 

 • Dekanské kolo biblickej olympiády

   Vo štvrtok 23. marca priniesol našej škole aj ďalšiu radosť v podobe úspechu na dekanátnom kole Biblickej olympiády 2017 a postupu na diecézne finále v Košiciach. Družstvo, ktoré tvorili: Eva Kovaľová, Katarína Michalková Soňa Mrázová ( všetky z III.B), pod vedením sestry Šebastiány, potvrdilo svoju kvalitnú prípravu a dominanciu z posledných ročníkov krásnym 1. miestom. K dosiahnutému výsledku dievčatám a sestre srdečne blahoželáme a naďalej držíme palce v nasledujúcom postupovom kole! 

 • Externá časť a písomná forma MATURÍT 2017

  V utorok 14. marca 2017 začal kolotoč tohtoročných maturitných skúšok externou časťou a písomnou formou internej časti zo slovenského jazyka a literatúry, na ktoré nadväzovali v stredu maturita z cudzích jazykov. Štvrtok na našej škole uzavrieme testovanie v predmete matematika. Aj tohto roku si niektorí študenti vybrali možnosť maturovať elektronicky, tzv. E- Maturitu, zo slovenského jazyka a literatúry 12 a z matematiky 3 študenti. Naše gymnázium sa pripojilo k školám, ktoré maturovali on- line formou. Jej výhodou je, že v momente keď zatvoríte test sa dozviete ako ste zmaturovali. Ako dopadla externá časť, budú ostatní študenti vedieť asi týžďeň pred ústnou časťou maturitných skúšok.

  Držíme všetkým palce.

   

 • Pozor, nová zmena rozvrhu hodín 16.3.

 • Pozor zmena rozvrhu hodín 15.3.2017

 • POZOR ZMENA ROZVRHU HODÍN 14.3.2017

 • POZOR ZMENA ROZVRHU HODÍN !!!!!!!

  Milí študenti,

  vitajte opäť po jarných prázdninách v škole, ešte stále pokračujeme v zmenenom režime rozvrhu hodín. Tento týždeň sa nesie v znamení EČ a PFIČ MS 2017 naších štvrtákov a to znamená menšie organizačné zmeny v rozmiestnení tried a rozvrhu hodín ostatných ročníkov. Postupujte preto podľa pokynov svojích triednych profesorov a sledujte novinky na tejto stránke školy. Prajeme príjemý návrat do školských lavíc a maturantom úspešnú prvú časť  maturitných skúšok.

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria