Navigácia

Absolventi v šk. r. 2016 / 2017 Absolventi v šk. r. 2015 / 2016 Absolventi v šk. r. 2014 / 2015 Absolventi v šk. r. 2013 / 2014 Absolventi v šk. r. 2012 / 2013 Absolventi v šk. r. 2011 / 2012 Absolventi v šk. r. 2010 / 2011 Absolventi v šk. r. 2009 / 2010 Absolventi v šk. r. 2008 / 2009 Absolventi v šk. r. 2007 / 2008 Absolventi v šk. r. 2006 / 2007 Absolventi v šk. r. 2005 / 2006 Absolventi v šk. r. 2004 / 2005 Absolventi v šk. r. 2003 / 2004 Absolventi v šk. r. 2002 / 2003 Absolventi v šk. r. 2001 / 2002 Absolventi v šk. r. 2000 / 2001 Absolventi v šk. r. 1999 / 2000 Absolventi v šk. r. 1998 / 1999 Absolventi v šk. r. 1997 / 1998 Absolventi v šk. roku 2018/19 Absolventi v šk. roku 2019/2020

Absolventi v šk. r. 1998 / 1999
                            Absolventi v šk. r. 1998  / 1999
         
                  4.A                       4.B  
 PhDr.Valéria Leščišinová        Mgr. Eva Šimková  
1. Bajus Marián 1. Baranová Lucia  
2. Bajuzová Miriam 2. Bičová Alena  
3. Baranová Slavomíra 3. Bobríková Katarína  
4. Benedik Jozef 4. Caboczká Natália  
5. Červeňáková Miroslava 5. Dulinová Anna  
6. Čonka Dušan 6. Ďurneková Emília  
7. Čuchračová Darina 7. Egrešiová Ivana  
8. Danko Juraj 8. Filová Ester  
9. Farkašová Antónia 9. Hajduová Ingrida  
10. Fragnerová Mariana 10. Chauturová Miriama  
11. Gojdánová Jana 11. Ihnát Matúš  
12. Hlatká Michaela 12. Ivanecká Zdenka  
13. Kačmarik Ján 13. Klimová Tatiana  
14. Kačurová Mária 14. Kornecký Jozef  
15. Kempec Vladimír 15. Kovaľ Ján  
16. Kršková Lenka 16. Lopatová Jana  
17. Laban Martin 17. Lukáč Juraj  
18. Ondovčík Ľudomil 18. Malackanič Matúš  
19. Ondruš Michal 19. Matta Michal  
20. Prezbruchová Ingrid 20. Paličková Jozefína  
21. Sováková Mária 21. Parnica Jozef  
22. Starcová Martina 22. Poľacká Iveta  
23. Strivinská Eva 23. Rosík Vojtech  
24. Tamašová Lenka 24. Rusnák Jozef  
25. Tutková Zuzana 25. Škytka Peter  
26. Varga Jozef 26. Vansačová Janka  
27. Varga Marek 27. Vansačová Katarína  
28. Zavodská Ivana 28. Varjašiová Izabela  
29. Závodský Peter 29. Velk Radoslav  
30. Záhorská Lenka 30. Veľk Martin  
31. Geletková Katarína      
32. Jakubčáková Anna    

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria