Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Dňa 4. júna 2021 si naši prváci mali možnosť zasúťažiť v rôznych aktivitách, ktoré pre nich pripravili študenti 3. A triedy.

  Na prvákov čakali rôzne súťažné disciplíny a na záver nechýbala ani tombola.

  Bodkou za všetkými aktivitami bol slávnostný "krst" prvákov.

  Všetci prváci sa tak stali oficiálne právoplatnými členmi rodiny cirkevňákov.

  Milí prváci ďakujeme Vám za účasť a prajeme Vám veľa šťastia a Božieho požehnania v ďalších rokoch štúdia na našom gymnáziu.

   

 • Maturanti sa lúčili so školou

  Maturanti sa lúčili so školou

  Dňa 14. mája 2021 sa naši maturanti slávnostne lúčili so školou, s tr. učiteľkou, pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy, so spolužiakmi.

  Počas rozlúčky boli dekorovaní posvätenou zelenou maturitnou stužkou s malým krížikom, symbolom, ktorý prináleži žiakom maturujúceho ročníka, čo im doteraz nariadené protiepidemiologické opatrenia nedovoľovali.

   

  Na záver boli najaktívnejší študenti 4. A ocenení za vynikajúci prospech, úspešnú reprezentáciu a propagáciu školy.

  Ocenení študenti:

  Simona Tamášova 

  Janka Molčanyiová

  Zuzana Vidová 

  Lívia Ďurková

  Štyri roky prežité  na našej škole v nich zanechali mnoho zážitkov a dojmov, s ktorými sa podelili v príspevku pod názvom Vyznania bez póz.

  Príspevok je publikovaný na školskom YouTube kanáli : https://youtu.be/JkbzMRnNl5k

  Tak veľa šťastia a Božieho požehnania v živote, milí naši maturanti!

 • Poďakovanie všetkým mamám

  Poďakovanie všetkým mamám

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.

  Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

  Študenti 3. A triedy vyjadrili svoju vďaku všetkým mamám príspevkom , ktorý je publikovaný na školskom YouTube kanáli  https://youtu.be/GjK3HnIikwQ .

  Krásny Deň matiek!

 • OZNAM

  OZNAM

  Riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa  M. R. Štefánika 9,  Trebišov, v rámci svojich kompetencií   , podľa  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy

   riaditeľské voľno

  na deň

                        10. mája 2021 (pondelok)

  z organizačných dôvodov.

  V súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci regionálneho COVID AUTOMAT-u pokračuje vyučovanie od 11.05.2021 ( utorok) vo všetkých triedach prezenčne so začiatkom 7:45.

  Žiak a zákonný zástupca , plnoletý žiak a zamestnanci školy podávajú Vyhlásenie o bezifekčnosti žiaka, Plnoletý žiak - vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti prostredníctvom Edupage (modul Žiadosti a vyhlásenia) .

   

 • COVID školský automat

  COVID školský automat

  MŠVV a Š SR  aktualizovalo  mapu COVID školského automatu

   Mapa COVID školský automat od 10. mája 2021

  Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti podáva žiak a zamestnanec školy cez Edupage .

   

   

 • "Biblia očami detí a mládeže"

  "Biblia očami detí a mládeže"

  Dňa 23. apríla bola vyhodnotená výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" v školskom roku 2020/2021.

  Naši študenti Marianna Kolodiová a Dárius Krestian, 3. A uspeli a postupujú do celoštátneho kola.

   

  Milí študenti, tešíme sa z Vašich úspechov a ďakujeme Vám za reprezentáciu školy! 

  Vyhodnotenie súťaže je publikované na stránke Gréckokatolíckej eparchie Košice.

   

 • Svetový deň kníh a autorských práv

  Svetový deň kníh a autorských práv

  23. apríl je špecifickým dátumom pre svetovú literatúru. V tento deň roku 1616 zomreli takí velikáni svetovej literatúry, ako Miguel Cervantes y Savedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega.

  Všeobecná konferencia UNESCO na svojom 28. zasadaní roku 1995 prijala rezolúciu, ktorou sa 23. apríl stal Svetovým dňom knihy a autorských práv.

  Pri tejto príležitosti študenti 4. ročníka spolu s vyučujúcou J. Kossuthovou  pripravili videohodinu čítania poviedok v nemeckom jazyku. 

   video je publikované na školskom youtube kanáli: https://youtu.be/KZfVjBPC26k

   

 • Diecézne kolo Biblickej olympiády

  Diecézne kolo Biblickej olympiády

  Dňa 20. apríla 2021 sa uskutočnil 19. ročník diecézneho (krajského) kola Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali študenti 3. ročníka:

  Klára Mária Urigová

  Simeon Kohut

   Blažej Rebják

  V kategórii stredných škôl, gymnázií,  kvinty až oktávy osemročných gymnázií naši študenti získali prvé tri miesta a postúpili do celoštátneho kola.

  Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

   

 • Pozvánka

  Pozvánka

  Milí študenti, srdečne Vás pozývame, pridajte sa k nám!

  Cestou okolo sveta nás sprevádza naša talianska lektorka pani Miriam Fogarty.

  Ale čo to vlastne znamená???

  Spoznávame kultúru a problematiky iných národov cestovaním po "mape sveta". Máme možnosť si obohatiť našu slovnú zásobu v cudzom jazyku otvorenou diskusiou na stanovanú tému. Všetky jazyky sú vítané!

  Hodina prebieha pomocou platformy teams každý piatok po skončení vyučovania o 13:00.

  Tešíme sa na Vás!

  tím cestovateľov

 • SOČ - krajské kolo

  SOČ - krajské kolo

  Dňa 31. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Tak ako väčšina aktivít v tomto období aj súťažná prehliadka najlepších prác sa musela uskutočniť v online prostredí, aj napriek netradičnému prevedeniu naši študenti dali do toho všetko, blahoželáme im k nasledujúcim úspechom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Pozvánka na virtuálnu cestu okolo sveta

  Pozvánka na virtuálnu cestu okolo sveta

  Milí študenti,

  je tu pre Vás ponuka spoznávať svet, nové kultúry a rozšíriť svoje jazykové znalosti, a to aj v čase, keď nám pandémia  reálne nedovoľuje cestovať po svete.

  Bližšie informácie o pripravovanej aktivite získate na stretnutí 9. apríla 2021 o 13:00 prostredníctvom aplikácie teams s vyučujúcou talianskeho jazyka Miriam Fogarty (ponuka platí pre všetky jazykové skupiny  ANJ, TAJ, RUJ, NEJ).

  Tak neváhaj a vyber sa s nami na cestu okolo sveta!

   

 • Duchovné slovo k Veľkej noci

  Duchovné slovo k Veľkej noci

  Milé študentky  študenti, drahí rodičia, zamestnanci školy,

  Začiatok veľkonočných prázdnin, je zároveň aj vstupom do obdobia posledných  troch dní Veľkého týždňa - tzv. (Veľkonočné) posvätné trojdnie – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota a ktorého vyvrcholením je Veľkonočná nedeľa – nedeľa Paschy, nedeľa Vzkriesenia.

  Pri tejto príležitosti sa sa na online stretnutí, študentom a zamestnancom školy, pred odchodom na veľkonočné prázdniny prihovorila riaditeľka školy E. Šimková a  duchovný správca školy o. J. Girovský. 

  Príhovor o. Girovského je publikovaný na školskom youtube kanáli:

  https://youtu.be/OVx_9TlolZg

  Ďakujeme.

 • Geografická olympiáda - krajské kolo

  Geografická olympiáda - krajské kolo

  Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády pre stredné školy v Košickom kraji v kategóriách A, B a Z. 

  Práce a postery posudzovali zamestnanci Ústavu geografie UPJŠ. 

  Našu školu reprezentoval študent 3. A , Simeon Kohut s prácou na tému „Typy cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja“ (školiteľka: K. Horňáková), ktorý v konkurencii stredných škôl Košického kraja obsadil pekné 3. miesto.

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme.

   

 • Všetkým učiteľom

  Všetkým učiteľom

  Srdečné blahoželanie všetkým učiteľom.

   

   

   

   

   

 • Čo vieš o hviezdach? 2021 - okresné kolo

  Čo vieš o hviezdach? 2021 - okresné kolo

  Dňa 18. marca 2021 sa konalo okresné kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? 2021.

  V kategórii stredných škôl našu školu reprezentovali študenti:

  Dávid Pazderák, 3. A

  Ján Hamko, 3. A

  Ľuboslav  Voloch, 4. A 

  Naši študenti mali možnosť porovnať si svoje vedomosti v danej oblasti so študentami ostatných gymnázii regiónu. Najlepšie umiestnenie, pekné 3. miesto, získal Dávid Pazderák, ktorého od celkového prvenstva delilo iba zopár bodov a postupuje do ďalšieho kola tejto súťaže, ktoré organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

  Všetkým ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy, blahoželáme k úspechu a držíme päste v ďalšom kole!

 • Okresné kolo Biblickej olympiády

  Okresné kolo Biblickej olympiády

  Dňa 10. marca 2021 sa uskutočnilo okresné kolo 19. ročníka Biblickej olympiády. Pre pandemickú situáciu sa uskutočnilo online.  Našu školu reprezentovali študenti 3. ročníka Klára Mária Urigová, Simeon Kohut a Blažej Rebják. Získali prvé tri postupové miesta do krajského kola.

  Blahoželáme a držíme im päste v krajskom kole!

  Mgr. Eva Šimková

 • Súťaž

  Súťaž

  Marec nie je známy len ako mesiac kníh. 21. marca si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu.

  Svoje sympatie a podporu ľuďom s týmto ochorením môžeme tento deň vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí,  ktoré patria v dnešnej dobe k obľúbeným módnym doplnkom všetkých generácií. Pri tejto príležitosti vyhlasujeme súťaž, a v neposlednom rade aj charitatívnu pomoc ľuďom, ktorých toto ochorenie postihlo.

  AKO SA ZAPOJIŤ?

  Odfoť sa vo veselých ponožkách, respektíve odfoť veselé ponožky, ktoré máš obuté a napíš krátke posolstvo pre ľudí s Downovým syndrómom. Fotografiu spolu s textom a svojím instagramovým menom (meno akým sa nazývaš na instagrame) pošli na mail cgymtv9@gmail.com. Fotku s textom, ktorý pošleš zverejní škola na svojom instagrame, kde budeš označený. Princípom bude upovedomiť svojich kamarátov aby navštívili instagramový profil školy a tvoju fotku podporili.

  Výhercom sa stáva súťažiaci s najvyšším počtom lajkov.

  Držíme Ti palce!

 • Výsledky školského kola SOČ

  Výsledky školského kola SOČ

  Výsledky školského kola 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

  Porota pod vedením šk. koordinátorky pre SOČ PaedDr. Horňákovej rozhodla o víťazoch školského kola 43. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorému predchádzala obhajoba ročníkových projektov študentov 2. a 3. ročníka.

  Do krajského kola SOČ postupujú:

  • Simeon Kohut -  odbor Životné prostredie, geografia, geológia
  • Marianna Kolodiová -  odbor Životné prostredie, geografia, geológia
  • Barbora Ujhelyiová - odbor Cestovný ruch, hotelierstvo,  gastronómia
  • Matúš Garbár- odbor Biológia
  • Matej Vida a Klára Mária Urigová - odbor Ekonomika a riadenie
  • Mária Adamčíková - odbor Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
  • Dárius Krestian -  odbor História, filozofia, právne vedy

  Blahoželáme!

 • Tieňová krížová cesta

  Tieňová krížová cesta

  ak sa ti všetko darí, ak máš lásku, a všetko je super, .... ,

  ak sa ti nič nedarí, ak ťa tvoj najlepší priateľ sklamal, ak si chorý, … ,

  polož svoje radosti a starosti na plecia Ježiša Krista a kráčaj spolu s ním

  Tieňová krížová cesta

   

  Veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na príprave videa, študentom aj učiteľom.

  Mgr. Šimková Eva, RŠ

strana:

Novinky

Kontakt

 • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
  M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
 • +421 56 6725333 - sekretariát
  +421 903 650 518 - ekonomický úsek
  +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
  +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria