Navigácia

 • Externá časť a písomná forma MATURÍT 2017

  V utorok 14. marca 2017 začal kolotoč tohtoročných maturitných skúšok externou časťou a písomnou formou internej časti zo slovenského jazyka a literatúry, na ktoré nadväzovali v stredu maturita z cudzích jazykov. Štvrtok na našej škole uzavrieme testovanie v predmete matematika. Aj tohto roku si niektorí študenti vybrali možnosť maturovať elektronicky, tzv. E- Maturitu, zo slovenského jazyka a literatúry 12 a z matematiky 3 študenti. Naše gymnázium sa pripojilo k školám, ktoré maturovali on- line formou. Jej výhodou je, že v momente keď zatvoríte test sa dozviete ako ste zmaturovali. Ako dopadla externá časť, budú ostatní študenti vedieť asi týžďeň pred ústnou časťou maturitných skúšok.

  Držíme všetkým palce.

   

 • Pozor, nová zmena rozvrhu hodín 16.3.

 • Pozor zmena rozvrhu hodín 15.3.2017

 • POZOR ZMENA ROZVRHU HODÍN 14.3.2017

 • POZOR ZMENA ROZVRHU HODÍN !!!!!!!

  Milí študenti,

  vitajte opäť po jarných prázdninách v škole, ešte stále pokračujeme v zmenenom režime rozvrhu hodín. Tento týždeň sa nesie v znamení EČ a PFIČ MS 2017 naších štvrtákov a to znamená menšie organizačné zmeny v rozmiestnení tried a rozvrhu hodín ostatných ročníkov. Postupujte preto podľa pokynov svojích triednych profesorov a sledujte novinky na tejto stránke školy. Prajeme príjemý návrat do školských lavíc a maturantom úspešnú prvú časť  maturitných skúšok.

 • Pozor zmena rozvrhu hodín 3.3.2017

 • Zmena rozvrhu hodín 2.3.2017

 • Zmena rozvrhu hodín 1.3.2017

 • Pozor zmena rozvrhu hodín 28. 2. 2017

 • POZOR ZMENA ROZVRHU HODÍN !!!!!!!

  Utorok 14. marca odštartuje najdôležitejšie obdobie v študentskom živote našich štvrtákov, počas ktorého ich čaká písomná a ústna časť a následne prijímacie konanie na vysoké školy. Zaujímavosťou tohtoročných maturít je to, že opäť bude realizovaná aj v elektronickej forme vo forme E- MATURITA a klasickej forme.

                   Týždeň pred EČ MS 2017 sa zintenzívňuje ich príprava, preto tu v novinkách budú mať všetci študenti k dispozícii upravený rozvrh hodín na tento týždeň.

                                                                                                                                                                 RNDr. Jana Partilová

 • Jožko Andrej - víťaz krajského kola OĽP

  V stredu 8. februára sa konalo krajské kolo už XIX. ročníka Olympiády ľudských práv v Košiciach kde sme mali aj my naše "želiezko v ohni". Po minuloročnom víťazstve aj tento rok sme o sebe dali vedieť. Pod vedením Mgr. Davida Dzamu,  študent 3.A triedy Jožko Andrej obhájil víťazstvo spomedzi 46 najlepších študentov Košického kraja a potvrdil kvality naších študentov v tejto oblasti. Ako víťaz krajského kola postupuje na celoslovenské kolo tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa uskutoční v mesiaci apríl v  Modre.

  Jožko, srdečne blahoželáme!

 • Zahlasujme za naše mesto

  Milí študenti,pomôžme svojmu mestu v hlasovaní o detské ihrisko, ktoré vybuduje spoločnosť Lidl.  Cieľom projektu je zrealizovať v období roku 2017 celkom 10 detských ihrísk v 10 mestách, v ktorých spoločnosť Lidl prevádzkuje predajne Lidl. O tom, kde konkrétne budú realizované ihriská nesúce názov „Žihadielko“, rozhodne svojimi hlasmi široká verejnosť. Z výsledku hlasovania širokej verejnosti vzíde 10 víťazných miest, v ktorých bude ihrisko „Žihadielko“ postavené.

  Mesto Trebišov figuruje v hlasovaí momentálne na 6. mieste v skupine miest s počtom obyvateľov od 23 000 do 34 999. Hlasovanie už prebieha od 16.01.2017 do 28.02.2017 a to prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.sk a každý máme dva hlasy. Zaujímavosťou je, že hlasuje sa každý deň, každý deň preto treba zahlasovať dokonca môžete zapnúť pripomienkovač.

  Tak poďme do toho, dnes ste už hlasovali???

 • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

  Už v novom kalendárnom roku sa na okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku, ktorého organizátorom bolo štátne Gymnázium v Trebišove, predstavili študenti IV.A Marcel Chovanec a študentka II.B Alžbetka Timková. Pod vedením svojej vyučujúceho Mgr. Dávida Mazára. V konkurencii najlepšie nemecky hovoriacich študentov stredných škôl trebišovského okresu obsadila Alžbetka 3. miesto a Marcel sa stal víťazom kategórie 2B. S úspechu obidvoch sa tešíme, samozrejme srdečne blahoželáme a Marcelovi držíme palce na krajskom kole olympiáde v nemeckom jazyku.

   

 • Posviacka školy 2017

  V stredu 11. januára o. Milan vysvätil priestory školy. Zároveň vyslovil modlitby a prosby za pokoj, ochranu anjelov a Božie požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy.

  V priebehu prvej vyučovacej hodiny navštívil duchovný správca školy spolu so sprievodnou skupinou žiakov triedy, kabinety, zborovňu školy a riaditeľňu, aby posvätenou vodou pokropil miesta, ktoré sú pre celé spoločenstvo nášho gymnázia neoddeliteľnou súčasťou študentského a pracovného života.

 • Vianočné prianie

  Posledný školský deň v uplynulom kalendárnom roku bol o čosi iný ako všedné, keďže po skončení vyučovania sa všetci žiaci a zamestnanci školy spoločne stretli v spoločenskej miestnosti školy, aby tu   spoločne slávili sv. liturgiu. Jej záver bol spojený s prianím duchovného správcu školy, ot. Milana Diheneščíka, o plnohodnotnom prežití vianočných sviatkov. Následne sme sa všetci už preniesli prostredníctvom Vianočnej akadémie do vianočného času prostredníctvom hovoreného a spievaného slova a ukážok tradícií vítania betlehemského dieťaťa na tomto svete.

  Záverečným bodom štvrtkového programu bolo vyhodnotenie vianočnej výzdoby tried, ktoré vzišlo z bodovania učiteľov (netriednych) a nepedagogických zamestnancov. Víťazom sa stal 2.roč., druhé miesto získala III.B a tretie miesto pripadlo prvákom. Všetci ocenení získali sladkú odmenu. Súčasne, pri   tejto príležitosti, boli ocenené aj aktivity Školskej študentskej rady a žiakov, ktorí sa aktívne zapojili do zbierkovej akcie „Úsmev ako dar“,Perníčkov,  Burzy informácii, DOD a športových súťaží. Špeciálne boli ocenení študenti Jakub Bodnár 1. roč., za 120 kusov handmade, ktorý bol vyrobený pre DOD 2016 Veronika Buzászová 2.roč, za vlastnú výrobu perníčkov a Soňa Mrázová 3. B, za reprezentáciu na Burze informácii 2016.

  Osobitnú kategóriu mal úspešný projekt študentov 2. roč. „ EUROSCOLA 2017, keď ocenení študenti   v jeden marcový týždeň vycestujú do Štrasburgu.  Riaditeľ školy ocenil v tomto predvianočnom    čase  aktivitu skupina študentov pod vedením sr. Šebastiány Vianočnú akadémiu na pôde zariadení opatrovateľskej služby, aby v čase príprav na najkrajšie sviatky roka aspoň na chvíľu priniesli kúsok lásky a nádeje ľuďom, ktorým najviac chýba.

   

 • Euroscola 2017 na našom gymnáziu

  Z množstva aktivít realizovaných na škole predstavujeme jednu, do programu ktorej sa zapojili študenti 2. a 3. ročníkov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pod názvom Euroscola. Program Euroscola  organizuje Európsky parlament  a jeho cieľom je oboznámiť mládež s fungovaním tejto nadnárodnej inštitúcie a umožniť im vymeniť si názory na európske témy, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život a zároveň si zdravo zasúťažiť. Najväčšou motiváciou pre našich študentov je účasť na pracovnom dni Euroscola v roku 2017 v Štrasburgu, ktorý vyhrá  sedem škôl s najvyšším bodovým hodnotením.

   

  Z nášho pohľadu sa v priebehu realizácie programu Euroscola dostalo všetkým zúčastneným veľké množstvo informácií o EÚ, samotné aktivity podnietili hľadať v rôznych zdrojoch, prameňoch a pretvárať ich do konkrétnych materiálov Nielen naši gymnazisti, ale aj žiaci základných škôl si v priebehu aktivít ,,Burzy informácii 2016“, ktorá prebiehala pod gesciou ÚPSVaR v Trebišove  tzv. workshop o možnostiach štúdia na stredných školách, uvedomili dôležitosť nielen teoretických vedomosti ale  predovšetkým praktického používania cudzieho jazyka v súčasnom svete.

   

  Na podujatia v rámci programu Euroskoly si účastníci projektu pozývali ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy či odborníkov na danú tému a pod. Na našu školu prijala pozvanie europoslankyňa Monika Smolková za účasti prednostu okresného úradu Trebišov Mgr. Rastislava Petroviča, predstavila svoju prácu v Europarlamente a legislatívny proces Európskeho parlamentu.

  Ako zástupca regionálnej samosprávy prijal pozvanie primátor mesta Trebišov,  PhDr. Marek Čižmár. Besede s primátorom predchádzalo slávnostne otvorenie putovnej výstavy prác našich žiakov s názvom ,,Zjednotení v rozmanitosti“. Študenti sa od pána primátora dozvedeli veľa o veciach verejných, o  súčasnom smerovaní, plánoch i aktivitách do budúcnosti, ktoré naše mesto ešte čakajú. Primátor tiež predstavil  úspešné projekty spolufinancované z fondov Európskej únie, ktoré zvýšili kvalitu života občanov mesta Trebišov. V závere nasledovala diskusia,  v ktorej študenti otvorili otázky týkajúce sa  regionálneho rozvoja, možností využívania eurofondov a spolupráce družobných obcí.

  V programe Euroscola sa kladie dôraz aj na to ako EU chráni európske dedičstvo, keď prostredníctvom eurofondov dotuje rekonštrukcie vzácnych historických pamiatok. K nim nepochybne patrí Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína, v ktorom študenti svojou návštevou naplnili ďalšiu so svojich aktivít a prezreli si expozície Múzea v meste Trebišov.

  Projekt Euroscola zmobilizoval účastníkov projektu nad očakávanie, keď svojou energiou, nadšením, zaangažovaním sa do sprievodných aktivít vyvinuli nadštandardne úsilie v propagovaní myšlienok zmysluplnosti EÚ. Ostáva len veriť, že boli splnené všetky podmienky úspešného projektu a žijeme v očakávaní pozitívneho výsledku.

   Držíme si palce.

 • DOD 2016

  Súčasťou bohatého programu akcií Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v rámci prípravného - pôstneho obdobia – tzv. Filipovky v predvianočnom čase bol aj tentoraz Deň otvorených dverí 2016, venovaný  žiakom 9. ročníkov základných škôl. Podujatie počas ktorého mohli deviataci a ich rodičia spoznať život stredoškoláka nielen cez pripravený prezentačný materiál, ale aj tradície a kresťanskú symboliku v podobe scénického pásma, ktoré si pre nich pripravili študenti  3. ročníka pod vedením sr. Šebastiány. Nechýbalo v ňom umelecké slovo, hrané scénky,  spev, no predovšetkým hlboké precítenie blížiacich sa najkrajších sviatkov roka.

  Úvodné slovo pri privítaní žiactva a ich pedagógov patrilo riaditeľovi školy Ing. Petrovi Koščovi, na ktorú voľne nadväzoval so svojím príspevkom duchovný správca školy ot. Milan Diheneščík, pričom sa zameral predovšetkým na informácie o pridanej hodnote v podobe duchovnému rozmeru a aktivitám, ktoré škola ponúka.  Predsedníčka ŠŠR Simona Žaludeková spolu s jej členom Števom Pucim následne ponúkli krátky prierez činnosťou a právomocami študentskej organizácie tak vo vzťahu k žiakom navzájom, ako aj k škole, jej pedagógom a vedeniu.

  Podstata spoločného stretnutia však spočívala aj vo vzájomnom komunikačnom zblížení terajších a budúcich študentov školy, výmena informácií, oboznámenie sa s možnosťami, ktoré ponúka cirkevné gymnázium v rámci svojho vzdelávacieho programu. Práve ukážkové hodiny, tematicky zamerané cvičenia a diskusie s členmi Školskej študentskej rady rozšírili obzor prítomných žiakov základných škôl z celého okresu pri voľbe budúcej školy a možno aj ďalšieho profesionálneho rastu.

  Žiaci 9. ročníkov často stoja pred dilemou ďalšej študijnej orientácie. Práve takéto stretnutia, kde priamo naživo sa oboznamujú so skutočným životom a prácou študenta strednej školy, majú napomôcť mladému človeku a jeho rodičom spoznať prostredie a podmienky, ktoré im utvára ich budúca alma mater.

 • Burza informácií 2016

  Vo štvrtok 3. novembra 2016 sa na pôde MsKS v Trebišove pod gesciou ÚPSVaR v Trebišove uskutočnila Burza informácií, tzv. workshop o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku 2017/2018.

  Akcia bola prioritne určená žiakom 9. ročníkov základných škôl v našom regióne. Naše gymnázium na nej zastupovali pod vedením výchovnej poradkyne Dr. Klaudie Horňákovej a Mgr. Dávida Dzamu študenti všetkých ročníkov (Monika Puciová, Simona Žaludeková, Soňa Mrázová, Megi Oravkinová, Ondrej Megela, Timea Kašeľáková,Kristián Uličný, Jožko Andrej, Števko Puci, študenti 2.roč. zapojení do projektu EUROSCOLA 2017 a 1.roč. Lydka Oravkinová, Christofér Horňák a Jakub Bodnár), ktorí z pohľadu žiaka prezentovali výchovno-vzdelávací proces, školské a mimoškolské aktivity ako aj realizované projekty a činnosti na podporu osobného rastu každého žiaka.

  Naše gymnázium predstavilo na tomto podujatí aktivity, ktoré realizuje v rámci projektu  Euroscola 2017. Budúcim študentom stredných škôl náš projektový tím Euroscoly predstavil rozmanité aktivity na tému: ,,Potrebujeme viac alebo menej Európy? V čom viac, v čom menej?“  Študenti v tíme sa rozdelili do štyroch skupín s rozličnou úlohou . Prvá aktivita oboznamovala účastníkov s projektom „Euroscola“ pod názvom ,,Rozhádzaná únia“, cieľom ktorej bolo, správne zložiť mapu Európskej únie a priblížiť jej geografické pomery. Správne usporiadanie prinieslo súťažiacim sladkú odmenu v podobe muffinu, ktoré upiekol študent 3. ročníka Jakub Seman( boli fantasticke:). Budúci študenti stredných škôl  sa najprv museli popasovať s názvami štátov a ich hlavnými mestami na slepej mape. V druhej aktivite sa s názvom " Vlajky" naši študenti priblížili členské štáty EU pomocou príslušnej vlajky krajiny. Na záver sme sa vrátili v čase a preskúmali históriu a zaujímavosti EÚ prostredníctvom aktivít ,,Ťahaj a vyhraj“ a ,,Veselé európske človeče, nehnevaj sa! “. Náš workshop sme ukončili  vyplňovaním dotazníka, ktorý zisťoval názory a vnímanie ľudí na tému vstup SR do EÚ rovnako , či  rozhodnutia Európskeho parlamentu môžu ovplyvniť a vplývať na náš život. Skvelá atmosféra vzájomnej diskusie len dokazuje, že informácie sa dajú podávať aj takýmto zaujímavým a efektívnym spôsobom.  A v konečnom dôsledku sme veľmi radi , že sme dokázali čo najlepšie a najjednoduchšie priblížiť činnosť a fungovanie EÚ a jej hlavnej inštitúcie -  Európskeho parlamentu.

  A ako to v skutočnosti prebiehalo zobrazuje fotoreportáž študenta Mateja Molčányho.

  Foto z podujatia:

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=656562517721475&set=a.656562007721526.1073741893.187803454597386&type=1&theater

 • Imatrikulačný večierok- pozvánka

  Srdečné Vás pozývame na Imatrikulačný večierok 2016 - uvedenie do cechu študentského žiakov 1. ročníka, ktorý sa uskutoční už túto stredu 26. 10. 2016 o 14.00 v spoločenskej miestnosti školy.

   

  Zábavný program, herecké výkony, napínavé súťaže a bohatá tombola, to je len niekoľko dôvodov, prečo je nevyhnutné rezervovať si chvíľu času počas stredajšieho popoludnia, krátko po skončení vyučovania. Veď vo štvrtok máme študijné voľno.

   

  Cirkevňáci, tešíme sa na Vás !!!

   

  Kolektív III.A a III.B

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria