Navigácia

PATRÓN ŠKOLY

Sv. Ján Krstiteľ - patrón školy

 

   Predchodca Krista Pána, prorok a mučeník.
  Pochádzal z Ain Karimu neďaleko Jeruzalema. Narodil sa asi    pol roka pred narodením Pána Ježiša v rodine židovského kňaza Zachariáša a Alžbety. Ako je známe zo Svätého písma, Alžbetu prišla navštíviť jej príbuzná Panna Mária, v ktorej Alžbeta spoznala Matku Spasiteľa.

    Svätý Ján viedol asketický život, žil na púšti živil sa medom divých včiel a kobylkami,
ako oblečenie používal len skromný odev z ťavej srsti. Neúnavne kázal, naliehavo vyzýval na pokánie, krstil vodou z Jordánu, pričom zdôrazňoval, že po ňom príde ten, ktorý bude krstiť Duchom Svätým. Preto dostal aj prímenie Krstiteľ, ale známe je aj označenie Hlas volajúci na púšti. Pokrstil i Pána Ježiša, ktorého privítal prorockými slovami:


        „Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“


      Keď karhal Herodesa a Herodiadu za hriešny vzťah, dostal sa do väzenia. Napokon ho na žiadosť Salome, povzbudenej Herodianou, sťali. Učeníci pochovali jeho telo v krypte kostola v Samárii. Cisár Julián Apostata, v úsilí zabrániť úcte svätca, dal jeho pozostatky spáliť. Časť pozostatkov sa však zachovala v relikviároch. Svätý Ján Krstiteľ patrí medzi najpopulárnejších svätcov, a to aj u nás, o čom svedčí častý výskyt krstných mien a patrocínií kostolov po celom Slovensku ako aj cirkevných škôl.

       Nech je pre nás vzorom v každodennom živote, v činoch a našich skutkoch

 

Novinky

Kontakt

  • CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA
    M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
  • +421 56 6725333 - sekretariát
    +421 903 650 518 - ekonomický úsek
    +421 904 738 964 - kancelária riad.školy
    +421 915 939 565 - riaditeľ školy

Fotogaléria