Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Eva Šimková Šk Rozvrh
Riaditeľka
simkova@cgymtv.edu.sk
 
 
PaedDr. Klaudia Horňáková Ho Rozvrh
výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: I.A
hornakova@cgymtv.edu.sk
 
 
Mgr. Anna Anderková An Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
anna.anderkova@centrum.sk
 
 
Bc. Joseph Andrew Becar Bc Rozvrh
Učiteľ
 
 
SSLic. Milan Diheneščík Di Rozvrh
Učiteľ
 
 
M.A. Miriam Elizabeth Fogarty Fo Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anežka Franková Fr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
frankova@cgymtv.edu.sk
 
 
Mgr. Ondrej Havrilko Hk Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Jozef Pavlikovský Pv Rozvrh
Učiteľ
pavlikovsky@cgymtv.edu.sk
 
 
Mgr. Jana Pavuková Pa Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
 
 
ThLic. Petra Porubcová Po Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
 
 
Mgr. Ivana Raničová Ra Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Jaroslava Sabová Sa Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
sabova@cgymtv.edu.sk
 
 
Mgr. Tatiana Slabá Sb Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
slabatatiana@gmail.com
 
 
Mgr. Laura Soltészová So Rozvrh
Učiteľka
solteszoval@gmail.com
 
 
M.A. András Szalai Sz Rozvrh
Učiteľ
quake3alien@freemail.hu
Foto ThDr. Mária Vansačová, PhD. Se Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Triedna učiteľka: IV.B
sebastiana@cgymtv.edu.sk

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2019

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonómka
    +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria