Navigácia

Biblický krúžok


Vedúci: ThDr.Mária Vansačová, PhD.
Termín: streda: 13.05 - 15.05
Meno PriezviskoTrieda
Jozef Andrej IV.A
Rudolf Hajdu IV.B
Jana Molčányiová I.A
Róbert Pajunk II.B
Miloš Uriga IV.A
Zuzana Vidová I.A
Lucia Vožňáková II.B

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA TREBIŠOV
    ul. M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 056 6725333, 0904 738 963, 0904 738 964

Fotogaléria