Navigácia

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Piatok 15. 12. 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 16.12.2017)
Pozajtra (Nedeľa 17.12.2017)
Veronika Hudecová (II.B)
Katarína Michalková (IV.B)
Zuzana Mrázová (II.A)

Mapa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Súčasťou programu akcií Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v rámci prípravného - pôstneho obdobia – tzv. Filipovky v predvianočnom čase bol aj tentoraz Deň otvorených dverí 2017, venovaný žiakom 9. ročníkov základných škôl. Podujatie počas ktorého mohli deviataci a ich rodičia spoznať život stredoškoláka nielen cez pripravený prezentačný materiál, ale aj kresťanskú symboliku v podobe scénického pásma, ktoré si pre nich pripravili študenti 3. ročníka pod vedením sr. Šebastiány. Nebude chýbať umelecké slovo, hrané scénky, spev, no predovšetkým precítenie blížiacich sa najkrajších sviatkov roka.

 • Za účasti vladyku Milana, riaditeľa Eparchiálneho školského úradu PaedDr. Petra Oreniča, ThLic., dekana trebišovskej farnosti Mgr. Dušana Semana, duchovného správcu školy ot. Milana Diheneščíka, ot. Kovaľa, ktorý zároveň zastupoval rodičov našich maturantov a samozrejme, tohtoročných maturantov, sa v stredu 8.novembra 2017 uskutočnila jedna z najvýznamnejších slávnosti školského roka – posväcovanie maturitných krížikov so zelenými stužkami, ktoré, ako uviedol vladyka vo svojej homílii, nie sú len symbolom nádeje, ale najmä spôsobom ako sa cez kríž dáva poznať Boh.

 • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry.

  Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.


  Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri roky v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Je v nej zohľadnené, s akým vedomostným základom boli žiaci prijatí na strednú školu a ukazuje ako škola dokázala nadpriemerne zlepšiť študijné výsledky žiakov počas štyroch rokov.
  Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2015, 2016 a 2017 patrí celkovo 25 stredných škôl, z toho je 7 gymnázií a 18 stredných odborných škôl.
  Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra. Teší nás, že naše Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je jedným zo siedmich gymnázií na Slovensku, ktorí svojich študentov vzdeláva viac ako sa od nich očakáva.

 • Srdečné Vás pozývame na Imatrikulačný večierok 2017 - uvedenie do cechu študentského žiakov 1. ročníka, ktorý sa uskutoční stredu 26. 10. 2016 o 15.00 v spoločenskej miestnosti školy.

   

  Zábavný program, herecké výkony, napínavé súťaže a bohatá tombola, to je len niekoľko dôvodov, prečo je nevyhnutné rezervovať si chvíľu času počas stredajšieho popoludnia, krátko po skončení vyučovania. Veď v piatok máme študijné voľno.

   

  Cirkevňáci, tešíme sa na Vás !!!

 • Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa na pôde MsKS v Trebišove pod gesciou ÚPSVaR a mesta Trebišov, uskutočnila Burza   informácií, tzv. workshop o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku 2018/2019.

  Akcia bola prioritne určená žiakom 9. ročníkov základných škôl v našom regióne. Naše gymnázium na nej zastupovali učitelia a lektori cudzích jazykov pôsobiaci na našej škole. Bc. Joseph Becar, M.A Miriam Fogarty, Mgr. Dávid Mazár a za prírodovedné predmety RNDr. Jana Partilová,  študenti všetkých ročníkov (Simona Žaludeková, Soňa Mrázová, Megi Oravkinová, Ondrej Megela, Timea Kašeľáková, Ondrej Marcinčák, Števko Puci, Ema Žaludeková, Baška Ferenčíková, Lenka Mitrová, študenti 2.roč. Lydka Oravkinová, Zuzka Mrázová, Robo Pajunk, Števo Ančočik, Paťa Zajacová, Paťo Partila a Jakub Bodnár), ktorí z pohľadu žiaka prezentovali výchovno-vzdelávací proces, školské a mimoškolské aktivity ako aj realizované projekty a činnosti na podporu osobného rastu každého žiaka.

 • VATER UNSER na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove

  V celej Európe pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v týždňoch pred a po 26. septembri prebieha celé spektrum podujatí. Konajú sa prednášky, konferencie, rozhlasové a televízne programy, súťaže a mnohé ďalšie aktivity.

   Aj študenti a učitelia Cirkevného gymnázia v Trebišove si uvedomujú dôležitosť znalostí cudzích jazykov pre život mladých ľudí. Náš spôsob zapojenia sa k tomuto dňu sme uskutočnili dnes pri slávení sv. liturgie, keď Otčenáš – VATER UNSER zaznel tentokrát v jazyku nemeckom.

 • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

   

  pozývame Vás na celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktoré sa uskutoční 26.09.2017 o 16.00 v spoločenských priestoroch cirkevného gymnázia.

  Po skončení plenárneho zasadnutia (približne o 16.30) bude pokračovať program triednymi aktívmi jednotlivých tried.

   

  Tešíme sa na Vašu účasť!

  RNDr. Jana Partilová

 • Milí študenti,

  po skvele zvládnutej organizácii a dobrovolníckej pomoci pri príprave bežeckého podujatia "Spoznaj Trebišov behom" sa na Vás obracajú organizátori podujatia " TOUR de TOKAJ". Pozývajú Vás stať sa súčasťou realizačného tímu ako dobrovoľník. Vašou úlohou bude:

  - pomáhať pri navigácii bežcov a cyklistov, podávať vodu alebo pripravovať občerstvenie na kontrolných staniciach,

  - asistovať pri časomiere, alebo byť zdravotníkom ( platí pre členov krúžku prvej pomoci) 

  - pomôcť pri výstavbe stanov a trate, v cieli pri aktivitách s deťmi, pri registrácii, rozdávať medaile v cieli.

 • Pondelok 4. septembra 2017, pri príležitosti otvorenia nového školského roka, sa otvoria brány Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pre všetkých svojich študentov, učiteľov a zamestnancov. 

  Program prvého dňa v škole:

  9.00 - príchod žiakov do školy (stretnutie v triedach s triednymi profesormi)

  9.00 - 9.20 - triednická hodina

  10.00 - slávnostná liturgia s vladykom Milanom v Gréckokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Presvätej Bohorodičky v Trebišove 

  Tešíme sa na Vás! 

 • Preukazy ISIC si môžete vyzdvihnúť v škole od 30.8.2017  v čase od 8.30 hod. Nezabudnite so sebou doniesť fotografiu tváre s rozmermi 28x34 mm, ktorá bude  umiestnená na preukaz.    

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
  ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria