Navigácia

 • Burza informácií

  Burza informácií

  Do galérie Burza informácií 2019 boli pridané fotografie.

  V utorok 15. októbra 2019 sa na pôde MsKS v Trebišove pod gesciou ÚPSVaR a mesta Trebišov, uskutočnila Burza   informácií, tzv. workshop o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku 2019/2020.

  Akcia bola prioritne určená žiakom 9. ročníkov základných škôl v našom regióne. Naše gymnázium na nej zastupovali učitelia  pôsobiaci na našej škole. Bc. Joseph Becar, Mgr. Anežka Franková,  študenti všetkých ročníkov: Zuzana Mrázová, Lýdia Oravkinová, Saša Lacková, Veronika Hudecová, Erika Semanová, Simona Tamášová, Zuzana Vidová, Matej Vida, Marianna Kolodiová, Simeon Kohut, Erik Biž, Oliver Leško, ktorí z pohľadu žiaka prezentovali výchovno-vzdelávací proces, školské aj mimoškolské aktivity.

  Ďakujeme všetkým za prípravu a realizáciu  prezentácie školy na verejnosti.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • IMATRIKULAČNÝ PLES

  IMATRIKULAČNÝ PLES

  POZVÁNKA na

  2. IMATRIKULAČNÝ PLES plagat.docx


 • Plenárna schôdza ZRPŠ

  Plenárna schôdza ZRPŠ

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  pozývame Vás na celoškolské plenárne zasadnutie ZRPŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove, ktoré sa uskutoční 10.10.2019, so začiatkom  o 16.00 v spoločenských priestoroch cirkevného gymnázia.

  Po skončení plenárneho zasadnutia (približne o 16.30) bude pokračovať program triednymi aktívmi jednotlivých tried.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Európsky deň jazykov

   Európsky deň jazykov

         Na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa konal workshop pri príležitosti Európskeho dňa  jazykov. Na škole sa vyučujú jazyky anglický, nemecký, taliansky a ruský, pričom anglický, nemecký a taliansky jazyk vyučujú  zahraniční lektori a tento workspoh poňali vo veľkom štýle.  Boli prizvaní aj žiaci tunajších základných škôl a vyučujúci cudzích jazykov. Žiakov a študentov prišiel povzbudiť primátor nášho mesta PhDr. Marek Čižmár, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil význam učenia sa cudzích jazykov pre uplatnenie sa na trhu práce.  Program zahŕňal prezentáciu jazyka a kultúry  rodných krajín zahraničných lektorov , zábavný  jazykový kvíz , v ktorom si zasúťažili žiaci základných škôl a na záver divadelné predstavenie Un raggio di sole, pod réžiou talianskej lektorky pôsobiacej na škole.

        Cieľom tohto podujatia bolo poukázať na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov v škole aj mimo nej a propagácia talianského jazyka a kultúry, keďže na cirkevnom gymnáziu ako na  jedinom gymnáziu v našom regióne sa vyučuje  taliansky jazyk .

  riaditeľka školy

 • 1. miesto v CEZPOĽNOM BEHU

  1. miesto v CEZPOĽNOM BEHU

  Úspech našich  dievčat!

  1. miesto v okresnom kole cezpoľného behu žiačok Linda Sabová 

  3. miesto v okresnom kole cezpoľného behu žiačok Simona Tamášová

  1. miesto v okresnom kole cezpoľného behu kat. družstiev v zložení Linda Sabová, Simona Tamášová, Klára Mária Urigová. 

  Dievčatá gratulujeme, a želáme v krajskom kole veľa športových úspechov!

 • POMÁHAME

  POMÁHAME

  Študenti 2. ročníka nášho gymnázia sa zapojili do celonárodnej zbierky Biela pastelka,  ktorá je určená  tým,  ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii, nevidiacim a slabozrakým. Za dobrovoľný príspevok v uliciach  mesta rozdávali symbolicky bielu pastelku.

  Ďakujeme!

 • VYSOKÁ NAD UHOM

  VYSOKÁ NAD UHOM

  Príbehy písané Bohom sa končia happy endom, a my sme takýto mali možnosť spoznať. Študenti 1. a 2. ročníka, spolu so svojími triednymi profesorkami,  navštívili pútnické miesto Vysoká nad Uhom. Toto pútnické miesto je spojené s menom blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktorá je považovaná za čistotu srdca a tela, za perlu vzácnejšiu než vlastný život. Práve tieto slová sme sa dozvedeli v jej rodnom domčeku, v krásnom prostredí Zemplína. K ďalším témam patril Ankin život a samotné poznávanie Anky. Vedeli ste napríklad, že ju museli pochovať v noci a bez kňaza?

  Ďalej sme navštívili kostol Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom kde sú uložené  relikvie Anky. Posledná časť púte mierila na cintorín kde je pochovaná. Spoločnou modlitbou sme prosili za celé spoločenstvo nášho gymnázia.

  Ďakujeme o. Milanovi a s. Šebastiane za príležitosť účasti na tejto púti.

  Na záver spomeniem už iba slová klasika “ Ten, kto prispieva k záchrane duší, zaisťuje si svoju vlastnú spásu.”

  Simeon Kohut, 2. roč.

 • POŽEHNANÍM SME ZAČALI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

  POŽEHNANÍM SME ZAČALI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK


  Po letných prázdninách sa 2. septembra 2019  opäť otvorila  brána našej školy a pre študentov sa začal  nový školský rok 2019/2020. Začali sme ho požehnaním, sv. liturgiou, spolu so študentami ostatných cirkevných škôl v našom meste.

   
   Vítame na škole našich prvákov !


  Do nového šk. roka prajeme všetkým študentom, pedagógom a zamestnancom našej školy veľa darov Ducha Svätého, trpezlivosti a otvorené srdce pre druhých.

   

  Kolektív Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

 • ISIC karty

  ISIC karty

  Študentské preukazy ISIC karty si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy už od

  16.7.2019 do 19.7.2019 a od 20. 8.2019 

   v čase od 8,00 do 12,00 hod.   

 • ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA

  ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA

  Deň, na ktorý sme sa všetci tešili.  Posledný deň školského roka 2018/2019 sa niesol v slávnostnej atmosfére. Začal v škole, kde sa riaditeľka školy Mgr. Eva Šimková poďakovala všetkým žiakom a pedagógom za vykonanú prácu a osobitne tým, ktorí sa pričinili k šíreniu dobrého mena školy reprezentáciou na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.

  Ocenení žiaci: Jakub Bodnár - 2. miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí, Lýdia Oravkinová, Patrícia Zajacová, Zuzka Mrázová- 1. miesto v eparchiálnom kole Biblickej olympiády, Dárius Kerestian - 3. miesto v eparchiálnom kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí, Kolodiová Marianna – 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín, Molčanyiová Janka – 2. miesto v okresnom kole OANJ, Lacková Alexandra, Hudecová Veronika, Jakabová  Dominika, Semanová Erika- 2. miesto v územnom kole DPP SČK, Samo Vincej., Eliáš Keruľ- Kmec, Kohút Simeon, Matej Vida, Erik Biž, Bianka Kalánová – 3. miesto DPP SČK. Srdečne blaboželáme!

  Po vyhodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov , sme sa presunuli do Gréckokatolíckého chrámu Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove, kde sme spolu s ostatnými cirkevnými školami nášho mesta slávili ďakovnú sv. liturgiu.

  Všetkým žiakom želám plnohodnotné prežitie prázdnin, aby ste rozumne využili chvíle oddychu na načerpanie nových síl, ktoré budete potrebovať v budúcom školskom roku.

  Mgr. Eva Šimková, riaditeľka školy

 • MEMORIÁL MUDR. VLADIMÍRA HARINEKA, POPRAD 2019

  MEMORIÁL MUDR. VLADIMÍRA HARINEKA, POPRAD 2019

  V dňoch 21.-22.6.2019 sme sa my, študentky 3.ročníka Cirkevného gymnázia, zúčastnili Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka v Poprade, kde  sa konal 27. ročník celoslovenskej súťaže SČK v poskytovaní prvej pomoci.  28 tímov – teda stoštyridsať červenokrižiakov v plnom nasadení v širšom centre Popradu zažili dramatické chvíle plné adrenalínu, ale aj momenty veľkého zadosťučinenia a zábavy. Zmerali sme si sily s družstvami z celého Slovenska a obsadili sme 9.miesto v kategórii juniori.

  Slovenský Červený kríž sa venuje výučbe prvej pomoci rôznym spôsobom, organizuje prednášky, ukážky základných záchranných úkonov a ponúka niekoľko druhov kurzov prvej pomoci. Svoje zručnosti a znalosti v jej poskytovaní si každoročne žiaci a študenti overujú na súťažiach. Nosnou myšlienkou súťaže je zdôrazniť, že každý z nás môže byť laik-záchranár. Vyskúšali sme si rôzne situácie poskytovania prvej pomoci a veľa sa toho naučili. Za pomoc pri príprave ďakujeme riaditeľke územného spolku SČK Trebišov Ingrid Tomášovej, našej odbornej lektorke Tatiane Sabolčákovej a p.prof. Anežke Frankovej.

  Náš tím reprezentovali: Alexandra Lacková, Erika Semanová, Zuzana Mrázová, Dominika Jakabová a Veronika Hudecová.

  Zuzana Mrázová, 3.A

 • VIEDEŇ 2019

  VIEDEŇ 2019

  V dňoch medzi 16.6 – 19.6 smerovala naša cesta do metropoly Rakúska, do mesta snov, architektúry a osobnosti, do Viedne. Nocovali sme v Bratislave a cez deň sme obdivovali pamiatky hlavného mesta Rakúska. Prvý deň po príchode do Bratislavy sme navštívili hrad Devín. Bolo možné cítiť históriu Slovenska, a niektorí z nás si vyskúšali streľbu z luku či historické oblečenie. Druhý deň nášho výletu sme navštívili Letné sídlo Habsburgovcov - Schönbrunn a obdivovali sme krásu jeho rozsiahlych záhrad, vychutnali sme si výhľad z Gloriette a navštívili sme aj priľahlú Zoo s rozmanitými druhmi zvierat, ktorá je najstaršia na svete. Následne sme videli technické múzeum, kde sme sa mohli interaktívne vzdelávať, a prírodovedecké múzeum, ktoré mnohých z nás veľmi oslovilo. Potom nasledoval rozchod na jednej z malebných ulíc Viedne s mnohými reštauráciami a obchodmi. Tretí deň patril, okrem iného, mnohým nádherným kostolom. Jedným z nich bol aj kostol maltézkych rytierov, no nemohli sme taktiež nenazrieť aj do Dómu sv. Štefana. Navštívili sme aj múzeum hodín a videli sme bohato zdobený orloj, ochutnali sme tamojšiu vynikajúcu zmrzlinu a prešli sa po najdrahšej nákupnej ulici vo Viedni. Posledný deň sme navštívili zámok Belvedere, ktorý v súčasnosti slúži ako galéria. Návšteva zábavného parku Prater isto potešila každého z nás, a tento zaujímavý deň sme ukončili návštevou nákupného komplexu v meste Parndorf v okolí Viedne. Nasledovala už iba radosť zo šťastného návratu. Táto exkurzia a prehliadka samotnej Viedne v nás prebudila krásne zážitky, spomienky a záujem spoznať toto mesto ešte lepšie a veríme, že tu nie sme posledný krát. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa mohli na tejto akcii podieľať.

  Marianna Kolodiová 1.A

 • ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

  ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
 • SKVELÝ ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTOV V CELOSLOVENSKOM KOLE

  SKVELÝ ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTOV V CELOSLOVENSKOM KOLE

  Naši žiaci Jakub Bodnár, žiak 3. ročníka, získal vo výtvarnej súťaži Biblia očami detí v celoslovenskom kole 2. miesto a Majka Ceľuchová, žiačka 4. ročníka, v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Gorazdovo výtvarné Námestovo, získala pekné 3. miesto.

  K dosiahnutým úspechom blahoželáme!

  spoločenstvo cirkevného gymnázia

 • ÚSPECH NAŠICH MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV

  ÚZEMNÉ KOLO SČK

 • DUCHOVNO- FORMAČNÁ EXKURZIA

  Dňa 20.mája študenti 1. a 2. ročníka školy navštívili pútnické miesto Ľutina. Toto pútnické miesto je známe zjavením sa Sv. Mikuláša, istej miestnej občianke Zuzane Fekete. Na počesť zjavenia, na dnešnom mieste stojí kaplnka Sv. Mikuláša, do ktorej sme mohli nahliadnuť. V areáli pútnického miesta sa nachádza  Bazilika Presvätej Bohorodičky , v ktorej sme mali možnosť sláviť  sv. liturgiu. Navštívili sme aj vyhliadkovú vežu kópie dnes už neexitujúceho kostolíka, mali sme možnosť vidieť miniatúry kostolíkov a zažiť príjemnú atmosféru našej púte s duchovným správcom školy  s o.Milanom a sestrou Šebastiánou.

  Simeon Kohut, 1.A.

 • ZAČAL SA MATURITNÝ TÝŽDEŇ

 • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA V PREŠOVE

  Dňa 15. mája sa žiaci a zamestnanci nášho gymnázia zúčastnili divadelného predstavenia EUGEN ONEGIN v DJZ Prešov. Tento ľúbostný  veršovaný román  A. S. Puškina v podaní hercov DJZ Prešov  predstavuje príbeh o mladosti,  túžbe a snoch , ale aj o ľahostajnosti a arogancii. Svojou bezprostrednosťou má čo povedať aj dnešnej generácii, zhodli sme sa po predstavení. Odchádzali sme s príjemným kultúrnym zažitkom.

  študenti cirkevného gymnázia

   

   

 • PRORAM POČAS MATURITNÝCH DNÍ PRE NEMATURUJÚCE ROČNÍKY

  Pondelok 20. 5. 2019:

  I.a II. ročník – duchovno-formačná exurzia na pútnické miesto do BAZILIKY MINOR  v Ľutine

                          (zraz všetkých žiakov je o 8:00 hod pred budovou školy)                    

                          zodpovední:  o. Milan, sr. Šebastiána

   III. ročník – Kurz ochrany života a zdravia , Vojenský útvar OS SR Trebišov

                            (zraz všetkých žiakov je o 8: 15 hod pred budovou  školy)

                            zodpovední : PaedDr.Pavlikovský,  Mgr.Mazár

   

  Utorok 21. 5. 2019:

   I.a II. ročník – účelové cvičenie, Vojenský útvar OS SR Trebišov

                              (zraz všetkých žiakov je o 8: 30 hod pred budovou školy)

                              zodpovední : PaedDr.Pavlikovský, PaedDr. Horňáková

  III. ročník – CPPPaP Trebišov

                              (zraz žiakov je o 8:45 hod v škole v učebni II.A)

                              zodpovedná : sr. Šebastiána

   

  Streda 22. 5. 2019:

  I.,  II.,  III. ročník  Vojenský útvar OS SR Trebišov

                               (zraz všetkých žiakov je o 8: 30 hod pred budovou školy)

                                zodpovední: PaedDr.Pavlikovský, PaedDr. Sabová

   

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonómka
  +421 904 738 964 - riaditeľka

Fotogaléria